Od poslední návštěvy Poznaně před deseti lety se nejen v městské dopravě, ale i ve městě samotném mnoho změnilo. Modernizaci a rozvoji dopravní infrastruktury jistě velmi pomohlo mistrovství ve fotbale v roce 2012 a samozřejmě také dotace plynoucí z EU ať už do obnovy vozového parku nebo tramvajových tratí. Poznaň je totiž tramvajová velmoc a koleje zde najdete, kam se podíváte. Jelikož je Poznaň, resp. její blízké okolí také sídlem již věhlasného polského výrobce autobusů a posléze i tramvají, není divu, že tyto již světoznámé výrobky mají hojné zastoupení i zde. Nezapomíná se ani na propojení s regionální dopravou – velkým posunem vpřed je modernizace hlavního vlakového nádraží v centru Poznaně.

Modernizaci veřejné dopravy v Poznani charakterizují především 3 dopravní stavby. Tou první je nová odbavovací hala hlavního vlakového nádraží s lepším propojením na most s hustým provozem tramvají, který se klene nad kolejištěm dráhy a který pomáhá zmírňovat bariéru, kterou zde, i když polozapuštěná, železnice vytváří. Moderní prosklená hala plná služeb pro cestující je od roku 2012 umístěna přímo nad modernizovaným kolejištěm a kromě dálkových vlaků odtud vyjíždí i řada již částečně zaintegrovaných příměstských vlaků. Druhou významnou stavbu najdete nedaleko – je jí prodloužení známé...
Setkání dvou nejnovějších generací poznaňských tramvají (nepočítáme-li další modernizované typy) – německá Combina jezdí v Poznani od roku 2003, polská Tramina od roku 2011.
Zastávka Dworzec Zachodni na prodloužené známé rychlodrážní tramvajové trati PST. Tento nový úsek je využíván dvěma z pěti linek, které po této rychlodráze ze severu města jezdí. Nový zahloubený úsek vede od roku 2013 podél železničního koridoru a vyhýbá se tak přetíženým křižovatkám v centru. V době návštěvy zde však byla výluka.
Nová hala hlavního nádraží leží přímo nad železničním kolejištěm a výškově navazuje na tramvajový most nad tratí. Přístup na hlavní nádraží je tak od roku 2012 mnohem snazší. Vpravo dole se nachází původní výpravní budova, dnes již nevyužívaná.
Stará původně düsseldorfská tramvaj z roku 1965 na mostě přes kolejiště hlavního nádraží na lince 18, která vede do nejnovější části tramvajové sítě na jihozápadě města.
Třetí klíčovou dopravní stavbou je nová tramvajová trať na jihovýchodě města do čtvrti Franowo, kde také leží nová stejnojmenná tramvajová vozovna, největší v Polsku. Zde jsou také umístěny nejnovější tramvaje Solaris Tramino zdejšího výrobce, který je do Poznaně dodal v letech 2011-12 v počtu 45 kusů. Vozový park poznaňských tramvají však není modernizován jen těmito novými pětičlánkovými plně nízkopodlažními tramvajemi, ale i modernizací starších vozidel, jednak v podobě klasických Konstalů 105N, ale také výraznější modernizací, vlastně novostavbou v podobě tříčlánkových částečně...
Nový městský orientační systém v budově hlavního nádraží.
Velká odbavovací hala nové budovy Hlavního nádraží má od roku 2012 důstojné zázemí pro cestující. Najdete zde také infocentrum městské dopravy. Vyjíždějí odtud nejen dálkové, ale i příměstské vlaky, kde můžete částečně uplatnit také integrované jízdenky.
Z nového podzemního úseku trati z Franowa vyjíždí na původní povrchový úsek tříčlánková tramvaj Moderus, která vznikla modernizací z původních Konstalů, v podstatě se ale jedná o nové vozidlo. Tyto tramvaje jsou do Poznaně dodávány dodnes a jezdí jich už kolem 30.
Pětičlánkové Tramino od Solarisu bylo do Poznaně dodáno v počtu 45 kusů v letech 2011-2012 a postavena pro ně byla zcela nová vozovna ve čtvrti Franowo, kam míří nová trať s provozem linek 1, 16 a 18.
Interiér plně nízkopodlažní tramvaje Solaris Tramino. I když má neotočné podvozky, svezení je příjemné.
Také autobusová doprava za posledních 10 let urazila kus cesty vpřed. Minulostí jsou staré maďarské Ikarusy i polské Jelczy a nepotkáte zde už ani první polské Neoplany, předchůdce dnešních Solarisů. Zato výrobky z nedalekého Bolechowa zde mají své pevné místo. V posledních letech není vozový park obnovován ničím jiným a tak zde jezdí Urbina všech generací, i té nejnovější. Na linky jsou vypravovány 3 délkové verze – nízkokapacitní Urbino 8,6, standardní 12 i kloubové 18. Na linkách soukromých dopravců, kteří zajišťují především příměstské linky, najdete vozy nejrůznější provenience včetně...
Jedna ze dvou podzemních stanic nového tramvajového úseku do čtvrti Franowo.
Nová trať z roku 2012 končí ve čtvrti Franowo již povrchově a to u největší polské vozovny, která byla otevřena společně s touto novou tratí a bydlí zde nové polské tramvaje Solaris.
Setkání Konstalů na vytížené křižovatce Rondo Rataje na východ od centra. Protijedoucí Konstal byl v roce 2009 výrazně modernizován i vzhledově.
České tramvaje RT6N1 tu jezdí již v počtu 13 kusů. Poté, co z Prahy dorazily již léta neprovozní čtyři vozy 9101-9104 byly i zbylé poznaňské tramvaje stejného typu přečíslovány. Původně pražské tramvaje byly výrazněji modernizovány a nové útroby jim vdechly nový a snad ještě dlouhý život.
Zde je lépe vidět, z jaké tramvaje tříčlánkový Moderus pochází. Linka 18 jezdí od roku 2012 od nové tramvajové vozovny Franowo na jihovýchodním okraji Poznaně.
Německé Combino na křižovatce Rondo Środka východně od centra. V době návštěvy byla část sítě postižena výlukami, některé linky tak byly odkloněny, jiné zrušeny. Combina jezdí v Poznani  počtu 14 kusů.
V roce 2005 bylo z Frankfurtu dodáno také několik obousměrných tramvají Düwag. Tuto z roku 1969 jsme našli na výlukové lince 27, která v době návštěvy nahrazovala linky 3 a 7. Obousměrných tramvají najdete v Poznani 6.
Solaris Urbno 18 nové generace pokračuje v šlépějích svých úspěšných předků. Místní továrna původně vyrábějící licenčně německé Neoplany se postupem času stala světoznámým producentem autobusů. V Poznani tvoří Solarisy naprostou většinu vozového parku.
Pětka s původním, ale již modernizovaným Konstalem z roku 1978. Tyto legendární polské vozy jsou stále nejpočetnějším typem tramvají v Poznani. Nechybí ani pro Poznaň tolik typický informační systém na čelech vozidel.
Proměnou za posledních 10 let prošly v Poznani také zastávkové jízdní řády. Najdete je zejména v přístřešcích, označník totiž mnohdy chybí a přístřešek ho tím pádem nahrazuje. Připojit se můžete i k městské wi-fi síti.
Samozřejmostí na hlavních tramvajových zastávkách jsou i on-line informační panely. Druhou samozřejmostí na místních autobusových linkách jsou polské nízkopodlažní autobusy Solaris.
Jeden z vyřazených Düwagů nyní slouží na autobusovém terminálu Rondo Rataje jako kvarána.
Na příměstských linkách najdete v režii soukromých dopravců nejrůznější autobusy. Například tento patnáctimetrový Solaris byl zakoupen jako ojetý z mnichovské integrované dopravy.
Autobusový terminál Rondo Rataje východně od centra. Na tramvaje tu navazuje řada městských i příměstských autobusů.
Solaris na příměstské lince dopravce Transkom v dalším velkém autobusovém terminálu – Rondo Środka.
Moderní příměstská elektrická jednotka Pesa na regionální lince dopravce Koleje Wielkopolske.
Tato moderní motorová částečně nízkopodlažní jednotka regionálního dopravce Koleje Wielkopolske zajišťuje regionální dopravu na vlacích vjíždějících severně od Poznaně. Jízdenku zakoupíte u průvodčího ve vlaku.