Čtvrté největší španělské město, hlavní město Andalusie a kulturní klenot jižního Španělska si rychle zamilujete, ať už díky mnoha památkám arabské kultury, nebo díky druhé největší evropské katedrále, skrývající ostatky objevitele Ameriky Kryštofa Kolumba. Začátkem novověku byla Sevilla také jediným přístavem, odkud odplouvaly zaoceánské lodě do Nového světa. Sevilla má jednu linku metra, jednu linku tramvaje a mnoho autobusových linek. A také železniční tunel skrz centrum města. Rovinatá Sevilla leží v západní části andaluského regionu, dostanete se sem rychlovlakem, letadlem nebo dálkovým autobusem z okolních měst. Hlavní vlakové nádraží Santa Justa zaujme neobvyklou brutalistní betonovou architekturou, ale leží poměrně daleko od centra, se kterým ho má v budoucnu spojit tramvaj.

Tramvajová doprava tu zatím funguje ve formě jedné pomalé trati prodírající se historickým centrem, kde tramvaje nemají troleje, ale dobíjejí se na každé zastávce. Pěšky to ale trvá skoro stejně rychle jako projížďka touto krátkou linkou. Je dlouhá 2,2 km, je na ní pouze 5 zastávek, v historickém centru jezdí bez trolejí a dobíjí se během každého pobytu v zastávce. Její cestovní rychlost se tak i díky pohybu po pěší zóně plné turistů blíží rychlosti chůze. Aby měla přeci jen nějaký dopravní význam, byla v roce 2011 prodloužena k místnímu nádraží San Bernardo a plánuje se další prodloužení k...
Krátká tramvajová linka v centru Sevilly jezdí krokem po pěší zóně v centru města, její pomalost ještě umocňuje čekání v zastávkách, kde tramvaj dobíjí baterky. Ve většině trasy totiž nejsou troleje.
Přestupní zastávka Prado San Sebastián, kde se potkává tramvaj s metrem i většinou místních autobusů. Od roku 2011 jezdí na jediné tramvajové lince tyto 4 tramvaje CAF Urbos 3.
Centrální úsek tramvajové linky v rámci pěších zón je bez trolejí, pouze nejnovější východní úsek k vlakovému nádraží San Bernardo z roku 2011 má klasické troleje. Do roku 2011 zde jezdily soupravy, které jsou dnes používány v metru. V plánu je prodloužení linky k hlavnímu nádraží Santa Justa, kam dnes žádná městská kolejová doprava nevede.
Jediná tramvaj v městském nátěru, ostatní jsou polepené reklamou. Tramvaj tu křižuje velkou okružní křižovatku poblíž uzlu Prado San Sebastián, kde se sjíždí velká část místních autobusových linek. Tato novodobá tramvajová trať zde funguje od roku 2007.
Jednoduchý informační systém jednoduché tramvajové linky. Tu stejně jako autobusy provozuje místní dopravní podnik Tussom, metro má samostatného provozovatele i samostatné jízdenky.
Západní konec krátké a pomalé tramvajové linky na náměstí Plaza Nueva. Ani zde nechybí dobíjecí místo během pobytu v zastávce. Tramvaje zde jezdí ve špičkách v intervalu 8 minut.
Na standardizovaných zastávkách nechybí kromě jízdenkových automatů ani schémata sítě MHD. Vpravo najdete mapku krátké tramvajové linky T1, kterou ve většině trasy předejdete pohodlnou chůzí.
Sevilla má jednu linku metra, která funguje od roku 2009, má 18 km a 22 stanic. Na okrajích jezdí metro na povrchu a svezete se 17 nízkopodlažními jednotkami CAF Urbos 2. Ty samé zajišťovaly provoz na tramvajové lince v centru v letech 2007-11.
Západně od centra na povrchovém úseku se metro krátce ponoří do tunelu pod kopcem s klášterem, kam vede od stanice San Juan Bajo šikmý výtah (na obrázku vpravo).
Stanice San Juan Bajo v západní části trasy metra. Pro přístup na nástupiště je nutné projít turnikety, stanice mají dveřní stěny oddělující nástupiště a kolejiště. Provozovatelem metra je společnost Metro Sevilla vlastněná regionem Andalusie.
Šikmý výtah spojuje stanici metra San Juan Bajo s jedním z mála kopců v okolí Sevilly. Přeprava tímto výtahem je zdarma, rychlejší je to ale vyjít pěšky.
Sevilla má ale i metro vedené v centru pod zemí a jinak většinou na povrchu. Linka je v provozu už od roku 2009 v celé trase dlouhé 18 km s 22 stanicemi. Jezdí zde 17 nízkopodlažních tramvají CAF Urbos 2, které jezdí buď sólo nebo ve dvojicích. Metro provozuje firma vlastněná regionem Andalusie. Třeba v nadzemní stanici San Juan Bajo západně od centra můžete při cestě k místnímu klášteru s vyhlídkou na město využít šikmý výtah neboli jakousi pozemní lanovku s maličkými kabinami. Je to sice extrémně pomalé, ale je to zdarma. Na metro v jeho jihovýchodní části by měla v budoucnu navázat zcela...
Západní povrchová konečná stanice linky metra poblíž výstavního areálu, kde se v roce 1992 konala světová výstava Expo. V té době zde nebylo ani metro, ani tramvaje. Metro jezdí ve špičkách v intervalu cca 4 minuty, až sem na konečnou ale jezdí každý druhý vlak.
Sólo jednotka metra v jihovýchodním povrchovém úseku, který vede do předměstí Olivar de Quintos. Pod tímto městečkem vede metro také pod zemí. Část souprav metra je zajištěna dvěma spřaženými jednotkami.
Tramvají CAF Urbos 2 je pro linku sevillského metra k dispozici celkem 17. Na jihovýchodním konci vede metro poměrně volnou krajinou a spojuje zdejší vzdálená předměstí s centrem.
V jihovýchodním koncovém úseku se do budoucna počítalo s novou zástavbou, zde už je od začátku provedena příprava na další stanici, až bude potřeba.
Od stanice metra Pablo de Olavide jižně od Sevilly se staví zcela nová tramvajová linka, která povede až do sousedního města Alcalá de Guadaíra. Tato 18 km dlouhá trasa je ve výstavbě už od roku 2008.
Asi nejstarší provozovaný typ autobusu v Seville – přes 15 let starý Irisbus Castrosua. Kloubové autobusy tu mají poměrně velké zastoupení, jezdí hlavně na páteřních okružních linkách označených jako C1 až C4. Linky C1+C2 jsou protisměrné linky opisující vnější okruh (exterior) a linky C3+C4 tvoří vnitřní okruh (inferior).
Naopak jedny z nejnovějších jsou tyto plynové MANy oblečené do karoserie Castrosua. Na této křižovatce poblíž terminálu Prado San Sebastian se potkává většina linek. Městský dopravce TUSSAM provozuje 44 denních a 10 nočních linek.
Další plynové autobusy na konečné Plaza Ponce de León v historickém centru. Flotila městského dopravce čítá celkem 413 autobusů. Číslování linek má propracovaný systém. Například linky dvacítkové řady jsou radiální vedené z centra na východ.
Kloubový plynový MAN Castrosua na „transverzální“ lince 01, která vede skrz centrum od severu na jih. Těchto páteřních linek s nulou na začátku tu jezdí pět. Podíl kloubových autobusů na linkách MHD je asi 30 %.
Kromě metra a tramvaje má Sevilla poměrně hustou autobusovou síť včetně dvou okružních linek (vnější a vnitřní). Dopravcem je městská firma TUSSAM, která provozuje přes 400 červenožlutých autobusů různých značek i délek, většinou poháněných plynem. Poměrně velký podíl (cca 30 %) mají kloubové autobusy. Linky jsou číslovány podle typu – nulou začínají diagonální linky skrz centrum, jedničkou radiální linky vedené na sever, dvojku mají linky směřující na východ atd. Dopravce provozuje také speciální letištní autobusovou linku s patnáctimetrovými Solarisy.
V roce 2018 pořídil městský dopravce 13 plynových Urbanwayů od Iveca pro radiální linky 29 a 39 vedené do východního předměstí Torreblanca. Zde v terminálu San Bernardo, kde se přestupuje na metro, tramvaj i příměstské vlaky.
Linka EA, neboli letištní expres spojuje letiště na severovýchodním okraji Sevilly s hlavním vlakovým nádražím Santa Justa a přes centrum a jeho hlavní přestupní body MHD dojede až na jeho západní okraj k autobusovému nádraží. Na lince jezdí v intervalu cca 12 minut tyto patnáctimetrové Solarisy.
Na jižní konečné metra ve stanici Olivar de Quintos navazuje místní autobus označený jako Metrobus L6. Linku provozuje město Dos Hermanas, kam tato Scanie se španělskou karoserií od metra jezdí. Dostat se tam lze ale i příměstským vlakem.
Reklamní kampaň na moderní vozidla městského dopravce TUSSAM, který provozuje tramvaje a městské autobusy.
Hlavní sevillské nádraží Santa Justa bylo otevřeno teprve v roce 1991 současně s příjezdem prvních rychlovlaků AVE a v očekávání světové výstavy Expo v roce 1992. Toto monstrózní nádraží je průjezdné, vlaky mohou pokračovat skrz centrum na jih. Dosud však nebylo napojeno na žádnou kolejovou MHD, vystačit si musíte s autobusy. V plánu je ale prodloužení místní tramvajové linky.
Vzdušný betonový interiér hlavního nádraží Santa Justa. Končí zde rychlovlaky z Madridu a Barcelony, rychlým vlakem můžete dojet i do Málagy. Pro příměstskou dopravu slouží průjezdné vlaky Cercanías, které mají další zastávku San Bernardo, kde lze přestoupit na metro i tramvaj.
Jižní výjezd z hlavního nádraží Santa Justa, které leží severovýchodně od centra. Vlaky odtud pokračují dál na jih do podzemního tunelu se zastávkou San Bernardo.
Autobusy jsou důležité také pro obsluhu hlavního nádraží Santa Justa, které leží severovýchodně od centra a bylo postaveno úplně nově v roce 1991 u příležitosti přivedení vysokorychlostních vlaků do Sevilly. Nádraží je průjezdné a příměstské vlaky pokračují tunelem pod centrem se stanicí San Bernardo, která je navázaná jak na metro, tak na tramvaj. Autobusové nádraží leží na opačném konci centra u břehu kanálu řeky Guadalquivir.
Autobusové nádraží pro dálkové i regionální spoje leží na západním okraji centra u břehu kanálu řeky Guadalquivir. Ze strany od města je pěkně opravené, z opačné strany už představuje poměrně zchátralý areál, k němuž je přilepeno spíše živelné záchytné parkoviště.
Hlavní dálkový dopravce ve Španělsku prošel nedávno modernizací loga i vzhledu autobusů. Toto je nový nátěr s novým logem. Těmito autobusy se dostanete poměrně rychle, často a levně do všech důležitých měst v okolí.
Vzpomínku na první éru rozsáhlé sítě tramvají v Seville, která trvala od roku 1887 až do 60. let 20. století, reprezentuje tato historická tramvaj uvnitř autobusového nádraží. Dodnes jsou na některých místech zbytky starých úzkých kolejí.