Páté největší polské město s více než půl milionem obyvatel leží v rovinaté krajině středního Polska na významné dálniční i železniční spojnici Berlína s Varšavou. Za 6 let od poslední návštěvy zde přibylo hned několik nových tramvajových tratí a mnoho těch stávajících bylo modernizováno. Aktuálně probíhá velká rekonstrukce tratí v historickém centru i sídlištní rychlodráhy z roku 1997. I přesto je tu ale ještě několik úseků v havarijním stavu. Výrazně přibylo také nízkopodlažních tramvají díky dodávkám tříčlánkových jedno- i obousměrných tramvají Moderus z místní továrny Modertrans. Poznaň se stává také elektrobusovou velmocí – aktuálně je už každý pátý autobus na elektrický pohon, a to díky nákupu 58 elektrobusů Solaris ve standardním i kloubovém provedení. A pro rok 2023 se chystá nákup 25 vodíkových autobusů.

Mimořádně rozvinutá je v Poznani tramvajová doprava. V provozu je kolem 18 linek, které obsluhují jak nevelké historické centrum, tak hlavně velká sídliště na všech okrajích města. V posledních dvou letech se tramvajová síť rozrostla hned na dvou místech – na jihu do nové smyčky Unii Lubelskiej pro linky 5 a 11 a na severu do nového sídliště Naramowice, kde vzniklo postupně 7 nových zastávek pro linky 3 a 10. Jedná se o první konečnou, kde není smyčka, je tedy potřeba mnohem víc obousměrných tramvají. Nákup nových vozidel tedy logicky v poslední době směřoval právě do obousměrných tramvají,...
Most Dworcowy se klene nad kolejištěm hlavního nádraží a spojuje oblast místního výstaviště se starým městem. V letech 2018-9 bylo zakoupeno 30 jednosměrných tříčlánkových tramvají Moderus Gamma z místního závodu Modertrans.
Jedním z typických představitelů tramvají v Poznani je 45 vozidel Solaris Tramino z místní továrny Solaris, která proslula především produkcí autobusů. Tyto futuristické tramvaje byly dodány v letech 2011-2. Od Solarisu už ale pak místní dopravní podnik tramvaje nenakupoval, přednost dal výrobci Modertrans.
Poznaň se stala také útočištěm českých nízkopodlažních tramvají ČKD RT6N1, které byly prvními nízkopodlažními tramvajemi vyrobenými v České republice. Celkem jich tu jezdí 16, k původním 10 kusům vyrobeným přímo pro Poznaň přibyly ještě 4 vozy stejného typů původem z Prahy a 2 z Brna.
Obousměrné tramvaje Moderus pomáhají také při tramvajových výlukách. Během letní návštěvy procházely celkovou rekonstrukcí tratě v centru Poznaně a ke slovu se dostaly i dvě krátké kyvadlové linky 95 a 99, které zpřístupňovaly zbytky tratí v historickém centru. 20 nejnovějších vozů Moderus Gamma z roku 2019 má na rozdíl od svých předchůdkyň tmavě zelený nátěr.
Kromě vyloučených úseků v historickém centru Poznaně probíhala letní rekonstrukce také na rychlodrážní trati PST do sídlišť na severu metra. I kvůli tomu jezdily celkem 4 speciální devadesátkové tramvajové linky.
Zcela novou podobu budou mít po rekonstrukci tramvajové tratě v historickém centru Poznaně. Zde poblíž náměstí Adama Mickiewizce a místního zámku.
Nové koleje se rodí také v jednosměrných úsecích tratí v historickém centru poblíž zdejšího nového nákupního centra Galeria MM na Starém Městě.
Další obousměrná tramvaj Moderus Gamma na krátké kyvadlové třízastávkové lince 99 jezdící v jednom vozu v intervalu 10 minut. Pro zajištění co nejkratšího intervalu 10 minut bylo každé z obou stanovišť obsazeno řidičem.
Jednou z nejmodernějších tramvajových tratí je částečně podzemní úsek do čtvrti Franowo na jihovýchodním okraji Poznaně. Najdete zde podzemní kilometrový úsek se dvěma zastávkami, které spíš připomínají metro. Normálně zde jezdí linky 1, 3 a 16.
Na konci nové tramvajové trati do čtvrti Franowo z roku 2012 je velká smyčka pro linky 1, 3 a 16, poblíž které je i nová moderní tramvajová vozovna. Pro případ mimořádností je zde odstavena i záložní tramvaj Solaris Tramino, kterých bylo pro Poznaň dodáno 45.
Intenzivní provoz a velký investiční dluh z minulosti způsobily nutnost komplexní přestavby velké části tramvajové sítě. Hodně už je hotovo, ale zbývají stále některé úseky v neutěšeném stavu. Během letní návštěvy byla v plném proudu přestavba tratí v historickém centru Poznaně i rekonstrukce sídlištní rychlodráhy PST, která tu funguje už od roku 1997. Ke slovu se tak hodně dostaly speciální tramvajové linky začínající devítkou, z nichž dvě fungovaly jako kyvadla na zbytku tratí v centru s provozem obousměrných tramvají. Těch bylo v posledních 5 letech pořízeno 30. Zároveň pokračoval nákup...
Plně nízkopodlažní interiér jednosměrné tramvaje Solaris Tramino. Díky pravidelné obnově vozového parku už je dnes naprostá většina tramvají v Poznani bezbariérově přístupná.
Tyto nízkopodlažní tramvaje čekající na odjezd ze smyčky Franowo od sebe dělí 20 let. Česká tramvaj RT6N1 pochází z Prahy a byla jednou ze čtyř tramvají, jejichž provoz ze v hlavním městě ČR bohužel neosvědčil. Všechny čtyři pražské průkopnické tramvaje byly po dodání do Poznaně kompletně zmodernizovány a nyní zde na rozdíl od Prahy jezdí vcelku spolehlivě.
Na nejnovější tramvajovou konečnou Blaźeja v severní části Poznaně mohou pouze obousměrné tramvaje, protože zde není klasická smyčka. Vedle sebe tu jsou tramvaje Moderus Beta a Gamma. Celkem tu jezdí 30 obousměrných tramvají, které byly vyrobeny v letech 2016-2019.
Nejnovější tramvajová trať v Poznani byla otevřena pro linky 3 a 10 v dubnu 2022 a k zákrytu tramvajového tělesa je zde použito trvanlivější zeleně včetně okrasné zeleniny. 20 tmavě zelených vozů Moderus Gamma bylo dodáno v roce 2019 a znamenaly konec také starších obousměrných vozů Düwag původem z Düsseldorfu.
V okolí nejnovější tramvajové trati do sídliště Naramowice na severu Poznaně jsou zrekonstruovány i okolní ulice a autobusové zastávky. Z jedné z nich s novým poznaňským přístřeškem odjížděl i nový elektrobus Solaris. Celkem v této části Poznaně vzniklo 7 nových tramvajových zastávek.
Spolu s novostavbou trati do nové konečné Blaźeja byla vzorně zrekonstruována i původní smyčka Wilczak. Nový úsek se sedmi zastávkami byl zprovozňován postupně v letech 2021-2. Standardně zde jezdí linky 3 a 10, místo trojky sem ale kvůli rekonstrukci tratí v centru i rychlodrážní trati na sever jezdila během návštěvy města náhradní linka 96.
Intenzivní provoz poznaňské rychlodráhy „Pestka“, jejíž název vychází ze zkratky PST, si vyžádal v roce 2022 nutnost její celkové rekonstrukce. Tato tramvajová rychlodráha byla otevřena v roce 1997 pro rychlé spojení centra a velkých sídlišť na severu. Tramvaje tu běžně jezdí ve špičkovém intervalu 2,5 minuty a jezdí rychlostí až 70 km/h.
Schéma linkového vedení autobusů v okolí rekonstruované rychlodráhy PST. Běžně zde jezdí tramvajové linky 12, 14, 15 a 16, každá ve špičkovém intervalu 10 minut. Náhradní dopravu zde během výluky zajišťovala linka T12, ale i mnoho okolních autobusových linek.
Starší kloubový Solaris z roku 2006 na náhradní lince T12 za tramvajovou rychlodráhu PST. Tyto náhradní autobusy zde během letní výluky jezdily každé 4 minuty.  Na trase rychlodráhy je celkem 9 zastávek a na celé trase je trať oddělena od okolní dopravy.
Na konečné tramvajové rychlodráhy Osiedle Sobieskiego na severním okraji zdejšího obřího sídliště je také autobusový terminál pro městské i příměstské linky. Je zde také jedno z nových dobíjecích míst pro poznaňské nové elektrobusy, kterých tu jezdí už 58.
Detail rychlonabíječky poznaňských elektrobusů v terminálu Osiedle Sobieskiego na severu města. Nabíjejí se tu jak standardní, tak kloubové elektrobusy Solaris. V první vlně jich bylo v roce 2019 pořízeno 21, ve druhé fázi o dva roky později 37.
Z terminálu Osiedle Sobieskiego odjíždějí také příměstské linky číselné řady 900 do místní gminy Suchy Las. Linky provozuje místní dopravce ZKP s těmito červenobílými Solarisy různých generací.
Dlouhá kloubová elektrobusová linka 174 s jízdní dobou 45 minut spojuje Osiedle Sobieskiego na severu s novou tramvajovo-autobusovou smyčkou Unii Lubelskiej, kam byly tramvaje prodlouženy o 2 zastávky v roce 2020. Pro tuto linku bylo pořízeno 5 kloubových elektrobusů, v roce 2021 ještě dalších 6. Možnost nabíjení mají na obou konečných.
Nové nabíjecí místo slouží elektrobusům také na konečné Garbary u místního vlakového nádraží kousek severovýchodně od historického centra. Po dodávce dalších 31 standardních elektrobusů Solaris se počet linek zajišťovaných elektricky značně rozšířil. Nejnovější elektrobusy používají tmavší odstín zelené barvy.
Příměstský autobus soukromého dopravce Translub na lince 603 z malého terminálu u vlakového nádraží Garbary severně od historického centra zajišťuje spojení do příměstské oblasti Luboń jižně od Poznaně.
Regionální vlakové linky v okolí Poznaně provozuje doprave Koleje Wielkopolskie. K dispozici má i tyto moderní elektrické jednotky Pesa. Jedna z nich zastavila na malém nádraží Garbary s návazností na autobusy severovýchodně od centra na hlavní trati do Gniezna.
Výrazný pokrok nastal také v autobusové dopravě, která tu má i přes rozvinutou tramvajovou dopravu stalé velký podíl. Poznaň se vydala v obnově vozového parku cestou elektrizace. V první vlně bylo v roce 2019 pořízeno 21 elektrobusů Solaris, z toho 15 kloubových pro linku 174. O dva roky později přibylo 37 dalších elektrobusů stejného výrobce, tentokrát v poměru 31 standardních a 6 kloubových. Elektrobusy nyní potkáte na různých místech Poznaně, kromě garáží se mohou průběžně dobíjet na konečných Osiedle Sobieskiego, Garbary, Gorczyn a Unii Lubelskiej. A pro roku 2023 je plánován nákup 25...
Nová moderní podoba jízdenkového automatu MHD se solárním pohonem. Samozřejmostí je možnost koupit si jízdní doklady jak na zastávkách tak ve vozidlech pomocí platební karty. Chystá se také možnost zaplatit ve vozidlech bez přemýšlení pouhým přiložením karty. Jízdné je odstupňováno jednak podle času a jednak podle počtu zastávek.
Smyčka Polabska na sídlišti Vinohrady na severu Poznaně je konečnou linky 4. Tramvaje Siemens Combino byly druhým typem nízkopodlažních tramvají v Poznani – v letech 2003-4 jich bylo dodáno 14. Nyní se po téměř 20 letech provozu chystá jejich modernizace.
V letech 2011-5 bylo do Poznaně dodáno 45 tříčlánkových částečně nízkopodlažních tramvají Moderus Beta, které částečně využily původní komponenty z tramvají Konstal 105N. Zde ve vozovně Staroleka, kde sídlí také místní výrobce těchto tramvají Modertrans.
Konečná linky 1 Junikowo na jihozápadním okraji zdejší rozlehlé sítě. V Poznani našly druhý život i dvě původně brněnské RT6N1 z roku 1996. I tyto tramvaje zde byly modernizovány a dnes již slouží v pravidelném intenzivním provozu.
Siemens Combino na netradičně a moderně zastřešené konečné Junikowo, kde se potkávají tramvaje s městskými i příměstskými autobusy ve směru jihozápadně od Poznaně.
Nová podoba smyčky Zawady severovýchodně od centra Poznaně, kde končí linka 7, zde v podobě tramvaje Moderus Beta z místních tramvajových dílen.
I původních 10 poznaňských tramvají RT6N1 z roku 1998 již prošlo malou modernizací. Jednalo se o první nízkopodlažní tramvaje v Poznani. Dnes je toto polské město jediným domovem těchto na svou dobu pokrokových tramvají ČKD.
Na autobusovém nádraží Rondo Rataje najdete tento pomník na jednu etapu původně düsseldorfských tramvají Düwag, které překlenovaly nedostatečnou obnovu tramvajového parku v 90. letech. Tato tramvaj z roku 1959 jezdila v Poznani v letech 1997-2013 a dnes je z ní kavárna. Místní tramvajová křižovatka uprostřed velkého kruhového objezdu prošla nedávno kompletní rekonstrukcí.
Autobusy Solaris různého stáří i dopravců na autobusovém nádraží Rondo Rataje, kde končí městské i příměstské linky od východu.
Moderní podoba autobusového nádraží Rondo Rataje z roku 1999, kde končí autobusové linky od východu a přestupuje se zde na tramvaje do různých směrů. Nedávno byla tato exponovaná tramvajová křižovatka včetně jedné z největších kruhových silničních křižovatek v Poznani kompletně zrekonstruovaná.
Poznaň má od roku 2012 novou odbavovací halu hlavního vlakového nádraží, která leží vedle té původní a sdružuje v sobě jak velké nákupní centrum, tak i autobusové nádraží pro dálkové spoje.
Se starým hlavním nádražím se to nové nedá srovnat. Poznaň má už 10 let důstojnou vstupní bránu. Odtud se dostanete také přímou autobusovou linkou na letiště.
Jeden z regionálních vlaků místního hlavního dopravce Koleje Wielkopolskie, rekonstruovaný k nepoznání z původní typické polské elektrické jednotky EN57.
Příměstské autobusové linky provozují místní lokální dopravci. Odtud z terminálu Rondo Srodka odjíždějí autobusy na severovýchod. V krátkých intervalech se můžete svézt těmito kapacitními Solarisy dopravce PKS Swarzedz.
Z autobusového terminálu Rondo Srodka, který vypadá jako čerpací stanice pohonných hmot, odjíždějí také příměstské linky do sousedních města Swarzedz a Kostrzyn. Ty mají přidělenu číselnou řadu 400. Příměstské linky jsou číslovány dle oblastí, kam směřují, od 300 do 900. Městským linkám v Poznani je vyhrazena číselná řada 100 a 200.
V autobusovém terminálu Gorczyn na jihozápadním okraji města u stejnojmenné tramvajové konečné i vlakového nádraží najdete další dobíjecí místo pro elektrobusy, kterých tu jezdí už 58, z toho 37 ve standardní verzi. Pro rok 2023 je plánován nákup 25 autobusů na vodíkový pohon, opět od osvědčeného výrobce Solaris.
Minibus Solaris na příměstské lince 705 směřující z terminálu Gorczyn na jih od Poznaně provozuje dopravce PUK Komorniki. Autobusy tu navazují hlavně na tramvaje.
Na meziměstských linkách v okolí Poznaně potkáte i tyto vysokopodlažní minibusy Autolan. Autobusové nádraží pro meziměstské a dálkové spoje najdete na východní straně nové odbavovací haly hlavního nádraží v centru Poznaně.
Nedaleko křižovatky Rondo Srodka najdete počáteční stanici parkové sezonní železnice „Maltanka“, která vede podél stejnojmenného jezera do rozlehlého parku k místní nové ZOO. Vláčky na rozchodu 600 mm tu provozuje poznaňský dopravní podnik.