Sheffield (12.11.2011)

Půlmilionové město ležící ve vnitrozemí Anglie v hrabství South Yorkshire se pyšní jedním z nejrozsáhlejších tramvajových provozů na britských ostrovech. Město "sedmi kopců" je pro tramvaje jak stvořené a druhá generace zdejších tramvají navazuje první tramvajovou éru, ukončenou v roce 1960.

Tramvaj na modré lince u hlavního vlakového nádraží. V pozadí se tyčí moderní budovy v centru města.
Půlmilionové město ležící ve vnitrozemí Anglie v hrabství South Yorkshire se pyšní jedním z nejrozsáhlejších tramvajových provozů na britských ostrovech. Město "sedmi kopců" je pro tramvaje jak stvořené a druhá generace zdejších tramvají navazuje první tramvajovou éru, ukončenou v roce 1960.
Stanice Halfway je konečnou jak pro modrou tramvajovou linku, tak pro páteřní autobus 120. Na spojích provozovaných firmou Stagecoach jezdí tyto nové hybridní autobusy.
Tramvaje jezdily v kopcovitém a průmyslovém Sheffieldu již od konce 19. století a v době své největší slávy dosahovala zdejší síť úctyhodných 160 km. V roce 1960 vyjely tramvaje naposledy a následovala dlouhá odmlka plná autobusů. Až v roce 1994 po letech dlouhých příprav se tramvaje v Sheffieldu znovu narodily. Tramvajový provoz, čítající 3 linky, které se sjíždějí v centru, je od roku 1995 až do dneška v nezměněné podobě (29 km, 48 zastávek - z toho jedna zastávka na již existující trati přibyla v roce 2001).
Interiér sheffieldské tramvaje - střední článek je bez dveří, ale zato zcela zaplněn pohodlnými sedačkami. Tramvaje tu mají spíše rychlodrážní charakter.
Na standardním rozchodu tu jezdí 25 tříčlánkových obousměrných částečně nízkopodlažních tramvají "Supertram" od německé firmy Siemens-Duewag. Tramvaje, původně provozované přímo městem, přešly v roce 1997 do rukou společnosti Stagecoach, která provozuje také část autobusových linek v Sheffieldu a okolí. Jen díky tomu lze s jednou jízdenkou jakž takž cestovat po celém městě. Stagecoach má koncesi na provozování tramvají v Sheffieldu do roku 2024. Infrastrukturu si i nadále drží město, nebo lépe řečeno městské konsorcium SYPTE).
Vlevo: už jsme tři roky nezdražovali týdenní jízdenky, nedá se nic dělat. Vpravo: posilujeme večerní dopravu do nákupní zóny Meadowhall.
Druhá největší autobusová společnost - First - má svůj vlastní tarif. A například na páteřní lince 120, která mimo jiné kopíruje modrou tramvajovou linku, jezdí v prokladu obě tyto společnosti, ale jet můžete jen s tou, na kterou máte zakoupený lístek. Tolik britský liberální autobusový trh, který v roce 1986 pohřbil zdejší podobu koordinované veřejné dopravy.
Menší autobusové nádraží Crystal Peaks jihovýchodně od města. Růžovou barvu mají autobusy firmy First - jeden z největších zdejších dopravců.
Tramvajové linky jsou tři - modrá, žlutá a fialová. Modrá a žlutá jsou základní, fialová je doplňková. Modrá linka vede od severozápadu přes centrum města, kolem hlavního vlakového nádraží dále na jihovýchod přes kopce do stanice Halfway. Na obou konečných jsou záchytná parkoviště. Žlutá linka vede také od severozápadu přes centrum a pokračuje na severovýchod kolem velkých nákupních center a je jednokolejkou ukončena v přestupním uzlu Meadowhall, kde je nejen další velké nákupní centrum, ale také autobusové i vlakové nádraží, přičemž mezi vlakem a tramvají je přestup hrana-hrana.
Supertramvaj na modré lince u zastávky Crystal Peaks stáčí svou jízdu směrem ke konečné stanici Halfway. I zde je levostranný provoz.
Obě základní linky mají ve všední den a v sobotu interval 10 minut, v neděli a večer pak jezdí po 20 minutách. Fialová linka je doplňková a jede z jihu ze stanice Herdings Park, poté se spojí s modrou linkou a jede kolem hlavního vlakového nádraží do centra do stanice Cathedral, odkud se vrací buď zpět do stanice Herdings Park, nebo jede po žluté lince do stanice Meadowhall. Kratší varianta (centrum - jih) je v provozu ve špičkách a večer, delší varianta (severovýchod - jih se závlekem přes centrum) funguje mimo špičky, o víkendu a večer. Intervaly této linky jsou 30minutové. Večer a v...
Postarší autobusy jednoho z menších dopravců na autobusovém nádraží. Čekárny pro cestující jsou odděleny od plochy pro autobusy.
Ve všech tramvajích jsou průvodčí, kteří kontrolují a prodávají jízdenky, při větších návalech jsou i dva na jednu tramvaj. A větší návaly tu nejsou výjimkou - v době sobotní návštěvy bylo zejména odpoledne v centru velmi rušné a žlutá linka jedoucí do obchodních center praskala ve švech i v kloubech. Všechny konečné zastávky jsou zakončeny jednokolejnou splítkou (tramvaje jsou obousměrné). Velká část tratí je zcela oddělena od ostatního provozu, v centru se jede po pěší zóně. Pouze na severozápadním konci modré linky se tramvaje dělí s auty o úzký uliční prostor a dochází zde k větším...
Dopravce First provozuje celou řadu městských linek v Sheffieldu. Používá k tomu jedno- i dvoupodlažní autobusy.
Na tramvaje jsou navázány také některé autobusy, v konečných stanicích Middlewood a Malin Bridge dokonce navazují speciální midibusové linky SL1 a SL2 ("supertram link"), provozované stejnou společností. Jinak je díky volnému autobusovému trhu centrum města doslova zaplaveno autobusy různých společností. Většina jich zajíždí do centrálního autobusového nádraží poblíž vlakového nádraží i historického jádra města. Nutno uznat, že služby poskytované na tomto autobusovém nádraží jsou perfektní - dobře vybavené zázemí pro cestující, neobvykle mnoho informačních materiálů včetně...
Interiér autobusového nádraží. Dveře k autobusům se otvírají teprve až po jejich přistavení do nástupní plochy.
Autobusové linky jezdí většinou tam, kam nevede tramvaj, některé hustě usídlené kopcovité čtvrti jsou na autobusy odkázané. Úzké ulice, příliš mnoho parkovacích míst i automobilistů však dělají z autobusů velmi pomalý a nepříliš preferovaný dopravní prostředek, i když i vyhrazené pruhy pro autobusy tu najdete. Některé autobusové linky se sice snaží kopírovat tramvajové tratě, ale díky rychlosti a funkčnosti tramvají nemají souběžné autobusy příliš velkou šanci na úspěch.
Dopravní informace mají na autobusovém nádraží velmi vysoký standard hodný následování.
Byla tu již zmínka o páteřní autobusové lince 120, která vede z jednoho konce města na druhý a interval se ve všední den i v sobotu pohybuje kolem 5 minut. Do něj se skládají dva zdejší hlavní dopravci - Stagecoach a First. Firma Stagecoach zde provozuje nové dvoupodlažní hybridní autobusy s výrazným ekologicky-zeleným nátěrem. Ostatní autobusové linky mají také celkem krátký interval, bohužel se nedá sehnat schéma celé autobusové sítě - musíte vyhledat každého dopravce zvlášť.
Hybridní autobus společnosti Stagecoach na lince 120 přijíždí na autobusové nádraží v centru města.
Kvalitní zastávkový označník v centru města. Nechybí ani přehledná mapka okolí. Touto ulicí projíždějí autobusy zhruba v minutovém intervalu.
Typické fotomísto sheffieldských tramvají - most nad roklí, kudy vede městský silniční okruh. Z otevřené krajiny se tramvaj po projetí mostu ponoří do hustě osídlené zástavby historického centra.
Odjezd z konečné zastávky "Malin Bridge" na modré lince. Pomalu popojíždějící kolona v sobě uvězní i tuto tramvaj.
Křižovatka na severu Sheffieldu, kde se tramvajová trať rozděluje na dvě krátké větve pro modrou a žlutou linku.
Konečná zastávka žluté linky "Middlewood" - typické ukončení tramvajových linek v Sheffieldu.
Na tramvaj v konečné zastávce Middlewood bezprostředně navazuje autobusová linka SL s midibusem ve stejném nátěru jako tramvaj.
Výjezd z krátkého tunelu u zastávky University of Sheffield. Po výjezdu z tunelu trať prudce klesá severním směrem. Jezdí tudy modrá i žlutá linka v souhrnném intervalu 5 minut.
Zastávka Cathedral v historickém jádru Sheffieldu. Úvratí zde končí fialová linka, žlutá a modrá linka pokračují dál na severozápad.
Historickým centrem se promotává tento bezplatný midibus "FreeBee", který jezdí v osmiminutovém intervalu a mimo jiné vás doveze i na autobusové nádraží.
Firma Stagecoach využívá plochu vozidel pro vlastní propagaci. Tento autobus jezdí pouze na lince 79.
Žlutá linka odjíždí z terminálu Meadowhall po zhruba kilometrovém jednokolejném úseku. Zejména během sobotní nákupní horečky je na této lince rušno.
Přestupní terminál Meadowhall zahrnuje i vlakové nádraží. Přímý pěší koridor spojuje tramvajovou konečnou, vlakové i autobusové nádraží s přilehlým obchodním centrem. Společnost First provozuje nejen autobusy, ale i místní vlaky.
Kolejový trojúhelník poblíž ocelového mostu, kde se potkávají všechny linky a kde se sjíždějí tratě od severu,  jihu a západu.
Severozápadní část centra města je odkázána pouze na autobusy. Doubledecker podjíždí prastarý železniční viadukt.
Motorové vlaky jednoho ze zdejších železničních dopravců na hlavním nádraží.
Rychlé spojení Sheffieldu s okolním světem zajišťují hlavně tyto motorové jednotky dopravce Cross Country.