Toulky Švýcarskem (červenec 2011)

Další cykloreportáž z cesty napříč Švýcarskem v jeho hustě i řídce osídlených částech německy i francouzsky hovořících ukazuje spíše menší městečka a jejich malé MHD a napojení na regionální i dálkovou železniční dopravu. Nezřídka lze potkat i v řídce osídlených lokalitách různé elektrické dopravní prostředky. I když je Švýcarsko výjimečné svým rozsahem a pestrostí dopravních prostředků, výborně ho propojují jednotlivé integrované systémy a především celostátní koncepce integrované dopravy, jejímž základem je elektrifikovaná železnice.