Malebné francouzské město s dlouhou a hlavně nepřetržitou tramvajovou historií ležící západně od Lyonu má cca 180 000 obyvatel a velmi fotogenickou MHD. Základem jsou tři tramvajové linky a několik metropolitních autobusových linek, z nichž jedna je trolejbusová. Z původní celkem rozsáhlé sítě zbyla dodnes jediná linka. Blýská se však na lepší časy. Kromě nové tramvajové trati se připravuje obnovení druhé trolejbusové linky a kompletní obnova vozového parku s kladkami, které měly mimochodem ještě nedávno i zdejší tramvaje z počátku 90. let.

Saint-Étienne je jedním z pouhých tří francouzských měst bez přerušení tramvajové dopravy v éře velkého rušení ve druhé polovině 20. století. A je to jedno ze dvou francouzských měst s metrovým rozchodem kolejí. Zdejší tramvaje mají také velmi úzkou skříň, pouze 2,1 metru. Tramvajový systém obsahuje tři linky, které obsluhují jih i sever města. K původní severojižní lince T1 (dříve měla číslo 4), která je dodnes páteřní a má nejkratší intervaly (4-5 minut), byly po dostavbě nové trati k hlavnímu nádraží Chateaucreux zprovozněny další dvě linky T2 a T3 (do roku 2010 označené souhrnně jako...
Částečně nízkopodlažní tramvaj TFS Vevey-Alsthom z konce 90. let v novém korporátním nátěru před hlavním nádražím, které se jmenuje Chateaucreux. Těchto strojů bylo pořízeno 35 (15 v první sérii 1991-2 a 20 ve druhé sérii 1997-8).
Kvůli rozšiřování tramvajové sítě a částečné náhradě nejstarších strojů bylo v letech 2017-8 pořízeno 16 plně nízkopodlažních španělských tramvají CAF, které jsou o 11 metrů delší než jejich předchůdkyně a mají 5 článků. Na rozdíl od původních tramvají jsou tyto obousměrné. Toho je nyní využito na zkrácené lince T2.
Setkání staré a nové tramvaje, která je oblečena v reklamním nátěru u hlavního nádraží Chateaucreux. V pozadí jsou patrové garáže, do kterých je schovaná tramvajová smyčka. Od listopadu 2019 trať pokračuje dál na sever s linkou T3.
Hlavní vlakové nádraží a jeho hravě přestavěné přednádraží, kterému vévodí zastávky dvou ze tří místních tramvajových linek. Nádraží leží východně od historického centra, kam je to pěšky asi 15-20 minut. Tramvaje sem dojely v roce 2006, tehdy ještě pomocí linky 5, která se pak větvila na sever i na jih. Po velkém přečíslování v roce 2010 byla linka 5 přeznačena na T2 a T3.
Hned vedle vlakového nádraží a tramvajových zastávek se nachází moderní dopravní infocentrum, kde také dostanete širokou škálu informačních materiálů.
Standardní informační vývěska v zastávkovém přístřešku obsahuje denní i noční mapu, schéma okolí města, jízdní řády, informace o tarifu a také aktuální informace o změnách. Velkou změnou prošla v listopadu 2019 síť linkového vedení na severovýchodě města díky nové tramvajové trati.
Teploměr se zastávkami všech tří tramvajových linek umístěný ve vozidle. Od listopadu je linka T3 prodloužena od hlavního nádraží po nové trati na sever do uzlu Terrasse a k nemocnici a linka T2 je naopak na severu města zkrácena.
V listopadu 2019 byla otevřena další nová trať od hlavního nádraží Chateaucreux severním směrem k původní severní lince T1. Na tyto nové koleje byla prodloužena linka T3. Kvůli tomu byla zkrácena linka T2 o část severního úseku společného s linkou T1. Linka T2 je nyní ukončena v zastávce Cité du Design a jelikož zde není smyčka, jezdí na ní pouze nové obousměrné tramvaje CAF. Intervaly linek T2 a T3 jsou přes den desetiminutové. V souvislosti s novou tramvajovou tratí se změnilo také linkové vedení některých autobusů – původní linky 8 a 9 byly upraveny a z devítky vznikla metropolitní linka...
Tramvaj TFS na páteřní severojižní lince T1 na pěší zóně, která protíná historické centrum od severu k jihu. Linka T1 má ze všech nejkratší intervaly (4-5 minut ve všední den). Ostatní linky mají interval dvojnásobný.
Na této křižovatce v centru se od linky T1 odpojuje linka T2 směr hlavní nádraží od severu a linka T3 taktéž k hlavnímu nádraží od jihu. Dál na jih je tramvajová trať vedena ve dvou různých ulicích kvůli úzkému profilu zdejších historických uliček.
V jižní části historického centra je tramvajová trať od jihu vedená směrově rozděleně. Linka T1 míří přímo na sever, linka T3 vede k hlavnímu nádraží (do listopadu 2019 je prodloužena po nové trati na sever, kde se opět připojuje k lince T1. Saint-Étienne je jedním ze dvou francouzských měst s tramvajemi na metrovém rozchodu. O poznání užší jsou také vozové skříně (cca 2,1 m).
Nejen trolejbusová linka M3, ale i tento autobus Mercedes-Benz Citaro na metropolitní lince M5 projíždí kolem nové budovy místního metropolitního úřadu. Poblíž se nachází také místní vlakové nádraží Chateaucreux. Linka M5 vede daleko za město na východ do městečka Rive de Gier. Její intervaly jsou ve špičce desetiminutové.
Většina tratí mimo historické centrum je zatravněna, nejinak je tomu na spojce mezi hlavním nádražím a centrem města, kudy jezdí linky T2 a T3 (dříve linka 5). Tato trať funguje od roku 2006.
V tomto úseku z centra na sever jezdí linky T1 a T2, po otevření nové trati se zde prohodila prodloužená T3 se zkrácenou T2. Oproti původní lince T2 nabízí rychlejší spojení na sever od hlavního nádraží.
Vozový park tramvají je složen ze starších, ale již částečně nízkopodlažních vozů Vevey-Alsthom TFS (Tramway Francais Standard) a také z nových španělských tramvají CAF Urbos 3. Starší dvoučlánkové jednosměrné tramvaje TFS byly dodány ve dvou sériích – prvních 15 v letech 1991-2 a zbylých 20 v letech 1997-8. Tyto tramvaje postupně nahradily původní vysokopodlažní sólo- i kloubové tramvaje PCC. Tramvaje první série ještě odebíraly proud pomocí kladky, po ukončení provozu tramvají PCC byly předělány na klasický pantograf. Z původní série TFS jezdí už jen 8 vozů – část byla vyřazena po dodávce...
Jednosměrné dvoučlánkové tramvaje TFS Vevey-Alsthom mají zvláštně umístěný sběrač proudu až na samotné zádi vozidla. První patnáctikusová série těchto vozidel zde totiž měla kladku stejně jako tehdejší tramvaje PCC. V tomto úseku nadjíždí severojižní trať železnici poblíž přestupního uzlu Terrasse na severu města.
Setkání dvou tramvajových generací v zastávce Terrasse. Tady končí část tramvají od centra – v době návštěvy to byla část spojů linky T2, po prodloužení linky T3 po nové trati je to nově část spojů této linky (dál na sever pokračují všechny spoje ve špičkách pracovních dnů a také všechny spoje o víkendech).
Přestupní uzel Terrasse na severu msta, kde končí část tramvají od centra, většina však pokračuje dál k nemocnici. Končí zde také několik místních autobusových linek. Některé autobusy jsou ještě v původní barevné kombinaci místního dopravce STAS.
Tramvaje TFS na severní konečné linky T1 u zdejšího nemocničního komplexu. Poblíž se nachází také vozovna tramvají. Jedny z prvních nízkopodlažních tramvají na světě stále dobře slouží a jejich jízdních vlastnosti v mnohém překonávají jejich o mnoho let mladší nástupkyně. Nutno doplnit, že z původní 15kusové série zbylo jen 8 vozidel a tato byla částečně přizpůsobena druhé sérii z konce 90. let.
Detail čel francouzské a španělské tramvaje v Saint-Étienne na severní konečné linky T1 Hopital Nord. Tyto tramvaje od sebe dělí 20 let. K nemocnici byly tramvaje prodlouženy tehdy ještě jako linka 4 v roce 1991, tedy s příchodem prvních tramvají TFS.
Interiér staré tramvaje TFS, která měla na svou dobu nezvykle velký podíl nízké podlahy. Změnou vzhledu prošel postupem času nejen zevnějšek, ale i vnitřní výbava včetně svěžích plyšových sedadel.
Nápaditě řešen je interiér také u nových tramvají CAF Urbos. Design je tu velmi podstatná součást všeho. Oproti 22metrovým tramvajím nabízejí tyto 33metrové vozy výrazně vyšší kapacitu i podíl nízké podlahy. Kvůli obousměrnosti je však omezen počet sedadel.
V jižním úseku mezi Bellevue a Solaure už jezdí páteřní linka T1 sama. Konečná je řešena formou blokové smyčky, uprostřed které se nachází i tento kostel.
Na autobusových linkách najdete i kloubové vozy. Jako třeba zde na páteřní lince M1 z jižního terminálu Bellevue na západ do městečka Firminy (dříve sem jezdil dokonce trolejbus). Interval ve špičce je na této lince 8 minut.
Jeden z nejstarších vozů Agora na doplňkové lince 22, která spojuje jižní terminál Bellevue s předměstími na jihu a západě a dá se s ní dojet až na západní konečnou trolejbusu M3. Z tohoto terminálu Bellevue, kde dnes končí také tramvaj T3, již brzy povede i staronová trolejbusová linka M7.
Jeden z nejnovějších Urbanwayů se zvětšenou okenní plochou v prostoru plošiny pro kočárky a vozíky nahrazuje chybějící trolejbus na konečné linky M3 v kopcovitém sídlišti Cotonne.
Saint-Étienne je jedním ze tří francouzských měst s provozem trolejbusů (nepočítáme-li Nancy). Na jediné lince M3 jezdí 9 standardních vozidel Irisbus Cristalis z roku 2003 (původně jich bylo 11), aktuálně sem míří také první z 22 nových parciálních Solarisů Trollino s výzbrojí Škoda. První nové vozy obnoví elektrický provoz na lince M7, zbylé vozy pak nahradí dosluhující Cristalisy. Zdejší trolejbusová síť byla totiž dříve mnohem rozsáhlejší než dnes, na mnoha místech ještě také zůstalo trolejové vedení. Proto je třeba obnovení provozu linky M7 poměrně snadné. V delším časovém horizontu je...
Jeden z 9 Cristalisů na západní konečné dosud jediné trolejbusové linky M3 na kopcovitém sídlišti Cotonne. Linka M3 jezdí ve špičkách po 8 minutách, mimo špičku každých 10-15 minut.
Interiér trolejbusu Cristalis, který má elektromotory umístěné u každého ze zadních kol a zbytek výbavy je umístěn v bytelné střeše, která je prošpikovaná těmito polostřešními okny. Vozy stejného typu jsou provozovány i v nedalekém Lyonu. Původně bylo těchto vozů dodáno 11, dva už ale byly vyřazeny.
Jihovýchodní konečná linky M3 na předměstí Terrenoire. Po nasazení nových trolejbusů Solaris na obnovenou linku M7 přijde řada na linku M3 a tyto Cristalisy tak po více než 15 letech doslouží. Snad již také bude zajištěn provoz trolejbusů na všech pořadích této linky na rozdíl od současného stavu.
Křížení trolejbusové linky M3 v centru města s tramvajovou tratí směřující na sever k nemocničnímu areálu. Původně bylo trolejbusových linek v Saint-Étienne mnohem více, nakonec zbyla jen M3. Již brzy se ale obnoví linka 7 (nyní M7).
Kromě tramvají a jedné trolejbusové linky obsluhují zbylé části města autobusy místního dopravního podniku STAS. A jeho linky zajíždějí mnohdy až do poměrně vzdálených měst aglomerace. Linky, které jezdí častěji než jiné, jsou označeny písmenem M. Celkem zde takto funguje 7 linek včetně trolejbusové M3, v listopadu 2019 přibyla v rámci novostavby tramvajové trati další linka M9. Interval na těchto linkách nepřekračuje ve špičce 10 minut a tři z nich míří i daleko za Saint-Étienne (linky M1 a M2 do Firminy na západě a linka M5 do Rive de Gier na východě).
Saint-Étienne je vzdáleno necelou hodinku vlakem z Lyonu, jezdí sem také tyto nové elektrické jednotky od Bombardieru v barvách místního regionu, pro který jich bylo pořízeno 40.
Detail nové elektrické jednotky Bombardier pro SNCF na regionální tratě, která má vždy jeden článek věnovaný dveřím a jeden k sezení. Jednotka má celkem 6 článků a bývá na této hlavní lince Lyon – Saint-Étienne – Firminy spřahována do dvojic.
Ze Saint-Étienne vyjíždí také několik lokálních tratí do místních kopců na severozápadě a jihovýchodě. Pro tyto účely slouží i tyto nízkopodlažní futuristické motoráky.