Historicky významné přístavní město Saint Nazaire na západě Francie u ústí řeky Loiry do Atlantiku je největším přístavem na Loiře a jsou zde jedny z nejvýznamnějších loděnic. Také proto bylo během druhé světové války město téměř srovnáno se zemí. Dnes v něm žije přes 70 000 obyvatel a páteřním dopravním prostředkem je metrobusová linka „Hélyce“ s provozem kloubových autobusů v intervalu 10 minut.

Branou do tohoto přístavního, průmyslového, univerzitního i výletního města je vlakové nádraží severně od nově vybudovaného centra, zničeného ve druhé světové válce. Nádraží právě prochází celkovou přestavbou a rychlovlakem TGV se sem dostanete z Paříže za dvě hodiny. Hned u vlakového nádraží je autobusový terminál, kde se potkává naprostá většina zdejších městských i příměstských linek. Dopravní systém se tu jmenuje STRAN a zahrnuje jak čistě městské linky, tak i některé příměstské autobusy obsluhující okolní obce v aglomeraci. Částečně je tento systém propojen i s regionálními autobusy...
Páteří městské dopravy v 70tisícovém městě je metrobusová linka „Hélyce“, na níž jezdí tyto kloubové Mercedesy ve speciálním kabátě. Linka vede přes všechny důležité body města a zde u vlakového nádraží se dělí na dvě větve.
V autobusovém terminálu u vlakového nádraží se potkávají oba směry páteřní linky Hélyce. Jezdí už od roku 2012 a přes den je na ní interval 10 minut. Nastupuje se všemi dveřmi.
Pro linku Hélyce je vyčleněno 17 autobusů, z toho tři jsou tato Citara druhé generace s více prosklenými bočnicemi. Zde u vlakového nádraží se potkávají s ostatními městskými i příměstskými linkami.
Na ostatních městských linkách označených U1 až U4 se nejčastěji potkáte s těmito Citary 2. generace ve standardním délkovém provedení. Linky U jezdí přes den každých 20 minut, večer a v neděli je nahrazuje jediná okružní linka S/D.
Mapa sítě linek MHD. Nejtučnější červenou čarou je vyznačena páteřní linka Hélyce, některé linky systému STRAN zajíždějí i poměrně daleko za město, například linka 13, provozovaná společně s regionálním systémem Lila vede daleko na západ na hustě osídlené pobřeží Atlantiku.
Téměř v celé délce páteřní linky Hélyce jedou autobusy ve vyhrazeném pásu nebo dokonce po vlastní silnici. Nejinak je tomu i zde u autobusového terminálu u vlakového nádraží. Hladkému průjezdu pomáhá také preference na semaforech.
Na doplňkových nebo příměstských linkách potkáte midibusy, minibusy nebo mikrobusy různých výrobců, spojuje je akorát jednotný nátěr systému STRAN.
Od autobusového terminálu vede pěší koridor k vlakovému nádraží mezi těmito výškovými budovami. Jinak je zástavba v Saint Nazaire spíše přízemní.
Staré vlakové nádraží teď prochází celkovou rekonstrukcí, tvar jeho původní budovy napovídá, že se nacházíme v jednom z nejvýznamnějších přístavních měst i loděnic. Vlakem TGV se odtud dostanete do Paříže za dvě hodiny.
Páteřní linkou MHD je od roku 2012 metrobusová linka zvaná Hélyce, která obsluhuje všechny hlavní části města a jezdí v základním intervalu 10 minut. Od univerzity na jihozápadě vede přes centrum téměř vždy ve vyhrazených jízdních pruzích nebo dokonce po samostatných silnicích až k vlakovému nádraží. Zde se dělí na dvě větve a v intervalu 20 minut obsluhuje dvě čtvrti na severovýchodě města. Na tuto linku je nasazeno celkem 17 kloubových autobusů Mercedes-Benz Citaro, tři z nich (generace C2) byly dodány dodatečně, barevně jsou ale řešeny velmi podobně a to tak, aby už na první pohled bylo...
I na dvou rozdělených větvích páteřní linky, kde se už jezdí jen jednou za 20 minut, najdete vyhrazené jízdní pruhy a preferenci na křižovatkách. Páteřní linka se dělí na dvě části u vlakového nádraží a pokračuje severovýchodním směrem do dvou předměstí – Trignac a Montoir-de-Bretagne.
I v centru města má metrobusová linka vyhrazené jízdní pruhy s preferencí na křižovatkách a s pečlivě udržovanou květenou kolem. Jelikož je samotné centrum od vlakového nádraží poměrně vzdáleno, často jezdící autobus se zde velmi hodí.
Citaro starší generace z roku 2012 na jedné ze zastávek v centru (Rue de la Paix), v ulici, kde je průjezd ostatních vozidel zakázán.
Novější Citaro na jedné z klasických městských linek. Zde v okolí náměstí s radnicí je vyhrazený pruh uprostřed a jeho využití se střídá dle potřeby. BUS pruh naznačuje, že i tudy vede metrobusová linka Hélyce.
Zastávkové jízdní řády MHD. Nejčastěji jezdí páteřní linka Hélyce (každých 10 minut). Ostatní městské linky jezdí po 20 minutách, místní okružní mikrobusová linka spojující centrum se záchytnými parkovišti jezdí každých 30 minut.
Jednoduchý označník zastávky v centru u radnice obsahuje také elektronický panel s aktuálními příjezdy. Těchto Citar druhé generace jezdí na městských linkách 28.
Jeden ze tří autobusů Citaro nové generace u radnice. Tyto vozy doplnily původní flotilu 14 Citar, se kterými linka Hélyce v roce 2012 začínala.
Vyhrazené jízdní pruhy najdete i západně od centra, kde už není tak hustý provoz. Takto je vyřešen přednostní průjezd kruhovou křižovatkou.
Zejména v západní části trasy používá linka Hélyce samostatné silnice, které mohou využít i okolní souběžné autobusové linky.
Kromě páteřní linky Hélyce zajišťuje městskou dopravu několik různých druhů linek. Klasické městské autobusové linky U1 až U4 jezdí v základním intervalu 20 minut, ale pouze do osmi hodin večer a nejezdí v neděli. V těchto obdobích nahrazuje všechny tyto linky jediná okružní linka značená S/D v intervalu cca 90 minut. Pak jsou tu doplňkové linky C1 a C2 a také polopříměstské linky T3 až T5. Společně s regionálním systémem Lila je provozována linka 13 mířící daleko za město na západ aglomerace. Centrem projíždí v půlhodinových intervalech také mikrobusová linka Zénibus, která propojuje centrum...
Další ukázka samostatné silnice pro metrobusovou linku Hélyce v západní části její trasy včetně preference na semaforech.
Jedno ze tří nových Citar na konečné u místní Univerzity. Cesta odtud do centra trvá cca 15 minut, k vlakovému nádraží necelou půlhodinu.
Interiér nového kloubového Citara druhé generace nabízí více prosklené bočnice a mnoho prostrou pro kočárky nebo vozíčkáře. Sedadla vyhrazená pro invalidy jsou barevně odlišena.
Právě probíhající rekonstrukce vlakového nádraží, kde zastavují nejen regionální spoje a rychlíky, ale také rychlovlaky TGV.
Další z mnoha druhů malých regionálních autobusů Lila mířících z okolí St. Nazaire do centra města. Zde přejíždí po novém mostě železniční trať, která vede dál na západ k pobřeží Atlantiku.
Autobusová flotila městské dopravy pod hlavičkou STRAN čítá přes 70 vozidel. 17 z nich je kloubových pro linku Hélyce, 39 standardních pro klasické městské linky, většinu z nich tvoří nová Citara od Mercedesu. Na příměstské lince 13 jezdí nízkopodlažní MANy. Pro doplňkové a další příměstské linky jsou pak určeny různé midibusy, minibusy a mikrobusy od různých výrobců. Jízdenky lze pořídit v různých časových i zónových kombinacích – od jednotlivé jízdenky až po jednodenní, od základní pouze pro síť STRAN přes kombinaci s regionálními autobusy až po celosíťovou jízdenku platnou i ve vlacích...
Celkový pohled na autobusový terminál u vlakového nádraží, kde se potkává většina autobusových linek místních i regionálních.
Regionální autobus systému Lila se na hlavním autobusovém terminálu potkává s městským autobusem systému STRAN. Některé jízdní doklady umožňují kombinaci těchto systémů, a to i s železnicí.