Toulky Rumunskem - Černomořské pobřeží (září 2006)

Černomořské pobřeží Rumunska – to jsou hlavně města Constanca a Mangalia. První jmenované město mělo ještě tedy i tramvajovou a trolejbusovou dopravu, obě trakce jsou pohlcovány levnými nízkopodlažními autobusy. Reportáž tedy popisuje poslední torza elektrické dopravy v Konstanci a také tehdejší podobu autobusové dopravy nejen v obou městech, ale i v jejich okolí.

Constanca

Tramvaj V3A na lince 101 na konečné u hlavního nádraží.
Constanca je největší rumunské město na pobřeží Černého moře. Město je obklopené přímořskými letovisky, dražšími na severu a levnějšími na jihu. Constanca je také největší rumunský přístav a značnou část města zabírají ropné rafinerie. V okolí města najdete rovněž veliká solná jezera s léčivými účinky. Constanci spojuje s Bukureští páteřní železniční trať, která se v současné době modernizuje a počítá se zde s vysokými rychlostmi vlaků. Obyvatel tu žije přes 300 000, proto zde má své místo městská doprava. Ta zajišťuje nejen obsluhu samotného města, ale i několika letovisek na severu, jak...
Detail zadních dveří tramvaje V3A. Během krátké pauzy na konečné provedla uklízečka průběžný úklid interiéru.
Souhrnný jízdní řád autobusových linek 100 a 23E, částečně nahrazujících původní tramvaj 100 přes centrum.
A co bylo příčinou téměř úplného zrušení elektrické MHD? Jednak velmi špatný technický stav tramvajových tratí a z toho vyplývající nízká rychlost a velký hluk. Také přispěl zastaralý vozový park a posledním hřebíkem do rakve byl program zkvalitnění MHD. Pod tímto pojmem se skryl nákup 130 nízkopodlažních autobusů MAZ 103 běloruské výroby. Tyto autobusy jsou kopií Neoplanu a jezdí v nejednom rumunském městě. V Constanci jsou tyto autobusy oblečeny do křiklavých barev zelené, žluté a růžové. Autobusy tak postupně nahradily část tramvajových (např. linka 100) a většinu trolejbusových linek....
Bývalé tramvajové a trolejbusové linky v podání běloruských autobusů MAZ 103 na konečné u hlavního nádraží.
Novější typ trolejbusu značky Rocar potkáte na zdejší jediné trolejbusové lince nejčastěji.
Maršrutka jako linka 310 mířící do letoviska Mamaia. Průvodčí láká lidi na zastávce trolejbusu č. 48.
Jediným přínosem příchodu autobusů je tak jejich nízkopodlažnost. A ve srovnání s tramvajemi samozřejmě i rychlost. Prostě katastrofální zanedbávání údržby a obnovy infrastruktury z minulých let přineslo své nakyslé ovoce. Poměrně zajímavé jsou dopravní informace v terminálu MHD na hlavním nádraží. Najdete tu velké ručně malované cedule s plánky linkového vedení, s intervaly jednotlivých linek i odjezdy prvních a posledních spojů. Přilehlé regionální autobusové nádraží také doporučuji navštívit. Zřejmě tu panuje velká konkurence, proto stojí u každého autobusu jakýsi naháněč a vykřikuje na...
A jeden Rocar ze starých zásob. Po zrušení většiny trolejbusových linek jich byla část prodána také do Brašova.
Zelený MAZ přijíždí na hlavní nádraží. Na obrázku jsou dobře patrné zbytky po trolejovém vedení trolejbusů.
Souhrnná informační tabule s vyobrazením tras a údaji o intervalech linek MHD projíždějících uzlem hlavního nádraží.
A jaký je vozový park zdejšího dopravního podniku (RATC)? Na tramvajové lince 101, jedoucí od hlavního nádraží, jezdí rumunské tříčlánkové tramvaje V3A, na tangenciální lince 102 jsou v provozu dvoučlánkové české tramvaje KT4D odkoupené z Berlína. Rumunských tramvají je k dispozici asi 30, českých je 15. Trolejbusová linka 48 + 48b je zajišťována v krátkém intervalu standardními trolejbusy Rocar, většinou novějšího data výroby. Ale starší trolejbusy Rocar z počátku 90. let byly také k vidění. Autobusový vozový park je dokonale jednotný - na 17 linkách jezdí 130 již zmiňovaných autobusů MAZ.
A další autobusy u hlavního nádraží na bývalých trolejbusových a tramvajových linkách. Trolejbusy kdysi jezdily i do Mamamie, nejznámějšího a nejdražšího rumunského letoviska.
Prostor hlavního nádraží prochází v souvislosti s modernizací trati do Bukurešti velkou rekonstrukcí.

Mangalia

Mangalia je poměrně velké přímořské letovisko asi 30 km jižně od Constance. Je to také konečná stanice železnice. Vlaky sem jezdí párkrát denně, ale v letní sezóně sem můžete dojet přímým rychlíkem přes celé Rumunsko. Na obrázku je jedna z hlavních autobusových zastávek na páteřní komunikaci směrem na Constanci. Jízdní řády bývají pouze na významnějších zastávkách a pouze s udáním intervalů. Ty jsou naštěstí poměrně krátké.
Hlavním veřejným dopravním prostředkem v Mangalii je autobus. Tyto stařičké velké autobusy Scania spojují Mangalii a Constanci každých 20 minut.Na této lukrativní trase jim konkuruje ještě několik mikrobusových dopravců s podobným intervalem.Z Mangalie pak vyjíždí několik mikrobusových linek do okolních letovisek a vesnic, díky turistickému ruchu většinou také v intervalu 20 minut po celý den.Některé zastávky nejsou ničím označeny, proto je dobré sledovat místní obyvatele, kteří se na místě zastávek srocují. Pokud však budete chtít, mikrobus vám zastaví i jinde na požádání.Ani zde nechybí v každém mikrobusu průvodčí. Vozidla jsou narozdíl od velkých autobusů poměrně nová.
Jeden z mála Ikarusů viděných v Rumunsku. Tento patří zřejmě k několika Ikarusům, zajišťujícím dopravu zaměstnanců do obřích loděnic firmy Daewoo na jižním okraji Mangalie.Obrázek pochází z poklidné přímořské vesničky Vama Vecche (Stará hranice), nejjižnějšího letoviska v Rumunsku. Ubytování je tu velmi levné a pláže poměrně volné. Pokud se vydáte po pláži na jih, asi po jednom kilometru dojdete k bulharským hranicím, které poznáte podle několika přítomných celníků v uniformách.

Constanca - Bukurešť

Páteřní železniční trať Constanca - Bukurešť je důležitá nejen pro osobní, ale hlavně pro nákladní dopravu díky přístavu v Constanci. Proto není divu, že tato trať prochází v současnosti důkladnou rekonstrukcí, která by měla vlakům umožnit dosahovat vysokých rychlostí. Už nyní tu však jezdí vlaky docela rychle. Rumunské dáhy (CFR) mohutně propagují tuto trasu zejména kvůli letnímu zájmu turistů, tuzemských i zahraničních, o cesty k moři. Všude na nádražích visí velké barevné plachty s jízdním řádem vlaků do Constance.Bylo vidět, že v letní sezóně je tu nabídka vlaků mnohem pestřejší než v zimě. Při cestě z Brašova do Constace a Mangalie jsme zvolili noční letní rychlík, který nás za příjemnou cenu a bezpečně dopravil až k moři, i když s asi dvouhodinovým zpožděním kvůli pracím na koridoru. Na obrázku jsou monumentální mosty přes kanál Dunaje asi 100 km od pobřeží Černího moře.
Starší typ v Rumunsku velmi oblíbených patrových vozů z bývalé NDR. Tyto vozy jezdily i u nás. Patrové vozy jsou nasazovány na osobní vlaky (Personal). Takovou rumunskou specialitou je provozování pouze několika vlaků denně, které však mají o to více vagónů. Na mnoha nádražích nás překvapila přítomnost odpadkových košů na tříděný odpad. Při pohledu do jednotlivých částí koše jsme však uznali, že tato země bude pro správné třídění odpadu ještě nějaký čas potřebovat. Potřeba je však pochválit Rumunské dráhy za vzornou údržbu větších nádraží, které jsme většinou našli čisté a obsypané květinami.Také informační systém o odjezdech vlaků a tarifu byl poměrně na úrovni.