Řím - metro a železnice (září 2013)

Téměř třímilionová italská metropole, město staré přes 2 700 let, je vyhledávaným cílem turistů z celého světa. Řím leží zhruba uprostřed Itálie a se světem ho spojuje hustá síť leteckých spojů a také vysokorychlostní železnice. Městská doprava je nejen důležitou tepnou života hustě obydleného města, ale také nezbytným prostředkem k návštěvě nevídaného množství historických a kulturních památek. Základem sítě veřejné dopravy je metro a železnice.

Řím netrpělivě očekává zprovoznění třetí linky metra, která povede východozápadním směrem. Kvůli archeologickým nálezům doslova na každém metru římského podzemí se výstavba třetí linky neúměrně prodlužuje. Tato stavební ohrada se nachází pár kroků od Kolosea, které je právě kvůli stavbě metra speciálně vystuženo.
Téměř třímilionová italská metropole, město staré přes 2 700 let, je vyhledávaným cílem turistů z celého světa. Řím leží zhruba uprostřed Itálie a se světem ho spojuje hustá síť leteckých spojů a také vysokorychlostní železnice. Městská doprava je nejen důležitou tepnou života hustě obydleného města, ale také nezbytným prostředkem k návštěvě nevídaného množství historických a kulturních památek. Základem sítě veřejné dopravy je metro a železnice.
Jižní konečná nejstarší linky metra B "Laurentina" se nachází poblíž výstavního areálu, kam bylo metro plánováno již před 2. světovou válkou. Nakonec se první trasa otevřela až v roce 1955.
Po příletu na největší římské letiště Fiumicino ležící cca 25 km západně od Říma na pobřeží moře, je nejpohodlnější použít rychlého železničního spojení vedoucího až přímo do centra Říma, které je však také patřičně naceněno. Pokud nespěcháte, můžete zvolit levnější variantu v podobě příměstského zastávkového vlaku, který vás doveze do centra Říma také. Vedle toho funguje ještě řada soukromých autobusových dopravců, kteří konkurují vlakům hlavně cenou. Letištní vlaky, stejně jako ostatní rychlé i regionální vlaky v okolí Říma, provozuje národní železniční dopravce Trenitalia. Některé...
Nejnovější typ vozů metra S/300 od španělské firmy CAF již nahradil většinu původních vlaků na novější červené lince A, která vede od jihovýchodu na severozápad města.
Hlavní nádraží leží v rozsáhlém centru města, nedaleko jeho nejhistoričtější části. Obrovské hlavové nádraží s mnoha kolejemi a množstvím obchodů i dalších služeb, je zároveň nejvýznamnější dopravní křižovatkou. Na nádraží Termini míří jak vlaky z letiště, tak rychlovlaky ze severu země i ostatní rychlíkové a regionální spoje. Pod nádražím je také přestupní stanice metra, které má v Římě dvě linky, které se potkávají právě ve stanici Termini. U vlakového nádraží najdete také významnou konečnou městských autobusů, jediné trolejbusové linky i některých tramvajových linek. Část hlavního nádraží...
Ve stanici Termini se pod stejnojmenným hlavním vlakovým nádražím kříží obě linky římského metra. Je to dosud jediná přestupní stanice římského podzemí.
Metro je základem městské dopravy v Římě, i když zatím v podobě pouze dvou linek (třetí je na cestě). První linka s označením B vyjela s cestujícími v roce 1955 po dlouhých desetiletích příprav, které byly přerušeny druhou světovou válkou. Nejstarší úsek vede právě ze stanice Termini na jih kolem Kolosea do výstavního areálu ve čtvrti Laurentina, kde se nachází také depo. V jižní části trasy je metro vedeno na povrchu. Postupem času byla tato modrá linka prodlužována dále na sever a nejnovější úsek, který se stal větví původní linky, byl zprovozněn v roce 2012.
Barevné velkoplošné piktogramy upozorňují na podlaze vestibulu na směr k přestupním nebo výstupním chodbám v přestupní stanici Termini. Nad stanicí leží hlavní vlakové nádraží, což z ní dělá nejvytíženější stanici v Římě.
Druhá, červená linka s označením A, vyjela až v roce 1980 a protíná Řím od jihovýchodu na severozápad. S linkou B se potkává ve stanici Termini a kromě mostu přes řeku Tiberu v centru je celá vedena pod zemí. Linkou B se můžete přiblížit také ke státu ve státě - Vatikánu, pod jehož malou plochou by v budoucnu měla vést třetí linka. Plánovaná linka C má protnout samotné historické jádro města od východu na západ a obsloužit také hustě obydlené příměstské čtvrti východně od Říma - ostatně právě tam bude zprovozněn první úsek této třetí, zelené linky. Trasa C, provozovaná automatickými vlaky,...
Hlavní vlakové nádraží Termini má hlavové uspořádání a míří sem vlaky z celé Itálie. Přímo před nádražní budovou je také rozlehlé autobusové nádraží.
Systém metra je v Římě uzavřen turnikety, stanice jsou poměrně fádní až nevzhledné, čistota také není zdejší výsadou. Na obou linkách jezdí šestivozové soupravy s horním přívodem elektrického proudu, na lince B potkáte starší vozy z počátku 90. let 20. století, dost často velmi těžce pografitované. Na červené lince A se ale můžete svézt moderními španělskými průchozími soupravami CAF. Ty jezdí i na příměstské lince vedoucí na jih na pláže do města Lido di Ostia. Tato zvláštní příměstská železniční linka díky vozovému parku připomíná spíše metro, s jehož linkou B je také několik stanic...
Termini za tmy. Přímo pod rozhlehlým nádražím plným obchodů je i stanice obou linek metra. Ze stanoviště na boku odjíždí také místní tramvajové linky.
Další příměstská železniční linka provozovaná městským dopravcem ATAC, se nachází na severu Říma a vyjíždí z podzemní stanice poblíž stanice metra Flaminio. Staré elektrické soupravy, které jsou také hojně zasaženy nájezdy sprejerů, míří podíl řeky Tibery na sever. Většina vlaků končí ve 13 km vzdálené stanici Montebello, kde je udržován interval cca 10 minut, některé vlaky pokračují až na konečnou do města Viterbo, které leží od Říma vzdáleno asi 2,5 hodiny.
Některé stanice nejstarší linky metra B jsou povrchové, například jako tato (Piramide). Odtud také vede souběžně příměstská linka k mořskému pobřeží do stanice Lido di Ostia.
Pro úplnost je potřeba zmínit ještě příměstskou linku Řím - Giardinetti, která je však ve skutečnosti úzkorozchodným tramvajovým provozem, proto jí bude věnován popis v části o tramvajové dopravě. Ostatní vlaky jsou v Římě částečně integrovány a na těch příměstských platí na území Říma i jízdní doklady pro městskou dopravu. Intervaly jsou však poměrně dlouhé a rozhodně se nejedná o žádný systém typu S-Bahn, ale jednotlivé linky jsou označeny čísly a míří do sedmi hlavních směrů. Část příměstských vlaků je vedena dvoupodlažními, část jednopodlažními elektrickými jednotkami. Na hlavní nádraží...
Na koncovém nádraží Termini jsou ukončeny jak dálkové tak i regionální vlaky. Část z nich je zapojena do systému MHD a platí v nich síťové jízdenky.
Z mezinárodního letiště Fiumicino, které leží západně od Říma, se dostanete buď poměrně drahým rychlíkem (vlevo) nebo pomalejším dovupatrovým osobákem (vpravo). Ještě levnější je ale nabídka místních autobusových dopravců.
Ze severního okraje centra míří dále na sever příměstská vlaková linka, která obsluhuje nejbližší okolí Říma cca v desetiminutových intervalech. Celá trať, vedoucí až do vzdáleného města Viterbo, je vlaky pokryta mnohem řidčeji. Starší elektrické jednotky mají díky tolerovaným grafitti poměrně odpudivý vzhled.
Konečná stanice samostatné železnice Řím - Viterbo, která se nachází v podzemí u stanice metra Flaminio. Železnice vede daleko na sever v údolí řeky Tibery a provozuje jí městský dopravce ATAC.
Interiér starých souprav MB100 z počátku 90. let 20. století tvoří většinu vlaků na nejstarší lince B. Proto je také jejich interiér laděn domodra.
A zde je interiér nejnovějších souprav CAF, které jezdí převážně na lince A. Vozy jsou narozdíl od svých předchůdkyň plně průchozí a uvnitř převažuje barva dané trasy.
I když jednotlivé stanice metra nepůsobí příliš vábně a čistě, cestující mají k dispozici výraznou informaci o příjezdu nejbližší soupravy.
Jedna z nejnovějších stanic v úseku Bologna - Conca d´Oro, který byl zprovozněn na severu Říma jako odnož původní trasy B v roce 2012.
Unifikované nástupiště nových stanic metra B, které byly zprovozněny v roce 2012.
Prozatímní konečná stanice Conca d´Oro, zprovozněná v roce 2012. Již brzy by mělo dojít k prodloužení dál na sever o jednu stanici (Ionio).
Starší vozy na lince B. Dopravce ATAC nechává sprejery, aby se na těchto vozech dosyta vyřádili. To jim dodává ještě odpudivější vzhled.
Přestupní stanice Termini na lince B. Světelné ani zvukové reklamě se v římském metru nevyhnete.
Ponte Mammolo, jedna ze stanic novějšího koncového úseku metra B z roku 1990. U stanice se nachází malý autobusový terminál, od něj pak vede na jih dosti široká silnice, ze které je patrný dřívější záměr na výstavbu tramvajové trati.
Venkovní vstup do konečně stanice Rebibbia linky B, která se nachází na severovýchodním okraji města uprostřed stejnojmenné čtvrti.
Vstup do jedné z téměř dokončených stanic nové linky metra C, která vede z centra na východ v podstatě podél dnešní příměstské tramvajové trati. První úsek nové zelené trasy s 20 stanicemi by měl být zprovozněn v roce 2014. Metro zde dokonce překročí hranice Říma a je otázka, co bude s úzkorozchodnou tramvajovou tratí vedoucí nad novou trasou metra (část původní trasy už byla kvůli výstavbě metra zrušena).
Depo v jižní části trasy B je společné i pro příměstskou linku vedoucí až na pláže ve městě Lido di Ostia.
Interiér příměstské linky Řím - Lido di Ostia, která jezdí ve špičkách každých 10 minut a zčásti využívá povrchový úsek linky metra B. Tato příměstská linka se hodně podobá metru, používá také podobné vozy CAF.
Konečná stanice příměstského metra Lido di Ostia vás zaveze až k moři. Vystoupit se dá v některé ze zdejších stanic ve městě a za pár minut dojdete na pláž.