Téměř šestimilionový městský stát v jihovýchodní Asii ležící na ostrově mezi Malajsií a Indonédií bývá označován jako jedno z nejčistších a nejzelenějších měst na světě. Bývalá britská kolonie, nezávislá od roku 1965, je druhým nevýznamnějším námořním přístavem na světě a přes jeho letiště Changi se létá do celého světa. Propracovaný systém kolejové a autobusové dopravy se rychle zdokonaluje - první dvě linky metra byly zprovozněny teprve před 30 lety. V Singapuru potkáte také několik nekonvenčních dopravních systémů ať už pro dopravu uvnitř obřích sídlišť nebo za zábavou. Neuvěřitelně čisté a zelené město, kde není radno odhazovat na ulici odpadky či žvýkačky, si uchovává zejména v dopravě pozůstatky po britské nadvládě – levostranný provoz či dvoupatrové autobusy. To vše zasazené do horkého a vlhkého tropického klimatu.

Od roku 1987, kdy vyjely první dvě povrchové linky metra, se zdejší síť rozrostla na úctyhodných 200 km. Do roku 2030 by měla dosáhnout až 360 km. Každá stanice má svůj kód, linky jsou označeny názvem a barvou, čísly jsou označeny jednotlivé konečné stanice. Všechny stanice mají u vstupů turnikety, jízdenka se přikládá i při výstupu. Standardem jsou kromě vzorné čistoty i dostatečné navigace také toalety zdarma v každé stanici. Metro (MRT) a návazné automatické dráhy (LRT) v Singapuru provozují dvě společnosti – SMRT a SBS Transit. Oba dopravci provozují také autobusové linky. Červená...
Schéma tras kolejové dopravy v Singapuru. Tento městský stát si vystačí s hustou sítí metra, návazných autobusů a také speciálních automatických drah navazujících na metro. Od roku 1987, kdy vyjely první dvě povrchové linky metra, se zdejší síť rozrostla na úctyhodných 200 km. Do roku 2030 by měla dosáhnout až 360 km. Každá stanice má svůj kód, linky jsou označeny názvem a barvou, čísly jsou označeny jednotlivé konečné stanice.
Metro a návazné automatické dráhy v Singapuru provozují dvě společnosti – SMRT a SBS Transit. Odděleně také informují o aktuálním provozu jednotlivých linek, jako například na tomto panelu ve stanici. Červená a zelená linka zahajovaly provoz metra v roce 1987 a tyto dvě linky jsou také jediné nadzemní. Oba dopravci provozují také autobusové linky.
Na žluté okružní lince (Circle Line) a modré lince (Downtown Line) jezdí třívozové automatické soupravy s možností výhledu na trať. Žlutá linka zahájila provoz v roce 2009 s vozidly od Alstomu, modrá linka vyjela s výrobky Bombardieru v roce 2013. Obě tyto linky jsou plně podzemní. Běžná šířka vozů metra je zde úctyhodných 3,2 metru. Žlutou linku provozuje SMRT, modrou linku SBS Transit.
Zatímco původní stanice byly budovány bez zvláštního důrazu na estetickou hodnotu, nové stanice bývají zároveň uměleckým dílem. Platí to i o stanici Stadium na žluté okružní lince. Jmenuje se sice okružní, ale ve skutečnosti celý kruh neuzavírá, naopak v centru se ještě větví do dvou stop. K dokončení celého kruhu chybí ještě 3 stanice. Všechny stanice této linky jsou podzemní s dveřními stěnami.
Velký důraz je v Singapuru kladen na služby cestujícím. Ve stanici Changi Airport pod hlavním singapurským letištěm si můžete koupit výhodné turistické jedno-či vícedenní celosíťové jízdenky, které platí i v autobusech. Čipovou kartu pak při odjezdu můžete vrátit včetně zpětného proplacení zálohy na ní. Tyto turistické karty ale prodává pouze část prodejních míst a nelze si je koupit v automatu.
Stejně jako mezinárodní letiště Changi, je velkolepá i stanice metra pod ním. Z letiště se zelenou linkou metra dostanete do centra Singapuru zhruba za půl hodiny. Jelikož sem ale vede pouze odbočka z hlavní trasy, ve stanici Tanah Merah je potřeba přestoupit. Jedno z největších letišť v jihovýchodní Asii je metrem napojeno na město od roku 2002.
Velmi prostorný interiér je v některých soupravách metra ještě rozšířen absencí sedadel ve střední části vozu. Přípravy na nový čínský rok se projevují i v barevném řešení interiéru. Soupravy metra jsou sice na dvou nejnovějších linkách jen třívozové, ale zato jsou široké 3,2 m.
Smysl pro pořádek panuje v Singapuru i v metru. Nutno uznat, že všelijaké zákazy a příkazy místní cestující zpravidla dodržují. Na všech stanicích metra najdete tyto dveřmi stěny, u nejstarších dvou linek na povrchu pouze v poloviční výšce. V případě větších návalů cestující vzorně vyčkávají ve frontách u každých dveří, až se na ně dostane řada.
Dvě nejstarší linky metra – zelená (východozápadní) a červená (severojižní) jsou kromě centrálních úseků nadzemní a jezdí na nich směs šestivozových souprav, z nichž nejstarší pamatují zahájení provozu metra v Singapuru v roce 1987. Takovýto výhled je možné zažít třeba ve stanici Buona Vista.
Prvním místem kontaktu turisty se Singapurem je zpravidla letiště Changi, z nějž se zelenou linkou metra dostanete do centra městského státu zhruba za půl hodiny. Jelikož sem ale vede pouze odbočka z hlavní trasy, o dvě stanice dál je potřeba přestoupit. Jedno z největších letišť v jihovýchodní Asii je metrem napojeno na město od roku 2002. Metro v Singapuru se neustále rozšiřuje. Loni v létě byla zelená linka prodloužena západním směrem do stanice Tuas Link ležící poblíž hraničního přechodu do Malajsie. V této části Singapuru se nacházejí různé sklady, výrobní haly či prozatím nevyužité...
Jedna ze stanic původního úseku nadzemního metra z roku 1987. U velké části stanic navazují na metro autobusy, mnohdy ve velkých přestupních terminálech. Autobusy je pokryt celý Sigapur velmi luxusně. Celý dopravní systém zastřešuje a organizuje státní / městská dopravní autorita LTA (Land Transport Autority).
Přestupní stanice Jurong East na západě Singapuru je také významnou kolejovou křižovatkou, kde se potkávají zelená s červenou nadzemní linkou. Nechybí ani velký autobusový terminál. Na obou těchto linkách provozuje dopravce SMRT šestivozové soupravy řízené strojvedoucím. K dispozici jich je cca 200 různého stáří nebo stupně modernizace. Do prostoru tohoto přestupního uzlu by měla v budoucnu zaústit vysokorychlostní železnice, kterou se sem z malajské metropole Kuala Lumpur dostanete za pouhých 90 minut.
Západní konečná stanice Tuas Link zelené linky metra je zároveň jednou z nejnovějších stanic singapurského metra – tento koncový úsek prozatím nepříliš využívaný, byl otevřen v červnu 2017. Metrem se dostanete až skoro k hraničnímu přechodu do Malajsie, se kterou Singapur spojují dva mosty (jeden zde na západě a druhý na severu).
Tuas Link – velkolepá nadzemní konečná stanice metra zatím uprostřed ničeho. Podobné jsou i ostatní 3 stanice nejnovějšího prodloužení zelené linky. V této části Singapuru se nacházejí různé sklady, výrobní haly či prozatím nevyužité území. I přesto se do této rozvojové oblasti dlouhodobě plánuje i další linka metra.
Nejnovější zakončení zelené linky za stanicí Tuas Link. Nachází se zde také nové depo metra i autobusové garáže. Nedaleko odtud je hraniční přechod do Malajsie. Pěšky je to ale od metra ještě kus cesty. Zelená východozápadní linka má nyní úctyhodnou délku 57 km.
Budoucí přestupní stanice Gul Circle na nejnovějším západním úseku zelené linky. Další linka má odtud vést do centra Singapuru sice nejdříve za 10 let, již nyní je ale tato obří dvoupodlažní stanice uprostřed dosud rozvojového území připravena.
Kvůli víkendové výluce mezi dvěma stanicemi metra na západním okraji zelené linky byla v provozu náhradní autobusová doprava. Za přítomnosti dispečerů bylo vše perfektně organizováno, autobusy vyčkaly všech přestupujících cestujících. Většinou se všichni z jedné šestivozové soupravy vešli do jednoho dvoupatrového autobusu.
I červená severojižní linka metra je většinou vedena nad zemí. Nejinak je tomu i v jejím severozápadním konci, kde se od roku potkává se zelenou linkou. Původně byl tento úsek součástí zelené linky, po jejich vzájemném propojení se přebarvil na červeno. Původní severojižní směřování červené linky se tedy poněkud stočilo opět na jih, její název jí už ale zůstal.
Velký důraz je v Singapuru kladen na služby cestujícím. V každé stanici si můžete koupit výhodné turistické jedno- či vícedenní celosíťové jízdenky, které platí i v autobusech. U velké části stanic navazují na metro autobusy, mnohdy ve velkých přestupních terminálech. Autobusy je pokryt celý Singapur velmi luxusně. Celý dopravní systém zastřešuje a organizuje státní nebo chcete-li městská dopravní autorita LTA (Land Transport Autority). Na všech stanicích metra najdete dveřmi stěny, u nejstarších dvou linek na povrchu pouze v poloviční výšce. V případě větších návalů cestující vzorně...
Nadzemní stanice Buona Vista pro zelenou linku je od roku 2011 přestupní s podzemní automatickou žlutou linkou. Nedaleko ní najdete pozůstatky železniční trati z Malajsie do centra Singapuru, zrušené také v roce 2011. Nadzemní stanice jsou otevřené, klimatizaci zde zastupují výkonné větráky, které pomáhají zvládat zdejší tropické počasí.
Reklamní plakát sděluje smělý plán Singapuru rozšířit síť kolejové dopravy z dnešních 200 na úctyhodných 360 km do roku 2030. Kromě prodloužení čtyř stávajících linek se plánují ještě 2 zcela nové. Pouze zelená linka už dosáhla svého maxima.
Jedna z nejstarších japonských jednotek pro zelenou a červenou linku z roku 1987, od té doby prošla modernizací, spočívající mimo jiné ve snížení počtu sedadel pro zvýšení kapacity. Nad každými dveřmi najdete prosvětlené schéma trasy s vyznačením aktuální stanice, nedávno modernizované soupravy jsou místo toho vybaveny LCD obrazovkami poskytujícími mnoho dalších informací.
Vstup do stanice metra Orchard je zhotoven v duchu přilehlé skleněné výškové budovy. V této severozápadní části centra Singapuru najdete mnoho zajímavých výškových staveb. I stanice metra je tu architektonicky zajímavá na rozdíl od svých kolegyň v nejstarších úsecích zelené a červené linky.
I tak se dá využít stavební ohrada při opravě eskalátorů. Něco podobného by možná i u nás vyřešilo časté dotazy, co s těmi eskalátory vlastně tak dlouho dělají. Eskalátory tu jezdí na evropské poměry celkem rychle.
Od roku 1999 funguje na novém sídlišti Bukit Panjang na severozápadním okraji Singapuru tato automatická nadzemní dráha, která navazuje na červenou a modrou linku metra. Trasa vede od stanice červeného metra Choa Chu Kang do centra čtvrti Bukit Panjang, odkud pokračuje po okruhu uvnitř sídliště zpět do stanice Bukit Panjang. Projet celou polookružní trasu trvá 28 minut.
Od roku 1999 funguje na novém sídlišti Bukit Panjang na severozápadním okraji Singapuru speciální automatická nadzemní dráha LRT. Trasa vede od stanice červeného metra Choa Chu Kang do centra čtvrti Bukit Panjang, odkud pokračuje po okruhu uvnitř sídliště zpět do stanice Bukit Panjang. Projet celou polookružní trasu trvá 28 minut. Po nadzemní betonové dráze jezdí automatická vozítka dvou typů – první od výrobce Adtranz zde jezdí v počtu 19 kusů, v roce 2014 pak přibylo dalších 13 o něco kulatějších vozidel od Bombardieru pro nutné posílení stále oblíbenější dráhy ve stále obydlenějším...
Novější typ automatických vozítek Bombardier z roku 2014 na nadzemní dráze LRT Bukit Panjang v její počáteční stanici Choa Chu Kang, kde lze přestoupit na červenou linku metra. Vozítka tu jezdí většinou ve dvojicích, občas sólo. Každý vůz je dlouhý téměř 13 metrů.
Původní typ automatických vozítek Adtranz z roku 1999. Stejná byla použita i na automatické dráze mezi terminály na zdejším letišti Changi. Patrné je zabarvení bočních oken, která se zatmavují podle aktuální polohy z důvodu ochrany soukromí okoloprojížděných obytných domů. Část oken je s ohledem na stáří a opotřebení bohužel zatmavena již trvale. Automatickou dráhu Bukit Panjang provozuje dopravce SMRT.
Dvojice vozidel starší série z roku 1999 na společném úseku mezi stanicemi metra odlišných linek metra Choa Chu Kang a Bukit Panjang. Vozítka jezdí na pneumatikách po betonových pásech. Všechny stanice jsou si velmi podobné a kritiku sklízejí zejména za nepříliš pohodlné přístupy pomocí strmých schodů (výtahy jsou zde ale také).
Setkání sóla a dvojice starších vozů LRT Bukit Panjang. Celkem jich je k dispozici 19, dalších 13 následovníků přibylo v roce 2014. Před dodáním novější série v roce 2014 jezdily dvojice jen ve špičkách a na vybraných spojích, nyní je ve dvojicích většina spojů. Špičkový interval je cca 3 minuty, vlaky střídavě projíždějí okružní úsek po i proti směru hodinových ručiček.
Nadzemní automatické dráze Bukit Panjang bude již brzy 20 let a na těchto původních vozidlech je to znát. Nyní se připravuje kompletní modernizace celého systému, zlí jazykové chtějí mezitím prosadit jeho úplné zrušení a nahrazení něčím konvenčnějším.
Zhruba uprostřed trasy LRT Bukit Panjang se od roku 2015 nachází stejnojmenná stanice modré linky metra. Zvláštností je odbočka do stanice Ten Mile Junction, která leží uvnitř stejnojmenné výškové budovy, kde je i depo LRT. S cestujícími sem zajíždí sólo vůz zhruba jednou za 20 minut, který pak projede okružní část trasy a vrátí se zpět.
Budova Ten Mile Junction, kam zajíždí tyto automatické vláčky jen jednou za 20 minut a kde se také skrývá depo LRT Bukit Panjang. Celkem je k dispozici 32 vozidel typu Innovia APM100 C801 a C801A od výrobce Adtranz / Bombardier. Starší mají modrozelený nátěr, novější bílý s barevnými pruhy.
Také na severovýchodním okraji Singapuru vyrostla v posledních 10 letech obří sídliště a pro jejich obsluhu slouží postupně od roku 2003 další samoobslužná vozítka na pneumatikách vedená po nadzemní betonové dráze. 57 vozů od firmy Mitsubishi rozváží cestující od dvou stanic fialové severovýchodní linky metra po celkem čtyřech okružních smyčkách. Zdejší lehká automatická dráha je také označena zkratkou LRT a názvem příslušné stanice metra, ze které vyjíždí – Punggol a Sengkang. Z každé z nich pak vede západní a východní okruh. Jednotlivé části sítě se přidávaly postupně – poslední okruh byl...
Detail sólo vozu na LRT Bukit Panjang se samozatmavovacími bočními okny. Stáří blížící se 20 letům je na těchto vozítkách, která stále jezdí v počtu 19 kusů, znát. Plánuje se kompletní obnova celého systému LRT.
Na severovýchodním okraji Singapuru vyrostla v posledních 10 letech obří sídliště a pro jejich obsluhu slouží postupně od roku 2003 tato samoobslužná vozítka na pneumatikách vedená po nadzemní betonové dráze. 57 vozů od firmy Mitsubishi rozváží cestující od dvou stanic fialové severovýchodní linky metra po celkem čtyřech okružních smyčkách.
Všechny 4 smyčky automatické dráhy LRT na severovýchodních předměstích Singapuru spojuje tato manipulační trať vedená v radiální ose nad podzemní fialovou trasou metra. Tato lehká automatická dráha je označena zkratkou LRT a názvem příslušné stanice metra, ze které vyjíždí – Punggol a Sengkang. Z každé z nich pak vede západní a východní okruh.
Přestupní stanice Sengkang, odkud poprvé v roce 2003 vyjela automatická nadzemní dráha LRT. Poté se postupně přidávaly další smyčky a poslední západní smyčka z vedlejší stanice Punggol byla otevřena v roce 2014. Ta je zároveň provozně nejslabší částí této sítě – jezdí se po ní pouze v jednom směru – do 15:00 proti směru hodinových ručiček, od 15:00 obráceně. Po zbylých třech okruzích se jezdí obousměrně.
Mapa sítě metra a návazných automatických linek LRT ze stanic Punggol a Sengkang. Ze stejného nástupiště tu jezdí automatické kapsle do více směrů, proto je důležité být ve střehu. V nejhorším si objedete jinou smyčku než jste chtěli, ale max. do 15 minut jste zpátky. Celkem je na této zvláštní síti nadzemních okruhů 29 stanic.
Ukázka nástupiště nadzemních stanic LRT Punggol a Sengkang. Původně zde jezdily pouze jednovozové soupravy, od roku 2015 jezdí na části okruhů ve špičkách dvouvozové – k původním 41 vozítkům přibylo 16 dalších pro posílení kapacity. Minimální interval je cca 3 minuty.
Koncem roku 2017 byl dokončen pětiletý program zvýšení kvality autobusové dopravy v Singapuru (BSEP), který přinesl zkrácení intervalů na stávajících linkách, 80 zcela nových linek a dalších 1000 autobusů k již existujícím 4000. Do rozvoje a modernizace autobusové dopravy bylo v tomto období investováno v přepočtu cca 16 miliard Kč! Výsledkem tohoto programu jsou také nově zelené autobusy a zcela nový přístup k uzavírání smluv na jednotlivé linky. Původních cca 300 autobusových linek provozovali ještě před několika lety pouze dva dopravci – majoritní SBS Transit (cca 75 % všech výkonů), který...
Všechny 4 automatické nadzemní smyčky LRT na severovýchodě města jsou vedeny hustou novou vysokopodlažní zástavbou. I tato vozidla mají zatmavování bočních oken pro zachování soukromí blízkých bytů v úrovni nadzemní dráhy. Vozidla jsou 11 metrů dlouhá a každé pojme až 105 lidí.
Většina stanic linek LRT Punggol a Sengkang má ostrovní nástupiště. U obou západních okruhů v částech Sengkang i Punggol se nové domy ještě staví a některé stanice zde ještě nejsou otevřené. Tyto automatické linky provozuje stejně jako přilehlou fialovou linku metra společnost SBS Transit.
Go-Ahead je nejnovější autobusový dopravce v Singapuru (od roku 2015), vzešlý z nových výběrových řízení, která vyhlašuje místní dopravní autorita (LTA), nově vlastnící všechny autobusy, garáže i terminály. Hraje se tedy pouze o provozování autobusových linek s pronajatými autobusy od města. U mnoha stanic metra najdete velké autobusové terminály, jako například tento u stanice Punggol s potřebným zázemím (informace, mapy, jízdní řády, toalety, pitná voda, obchody atd.).
Velký autobusový terminál u stanice metra i automatické dráhy v nové čtvrti Punggol. Autobusy zde především rozvážejí cestující od metra do okolních ulic, některé linky ale vedou daleko do centra nebo i do sousedních čtvrtí. Nové autobusy vlastněné městskou dopravní autoritou (LTA) jsou zelené bez ohledu na dopravce. Ostatně těm jsou autobusy nově pouze pronajímány. U nových jednopodlažních vozů převládá značka Mercedes-Benz, nové dvoupatrové autobusy, jsou postavené na podvozcích Volvo nebo MAN.
V každém autobusovém terminálu najdete mapu sítě místních linek v okolí, na hlavních zastávkách je také mapa linek, které projíždějí danou zastávkou. Většina linek tvoří okruhy rozvážející místní obyvatele od metra. Za posledních 5 let v rámci programu na zlepšení autobusové dopravy (BSEP) přibylo v Singapuru dalších 80 linek a 1000 autobusů!
Velmi specifické je odbavování cestujících v autobusech – v terminálech jsou takto usměrněny fronty, každá linka má vyhrazené místo na čekání. Nikdo se tak netlačí ani nepředbíhá – do autobusů se totiž nastupuje pouze předními dveřmi a místa zejména ve velkých terminálech není nazbyt. V terminálech nechybí často ani aktuální informace o příjezdech jednotlivých linek, vše je velmi přehledné a všude je také neuvěřitelně čisto.
U nových jednopodlažních autobusů převládá značka Mercedes-Benz, nové dvoupatrové autobusy, jsou postavené na podvozcích Volvo nebo MAN. Starší autobusy mají nátěr jednotlivých dopravců. SBS Transit má autobusy červenofialovobílé, SMRT pak červenooranžovostříbrné. U stále majoritního dopravce SBS Transit převládají vozy značek MAN, Scania a Volvo, dopravce SMRT v minulosti nakupoval především autobusy MAN, Volvo a Mercedes-Benz. SMRT má ve svém portfoliu také cca 300 kloubových autobusů viditelných zejména na severním předměstí Woodlands, které asi nejvíc trpí nedostatečnou kolejovou...
Červenofialovobílé autobusy dopravce SBS Transit ve společnosti novějších zelených autobusů jednotného městského nátěru. V posledních 5 letech (2012-2017) bylo do rozvoje a modernizace autobusové dopravy výrazně investováno (v přepočtu cca 16 miliard Kč). Na mnoha linkách se zkrátily intervaly, vznikla řada zcela nových linek.
Zastávková tabule s aktuálními odjezdy spojů. Převážná většina autobusů je bezbariérově přístupná (byť dvoupodlažní), dožívají poslední kusy se schody. V Singapuru jezdí téměř 5000 autobusů na cca 300 linkách.
Jízdní řád autobusové linky vedené od stanice metra Woodlands v severní části Singapuru až přes hranice do malajského města Johor Bahru. Hlavními údaji na jízdním řádu jsou zastávky, projížděné ulice a vzdálenost, podle které se počítá jízdné. Klasické časy odjezdů zde s ohledem na velké nepravidelnosti nenajdete, pouze orientační intervaly. Četnost provozu napovídá na velký pohyb lidí mezi Singapurem a Malajsií.
I když v Singapuru panuje poměrně přísná regulace automobilové dopravy, provoz je přesto velmi hustý, a tak na mnoha místech zejména v centru najdete vyhrazené pruhy pro autobusy. Rozsah vyhrazení svědčí o rozsahu zdejší dopravní špičky.
Standardní autobus MAN ještě ve firemním nátěru dopravce SMRT, který provozuje také část linek metra. Nově už jsou autobusy opatřovány jednotným zeleným nátěrem v rámci celkového modernizačního autobusového programu (BSEP) a soutěžení linek. SMRT provozuje cca 25 % autobusových linek v Singapuru, a to zejména v jeho severozápadní části. Jednotlivé svazky linek odpovídající cca jedné autobusové garáži se postupně od roku 2014 soutěží na 5 let s prodloužením o další 2 roky v případě bezproblémového fungování dopravce.
Dvoupatrové autobusy nejsou s ohledem na historii Singapuru jako bývalé britské kolonie žádným překvapením. Tyto autobusy jsou zde bez ohledu na značku třínápravové a dvoudveřové. Přední dveře slouží pro nástup, zadní pro výstup. SBS Transit je nejstarší a nejvýznamnější dopravce, provozující navíc také část linek metra. Toto Volvo s karoserií Wright je nejtypičtější zástupce v jeho vozovém parku.
Standardem u všech autobusů je mnohdy až příliš výkonná klimatizace, dostatečně polstrované a měkké koženkové sedačky v zelené barvě vyhrazené pro méně pohyblivé a v oranžové barvě pro ostatní. V autobusech je také maximum tlačítek k řidiči, protože všechny zastávky jsou na znamení. Vystupuje se zadními dveřmi, u kterých je potřeba provést odhlášení čipovou kartou pro správný výpočet jízdného. Při nástupu do autobusu buď přiložíte čipovou kartu ke čtečce a nebo si koupíte jízdenku v hotovosti. Slevy pro děti jsou odstupňovány podle výšky v kombinaci s věkem. K tomu slouží i měřidlo u kabiny...
Nízkopodlažní jednopatrové autobusy Scania s malajskou karoserií Gemilang dopravce SBS Transit v přestupním terminálu u stanice metra Tampines, kde se kříží původní nadzemní zelená linka s novou podzemní automatickou modrou linkou. Těchto autobusů jezdí v Singapuru kolem tisícovky. Celkem provozuje tento dopravce i přes již proběhlé tendry cca 3000 autobusů (některé novodobé tendry už i vyhrál).
Vstup do nové podzemní stanice automatického metra Tampines modré linky (Downtown Line). Ta je dlouhá už 42 km a naposledy byla prodloužena právě tudy v říjnu 2017 o úctyhodných 21 km. Modrá linka, provozovaná (původně autobusovým) dopravcem SBS Transit, tvoří v centru smyčku, aby obsloužila co nejvíc míst ve středu města a zároveň mohla pokračovat dál na severovýchod i na severozápad. V rovinatém Singapuru jsou také velmi oblíbená kola, pro která jsou vybudována i tato dvoupatrová parkoviště.
Pestré složení vozového parku ilustruje tento obrázek z jednoho z autobusových terminálů. V rámci jedné linky není výjimkou souběžný provoz standardních, kloubových i dvoupatrových autobusů. I když je nejrychlejším způsobem dopravy po městě metro, souběžně s ním vedou až do centra města z většiny předměstí i přímé a zhusta také velmi často jezdící autobusové linky.
Tendr na autobusové linky o rozsahu cca 500 vozidel v severovýchodní části Singapuru vyhrál v roce 2015 dopravce Go-Ahead. Autobusy i garáže však patří městské dopravní autoritě (LTA). Kontrakt trvá 5 let s možností prodloužení na další 2 roky.
Konečná stanice Pasir Ris zelené linky metra na jejím východním konci. Dál už se nachází severní pobřeží Singapuru, odkud je to na dohled k malajským břehům. U stanice metra leží jeden z velkých autobusových terminálů.
Nové městské dvoudveřové Citaro od Mercedesu. Standardem je mnohdy až příliš výkonná klimatizace, dostatečně polstrované a měkké koženkové sedačky v zelené barvě vyhrazené pro méně pohyblivé a v oranžové barvě pro ostatní. V autobusech je také maximum tlačítek k řidiči, protože všechny zastávky jsou na znamení. Vystupuje se zadními dveřmi, u kterých je potřeba provést odhlášení čipovou kartou pro správný výpočet jízdného.
U mnoha stanic metra najdete velké autobusové terminály s potřebným zázemím (informace, mapy, jízdní řády, toalety, pitná voda, obchody atd.). Autobusy z nich především rozvážejí cestující od metra do okolních ulic, některé linky ale vedou daleko do centra nebo i do sousedních čtvrtí. V každém autobusovém terminálu najdete mapu sítě místních linek v okolí, na hlavních zastávkách je také mapa linek, které projíždějí danou zastávkou. Na jízdních řádech nenajdete konkrétní časy odjezdů, ale pouze intervaly. Podrobné jsou však informace o jednotlivých zastávkách a kilometráži, ze které se počítá...
Nové zelené autobusy Volvo Wright na menší konečné New Bridge Road na západním okraji centra. Odtud vede skrz centrum dál na severovýchod široký městský bulvár s průběžně vyhrazeným BUSpruhem, kudy jezdí jeden autobus za druhým.
Jelikož je ve druhém poschodí dvoupodlažních autobusů zapovězeno stát, na schodech nahoru je k dispozici toto počítadlo volných míst k sezení na horní palubě. V dopravně jinak velmi vyspělém Singapuru překvapí chybějící informace alespoň o názvu aktuální zastávky i u celkem zánovních autobusů.
Koncem roku 2017 byl dokončen pětiletý program zvýšení kvality autobusové dopravy v Singapuru, který přinesl zkrácení intervalů na stávajících linkách, 80 zcela nových linek a dalších 1000 autobusů k již existujícím 4000. Výsledkem tohoto procesu jsou právě také zelené autobusy a zcela nový přístup k uzavírání smluv na jednotlivé linky.
Při nástupu do autobusu buď přiložíte čipovou kartu ke čtečce a nebo si koupíte jízdenku v hotovosti. Slevy pro děti jsou odstupňovány podle výšky v kombinaci s věkem. K tomu slouží i měřidlo u kabiny řidiče. I přes usměrněný nástup je odbavení celkem rychlé, a to díky velkému podílu čipových karet, dvěma validátorům u vstupu i celkem jednoduchému tarifu, který je sice odstupňován přísně kilometricky, ale vše se řeší automaticky v rámci „pípání“ při nástupu i výstupu.
Určené místo pro zaparkování jízdních kol na autobusové zastávce. Různé služby sdílených kol jednoduše dosažitelných přes mobilní aplikace začaly být problémem – jejich uživatelé kola často odkládají, kam se jim zlíbí.
V novém obřím městském parku Gardens by the Bay vystavěném na uměle vysušené půdě na břehu moře jezdí ve zkušebním provozu tento autonomní mikrobus bez řidiče, ale s průvodčím (pro jistotu). Jinak tu funguje i vnitroparková doprava pomocí větších elektromikrobusů řízených klasicky řidičem. Jedná se vlastně o takovou botanickou zahradu s každovečerní světelnou show napojenou na nový legendární obří hotel Marina Bay Sands.
Velmi specifické je odbavování cestujících v autobusech – v terminálech jsou zábradlím nebo vodorovným značením usměrněny fronty, každá linka má vyhrazené místo na čekání. Nikdo se tak netlačí ani nepředbíhá – do autobusů se totiž nastupuje pouze předními dveřmi a místa zejména ve velkých terminálech není nazbyt. I když v Singapuru panuje poměrně přísná regulace automobilové dopravy, provoz je přesto velmi hustý, a tak na mnoha místech zejména v centru najdete vyhrazené pruhy pro autobusy. Dopravní špička tu trvá od 7:30 do 23:30.
Dočasný autobusový terminál u stanice metra Punggol (dočasný do doby výstavby moderního klimatizovaného terminálu). Zábradlí usměrňující fronty na různé autobusové linky u jednoho stanoviště slouží i jako opěrka. Pokud fronta přesáhne oblast vymezenou trubkovím, jsou pro jistotu na chodníku namalovány ještě další čáry s čísly.
Dvoupatrové autobusy Alexander Dennis Enviro dopravce SMRT v ještě nevysoutěžené oblasti na severu Singapuru, kde má SMRT své garáže. SMRT provozuje kromě metra a autobusů také taxislužbu. Těchto autobusů má dopravce cca 200.
Dopravní ruch v terminálu Woodlands. Intenzita autobusového provozu je tak velká, že zde musejí upozorňovat řidiče autobusů velkými tabulemi, aby zbytečně při průjezdu terminálem nezdržovali. I o víkendu zde jezdí jeden autobus za druhým. Přetížené červené lince metra má v této severní okrajové části Singapuru pomoci nová hnědá linka směřující také na jih a do budoucna i na sever vstříc hranicím s Malajsií. Pouze zde v severních předměstích se také potkáte s kloubovými autobusy.
Nové dvoupatrové autobusy s podvozkem i karoserií MAN můžete vidět na nově vysoutěžených linkách – autobusy nově kupuje město / stát a pronajímá je jednotlivým dopravcům (SBS Transit, SMRT, Go-Ahead nebo Tower Transit).
Kloubové autobusy Mercedes-Benz se španělskou karoserií Hispano potkáte nejčastěji v obřím autobusovém terminálu Woodlands na severu Singapuru. Mezi nimi najdete ještě poměrně dost vysokopodlažních autobusů. V Singapuru dle dostupných zdrojů jezdí cca 300 kloubových vozů na podvozcích Mercedes-Benz nebo MAN, oblečených do karoserií buď vlastních, nebo španělského Hispana, malajského Gemilangu či australského Volgrenu.
Jeden z nejstarších kloubových autobusů na linkách SMRT s motorem v předním článku a s vysokou podlahou na zastávce u hraničního přechodu Woodlands do Malajsie. Přestoupit tu můžete na příměstský malajský vlak do města Johor Bahru hned za hranicemi. Vlak ale nejezdí příliš často. Jistější je to jedním z městských autobusů ať už mířících ze Singapuru nebo z Malajsie.
Jelikož téměř všude jezdí i dvoupatrové autobusy, nemají ty jednopatrové žádný problém s podjezdnou výškou a proto na nich nezřídka potkáte různorodé reklamní nástavby.
Sentosa Express je monorail spojující jižní břeh Singapuru s ostrovem Sentosa, který je vlastně jedním velkým zábavním a rekreačním parkem. Monorail je od roku 2007 hlavním dopravním prostředkem na tento ostrov. V návštěvnické špičce jezdí každé 3 minuty a dvouvozové soupravy mají kapacitu cca 185 cestujících. Počáteční stanice Harbourfront je zabudovaná v novém obchodním centru VivoCity. Přestoupit tam můžete ze dvou linek metra a bezpočtu autobusů. Na ostrově Sentosa má monorail 3 stanice a celou trasu ujedete za 8 minut. K dispozici je 6 dvoučlánkových vozidel od firmy Hitachi, každé z...
Typická autobusová zastávka s výrazným vodorovným značením při výjezdu ze zálivu a s bohatým zastřešením včetně přístupových cest. V tropickém počasí, kde se střídá intenzivní déšť s prudkými slunečními paprsky, je zastřešení chodníků vítané a zde v Singapuru je v podstatě standardem.
Nový zelený zastávkový označník s výměnnými čísly linek a samostatná fáze pro autobusy na křižovatkovém semaforu. Kvůli velmi vysoké intenzitě autobusové dopravy v centru je i přes různá preferenční opatření rychlost autobusů poměrně malá.
Autobusový terminál schovaný v útrobách nákupního centra u jedné ze stanic metra. Na jednom obrázku jsou tři nejvíce zastoupené typy autobusů největšího singapurského dopravce SBS Transit. Ten vznikl už v roce 1973 spojením tří různých firem. Nyní se historie opakuje a díky tendrům na jednotlivé linky vstupují na autobusový trh další hráči, kteří nabourali dosavadní monopol dvou dopravců (SBS a SMRT).
Jeden z nejstarších dvoupatrových autobusů v Singapuru - Volvo Super Olympian z let 2003-2005. Jednalo se o první nízkopodlažní dvoupatrové autobusy v tomto městském státě.
Mercedes-Benz Citaro přijíždí do centra Singapuru okolo pevnosti Fort Canning obklopené starobylým parkem. Tento pahorek v centru je strategickým místem zdejšího vojska dodnes.
Hraniční přechod Woodlands je jedním ze dvou pozemních spojení mezi Singapurem a a Malajsií. Mezi oběma státy proudí denně davy lidí a přes hranice jim pomáhají i městské autobusové linky z různých části Singapuru. Hned za hraničním mostem se totiž nachází významné již téměř milionové malajské město Johor Bahru. Bohužel zastaralá úzkorozchodná malajská železnice vedená až do centra Singapuru byla v roce 2011 hned za hranicemi zrušena a do doby výstavby vysokorychlostní tratě nebo jiného kolejového propojení visí veškerá zátěž na silniční dopravě – i několikahodinové zácpy tu budou asi ještě dlouho každodenní realitou.
Monorail provozuje soukromá společnost a neplatí na něm síťové jízdenky MHD. Celodenní jízdenka však stojí v přepočtu jen cca 18 Kč a můžete na ní cestovat po ostrově, kolikrát se vám zachce. Ostrov je však celkem malý a dá se pohodlně přejít i pěšky. Málo se ví, že měl tento monorail na ostrově už jednoho předchůdce – jiný monorail s mnohem menšími kabinkami a trasou vedenou kolmo na dnešní stopu. Tento původní monorail byl v provozu v letech 1982 – 2005 a dodnes najdete v džungli ostrova zbytky po jeho dráze. Zajímavým, byť řádově dražším způsobem, jak navštívit zábavní ostrov Sentosa, je...
Nejen stanice metra, ale i zastávky autobusů mají své kódy, podle kterých poznáte jejich pořadí v rámci jedné ulice. Významným orientačním prvkem jsou také projížděné ulice.
Zastřešené chodníky, zastávky i přístupové cesty k nim jsou v tropickém počasí takřka nutností. I proto se zdejší dopravní autorita LTA snaží jejich počet zvyšovat. Suchou nohou nebo uchráněni od spalujících paprsků se tak dostanete mnohem dál i pěšky.
Velký důraz je v Singapuru kladen na pořádek, čistotu, bezpečnost, ale i ohleduplnost cestujících navzájem. I proto tato osvětová kampaň nabádající třeba k uvolnění míst k sezení potřebným, odkládání batohů v dopravních prostředcích nebo upřednostnění vystupujících cestujících.
Sentosa Express – monorail spojující jižní břeh Singapuru s ostrovem Sentosa, který je vlastně jedním velkým zábavním a rekreačním parkem. Monorail je od roku 2007 hlavním dopravním prostředkem na tento ostrov. V návštěvnické špičce jezdí každé 3 minuty a dvouvozové soupravy mají kapacitu cca 185 cestujících.
Na ostrově Sentosa má monorail 3 stanice, projíždí také kolem této dominanty se zabudovanou vyhlídkou. Lev je symbol Singapuru, který se překládá právě jako Lví město. Jízdní doba tohoto vláčku je 8 minut.
Většina věcí na zábavním ostrově Sentosa je umělých, stejně jako tato skála, kterou projíždí monorail při vjezdu na ostrov. K dispozici je celkem 6 dvoučlánkových vozidel od firmy Hitachi, každé z nich má jinou barvu. Na ostrov se dá dostat také po silničním mostě. Proto zde také najdete údajně nejjižněji položené místo na eurasijském kontinentu, kam se lze dostat suchou nohou a bez využití letecké dopravy.
Monorail opouští umělý tunel a přijíždí do první stanice Waterfront, která byla na rozdíl od ostatních stanic otevřena až v roce 2010. Monorail provozuje soukromá společnost a neplatí na něm síťové jízdenky MHD. Celodenní jízdenka však stojí v přepočtu jen cca 18 Kč a můžete na ní cestovat po ostrově, kolikrát se vám zachce. Ostrov je však celkem malý a dá se pohodlně přejít i pěšky.
Původní železniční spojení Malajsie se Singapurem vedlo až do jižní části tohoto ostrova nedaleko přístavu. Její dochované koncové nádraží je nyní národní památkou a bude sloužit jiným účelům, mimo jiné jako vstup do nové stanice metra prodloužené okružní žluté linky. Po úzkorozchodné neelektrizované železniční trati zrušené v roce 2011 najdete už jen zbytky. Malajská železnice byla zkrácena na severní okraj Singapuru na hraniční přechod Woodlands. Motorové vlaky sem zajíždějí pouze několikrát denně z nejbližšího malajského města Johor Bahru. Pro cestu vlakem dál do Malajsie je tam nutné...
Výhybka před konečnou stanicí Beach. Vlevo za houštím se skrývá vjezd do depa tohoto ostrovního monorailu. Málo se ví, že měl na ostrově Sentosa již jednoho předchůdce – jiný monorail s mnohem menšími kabinkami a s trasou vedenou kolmo na dnešní trasu s cílem rozvážení turistů mezi jednotlivými částmi ostrova. Tento původní monorail byl v provozu v letech 1982 – 2005 a dodnes najdete v džungli ostrova zbytky po jeho dráze.
Konečná stanice Beach je jednou ze tří stanic monorailu na ostrově Sentosa. Čtvrtou stanicí je Harbourfront na hlavním ostrově Singapur, která leží zabudovaná v novém obchodním centru VivoCity. Přestoupit tam můžete na dvě linky metra a bezpočet autobusů.
Zajímavým způsobem, jak navštívit zábavní ostrov Sentosa, je také tato kabinová lanovka, tyčící se až 120 m nad mořskou hladinou. Na ostrově na ní navazuje ještě kolmo vedená lanovka pro spojení do západní části ostrova. Jízdné na lanovce je řádově vyšší než v monorailu.
Kabinová lanovka na ostrov Sentosa vysoko překonává přístav pro velké zaoceánské parníky. Lanovka je v provozu již od roku 1974, ale několikrát byla přebudována, naposledy v roce 2010. Jízdní doba je 15 minut.
Původní železniční spojení Malajsie se Singapurem vedlo až do jižní části tohoto ostrova nedaleko přístavu. Dnes už po této úzkorozchodné neelektrizované železniční trati zrušené v roce 2011 najdete pouze zbytky – její stopa je využitá například zde poblíž stanice Bukit Panjang pro sportovní účely.
Pozůstatkem po malajské železnici v Singapuru je například tento ocelový most poblíž stanice metra King Albert Park. Dnes sice malajská železnice na území Singapuru stále zasahuje, ale končí hned na jeho severním okraji u hraničního přechodu Woodlands. Motorové vlaky sem zajíždí pouze několikrát denně z nejbližšího malajského města Johor Bahru, pro cestu vlakem dál do Malajsie je tam nutné přestoupit. Bohužel na každý vlak je nutné si koupit jízdenku zvlášť a nízká četnost vlaků s nejistou návazností mezi sebou činí ze snahy cestovat mezi Singapurem a hlavním městem Malajsie Kuala Lumpur vlakem téměř nemožný počin.
Zmíněný hraniční přechod Woodlands je jedním ze dvou pozemních spojení mezi Singapurem a Malajsií. Mezi oběma státy proudí denně davy lidí a přes hranice jim pomáhají i městské autobusové linky z různých části Singapuru. V plánu je však zcela nová vysokorychlostní železnice, která by měla spojit Singapur s malajskou metropolí Kuala Lumpur za pouhých 90 minut. Také se připravuje nové kolejové spojení mezi severním předměstím Singapuru Woodlands a již téměř mlionovým malajským městem Johor Bahru těsně za jeho hranicemi. Pokud vše půjde podle plánu a zdejší ekonomice se bude dařit, už za několik...
Pozůstatky konečné stanice železnice z Malajsie, která byla v roce 2011 zrušena. Toto historické nádraží je národní památkou a dnes prochází rekonstrukcí a bude sloužit jiným účelům, mimo jiné jako vstup do nové stanice metra prodloužené okružní žluté linky.
Také na letišti Changi najdete automatickou dráhu spojující jednotlivé terminály s podobnou technologií jako ostatní LRT sloužící v Singapuru pro přepravu lidí po sídlištích od stanic metra. Tato automatická letištní dráha funguje od roku 1990 a byla první automatickou dráhou v Asii. Původní sólo vozítka od firmy Adtranz byla vystřídána dvouvozovými soupravami od firmy Mitsubishi v roce 2006.