Stuttgart (květen 2004)

Velmi dopravně pokrokové město na západě Německa s metrotramvajemi, kde je patrné prolínání německé preciznosti a francouzské elegance. Samotný Stuttgart je poměrně malé rozlohy díky obklíčení prudkými svahy.

U-bahn projíždí okružní křižovatkou nedaleko centra. I zde má tramvaj absloutní preferenci
Velmi dopravně pokrokové město na západě Německa s metrotramvajemi, kde je patrné prolínání německé preciznosti a francouzské elegance. Samotný Stuttgart je poměrně malé rozlohy díky obklíčení prudkými svahy.
nic neobvyklého - autobus čeká na přijíždějící tramvaj, i když počet přestupujících je mininální
Rozrostlý je však díky předměstím a sousedícími městy, jako Esslingen, kde je menší trolejbusový provoz. Jednopodlažní klasické i nové jednotky S-Bahnu, známé například z Frankfurtu nad Mohanem, tvoří páteřní spojení celého stuttgartského regionu. Pro obsluhu vlastního Stuttgartu je podstatnou speciální metrotramvaj, oficiálně U-Bahn, skutečně však spíše podpovrchová tramvaj s vysokými nástupišti na zastávkách.
jediná trolejbusová trať ve Stuttgartu - z Esslingenu přijel trolejbus do předměstské čtvrti Obertürkheim
Takto byly postupně přestavěny všechny tramvajové linky až na poslední - linka 15 jediná klasická tramvaj na úzkém rozchodu, často mající společné úseky se zdejším "metrem". Ve stanicích je rozdílná nástupní výška řešena dvěma nástupišti za sebou - jedním vysokým, druhým nízkým. Značné stáří tramvají na lince 15 napovídá, že ani s poslední tramvajovou linkou se do budoucnosti nepočítá.
souprava poslední tramvajové linky zastavuje u snížené nástupní hrany pod Hlavním nádražím
Na mnoha místech se povrchové úseky U-bahnu nahrazují podzemními, aby se často vyhnuly silné automobilové dopravě. Preference tramvají (vlastně metra) před silniční dopravou však funguje perfektně.
U-bahn ve Stuttgrartu = metro + tramvaj
Největším dopravním uzlem je Hauptbahnhof, do jehož podzemí zajíždí U-bahn i S-bahn. Nástupiště U-bahnu je trochu z kopce, což je v podzemí pro naše změpisné šířky trochu neobvyklé. Je vidět, že zde je upřednostněna výhodná poloha stanice před technickou normou (možná však takové věci v Německu povoluje). Přímo na tomto nástupišti si z rozměrného stojanu může zájemce vzít jízdní řád kterékoli linky městské dopravy, pokud ovšem zrovna jeho linka není rozebrána.
stačí si vybrat svojí linku. Některé linky jsou však příliš oblíbené...
Nedaleko hlavního nádraží se také nachází ústřední autobusové nádraží. Vzhledem k rozsahu německé meziměstské autobusové dopravy toto skromné stanoviště bohatě postačuje. Přímo na hlavní pěší zóně u vstupu do podzemní dráhy jsou umístěny digitální panely s údajem o odjezdu nejbližšího vlaku metra či tramvaje. Ostatně tyto panely jsou umístěny na všech nástupištích stanic kolejové dopravy. Člověk se tak snadno dozví, za jak dlouho mu vlak přijede a jestli se mu nevyplatí vydat se jiným směrem.
ústřední autobusové nádraží. I v Mělníku mají třikrát větší - důkaz rozvinuté a úspěšné železnice
Zajímavě zrekonstruovaná konečná linky U2 dokazovala, kde všude se dá elektrická dráha ukončit. Trolejové sloupy posloužily jako informační prvky stanice. Ne na všech stanicích U-bahnu jsou již vybudována vysoká nástupiště. Zejména na periferii jsou nástupiště klasická, při otevření dveří ze z vozu vyklopí schody. Ve večerním provozu S-bahnu jezdí krátké soupravy, proto jsou na velmi dlouhých nástupištích značky, kde krátká souprava zastaví. Neznalí místních poměrů se večer docela slušně proběhnou.
z obyčejné ulice se stala konečná stanice U-bahnu
Další kuriozitou je linka 10. Ozubnicová železnice do strmého stoupání s výhledem na Stuttgart a přívěsným vozíkem na jízdní kola. Večer je ozubnicová tramvaj nahrazena taxíky s čtvrthodinovým intervalem. Jednoduše v zastávce nasednete do taxíku, ukážete průkazku a můžete vyrazit.Pozemní lanová dráha (linka 20) byla mimo provoz a místo ní byla zajištěna náhradní autobusová doprava.
turisticky atraktivní zubačka s možností přepravy jízdních kol na přívěsu
Jako ve většině německých měst je číslování autobusových linek oblasní, čili každá část města má svoji číslenou řadu. Jelikož jsou autobusy pouze doplňkem elektrických drah, na které navazují (a neujíždějí jim), lze toto číslování bez problémů použít. Na rozdíl třeba od Bratislavy. Stejně jako v ostatních německých městech jsou autobusové linky předimenzovány. Plný autobus zde znamená, že je obsazena většina sedaček. Tato skutečnost byla ale k vidění málokdy. Linky obsluhují i ten nejzapadlejší kout města v docela komfortním intervalu a dost často je možné setkat se s kloubovým vozem.
stará klasická tramvaj, projíždějící zastávkou pro U-bahn, je zde nízkopodlažní až hlubokopodlažní
Na jedné z nejdelších autobusových linek 92 si za večerního přítmí můžete vychutnat nebo musíte vytrpět hlasitou hudbu jedné z německých rozhlasových stanic. Večerní provoz znamená i nástup pouze předními dveřmi do všech autobusů. Linkou 92 se mimo jiné můžete svézt i nádvořím barokního zámku v lesích nedaleko Stuttgartu.Zajímavé letiště má novou odbavovací halu s obřími ocelovými stromovitými podpěrami. Obsluha zajištěna S-bahnem.
nová odbavovací hala mezinárodního letiště, neboli industriální les