Řím - tramvaje (září 2013)

Tramvajová síť v Římě byla kdysi největším tramvajovým provozem v Itálii, dnes z ní zbylo jen torzo, které má z hlediska celoměstského významu jen malý podíl na veřejné dopravě. Hlavním druhem dopravy je metro, ale největší přepravní zátěže odvezou autobusy, jak kvůli nedostavěné síti metra, tak kvůli výrazně seškrtané síti tramvají. Ty jezdily v době největšího rozkvětu na celkem 140 km tratí (dnešní síť má něco přes 30 km).

Obnovená tramvajová linka 3 před Koloseem. Jezdí na ní pouze nízkopodlažní tramvaje a je to ideální prostředek pro návštěvu mnoha historických památek.
Tramvajová síť v Římě byla kdysi největším tramvajovým provozem v Itálii, dnes z ní zbylo jen torzo, které má z hlediska celoměstského významu jen malý podíl na veřejné dopravě. Hlavním druhem dopravy je metro, ale největší přepravní zátěže odvezou autobusy, jak kvůli nedostavěné síti metra, tak kvůli výrazně seškrtané síti tramvají. Ty jezdily v době největšího rozkvětu na celkem 140 km tratí (dnešní síť má něco přes 30 km). V centru fungovaly dvě okružní linky, kroužící kolem dokola na malém a větším okruhu. Dnes zbylo pouze torzo velkého okruhu v jeho severozápadní a částečně i...
Nová konečná stanice linky 8 u náměstí Venezia. Sem byla o jednu zastávku prodloužena linka 8 teprve v červnu 2013. V budoucnu by měla být prodloužena přes centrum k nádraží Termini.
V poslední době však probíhají snahy o posílení významu tramvají v Římě - kromě několika menších novostaveb jsou v plánu významné projekty vracející tramvaje do centrální části Říma. Dnes tu funguje 6 linek klasických a jedna příměstská úzkorozchodná. Tramvaje obsluhují především východní část města. Část vozového parku je však přestárlá, tramvajové tratě nejsou zrovna v nejlepším technickém stavu a velmi neutěšená je také cestovní rychlost, zejména kvůli neexistující preferenci ve spojení s vysokou četností světelně řízených křižovatek. I když je poměrně velká část tramvajových tratí...
Druhá konečná linky 8 na západě města. Linka je kvůli dlouhodobé výluce části linky 3 zcela oddělena od ostatní tramvajové sítě. Na lince 8 mohou jezdit pouze obousměrné tramvaje kvůli kusému ukončení na náměstí Venezia. Ve všední dny jezdí tato linka v intervalu 4-5 minut.
Tramvaje v Římě potkáte v několika různých podobách. Nejstarší vozy Stanga pocházejí z přelomu 40. a 50. let 20. století, jsou jednosměrné, dvoučlánkové a v 80. letech prošly modernizací, díky které jezdí skoro celá flotila čítající cca 60 kusů dodnes. Tramvaje jsou i přes jejich pokročilé stáří oblíbené díky dostatečnému větrání stahovatelnými okny i prostornému interiéru. První novodobá obnova vozového parku nastala na počátku 90. let, kdy byly kvůli nové lince 225 (dnes pod číslem 2) zakoupeny obousměrné částečně nízkopodlažní tramvaje Socimi-AEG. Tyto tříčlánkové vozy jsou pouze 21 metrů...
"Archeologická" linka 3 je dlouhodobě zkrácena k přestupnímu uzlu Piramide. Dál přes řeku Tiberu k lince 8 a k nádraží Trastevere je nutno využít náhradní autobus 3B.
Potřeba navýšit kapacitu tramvajové dopravy vyvolala nákup dvou dalších typů nízkopodlažních tramvají. Prvním typem byly v letech 1998 a 1999 tramvaje Fiat Cityway 1, pětičlánkové obousměrné tramvaje, z velké části nízkopodlažní, vybavené klimatizací, dodané v počtu 28 kusů. Po pěti letech je následovala velká padesátikusová dodávka tramvají Fiat Cityway 2, které jsou sedmidílné (celková délka 33 m), obousměrné, klimatizované a plně nízkopodlažní. Dodány byly na zkoušku také dvě devítičlánkové tramvaje, které byly ale později přestavěny na standardní sedmičlánkové.
Částečně nízkopodlažní tramvaj Fiat Cityway 1, která byla do Říma dodána v letech 1998-9 v počtu 28 kusů.
Jak již bylo uvedeno, 6 tramvajových linek tvoří jakési poměrně nesourodé torzo kdysi rozsáhlé sítě. Jednotlivé linky se výrazněji liší jak délkou, tak i intervalem. Nejdelší je linka 19, která na trase potkává téměř všechny ostatní linky. Začíná na náměstí Risorgimento u bran Vatikánu a pokračuje po bývalém vnějším okruhu na východ na významnou křižovatku Porta Maggiore, tady se odpojuje z okruhu a míří po silně vytížené trati spolu s linkami 5 a 14 na východ. Těsně před koncem se trať větví na dvě části. Ostatní linky na této východní radiále (5 a 14) míří do centra k nádraží Termini....
Schéma tramvajové sítě. V době největšího rozkvětu zde jezdilo 59 linek, dnes jen 6. Rozvojové plány by měly alespoň částečně vrátit zašlou slávu tomuto dopravnímu prostředku.
Po vnějším okruhu přes uzel Porta Maggiore jezdí druhá nejdelší linka 3, jejíž provoz byl na nějaký čas výrazně omezen, dnes opisuje cca polovinu původního okruhu a kolem Kolosea pokračuje na jih k významnému přestupnímu bodu Piramide. Tramvajové koleje sice vedou dál na západ, ale jezdí po nich už dlouhou dobu náhradní autobusová linka 3B. Ta vás doveze k další tramvajové lince 8, která je tak fakticky zcela oddělena od ostatní tramvajové sítě. Linka 8 má nejkratší intervaly (4 minuty ve všední den) a je vedena ze západního okraje města do centra k náměstí Venezia, kam byla o jednu zastávku...
První částečně nízkopodlažní typ tramvaje v Římě. Tříčlánková obousměrná tramvaj AEG-Socimi byl vyrobena v letech 1990-1992 v počtu 41 kusů. Poprvé byla použita pro novou linku 225 (dnes pod číslem 2).
Plány do budoucna jsou poměrně smělé, je otázka, jak se je podaří naplnit. Nejžhavějším kandidátem na výstavbu je trať z konečné linky 8 na Plaza Venezia přes centrum k nádraží Termini, kde dnes končí linky 5 a 14. Také se plánují nové koleje v severozápadní částí Říma z náměstí Risorgimento. Zajímavou novostavbou, pro kterou je mimochodem již připraven široký pás uprostřed vozovky, je tangenciální trať na východním okraji města, která propojí linky metra A, B i novou linku C. Dnes tudy jezdí kloubové autobusy na páteřní lince 451. Nová trať by se měla napojit ve čtvrti Togliatti na dnešní...
A zde je úplně nejstarší typ - dvoučlánková jednosměrná tramvaj Stanga pocházející z let 1948 - 1953. Skoro všechny tramvaje v počtu téměř 60 kusů díky modernizaci v 80. letech stále jezdí.
Do výčtu tramvají patří také příměstská úzkorozchodná trať Řím - Pantano, dnes zkrácená pouze do stanice Giardinetti. Tato pozoruhodná linka začíná z boku rozlehlého nádraží Termini a míří po jedné z hlavních radiál na jihovýchod. Zkrácený úsek již brzy nahradí nová linka metra C, která by měla oproti dnešní pomalé tramvaji s přestárlým vozovým parkem znamenat výrazné zlepšení kvality veřejné dopravy. Zbytek dnešní pomalé úzkokolejky by snad měl být přestavěn na normální tramvaj. Vlaky jezdí na této lince každých 5 minut, jejich kapacita (byť se jedná o třívozové soupravy) je poměrně malá....
V přestupním uzlu Porta Maggiore se potkávají skoro všechny tramvajové linky. Dráhu jim kříží také příměstská linka Řím - Giardinetti, která začíná poblíž nedalekého nádraží Termini.
Na příměstské lince Řím - Giardinetii nasazuje městský dopravce ATAC také tyto prastaré vozy z 20. let 20. století. Třívozové soupravy obsahují 1 motorový vůz, 1 řídicí vůz a uprostřed je vlečný vůz, byť osazený pantografem.
Konečná stanice příměstské tramvaje poblíž nádraží Termini. Tato zvláštní tramvaj o rozchodu 950 mm míří za město východním směrem a ve všední dny jezdí každých 5 minut.
Nepříliš pohodlný interiér příměstské tramvaje Řím - Giardinetti. Jízda je díky četným přejezdům a zastávkám velmi pomalá, prastaré vozidlo je poměrně hlučné. Není tedy divu, že ve východní části trasy bude již brzy nahrazena novou linkou metra C.
Konečná stanice příměstské tramvaje na východním předměstí Říma. Do roku 2008 vedla tramvaj dál do stanice Pantano, nyní se tam ale buduje nová trasa metra C, která tuto tramvaj v části její trasy již brzy nahradí.
Na trase příměstské tramvaje potkáte i tyto vozy z roku 1999, kterých jezdí celkem 6. Dopravce má ještě 5 o něco starších článkových tramvají z roku 1989.
Nejvytíženější tratí je úsek vedoucí od křižovatky Porta Maggiore uprostřed jedné z hlavních výpadovek na východ města. Tři linky (5, 14 a 19) tu ve špičce jezdí v souhrnném, i když značně nesourodém, intervalu cca 2-4 minuty. Zde došlo kvůli poruše autobusu k nahromadění většího počtu tramvají. Zejména v ranní špičce i kvůli nepravidelnostem kapacita nestačí.
Konečná linky 14 ve čtvrti Togliatti na východě Říma. Tudy má v budoucnu vést zcela nová tangenciální tramvajová linka ze severu na jih, která propojí linky metra A, B i novou linku C. Dnes tudy jezdí v krátkých intervalech a kloubových vozech autobusová linka 451. Povšimněte si také typického obřího označníku s trasou linky a rozsahem provozu. Jízdní řády ale najdete pouze na konečných.
Detail prostorné zadní plošiny přes 60 let staré dvoučlánkové tramvaje Stanga. Tyto stále funkční vozy obsluhují linky 14 a 19.
Hlavní trať vedoucí na východ města obsluhují tramvaje z této vozovny, která se nachází pod mimoúrovňovou silniční křižovatkou přímo uprostřed husté obytné zástavby.
Trať vedoucí na východ do čtvrti Togliatti je vedena odděleně od ostatní dopravy, obklopená vzrostlými stromy. Nefunkční preference na všudypřítomných světelných křižovatkách však z tramvají dělá velmi pomalý dopravní prostředek.
A ještě jednou interiér dvoučlánkové tramvaje Stanga. Část vozů prošla další rekonstrukcí a má novější plastové sedačky. Výhodou v horkém letním počasí jsou velkoryse stahovatelná okna.
Konečná linky 19 Risorgimento přímo u bran Vatikánu. V budoucnu by tudy mělo vést také metro C.
Na nejdelší lince 19, která začíná u Vatikánu a končí na východě Říma, můžete potkat staré vozy Stanga i novější částečně nízkopodlažní tramvaje Socimi. Tato nejdelší linka má také nejdelší intervaly - ani ve špičce nejezdí častěji než po 11 minutách.
Bloková smyčka přímo u nádraží Termini je konečnou linek 5 a 14, které míří na východ města. Snad již v blízké budoucnosti by mělo dojít k propojení tramvajových kolejí odtud přes centrum směrem k náměstí Venezia, kde dnes končí linka 8.
Interiér částečně nízkopodlažní tříčlánkové tramvaje Socimi z počátku 90. let 20. století. Tramvaj je dlouhá pouze 21 metrů a nabízí jen pár míst k sezení.
V každé tramvaji je tento jednoduchý automat na jízdenky. Je pouze na mince a lze si koupit jen základní jízdenku. Lepší však než nic.
Krátká linka 2 jezdí od stanice metra Flaminio směrem na sever, kde je ukončena velkou blokovou smyčkou. Jezdí na ní pouze novější nízkopodlažní tramvaje. Tento nejnovější typ jezdí také na linkách 3 a 8.
Nejnovější typ tramvají v Římě na konečné linky 2. Tramvaj Fiat Cityway 2 jezdí v Římě od roku 1999, nyní už v počtu 50 kusů a je plně nízkopodlažní. Linka 2 jezdí ve všední dny každé 4 minuty. Jinde než na konečných se jízdní řády nevyskytují.
Nepravidelnosti v ranní špičce způsobují časté návaly a přeplňování tramvají. Nejhorší situace je na východní větvi sítě, kde jezdí linky 5, 14 a 19 provozované kratšími soupravami. To vše doplňuje už tak pomalá jízda lesem nekompromisních semaforů.
V některých zastávkách najdete i tyto jízdenkové automaty nabízející platbu různými způsoby. Městský dopravce ATAC je nově spojen s fialovou barvou. Ta se zatím ve vozovém parku promítá pouze u nových autobusů.
Historický tramvajový vůz zdobí vestibul konečné stanice metra "A" Anagnina, kde také najdete rozlehlé autobusové nádraží.
Staré tramvaje, lokomotivy i vozy metra najdete v malém dopravním muzeu ve stanici metra Piramide. Zde také dočasně končí tramvajová linka 3.