Historické město cca 150 km severovýchodně od Paříže je jedním z nově obrozených francouzských tramvajových provozů, které odvážně skloubily historii s budoucností. Nová éra tramvají se v Remeši datuje od roku 2011. Pestrobarevné Citadisy spojují okrajové čtvrti s historickým centrem, jež odvážně křižují po pěších zónách i v těsné blízkosti historických památek. Tramvaje jsou doplněny systémem páteřních i doplňkových autobusových linek, vše spojuje tarifní systém Citura.

Druhou mízu chytily tramvaje v Remeši v roce 2011. Zcela nový provoz tu byl zahájen najednou na dvou linkách, pro které pořídilo město celkem 8 článkových tramvají Alstom Citadis 302. Všechny tramvaje umějí odebírat proud i zespodu – v centru města se totiž jezdí bez trolejí, pouze mezi kolejnicemi najdete pás s technologií APS (Alimentation par le Sol), odkud si projíždějící tramvaj odebírá proud. Městem vede v podstatě jedná trať, která se na jihu větví – delší větev míří do 5 km vzdáleného městečka Bezannes, kde se nachází nádraží vysokorychlostních vlaků TGV. Je zde také velká rozvojová...
Tramvajová linka B končí mimo město Remeš, v sousedním městečku Bezannes u vysokorychlostního vlakového nádraží TGV „Gare de Champagne“. Vzdálenost cca 400 metrů a výškový rozdíl k nádraží je nutné překonat pěšky, toho času také s pomocí autonomního vozítka.
Linka B spojuje nádraží TGV s Remeší a její intervaly se pohybují mezi 20 a 24 minutami – v centru se skládá s linkou A do souhrnného intervalu 5-6 minut. Jízdenky se kupují v automatech na zastávkách a při každém nástupu je potřeba je validovat ve vozidle.
Autonomní vozítko formy Transdev ve zkušebním provozu spojuje konečnou zastávku tramvaje B s nedalekým nádražím TGV v městečku Bezannes jihozápadně od Remeše. Do centra Remeše odtud dojedete tramvají za necelou půlhodinu.
Horní zastávka trasy automatického elektrického vozítka u parkoviště před vlakovým nádražím TGV. I pěšky se ale dá vzdálenost mezi zastávkou tramvaje  nádražím vcelku pohodlně zvládnout.
Budova vlakového nádraží TGV „Gare de Champagne“ leží na hlavní vysokorychlostní trati Paříž – Štrasburk cca 5 km od Remeše. Díky tramvajové lince B se ale dá vlakem pohodlně cestovat u odtud. V centru Remeše najdete také vlakové nádraží, které využívá i část vlaků TGV.
Vysokorychlostní vlaky TGV, nově také v nízkonákladové verzi OuiGo na nádraží Champagne-Ardenne ležícím 5 km od Remeše. Funguje od roku 2007. Na tramvaj spojující ho s Remeší si však museli místní ještě 4 roky počkat.
Stejně jako jsou různobarevné místní tramvaje, mají pestré barvy také místní autobusy MHD. Tento Citybus patří k nejstarším a jezdí na doplňkové lince 13 končící na vlakovém nádraží Champagne.
Další doplňkovou linkou ukončenou na nádraží TGV je 12 obsluhující jižní předměstí Remeše. Většina místních autobusů je značky Heuliez.
Mapa tramvajových linek v Remeši. Červená je páteřní linka A, modrá je doplňková linka B jezdící ve dvoj- až trojnásobných intervalech než A. Vede poměrně daleko za město na jihozápad k nádraží TGV.
Interiér klasické francouzské tramvaje Citadis nabádá k validování jízdenek při každém nástupu do vozidla. I když jsou tramvaje z venku různě barevné, vzhled interiérů je jednotný.
V centru vede tramvajová trať už bez trolejí po pěší zóně, přes centrální přestupní zastávku Opéra-Cathédrale poblíž světoznámé katedrály a dál pokračuje na sever k hlavnímu vlakovému nádraží. Poté obsluhuje i severní předměstí, už pod trolejemi. Skoro v celém úseku jezdí obě linky A a B společně se souhrnným intervalem 5-6 minut. Z toho je linka B každá třetí až čtvrtá – k nádraží TGV není potřeba jezdit tak často, po dostavbě rozvojové zóny se poměr možná změní. Na okrajích centrálního úseku vedeného po pěší zóně jsou už připravena rozvětvení pro další novou východozápadní linku, kterou...
Mezi nádražím TGV a Remeší vede linka B zatím nezastavěnou oblastí, kde by v blízké budoucnosti měla vyrůst velká průmyslově-komerční zóna. Pak zde přibudou dvě nové zastávky a trať bude dvoukolejná.
Linka B a jedna z osmi barevných kombinací v podání Citadisu 302 od Alstomu opouští Remeš a vydává se na částečně jednokolejnou trať na jih směrem k nádraží TGV.
Jediný kolejový trojúhelník v Remeši, kde se ve směru z centra rozdělují linky A a B. Oranžová tramvaj na páteřní lince A. Celkem jezdí v Remeši 18 Citadisů z roku 2011.
Konečná zastávka páteřní linky A „Hopital Debré“ na sídlišti na jihu města. Linka A jezdí dvakrát až třikrát častěji než linka B, ve společném úseku mají souhrnný interval 5-6 minut. Maximum tramvajových úseků je zatravněno.
Stejné tramvaje různých barev se střídají na kolejovém přejezdu na konečné linky A „Hopital Debré“. Všechny konečné jsou ve formě kolejového přejezdu. Jediná vozovna se nachází na spojovací trati linky B mezi Remeší a nádražím TGV.
Zastávka Arago na společném úseku linek A a B. Všechny zastávky jsou vybaveny poměrně luxusně, nechybí ani velkorysé mapy okolí. Mimo centrum vedou tramvaje převážně vysokopodlažní sídlištní zástavbou.
Za říčním kanálem za zastávkou Comédie začíná historické centrum Remeše a také pěší zóna s provozem tramvají.
Tady před zastávkou Comédie už jsou koleje připraveny na rozvětvení pro další tramvajovou linku, kterou dnes předznamenává páteřní autobusová linka 1. Zároveň zde ve směru od centra končí úsek bez trolejí, což je patrné dole mezi kolejnicemi, kde končí napájecí pás systému APS.
Na pěší zóně v historickém centru jezdí tramvaje rychlostí do 20 km/h a bez trolejí. Proud odebírají z pásu mezi kolejnicemi (systém APS).
Na rušné pěší zóně v centru Remeše tramvaje nevadí – naopak sem přivážejí život. Tento centrální úsek bude společný i pro nově uvažovanou další linku, pro kterou je na obou koncích centrálního úseku už připraveno kolejové rozvětvení.
Zajímavostí remešských tramvají je jejich pestrobarevný nátěr – celkem 8 barevných kombinací mají vždy dvě tramvaje a zbytek má bílý nátěr pro aplikaci celovozové reklamy. Stejně pestré jsou i městské autobusy, které operují na páteřních linkách 1 až 5 s intervalem 8-10 minut a také na dalších doplňkových linkách vyšších čísel a s delšími intervaly. Na části páteřních linek najdete i kloubové vozy, místní dopravce tu disponuje autobusy značek Heuliez a Iveco (dříve Irisbus). Všechny páteřní autobusy se potkávají v centrální zastávce Opéra, velká část linek také míří k vlakovému nádraží dveřně...
V této zastávce zastavují pouze tramvaje, jsou zde ale uvedena také čísla autobusů s příslušnými šipkami navigujícími na autobusová nástupiště. Opéra je centrálním přestupním bodem mezi tramvajemi a autobusy.
Zde za zastávkou Opéra je připraveno další kolejové rozvětvení – rovně zatím jezdí autobusy. Připraven je také střední napájecí pás.
Za zastávkou Opéra se tramvajová trať stáčí vlevo směrem k vlakovému nádraží. Tady sice pěší zóna končí a začíná zatravněný svršek, bez trolejí se ale jede dál.
Páteřní autobusové linky v centrální přestupní zastávce Opéra v centru na začátku pěší zóny. Páteřní linky jsou označeny čísly 1 až 5 a mají interval cca 8-10 minut. Na části z nich potkáte také kloubové autobusy.
Pestrobarevné autobusy místního dopravního podniku na centrální zastávce Opéra. Typicky francouzský vozový park sestává z výrobků Iveco (dříve Irisbus, ještě dříve Renault) a Heuliez.
Díky spodnímu přívodu proudu APS se mohly v Remeši tramvaje vrátit do srdce Remeše i jejích obyvatel. K osmi barevným variantám jsou ještě tři tramvaje bílé pro aplikaci celovozové reklamy.
Světoznámá katedrála v Remeši dělá pozadí tiché tramvaji odebírající proud z pásu mezi kolejnicemi. Tramvaje tudy sice jezdí i kvůli prudkým obloukům pomalu, výhodou je, že vás odvezou až do samotného srdce města.
Tráva mezi kolejemi, preference na světelných křižovatkách, ale i častá rychlostní omezení v obloucích kvůli neotočným podvozkům tramvají Citadis, to je centrum Remeše.
Kolona městských autobusů s jednotným logem systému Citura míří k hlavnímu vlakovému nádraží, kde je významný přestupní terminál a část linek MHD zde také končí. Samozřejmě sem vedou i tramvajové koleje.
Ke klasickým autobusovým linkám je potřeba ještě doplnit minielektrobusovou linku C, která projíždí úzkými uličkami v centru a začíná a končí u hlavního vlakového nádraží. Okrajové čtvrti nebo oblasti, kam nejezdí autobusy tak často, jsou obslouženy systémem mikrobusů na zavolání pod značkou TAD. Do systému Citura patří také městečko Bezannes, které začíná být s Remeší srostlé a na jehož území leží nádraží TGV i perspektivní rozvojová zóna. Systém také obsluhuje některé malé vesničky v okolí Remeše, často ale jen pomocí mikrobusů na zavolání. Celkový dojem z města umocňuje vzorná péče o...
Zastávka poblíž hlavního vlakového nádraží kousek severně od centra. I zde se tramvaje obejdou bez trolejí. Stejně jako u nádraží TGV, i zde je potřeba k vlakům dojít ještě kousek pěšky.
Zrenovované historické vlakové nádraží severně od centra. I sem kromě běžných vlaků zajíždějí také rychlovlaky TGV. Nádraží ale neleží na hlavní vysokorychlostní spojnici s Paříží, proto je někdy nutné popojet tramvají B do 5 km vzdáleného městečka Bezannes.
Kromě běžných městských autobusů je u vlakového nádraží ukončena i minibusová linka C, která projíždí úzkými uličkami centra a jezdí na ní tyto minielektrobusy. Interval je cca 20 minut.
Barevný regionální motorový vlak kraje Champagne – Ardenne na hlavním nádraží v centru Remeše.
Směrem od vlakového nádraží pokračuje tramvajová trať na sever tímto parkem do další zastávky, kde už opět začíná klasické trolejové vedení.
Tráva, stromy i pestrá a udržovaná okolní zeleň, takové jsou tramvajové tratě v Remeši, zde i velmi blízko historickému centru města. Důkaz, že tramvaje dokážou udělat i z rostlého města velmi příjemnou oázu zeleně.
Zastávka Schneiter severně od vlakového nádraží, kde končí spodní přívod proudu a tramvaje tu zvedají pantograf, aby se dál napájely klasicky z trolejí.
Tady za zastávkou Schneiter opouští tramvajová trať centrum a dál vede nižší zástavbou směrem na sever. Samozřejmostí je preference na křižovatkách.
Kolejový přejezd značí blížící se severní konečnou Neufchatel, kde končí obě linky A a B. Koncový úsek je opět bohatý na zeleň. Tramvaje umí jet rychlostí až 70 km/h.
Severní konečná zastávka Neufchatel. Poblíž nechybí záchytné parkoviště P+R. Na trase tramvajových linek najdete ještě dvě taková. Vede sem i páteřní autobusová linka 4, do určitých méně obydlených lokalit si lze zavolat mikrobus (služba TAD – Transport á la Demande).
Další verze barevného nátěru městského Heuliezu na páteřní lince 2 směřující od vlakového nádraží na jihovýchod do velké komerční zóny. Páteřní linky 1 až 5 jezdí v intervalu 8 až 10 minut.
Na dvojce se střídají standardní a kloubové autobusy, nejčastěji značky Heuliez. Zde na konečné v jedné z komerčních zón na okraji Remeše.
Interiér francouzského kloubového autobusu Heuliez. V mnoha prvcích je podobný s Ivecem. Svézt se tu můžete i s jeho starší verzí.
Páteřní linka nakládá cestující v komerční zóně jihovýchodně od Remeše. Páteřní linky obsluhují všechny významné lokality v Remeši, kam nevede tramvaj a všechny se potkávají v zastávce Opéra-Cathédrale, kde lze přestoupit i na tramvaje.