Prešov (červenec 2007)

Prešov - trolejbusové město na východě Slovenska. Leží pouhých 50 km severně od Košic a je hned po nich třetím největším slovenským městem. Okolo města se tyčí vrcholky Slovenského rudohoří. Železniční nádraží sice neleží hned u centra, ale spojuje ho s ním hlavní třída, která se v historickém centru proměňuje v hlavní náměstí s katedrálou uprostřed. Celý prostor podlouhlého náměstí, nebo spíše široké hlavní ulice je vzorně opravený a je důstojnou chloubou města. Doprava je vedena pouze po jedné straně náměstí, ostatní prostor patří chodcům. A nebyl by to trolejbusový Prešov, kdybychom i na pěší zóně nenašli trolejové vedení. Jedná se však jen o zbytky trolejbusové smyčky před katedrálou. Trolejbusy již v Prešově jezdí 45 let. Jedná se o druhý nejstarší slovenský trolejbusový provoz. Trolejbusy mají v Prešově zřejmě velmi rádi, neboť trolejové dráty občas vedou i tam, kde by to člověk ani v nejmenším nečekal.

Zelené elektrické jednotky vozí cestující v pravidelném taktu mezi Prešovem a Košicemi. Prešovské nádraží se díky probíhající rekonstrukci omlazuje.
Trolejbusové linky jezdí v různých intervalech. Následující hodnoty jsou platné pro období návštěvy, tedy letních prázdnin. Nejčastěji jezdí linky 4 a 8, každá po 12 minutách ve špičkách. Jedná se o páteřní linky MHD propojující Sídliště III. na západě a sídliště Sekčov na východě s centrem města. Linku 8 doplňuje linka 38 celodenně po 30 minutách, jedoucí v totožné trase jako linka 8, jen nejede přes historické centrum, ale podobně jako linky 2 a 5 oklikou přes Obránců míru. A právě linky 2 a 5 jsou velmi zvláštní. Jedná se vlastně o jednu linku, která udělá v centru města smyčku a v...
Standardní trolejbus projíždí kolem budovy prešovského vlakového nádraží.
Zastávka Na Hlavnej je klíčovým uzlem v historickém centru města.
Linka 1 jezdí podobně severojižním směrem a spojuje méně osídlené oblasti města. Špičkový interval je 15 minut. Opravdu zvláštní linkou je sedmička, která jede do průmyslové oblasti na severovýchodě do zastávky Širpa. Na této trati jezdí jediná a to v intervalu 60 minut. I takto "využívané" tratě má Prešov ve svém repertoáru. Kloubové trolejbusy jezdí na páteřních linkách 4, 8 a 38, standardní vozy jezdí na ostatních. Asi nejvyužívanější konečnou je Sídlisko III. na konci stejnojmenného sídliště. V těsné blízkosti se nachází trať linek 2 a 5 do Dúbravy, se kterou je sídlištní...
Reklamní nátěr se nevyhnul ani tomuto trolejbusu u želeniční stanice.
Linky 4 a 38 jedou v těsném závěsu po trati mezi centrem města a sídlišti na východě.
Jelikož trolejbusy zajišťují většinu přepravních výkonů, autobusové linky už moc často nejezdí, za to jich je tu nepřehledně mnoho. Část linek tvoří jen pár jednosměrných spojů. Asi polovina linek jezdí v celodenním intervalu 60 minut. Výjimku z této sporadické autobusové MHD tvoří linky 28 a 45 ve špičkovém intervalu 30 minut. Obě vedou do sídliště Šváby, kde je mimo jiné plánována výstavba trolejbusové tratě. Linka 45 v kloubových vozech vede dále přes centrum na sever do Velkého Šariše, od Prešova poměrně vzdálené obce. Poslední výjimkou v autobusové dopravě jsou linky 32 a 36, které jsou...
Typický prešovský označník na trati do sídliště Sekčov. V budoucnu by měla být realizována trolejbusová zkratka mezi Sekčovem a centrem.
Linka 2/5 i s nízkopodlažním zástupcem trolejbusové dopravy 21. století ve smyčce Budovateĺská.
Vozový park trolejbusů, tvořený standardními kloubovými Škodami 14Tr, 14TrM, 15Tr a 15TrM, se od roku 2006 obnovuje nízkopodlažními trolejbusy Škoda 24Tr a 25Tr s karosérií Citelis. Prešovem se prohání již 5 standardních a 3 kloubové trolejbusy s nízkou podlahou. Modernizace vozového parku probíhá i formou generálních oprav starších kloubových vozidel. Ty letošní se renovují u kolegů ve Zlíně. Starších trolejbusů s vysokou podlahou jezdí nyní přes 40. Autobusový park je poměrně pestrý. Celkově jezdí v prešovské MHD necelých 60 autobusů. Klasické Ikarusy tu už nenajdete. Nejstarší autobusy...
Konečná linky 1 Solivar s vozidly, které od sebe dělí cca 15 let života.
Obratiště Širpa na konci podivné průmyslové trati, kam jezdí trolejbus jen jednou za hodinu.
Všechna vozidla MHD jezdí v jednotném nátěru v zajímavě se prolínajících odstínech červené barvy. Hlášení zastávek je dokonce slyšitelné, ale hlas působí trochu morousovitým dojmem. V trolejbusech jsou na vnitřních stěnách nalepena přehledná schémata linkového vedení příslušných linek, tedy v krátkých trolejbusech je schéma linek 1, 2, 5, 7 a v kloubových zas jen schéma linek 4, 8 a 38. Na oknech si můžete prohlédnout poloprůhledná schémata celého linkového vedení. Vozidla jsou vybavena digitálními oranžovými panely R&G Mielec včetně vnitřních jedno- i dvouřádkových diodových panelů. K...
Dolní smyčka Sibírska na sídlišti Sekčov.
Horní smyčka Pod Šaĺgovíkom rovněž na sídlišti Sekčov.
Zajímavou motivační úlevu mají nově důchodci nad 65 let věku. Nově totiž mohou cestovat MHD zdarma, ale pouze mimo přepravní špičky. Díky tomuto opatření může také kromě spokojenějších důchodců dojít k rovnoměrnější obsazenosti vozidel během pracovního dne. Za zmínku stojí i organizace noční dopravy. Po celou noc jezdí v intervalu 60 minut jedna autobusová linka N1 a dvě trolejbusové linky (N2 a N3). Centrální přestupní bod je u žel.st. Nastupuje se pouze předními dveřmi a jednorázová jízdenka má oproti té denní dvojnásobnou hodnotu. Údajně ještě jezdí neveřejná linka N4 určená pro...
Kloubové autobusy zajišťují obsluhu několika posledních oblastí, kde ještě trolejbusy nejezdí.
Standardní Citelis na Hlavnej ulici, která lemuje historické jádro města.
A ještě nezapomenout na autobusové nádraží regionální a dálkové dopravy. To leží hned naproti vlakovému nádraží s výbornou vazbou na MHD. Regionální autobusová doprava je tu v rukou dopravce SAD Prešov. Ten kromě starších modrobílých Karos nabízí i novější vysokomýtské modely včetně nejnovějších Crosswayů. SAD Prešov mimo jiné také konkuruje železniční dopravě mezi Prešovem a Košicemi, kde nabízí rychlé spojení pod dálnici v půlhodinovém taktu. Železnice oproti tomu nabízejí kapacitní elektrické zelenobílé jednotky řady 460.
Škoda 24Tr na lince 1. V červenci dorazil již osmý nízkopodlažní trolejbus.
Kloubový Citybus u železniční stanice míří do sídliště Šváby.
Ještě doplním aktualitu z 1.9.2007. K tomuto termínu změn došlo k přejmenování značného počtu zastávek a také ke změně linkového vedení. Linka 2/5 již nejede do Dúbravy (poměrně opuštěná konečná na severu), ale je odkloněna těsně před koncem propojovací tratí do Sídliště III. (zastávka Bajkalská). Vzhledem k silnému odporu obyvatel okolí Dúbravy však muselo dojít ke kompromisu - polovina spojů linky 5 jede pod označením 5D do původní konečné Dúbrava.
Jednotný nátěr mají všechna vozidla MHD kromě reklamních. Důležitá zastávka Čierny Most.
Schéma trolejbsových linek, kde jezdí vozidla standardní délky.
Jízdní řády jsou vyvěšeny tak, aby odolaly větru a dešti. Tištěné jsou hromadně na jeden velký papír.
Obratiště Šebastová, kde končí jako jediná linka 7.
Vyjeté koleje od těžkých trolejbusů v zastávce Železničná stanica.
Odbavovací hala autobusového nádraží stojí hned naproti vlakovému.
Obstarožní kloubová Karosa SAD Prešov v linkovém provedení.
Zubatá nástupní hrana autobusového nádraží i s novým Crosswayem SAD Prešov.
Nepříliš povedená celovozová reklama na starší Karose. Povšimněte si viditelnosti zadního digitálního displeje.