Seattle je největší město amerického severozápadu a také největším městem amerického státu Washington. Žije zde cca 700 000 obyvatel, ale v celé aglomeraci, zahrnující i sousední města Tacoma a Portland bydlí přes 3 miliony lidí. Seattle je významným přístavem i obchodním centrem USA. Dlouhou tradici i velký význam tu má veřejná doprava, z velké části elektrická, což se ve zdejším členitém a kopcovitém terénu hodí. V rámci dopravního systému se můžete svézt lehkým metrem, klasickou tramvají, již skoro historickým monorailem, dělnickými vlaky či jednou z mnoha linek trolejbusů a autobusů, z nichž vynikají rychlé páteřní linky Rapid Ride.

Páteří městské dopravy je bezesporu (zatím) jediná linka lehkého metra, zde označovaná jako light rail s názvem „Central Link“. Tyto z velké části mimoúrovňově vedené rychlé tramvaje spojují mezinárodní letiště jižně do Seattlu s centrem města a univerzitou v jeho severní části. Plány na rozvoj tohoto celkem rychlého systému jsou velkolepé, připravuje se prodloužení oběma směry i zcela nová linka na východ. Central Link využívá v centru Seattlu tunelu, společného i pro 7 autobusových linek. Před lehkým metrem tu jezdily duální autobusy, které se v tunelu chovaly jako klasické trolejbusy. Dnes...
Páteří městské dopravy v Seattlu je toto lehké metro, provozované od roku 2009 v severojižním směru, z části vedené v podzemí (v centru), zčásti nad zemí (např. zde u letiště) a částečně také v běžném uličním prostoru. Na této kolejové dráze jsou provozovány obousměrné třídílné jednotky Kinki Sharyo, spojované do dvojic nebo trojic.
Lehké metro „Central Link“ vede v centru Seattlu v podzemí a využívá centrální dopravní tunel, který byl od roku 1990 používán duálními autobusy (které v tomto tunelu jezdily jako trolejbusy), po přestavbě pro vedení této kolejové dráhy je využíván jen běžnými autobusy (a lehkým metrem). Centrální tunelový úsek má 5 stanic a svým společným provozem lehkého metra a autobusů patří mezi světové dopravní rarity.
Centrální dopravní tunel pod středem Seattlu s 5 stanicemi je využíván linkou lehkého metra a 7 autobusovými linkami, na kterých jsou pro snížení emisí provozovány hybridní autobusy. Dříve, než sem v roce 2009 zamířily i vlaky lehkého metra, zde byly nataženy trolejbusové troleje pro provoz duálních autobusů, které mimo tunel jezdily klasicky na naftu. Dnes kvůli snížené vozovce a riziku povalení cestujících zrcátkem autobusu mají povinně všechny autobusy speciální výstražné majáky a musí tudy jezdit pomalu.
Asi nejvýznamnějším i nejzajímavějším dopravním uzlem je stanice Westlake v centru, kde zastavuje jak lehké metro, tak i mnoho trolejbusových a autobusových linek. Začíná tu také nadzemní monorail z roku 1962 vedoucí do výstavně-zábavního komplexu a rovněž i první novodobá linka pouliční tramvaje. Ta je dlouhá pouze 2 kilometry, ale v roce 2016 k ní na jiném místě centra města přibyla druhá linka s názvem „First Hill“. Na obou tramvajových linkách jezdí české tříčlánkové obousměrné tramvaje Inekon, na nejnovější lince i s bateriovým pohonem, protože trolejové vedení je nataženo pouze v jednom...
Superpřestupní stanice Westlake je také výchozí místo pro zvláštní nadzemní linku monorailu, která spojuje centrum Seattlu s místním zábavním a výstavním areálem, kde se v roce 1962 konala světová výstava. Od té doby jezdí tyto čtyřdílné vlaky v prakticky nezměněné podobě v intervalu 10 minut za zvláštní jízdné.
Expresní autobus dopravce Sound Transit na konečné v centru Seattlu přímo pod konečnou zastávkou linky monorailu z roku 1962. Sound Transit provozuje kromě jedné linky lehkého metra a sítě expresních autobusů v aglomeraci Seattlu také tramvajovou linku v sousední Tacomě a dvoupatrové osobní vlaky vozící lidi v ranní špičce do centra města a odpoledne opačně. V samotném Seattlu provozuje většinu trolejbusů a autobusů firma King County Metro.
Z centrálního uzlu Westlake vyjíždí také jedna ze dvou tramvajových linek. Tato byla jako první zprovozněna v roce 2007 a na cca dvoukilometrové trase centrem města jezdí tři české tramvaje Inekon. Linku provozuje stejně jako městské trolejbusy a autobusy dopravce King County Metro. Tříčlánkové obousměrné tramvaje zde jezdí v intervalu 10-15 minut.
Seattle provozuje druhý největší trolejbusový systém v USA. Na 15 linkách jezdí cca 160 trolejbusů. Aktuálně probíhá kompletní obnova vozového parku těmito vozidly New Flyer s motory Škoda – 110 bude kloubových a 64 standardních. V centru Seattlu se to trolejbusy jen hemží. Okolo centrálního uzlu Westlake je potkáte skoro v každé ulici.
V Seattlu a jeho okolí má však hlavní slovo trolejbusová a autobusová doprava. 15 trolejbusových linek uvidíte především v centru města. Aktuálně probíhá kompletní obnova vozového parku. Nové standardní i kloubové trolejbusy New Flyer vystřídají dožívající i 25 let staré trolejbusy značek Breda a Gillig. Páteří autobusové dopravy i její výkladní skříní jsou linky Rapid Ride. 6 rychlých metrobusových linek je označeno písmeny A až E a jezdí na nich červené kloubové hybridní autobusy. Tato páteřní síť je doplněna klasickými městskými autobusy. Celou flotilu městských trolejbusů a autobusů...
Jeden z dožívajících kloubových trolejbusů Breda z 90. let. Tyto trolejbusy byly v počtu 60 kusů po snesení trolejového vedení v centrálním dopravním tunelu upraveny z duobusů na čisté trolejbusy. Nyní probíhá jejich postupné vyřazování a nahrazování novým trolejbusy New Flyer.
Třetí typ trolejbusu v Seattlu jezdí v počtu 100 kusů, pochází z let 2001-2003 a vyroben byl v americké továrně Gillig. Zajímavostí je použití elektrické výzbroje z předchozí série trolejbusů z konce 70. let. I tyto vozy budou již brzy nahrazeny v rámci kompletní obnovy vozového parku.
Páteřní autobusové linky nesou značku Metro Ride a jezdí na nich tyto červené kloubové hybridní autobusy New Flyer v počtu cca 130 kusů. Těchto 6 „metrobusových“ linek je označeno písmeny A až F. V samotném centru Seattlu najdete 3 takové linky. Oproti klasickým trolejbus nebo autobusům mají méně zastávek, nástup všemi dveřmi či lépe vybavené zastávky.
Metrobusová linka E vede z centra Seattlu daleko na sever. Na linkách „Rapid Ride“ jezdí pouze kloubové hybridní autobusy. Zastávky mají dynamický informační systém, jsou výrazně označeny názvem systému a také zde najdete jízdenkové automaty a validátory – díky tomu lze do autobusů nastupovat všemi dveřmi.
Jeden z nejstarších autobusů v Seattlu z roku 1998. Dopravce King County Metro provozuje cca 1900 autobusů, čímž se řadí na 4. Místo v počtu provozovaných autobusů v USA. Má také druhou největší flotilu kloubových autobusů v USA hned po New Yorku. Od roku 2005 už obnovuje vozový park pouze hybridními autobusy.
Příměstské autobusy provozuje dopravce Sound Transit, tedy stejný jako u lehkého metra nebo příměstských vlaků. Modrobílé autobusy křižují celou aglomeraci okolo Seattlu a i zdejší flotila už začíná být převážně s hybridním pohonem. Jinak zde panují podobné návyky jako v ostatních amerických či kanadských městech, čili maximální důraz na bezbariérovost, bezpečnost a ekologii, už však ne tolik na vzhled a design. Velmi dobrý je systém informací, zejména těch dynamických. Kvalitní schémata dopravní sítě i navigace v přestupních uzlech odstraňuje jednu z hlavních informačních bariér. Samozřejmě...
Přehledné schéma sítě MHD a blízkého okolí nové konečné stanice lehkého metra u Washingtonské univerzity. Pětikilometrové prodloužení dosud jediné pořádné kolejové dopravy bylo zprovozněno v březnu 2016 a navazuje na severní konec centrálního dopravního tunelu, opět v tunelové podobě s jednou mezilehlou stanicí. Červeně jsou na schématu zvýrazněny linky metrobusů.
Nová konečná stanice lehkého metra „University of Washington“ fungující od roku 2016. Plánuje se však další prodloužení tohoto podzemního úseku severním směrem.
Jeden ze starších autobusů Gillig dopravce Sound Transit provozujícího především příměstské autobusy. Samozřejmostí i zde je přeprava jízdních kol na předním čele autobusu. I tento dopravce obnovuje vozový park hybridními autobusy.
Sound Transit provozuje na příměstských expresních linkách také kloubové autobusy. S ohledem na charakter linek postačují dvoje dveře.
V lednu 2016 byla zprovozněna druhá linka pouliční tramvaje, nazývaná „First Hill“. Na čtyřkilometrovém úseku z centra severním směrem najdete 10 zastávek a pro linku je vyčleněno 6 českých tramvají Inekon Trio 121. Každá tramvaj má jiný nátěr. Zde v přestupní stanci poblíž stanice lehkého metra „King Street“.
Další trolejbus z nové dodávky vozidel pro Seattle. Objednávka 174 nových trolejbusů New Flyer s motory Škoda kompletně obnoví celý vozový park. Po San Franciscu je Seattle druhým největším trolejbusovým provozem v USA. Zde se u stanice lehkého metra „King Street“ potkává s nově zprovozněnou tramvajovou linkou „First Hill“.
Interiér tříčlánkové obousměrné tramvaje Inekon pro linku First Hill preferuje prostor pro kočárky, kola či invalidní vozíky na úkor sedaček. Tramvaj má také bateriový pohon, který umožňuje jízdu jižním směrem (z kopce) bez trolejí.
Tramvajová linka First Hill jezdí v jižním směru (z kopce) bez trolejí pouze na baterie. Ty se pak dobíjejí cestou zpět směrem do kopce, kde již elektrický proud tramvaj odebírá klasicky sběračem z troleje.
Další z barevných variací šesti českých tramvají Inekon na lince First Hill. Z důvodu přísných dovozních podmínek musela být část těchto tramvají vyrobena přímo v USA. Kopcovitý terén severní části centra Seattlu je pro tramvajovou linku ideální.
Všechny tramvajové zastávky jsou vybaveny on-line informacemi, mapou okolí, jízdenkovým automatem i validátorem městských čipových karet ORCA. Tramvaje stejně jako trolejbusy a městské autobusy provozuje dopravce King County Metro.
Dosavadní severní konečná tramvajové linky First Hill poblíž rovněž nové stanice lehkého metra „Capitol Hill“. Již v roce 2017 by měla být trasa prodloužena dále na sever o 2 zastávky.
Vstupní hala nové podzemní stanice lehkého metra „Capitol Hill“, jediné mezilehlé stanice nového severního úseku této linky. Zde lze čerstvě přestoupit také na tramvajovou linku „First Hill“.
Starší kloubový příměstský autobus v centru Seattlu v pozadí s typickými výškovými budovami. Poblíž se nachází také historická budova vlakového nádraží „King Street“, kam se ráno sjíždějí „dělnické“ dvoupatrové vlaky a odpoledne se rozjíždějí zpět na sever a na jih.
Veřejná doprava je vidět i v budově místní ústřední knihovny v podobě informačních letáků s jízdními řády jednotlivých linek.
Interiér lehkého metra „Central Link“ je z velké části nízkopodlažní. Jedná se o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob dopravy po městě, byť pouze v podobě jediné linky.
Způsob osvěty cestujících, aby se chovali jako lidi nejen v dopravních prostředcích. Tato kampaň dopravce Sound Transit má různé podoby.
Depo lehkého metra leží poblíž zatím jediné jeho linky jižně od centra. V plánu je severní i jižní prodloužení stávající trasy a projektuje se i druhá linka, která by měla obsloužit východní část města, které je dosud zcela bez kolejové dopravy.
Mezinárodní letiště společné pro města Seattle a Tacoma používá pro dopravu cestujících do navzájem oddělených terminálů tyto podzemní automatické vlaky, které jezdí okružně ve smyčkách mezi jednotlivými terminály pod letadly pojížděnými plochami.