Salzburg neboli Solnohrad je s více než 150 000 obyvateli čtvrtým největším městem Rakouska a leží na jeho severozápadním okraji těsně u hranic s Německem. Kromě bohaté historie a pozoruhodné geografie dané vápencovými skalními masivy a protékající řekou Salzach je Salzburg známý jako jeden z nejvyspělejších trolejbusových provozů na světě. V Rakousku jezdí trolejbusy už jen v Linci. Trolejbusy jsou páteří zdejší MHD a je vidět, že do jejich provozu i rozvoje se tu hodně investuje. Rychlé trolejové vedení, nové tratě i nové kloubové trolejbusy v neobvyklém designu. Spolu s příměstskou železnicí S-Bahn, městskou vlakovou linkou a doplňkovými autobusy tvoří velmi rozvinutou síť veřejné dopravy. Zapomenout nelze ani na pozemní lanovku ke zdejší pevnosti v historickém centru.

Trolejbusy jezdí v Salcburku od roku 1940, kdy nahradily tramvaje. Zejména v posledních 15 letech se jejich síť významně rozrostla a nyní už prakticky není čtvrť, kam by trolejbusy nevedly. Přehlednou síť tvoří celkem 12 linek s výhradním provozem kloubových trolejbusů, kterých je k dispozici cca 120. Linky jsou číslovány od 1 do 14. Linky 1 až 8 jezdí ve všední dny po 10 minutách, linky 9 a 10 po 15. Linky 12 a 14 jsou doplňkové jezdící jen ve špičkách. Trolejbusy provozuje místní městský dopravní podnik pod značkou OBus Salzburg. Autobusové linky číslované od 21 do 28 pak provozuje soukromý...
Poslední dodávka nových trolejbusů pro Salcburk byla v podobě 15 těchto kloubových bateriových trolejbusů Hess. První z nich dorazily v roce 2019. Před Hlavním nádražím se nachází také jeden z hlavních terminálů MHD.
Nejpočetnějším typem trolejbusů je 51 kloubových Solarisů s netypickou karoserií Metrostyle s výrazně zkoseným čelem. Tyto trolejbusy byly dodávány v letech 2012-8. Odtud z hlavního nádraží se trolejbusem dostanete do všech hlavních směrů.
Městské autobusové linky zajišťuje soukromý dopravce Albus Salzburg nejčastěji s autobusy MAN ve standardní i kloubové verzi ve svých vlastních barvách. Autobusové linky jsou číslovány od 21 do 28. V nedávné minulosti byla část autobusových linek nahrazena novými nebo prodlouženými trolejbusovými.
Další z 15 nejnovějších trolejbusů Hess před historickou budovou hlavního nádraží, která byla celkově modernizována v roce 2014 a rozšířena o nové služby i nástupiště. Trolejbusy tu provozuje městský dopravní podnik pod značkou Obus Salzburg.
Tyto VanHooly byly prvními plně nízkopodlažními trolejbusy v Salzburku. Dodány byly v letech 2000-3 v počtu 30 kusů. Jeden z nich ve starším salcburském nátěru přejíždí řeku Salzach v centru. Trolejbusy jezdí po 4 mostech.
Po VanHoolech přišlo v letech 2009-10 těchto 15 Solarisů Trollino ještě v tradiční karoserii. Zde v zastávce Herbert von Karajan Platz těsně před vjezdem do tunelu pod zdejším skalním masivem přímo v historickém centru města.
Linka 8 vedená prakticky jen po levém břehu řeky Salzach v podání VanHoolu z roku 2002 v alternativním městském nátěru. Základní linky 1 až 8 jezdí ve všední dny každých 10 minut.
Další 18letý VanHool projíždí úzkými uličkami historického centra na jedné z nejnovějších linek č. 10, která vede západním směrem k areálu místních kasáren až do čtvrti Walserfeld a v plánu je snad i prodloužení do sousedního městečka Wals.
Přirozenou vstupní branou do města je hlavní vlakové nádraží ležící na pravém břehu řeky Salzach, která protíná Salcburk zhruba v polovině. Historické centrum s mnoha památkami a také skalní pevností tyčící se nad městem leží na levém břehu řeky. Právě zde se zajímavě proplétají kloubové trolejbusy i autobusy úzkými uličkami, skrz historické domy či brány a také využívají tunel pod zdejším skalním masivem. Na městskou pevnost pak vede modernizovaná pozemní lanovka. Z Hlavního nádraží vyjíždějí kromě dálkových vlaků nejen příměstské linky S-Bahnu, ale z jeho podzemí také místní úzkorozchodná...
Jeden z prvních kloubových trolejbusů Solaris ještě v klasické karoserii z roku 2020 na lince 10 v centru Salcburku. Podle reklamy na boku také zde intenzivně hledají nové řidiče.
Historický tunel pod mohutnou skálou přímo v centru města, díky němuž se trolejbusy i autobusy dostanou rychle do západních částí Salcburku. Vjezd a výjezd z tunelu je kvůli jeho „historické“ šířce řízen semafory, aby se kloubová vozidla nepotkala v nevhodném místě s hustým provozem cyklistů, ale bohužel i aut.
Skrz tento dům v historickém jádru Salcburku se prodírají 3 trolejbusové a 3 autobusové linky vedené z centra na západ v krátkém intervalu. Centrum Salcburku je díky skalnímu masivu velmi členité a stísněné a i proto tak zajímavé.
Další z 51 trolejbusů Solaris Trollino Metrostyle. Kromě neobvyklého designu jsou i neobvykle umístěny displeje s číslem linky, například ten na pravém boku za kloubem natočený tak, aby byl vidět ze zastávky odzadu vozidla. Barevné displeje jsou používány pro barvy jednotlivých linek.
Nejvíce starých trolejbusů potkáte na lince 8. Spolu s linkami 1 a 10 projíždí v centru také skrz tento obytný dům.
Pohled na zastávku Herbert von Karajan Platz z ptačí perspektivy, resp. z náhorní plošiny na skalním masivu přímo v centru města. Je to jedna z nejbližších zastávek k velké pěší zóně v historickém jádru Salcburku.
Druhý nejjižnější most přes řeku Salzach vede poblíž městské pevnosti a hradu a jezdí po něm 9 trolejbusových linek, z nichž pouze jedna obousměrně (12) a ta jezdí jen ve špičkách. Většina spojů jede právě v tomto směru buďto k Hlavnímu nádraží nebo do východní části města.
Pozemní lanovka Festungsbahn vede z úrovně historického centra dovnitř městské pevnosti. Na dráze dlouhé 200 metrů překonává převýšení cca 100 metrů. Od roku 1893, kdy je lanovka v provozu, je to už 4. generace vozidel.
Výhled z prostřední dřevěné stanice pozemní lanovky Festungsbahn. Jízdné je poměrně drahé, protože zahrnuje i vstup do areálu městského hradu. Lanovku provozuje místní dopravní podnik.
Od roku 2011 jezdí na pozemní městské lanovce Festungsbahn tyto dva panoramatické vozy, které nahradily předchozí 3. generaci z roku 1992. Uprostřed u výhybny je také stanice, kde se ale zastavuje jen na znamení.
Počet linek trolejbusů se v posledních letech rozrostl například o zcela novou linky 9 na západě (v roce 2016), naposledy byla začátkem roku 2020 prodloužena linka 5 za hranice Salcburku jižním směrem do městečka Sankt Leonhard (Grödig) k úpatí zdejší nejvyšší hory. A zde je také využíváno pomocného bateriového pohonu, kterým jsou vybavena nejnovější vozidla. Mnoho původních linek bylo prodlouženo až do okrajů Salcburku. Jízda trolejbusem po městě je svižná a to nejen díky vyhrazeným pruhům či preferenci na semaforech, ale také díky kvalitnímu trolejovému vedení. Flotilu trolejbusů tvoří už...
Tyto velkoplošné LCD obrazovky s aktuálními odjezdy najdete na mnoha zastávkách hlavně v centru. Za povšimnutí stojí také malý neobvykle natočený displej s číslem linky na trolejbusu Metrostyle.
Část zastávek hlavně v centru kombinuje statické a dynamické informace o linkách a příjezdech formou těchto obřích totemů.
Velkorysá podoba zastávkových informací. Každá trolejbusová linka má svou barvu včetně displejů novějších vozidel, každý typ provozního dne je také odlišen barvou.
Další typ obřího totemu s elektronickým panelem pro odjezdy nejbližších spojů přímo v historickém jádru města. Nechybí ani samostatná vitrína pro papírové informace. Zastávka Ferdinand-Hanusch-Platz je jednou z nejvytíženějších a v době delších intervalů se tu odehrávají vzájemné garantované přestupy.
Od roku 2014 zajíždí místní lokální dráha S1 až pod hlavní nádraží v Salcburku. Linky S1 a S11 vedou severozápadním směrem ven ze Salcburku a ve špičkách jedou z centra až v 15minutovém intervalu.
Část původních elektrických dvouvozových jednotek pro linky S1 a S11 z počátku 80. let byla zmodernizována a doplněna o střední nízkopodlažní článek. Salcburská místní dráha, neboli Salzburger Lokalbahn je základem systému místního S-Bahnu a provozuje jí salcburský dopravní podnik.
A zde již linka S1 na denním světle v poslední stanici na území Salcburku (Bergheim). Zde také navazuje městská autobusová linka 21. Skoro u každé stanice této dráhy najdete malé záchytné parkoviště.
Ve stanici Itzling, která je poslední stanicí salcburské lokální dráhy před vjezdem do podzemního úseku směrem k hlavnímu nádraží, leží vlakové depo a uskladněn je zde také tento historický vůz z roku 1951, který až do roku 2011 jezdil v běžném provozu.
V poslední stanici salcburské místní dráhy (Bergheim) na území Salcburku navazuje tangenciální městská linka 21 jezdící v 15minutovém intervalu. Takových autobusových linek je v Salcburku je pouze 6. Jezdí zde standardní naftové i plynové autobusy MAN dopravce Albus.
Nejnovější dodávka trolejbusů již s pomocným bateriovým pohonem je od Švýcarského Hessu – v letech 2019-20 přišlo 15 kousků. A pro rok 2021 je poptáváno 7 dalších. Díky nim je možné rozšiřovat síť trolejbusových linek i bez výstavby trolejového vedení. Salcburk postupně nakupoval také několik ojetých trolejbusů ze Švýcarska nebo Německa. Naopak vyřazené trolejbusy ze Salcburku nyní slouží v několika východoevropských městech, kde díky nim zachránili tamní trolejbusové provozy. Autobusová flotila v rukou soukromého dopravce Albus byla naposledy obměněna nízkopodlažními kloubovými i...
Od roku 2009 funguje tato mikrosmyčka ve čtvrti Itzling severně od hlavního nádraží. Končí zde linka 5, která zde v nejvytíženější časy posiluje základní linku 3.
Na salcburské letiště, velmi významné pro turisty přijíždějící z celého světa do Alp, se dostanete trolejbusovými linkami 2 a 10, které podjíždí krátkým tunelem letištní dráhu a pokračují kousek dál na západ až za hranice města do čtvrti Walserfeld.
Jeden z 51 trolejbusů Solaris Metrostyle před odbavovací halou salcburského letiště, toho času kvůli koronavirovým opatřením téměř bez cestujících.
Trolejbusy Metrostyle na konečné linek 2 a 10 na předměstí Walserfeld poblíž místních kasáren již za hranicemi Salcburku. Dále směrem do předměstí Wals na samých hranicích s Německem už jen pěšky nebo místními mikrobusy.
Trolejbus Metrostyle se otáčí na úsporné smyčce Walserfeld za hranicemi samotného Salcburku. Poslední trolejbusy tohoto typu byly dodány v roce 2018.
Takto vypadá místní návazná doprava do předměstských čtvrtí západně od Salcburku poblíž hranic s Německem. Tyto dodávky čekají na konečné trolejbusů Walserfeld, zda o ně bude mít někdo zájem.
Těchto nejstarších částečně nízkopodlažních trolejbusů Gräf-Stift jezdí v Salcburku už jen 7. Byly vyráběny v 90. letech, tento vůz je z roku 1995. Spolu s dodávkou dalších nových trolejbusů v roce 2021 by měly být tyto poslední kusy vyřazeny.
Trolejbusovou vozovnu najdete na jihu města poblíž zastávky Polizeidirektion. Na této trati vedené podél řeky Salzach jezdí trolejbusy v jejím nejsilnějším úseku i každé 2-3 minuty.
Jižní konečná trolejbusů Salzburg Süd, kde se spojují tratě na levém i pravém břehu řeky Salzach, a dá se tu přestoupit i na vlaky. V pozadí je hora Gaisberg oblíbená především mezi paraglidisty, na jejíž vrchol jezdí autobusová linka 151.
Jeden z prvních trolejbusů Solaris na malebné konečné linky 6 ve vilové čtvrti Parsch na východě města. Mezi těmito Solarisy jsou i 4 vozy s karoserií druhé generace z let 2004-5, které byly odkoupeny ze švýcarského La Chaux de Fonds, kde se s trolejbusovým provozem již rozloučili.
Velký důraz klade Salcburk také na vybavení zastávek. Všude najdete větší či menší displeje s aktuálními příjezdy nejbližších spojů, někde je využíváno samostatných displejů, jinde stojí obří totemy kombinující papírové a elektronické informace. Největší ruch je přirozeně u hlavního nádraží, kam zajíždějí i regionální autobusové linky, často zajišťované kapacitními 15metrovými vozidly. Velký přednádražní prostor je věnován MHD a pěším, rušná nádražní budova byla rekonstruována v roce 2014. Velké obraty jsou pak na zastávkách v centru poblíž nábřeží řeky Salzach. Trolejbusem dojedete i daleko...
Metrostylebus v reklamním polepu přejíždí po novém mostě přes železniční trať na lince 2 ve směru z východní konečné Obergnigl.
Jeden z 15 nejnovějších trolejbusů Hess na konečné linky 2 Obergnigl v kopcích východně od centra Salcburku. Dál do kopců pokračuje linka 151 na vrchol hory Gaisberg.
Prostorný interiér nejnovějších kloubových trolejbusů Hess. Také sedadla mají jednotný barevný vzor potahu.
Patnáctimetrová Setra před hlavním nádražím. Regionální doprava je integrována do systému pod hlavičkou Salzburg Verkehr s jednotícím barevným logem. Jinak jsou regionální autobusy bílé a provozované různými dopravci, nejčastěji firmou Postbus.
Také regionální vlaky rakouského národního dopravce ÖBB na sobě nosí velké logo místní integrované dopravy. Zdejší S-Bahn kromě linek S1 a S11 zahrnuje také linky S2, S3 a S4 provozované společně ÖBB a německými dopravcem BLB. Zdejší S-Bahn totiž zasahuje i na území sousedního státu.
Moderní podoba nástupišť salcburského hlavního nádraží, kam vás v krátkém intervalu dovezou vlaky také z Vídně – o jednu trať se tu dělí rakouské dráhy ÖBB a soukromý dopravce Westbahn, který pořizuje nové dvoupodlažní elektrické jednotky a ty starší prodal německých dráhám DB.
Pod značkou Meridian provozuje německý dopravce BRB tyto elektrické vlaky Stadler Flirt na mezinárodní lince z Mnichova do Salcburku, která jezdí každou hodinu a obě města spojí za cca 105 minut.