Malebné východofrancouzské město poblíž hranice s Německem, kterou tvoří řeka Rýn, je sídlem řady evropských institucí, z nichž nejdůležitější jsou Evropský parlament a Mezinárodní soud pro lidská práva, má velice rozvinutou síť tramvají, které tu v novodobé podobě jezdí už od roku 1994. Štrasburk je typický svými tramvajovými housenkami, jejichž designové řešení je známé především velice zkosenými čely a neviditelnými dveřmi. Postupem času ale přicházely už modernější, více typizované francouzské tramvaje Alstom a většina původních vozů ABB v kratší délkové variantě už byla vyřazena. V posledních letech došlo k prodloužení v různých částech města, nejvýznamnější bylo přes řeku Rýn do německého Kehlu. Rozvinula se také síť páteřních autobusových linek, z nichž ty hlavní jsou značeny podobně jako tramvajové linky písmeny. A v poslední době byl autobusový park obohacen také novými španělskými elektrobusy Irizar.

6 tramvajových linek značených A až F už obsluhuje většinu důležitých míst Štrasburku a kolejová síť atakuje magickou hranici 50 km. Nejvýznamnějším počinem posledních let bylo prodloužení tramvajové linky D za hranice Francie do německého města Kehl v roce 2017 pomocí dvou impozantních mostů. V posledních letech byly prodlouženy také linky A, E a F a přibylo i několik mezilehlých zastávek. V síti tramvají, které se líně proplétají centrem a relativně svižně (na francouzské poměry) obsluhují i vzdálená předměstí, najdete i tunel. Ten podjíždí hlavní vlakové nádraží a používají ho linky A a...
Klasická štrasburská Eurotramvaj na náměstí Republiky. S tímto typem zde v roce 1994 tramvaje znovu začínaly. Dnes už je těchto kratších tramvají jen 13. Většina z původní dodávky od firmy ABB již byla vyřazena.
Nejnovější typ tramvají Alstom Citadis 403 je dlouhý 44 metrů a vozy nasazované na linku E kolem Evropského parlamentu vozí celovozový polep s různými evropskými motivy. Celkem bylo těchto vozidel dodáno 39 v letech 2016-2022.
Před hlavním nádražím je ukončena linka E směřující pak přes centrum na jih do předměstí Neuhof. Mnoho čtvrtí ve Štrasburku má německé názvy. Aktuálně je provozováno 6 linek A až F a síť tramvají tu dosahuje délky 50 km.
První verze 44metrových tramvají Alstom Citadis 403, které dorazily do Štrasburku v letech 2005-7 v počtu 41 kusů. Tyto tramvaje začaly opouštět původní zelenostříbrný nátěr Eurotramvají, aby ho pak ještě novější typ opustil zcela.
Ikonická zastávka Homme de Fer v centru Štrasburku, která se vešla na poměrně malé náměstíčko, kde se dnes křižují všechny tramvajové linky kromě linky E.
Jedna z posledních 3 Eurotramvají z první dodávky vozidel od ABB z roku 1994. Celkem jich tu původně jezdilo 26. V letech 1998-2000 pak Bombardier vyrobil vzhledově stejné tramvaje - 10 jich bylo původní délky 33 metrů, 17 prodloužených o 11 metrů a 2 články.
A zde je prodloužená devítičlánková verze Eurotramvaje z konce 90. let od Bombardieru, kterých tu jezdí 17. Jsou stejně dlouhé jako všechny jejich následovnice od Alstomu. Celkem má nyní Štrasburk k dispozici 110 tramvají.
Na všech tramvajových linkách jsou krátké intervaly, které se ve špičkách pohybují mezi 5 a 9 minutami. Minimální pozdně večerní a brzký ranní provoz pak operuje v jednotných 20minutových intervalech. Každá z 6 linek má svoji barvu.
Interiér sedmičlánkových plně nízkopodlažních tramvají Alstom Citadis 403 je na rozdíl od původních Eurotramvají laděn do veselých barev. V tramvajích nenajdete žádné validátory – ty jsou umístěny na zastávkách.
Většina nejnovějších tramvají Citadis 403 je zvenku poměrně fádní v kombinaci bílé a stříbrné barvy. Část vozidel má celovozový polep buď na evropské motivy s odkazem na sídlo řady institucí EU a nebo na městské aktivity – žádnou čistě komerční reklamu tu na vozidlech neuvidíte.
Tramvajový park ve Štrasburku aktuálně čítá 110 tramvají. Z původních 26 kratších vozů Eurotram od ABB z roku 1994 zůstaly pouze 3. O 4 roky později bylo dodáno dalších 10 kratších a 17 o dva články delší stejného vzhledu s drobnými úpravami interiéru, ale už od firmy Bombardier. Ty zatím jezdí všechny. Další tramvaje už pocházejí od Alstomu. V letech 2005-7 bylo dodáno 41 sedmičlánkových tramvají Citadis 403, následovala dodávka stejného typu ale s jiným vzhledem. Těch bylo v letech 2016-22 dodáno celkem 39. Část z nich nosí celovozový polep s různými evropskými motivy – tyto tramvaje jezdí...
Nejnovější úsek štrasburské tramvajové sítě z roku 2020, kdy byla linka F prodloužena z centra na západ o necelé 2 km do zastávky Comtes. Koleje sem vedou stávající zástavbou, projektanti se popasovali s tímto úkolem v podobě jednokolejné trati, aby byla zachována ostatní obsluha této ulice. Krátký jednokolejný úsek je i v podjezdu pod kolejištěm železniční trati.
Jedna z nejnovějších Eurotramvají z roku 1999. Celkem jich tu jezdí ještě 30, z toho 17 v prodloužené verzi. Za roky náročného provozu už část z nich prošla modernizací spočívající také ve výraznější proměně interiéru. Tento detail ukazuje, jak jsou schované dveře maskované za okna. Pro nepravidelného uživatele je tak poměrně oříšek vůbec najít tlačítko pro odsunutí těchto vrat.
A zde pro porovnání původní interiér Eurotramvaje, konkrétně jedné ze tří pozůstalých z původní dodávky od ABB. Proces otevření a zavření jednokřídlých extrémně širokých dveří je poměrně zdlouhavý, ostatně také proto byla tato designově čistá tramvaj podrobována oprávněné kritice. Další tramvaje už tak byly nakupovány ve střízlivější, ale praktičtější podobě s dvoukřídlými dveřmi.
Po repasi původních Eurotramvají, které tu jezdí v průměru už čtvrtstoletí, byla výrazně změněna podoba interiéru, která je nově laděna do výrazně veselejších barev. Pro schémata linkového vedení MHD tu zbyl prostor už jen na stropě. Změnil se také systém zádržných tyčí.
Schéma páteřních linek MHD ve Štrasburku, které jsou označeny písmeny – poslední dvě (G a H) jsou autobusové linky vyšší kvality. Linka G funguje už od roku 2013, linka H pak od roku 2020. Její trasa umožňuje mimo jiné rychlé spojení hlavního nádraží s Europarlamentem.
Detail řešení krajního článku Eurotramvaje, který slouží jako nositel podvozků a stanoviště řidiče, které je oproti novějším modelům extrémně stísněné. Tramvaje ve Štrasburku také umožňují přepravu jízdních kol.
Původní podoba interiéru Eurotramvají se vyznačuje vysokým podílem různých odstínů zelené barvy i jinak řešenými zádržnými tyčemi pod stropem i z podlahy.
Severní konečná jedné z nejdelších linek B v terminálu Hoenheim Gare, jehož součástí je i velké záchytné parkoviště, odstavné parkoviště pro kola i velká autobusová konečná. Kousek odtud je pak zastávka na železniční trati směrem na severovýchod podél řeky Rýn i hranic s Německem.
Na křižovatce u zastávky Landsberg jihovýchodně od centra odbočuje netradičně zbarvená tramvaj Alstom Citadis 403 na lince C. Zde se potkává s linkami D a E. Zvláštností štrasburských tramvajových křižovatek je vysoká míra zabezpečení, kdy jsou dálkově ovládány nejen výhybky s hroty proti směru jízdy, ale i v opačném směru, aby nedocházelo k nežádoucí srážce tramvají při přehlédnutí řidičem. Pro co nejvyšší trvanlivost jsou přestavovány také výhybky za křižovatkou, tedy bez nutnosti jejich přestavování koly tramvaje.
Nejvýznamnějším počinem posledních let bylo prodloužení štrasburských tramvají za hranice do Německa. Nebylo to zas tak složité – Německo začíná hned za Štrasburkem na druhém břehu řeky Rýn. V této zastávce Port du Rhin těsně před státní hranicí končí cca polovina spojů linky D, ta druhá pak pokračuje do Německa.
Impozantní hraniční most přes Rýn, pomocí kterého se dostane francouzská tramvaj do německého města Kehl. Linka D sem byla prodloužena v roce 2017 nejdříve k místnímu nádraží, o rok později i do centra města. V noci je tento most barevně nasvícen.
Na historickém náměstí v centru německého města Kehl má od foku 2018 konečnou štrasburská tramvajová linka D s moderně řešeným zastřešením nástupiště. Z Francie sem míří každá druhá tramvaj této linky, což během dne znamená interval cca 15 minut.
Autobusová síť postupně ubývala po rozšiřování tramvají na významu, přesto najdete ve Štrasburku mnoho kloubových autobusů a také několik páteřních linek, které začaly být po vzoru jiných měst speciálně označovány. Štrasburk má od roku 2013 první linku vysoké kvality (BHNS) s označením G, čímž navazuje na písmennou řadu tramvajových linek a ve schématech je značena stejně silně. Dnes vede z hlavního nádraží na sever a do konce roku 2023 má být prodloužena od hlavního nádraží do jižní části města. Další takovou superpáteřní linkou se stala v roce 2020 krátká linka H vedená rovněž od hlavního...
Asi nejčastější celovozový polep nejnovějšího typu tramvají nasazovaných na linku E. Tato linka vedená kolem Europarlamentu jako jediná nejede do historického centra Štrasburku, ale objíždí ho od západu a dál míří na jih do čtvrti Illkirch spolu s linkou A. Zde na nejnovější severní konečné Robertsau L´Escale z roku 2019.
Linka E vede také kolem Evropského soudu pro lidská práva, který je umístěn poblíž vodního kanálu spojujícího řeky Rýn a Marna (jeho pomocí se dá doplout až do Paříže), který se nedaleko odtud křižuje s řekou Ill přímo před sídlem Evropského parlamentu. Obě instituce najdete na severovýchodním okraji Štrasburku.
Ukázka informačního systému v tramvajích, který zobrazuje aktuální průběh trasy i na které linky je možné v příštích zastávkách přestoupit. Samostatnou kapitolou je hlášení zastávek, které často mění hlas i uvozující melodii. A některé zastávky jsou uvozeny jiným zvukem i hlasem i pro každý směr zvlášť.
Do celovozového osvětového polepu byla oblečena i jedna ze starších tramvají Citadis. Tramvaje se v centru různě proplétají i poměrně úzkými ulicemi a často překonávají systém vodních kanálů řeky Ill, která obepíná původní historický Štrasburk.
Tady se tramvajové linky A a D zavrtávají pod zem do tunelu pod hlavním nádražím a jeho rozsáhlým kolejištěm. Hlavní nádraží je také jedinou podzemní tramvajovou zastávkou. Ale k nádraží se dostanete i linkou C, která tam dojede jinou tratí po povrchu.
Delší varianta Eurotramvaje na východní konečné linky F Place d´Islande na východním okraji Štrasburku poblíž dalšího vodního kanálu, který tentokrát spojuje Rýn s Rhonou. Všechny konečné jsou řešeny takto úsporně díky obousměrnosti všech tramvají a dobře se s nimi pracuje zejména, když stavíte tramvajovou trať do již exitující, často historické zástavby.
Jižní konečná linky C na předměstí Neuhof a detail výrazně sešikmeného čela nejnovějšího typu tramvaje Citadis 403, který odkazuje na zdejší tradici Eurotramvají. Díky němu má řidič královsky velkou kabinu řidiče, která končí až před prvními dveřmi, které jsou oproti předchozím typům tramvají Citadis dvoukřídlé.
Hlavní nádraží se nachází severozápadně od historického centra a v roce 2008 byla jeho historická budova odvážně překryta skleněnou kupolí, která výrazně rozšířila tamní služby pro cestující. Díky rychlovlakům TGV se rychle dostanete nejen do hlavních francouzských měst, ale také do blízkého Německa.
Vnitřek skleněné kupole, pod kterou se skrývá původní budova hlavního nádraží. Jak už to tak ve Francii bývá, zrovna během návštěvy ochromila francouzskou železnici vlna stávek, která výrazně zredukovala možnosti kamkoli se odtud dostat. Místní obyvatelé jsou však zvyklí a výrazné cestovní komplikace je příliš z míry nevyvedly.
Na autobusových linkách většinou potkáte vozy poháněné zemním plynem. Na linkách místního dopravního podniku CTS jezdí cca 140 standardních a 110 kloubových autobusů. Kloubové vozy jezdí na superpáteřní lince G, na páteřních linkách L a také na některých dalších. Po testování jednotlivých kusů elektrobusů přikročil Štrasburk k nákupu 12 velmi netradičních dvanáctimetrových elektrobusů Alstom Aptis s nápravami až na okrajích vozu, které byly obě řiditelné. Tyto až příliš revoluční vozy byly určeny pro novou superpáteřní linku H, ale pro systémovou závadu zadní řiditelné nápravy byly krátce po...
Flotilu autobusů štrasburského dopravního podniku CTS v poslední době rozšířilo těchto 49 elektrobusů Irizar v různobarevném polepu. Ty nahradily a rozšířily elektrobusovou stáj po neúspěšném nákupu až příliš revolučních elektrobusů Alstom Aptis s oběma řiditelnými nápravami.
Nové dvanáctimetrové elektrobusy Irizar potkáte hlavně na linkách jezdících v centru, tedy i kolem hlavního nádraží. Jednou z nich je i superpáteřní linka H jezdící od roku 2020 odtud od hlavního nádraží k Evropskému parlamentu. Dvě linky značené písmeny navazují na řadu tramvajových linek a mají podobně krátké intervaly.
Mezi městskými autobusy je také 110 kloubových vozů. Těmi nejnovějšími a zároveň nejpočetnějšími je 43 plynových Urbanwayů od Iveca, které byly dodány ve dvou vlnách. Ta nejnovější vlna z let 2021-2 má výrazně rozšířené okenní plochy na bocích.
Elektrobus Irizar v další verzi barevného polepu vyráží od hlavního nádraží na superpáteřní metrolince H směrem k Evropskému parlamentu. Právě pro tuto linku bylo v roce 2020 pořízeno 12 extravagantních elektrobusů Alstom Aptis s oběma řiditelnými nápravami na krajích vozidla. Krátce po najetí prvních kilometrů však byla vozidla právě kvůli problémům se zadní nápravou vrácena zpět výrobci.
První metrolinkou vyšší kvality byla v roce 2013 linka G, která vyjíždí odtud z hlavního nádraží na sever a v roce 2023 by se měla dočkat prodloužení dál skrz centrum na jih. Pro tuto linku bylo pořízeno 10 kloubových Citar od Mercedesu ve speciální úpravě BHNS spočívající třeba v rozšířených okenních plochách nebo zakrytých kolech a střešních komponentech plynového pohonu.
Flotilu kloubových plynových Solarisů doplnilo v roce 2018 sedm těchto vozů nejnovější 4. generace. Kloubové vozy jezdí kromě linky G také na dalších páteřních linkách L. Konkrétně linka L6 vede ve dvou stopách ze severního okraje města sem na severní okraj historického centra s možností přestupu na tramvajové linky a dále pokračuje na severovýchod.
Další kloubový vůz na páteřní lince L6 s hravými polepy. Naprostá většina městských autobusů má plynový pohon. Páteřní linky L1, L3 a L6 spatřily světlo světa postupně v letech 2017-8 a v plánu je zavedení 4 dalších linek, které nahradí část dnešních obyčejných linek. Tyto páteřní linky mají krátké intervaly (cca 7-8 minut ve špičce).
Starší kloubový Solaris z roku 2015 na nejdelší páteřní lince L1, která propojuje severovýchodní a jihozápadní předměstí Štrasburku s mnoha možnostmi přestupů na tramvaje. Zde v zastávce Étoile Bourse na jižním okraji centra, kde je také malé autobusové nádraží pro dálkové linky. Celkem jezdí ve Štrasburku 29 Solarisů, z toho 27 v kloubové verzi.
Nejstaršími městskými autobusy jsou tyto kloubové Citelisy z let 2005-11 ještě v původním městském nátěru, který vozí i nejstarší tramvaje Eurotram. Kloubové autobusy jezdí kromě páteřních linek i na některých dalších.
Druhá konečná u Europarlamentu superpáteřní elektrobusové linky H od Hlavního nádraží. Kolem jezdí také tramvajová linka E, která ale nejede přímo do historického centra Štrasburku. Na linkách G a H se nenastupuje předními dveřmi, ale všemi, a podobně jako u tramvajových linek najdete na zastávkách validátory pro odbavení ještě před nástupem do vozidla.
Vesele barevný interiér nejnovějších autobusů i elektrobusů MHD. Průniku denního světla pomáhají kromě rozšířených okenních ploch také speciální průsvitné měchy okolo kloubových spojení. Uvnitř vozidel informují cestující velkoplošné panely zobrazující i schéma trasy, v tomto případě páteřní linky L3 z centra na sever.
Na některých autobusových linkách potkáte pod hlavičkou dopravního podniku i autobusy některých subdodavatelů, zde v podání českého Crosswaye od Iveca.
V zastávce Hoenheim na severním okraji Štrasburku zastavil nový příměstský motorový vlak od Alstomu na regionální lince ze Štrasburku směrem na severovýchod na trati podél Rýna i hranic s Německem. V této zastávce přestoupíte na tramvaje i městské autobusy. V poměrně krátkých intervalech jezdí ze Štrasburku regionální vlaky přes Rýn i do sousedního Německa.