Jihomaďarské město na hranicích se Srbskem se stalo prvním maďarským příkladem použití vlakotramvaje, která spojila Szeged s blízkým čtyřicetitisícovým Hódmezövásárhely. Nová linka funguje postupně od prosince 2021 a potkáte na ní dvousystémové nízkopodlažní jednotky od Stadleru. Na území Szegedu jezdí společně s místními tramvajemi, mezi oběma městy jede po neelektrifikované železniční trati a na území sousedního města se opět noří do útrob centra po jednokolejné trati. Szeged se díky tomu obohatil o nová nízkopodlažní vozidla a mohl mírně omezit souběžné tramvajové linky. Místní rozsáhlá trolejbusová síť prošla úpravou linkového vedení a vozový park byl mírně omlazen dalšími ojetými trolejbusy z Česka, tentokrát z Chomutova. Na autobusových linkách už nepotkáte Ikarusy, ale na příměstských linkách ještě nějaké jezdí.

Vlakotramvaj spojila dvě blízká města na jihu Maďarska a učebnicově spojila výhodu městské tramvaje a vlaku v obou městech. Dvanáct dvousystémových jednotek Stadler Citylink maďarského železničního dopravce MÁV-START zajišťuje provoz linky 1 v základním půlhodinovém intervalu. Vlakotramvaj začíná u hlavního nádraží v Szegedu, kterým pak projíždí společně s místní linkou 2, a u nádraží Rókus na druhém konci města se napojuje na železniční trať, kde už jede na dieselový pohon. Na ní má pak jedu zastávku, kvůli které musí být zajištěna dvojitá nástupní výška do jinak nízkopodlažního vozidla. Na...
Před hlavním nádražím končí nově s klasickou městskou tramvají i vlakotramvaj, která projíždí Szegedem, aby se pak napojila na železnici a v sousedním městě Hódmezövásárhely se opět odpojila a projela centrem města jako klasická tramvaj.
Vlakotramvaje jezdí v Szegedu od prosince 2021 a k dispozici je 12 tříčlánkových jednotek Stadler Citylink, které kombinují elektrický pohon na území obou měst a dieselový na železnici. Zde u nádraží Rókus se napojuje tramvajová síť na železnici.
Vlakotramvaj pod číslem 1 ujede celou trasu za 53 minut, z toho 17 minut jí trvá projet vlastním Szegedem. Odtud u nádraží Rókus už jezdí vlakotramvaj jako klasická tramvajová linka – zde také nahradila původní linku 1, která u tohoto nádraží končila. Odtud na novou konečnou ve městě Hódmezövásárhely je to přes 25 km.
Po půl roce zkušebního provozu nahradila nová vlakotramvaj původní tramvajovou linku 1 a získala její číslo. Od té doby jezdí tato linka v půlhodinových intervalech, v ranní špičce zkrácených o vložené spoje.
Interiér obousměrné nízkopodlažní vlakotramvaje Stadler Citylink. Zvýšenou podlahu má jen na koncích jednotky nad podvozky. Počet a tvar sedadel odpovídá provozu na meziměstské trati. Maximální rychlost jednotky je 100 km/h. Provozovatelem vlakotramvají je národní železniční dopravce MÁV-START.
A zde už projíždí vlakotramvaj centrem města Hódmezövásárhely, na jehož území má mezi dvěma vlakovými nádražími 4 zastávky. Trať vedená centrem města je jednokolejná s výhybnou na zastávce Kossuth tér.
Na zastávce Kossuth tér v centru čtyřicetitisícového města Hódmezövásárhely se vlakotramvaje jezdící v půlhodinovém intervalu potkávají. Samozřejmostí vybavení zastávek jsou elektronické odjezdové panely. Nová trať na území tohoto města je dlouhá 3,6 km.
Další zastávka vlakotramvaje v centru města Hódmezövásárhely (Kálvin János tér). Tramvaje tu jezdí na elektřinu se stejným napětím jako v Szegedu. Jednokolejná trať je většinou chráněná před vlivy okolního provozu.
Nové vlakotramvaje umí jezdit rychlostí až 100 km/h, jsou nízkopodlažní a v interiéru mají množství pohodlných sedadel. Jízdné je odstupňováno tarifními pásmy, samozřejmostí je platnost jízdenek MHD na území Szegedu, kde vlakotramvaj nahradila po půl roce zkušebního provozu tramvajovou linku 1, po níž také převzala číslo. Oproti ní jezdí dvakrát častěji. První a zatím jediná vlakotramvaj v Maďarsku se stala následováníhodným příkladem zatraktivnění veřejné dopravy, zejména té železniční, která kvůli historické poloze zastávek a dlouhým intervalům nemohla nabídnout uspokojivou alternativu jak...
Podélné oddělovací knoflíky chrání jednokolejnou trať před okolním provozem. Zde ve společnosti místního minibusu státního autobusového dopravce v úseku před konečnou stanicí vlakotramvaje na nádraží Hódmezövásárhely.
A zde již končí u ostrovního nástupiště vlakotramvajová linka 1 vedle hlavního nádraží Hódmezövásárhely, které je od centra města poměrně vzdálené. Vlakotramvaj tento problém velmi elegantně vyřešila.
Detail dvojité nástupní výšky kvůli zastavování na železniční zastávce Algyö, jediné zastávce, kde zastavují u jednoho nástupiště jak vlaky, tak vlakotramvaje. Celá linka 1 je dlouhá přes 31 km.
Konečná stanice linky 2 Európa Liget. Doménou linky 2 jsou nízkopodlažní tramvaje Pesa Swing, kterých tu jezdí 9 a většině z nich je už 10 let. Dalšími nízkopodlažními vozy jsou až nové vlakotramvaje.
Páteřní linka 2, která jede většinu trasy s novou vlakotramvají k místnímu hlavnímu nádraží, jezdí každých 10 minut (před zavedením vlakotramvaje jezdila častěji). Žlutě jsou vyznačeny garantované nízkopodlažní spoje.
Původně postupimská tramvaj KT4D na sobě nosí znak přátelství s polskou Lodží. Celkem tu těchto tramvají jezdí 18, většina byla odkoupena z Postupimi, část z Cottbusu a jedna tramvaj z Gery. Tato tramvaj byla zachycena na smyčce Európa Liget jako záložní.
Jedna ze dvou konečných, kde je obrat řešen zpětným pohybem na kolejovém trojúhelníku, je zastávka Kecskés na jihozápadním okraji Szegedu. Linka 4 sem jede po trati v již velmi použitém stavu. Na této lince potkáte dvojice tramvají T6A2. Čtyři zadní vozy odkoupené z Rostocku byly původně vlečné.
Interiér tramvaje T6A2. Tyto vozy byly dodány do Szegedu jako nové v letech 1997-8 v počtu 13 kusů. Za povšimnutí stojí úchyty pro jízdní kola.
Ve smyčce Tarján na severu města se nabídly ke srovnání oba dva typy českých tramvají v místním nátěru. Zatímco tramvaj T6A2 vlevo byla dodána jako nová, tramvaj KT4D vpravo přišla do Szegedu jako ojetá z německé Postupimi. Věkově jsou od sebe vzdáleny 12 let.
Původně vlečný vůz B6A2 dovezený jako ojetý z Rostocku v roce 2008 byl přestavěn na motorový a je po větší modernizaci. Tyto vozy ale zůstaly trvale jako druhé v soupravě – nemají kabinu řidiče. U zadní plošiny jsou vybaveny velkými zrcátky kvůli obracení na kolejovém trojúhelníku na jižní konečné Kecskés. Všechny 4 vozy byly vyrobeny v roce 1989.
Díky novým vlakotramvajím přibylo v Szegedu nízkopodlažních vozidel, jinak tu klasických nízkopodlažních tramvají jezdí pouze 9. Zbytek jsou stále vysokopodlažní KT4D původem z Cottbusu nebo Postupimi a nebo původní T6A2 i s modernizovanými původně vlečnými vozy z německého Rostocku. Některé z nich prošly větší modernizací, jako nová je i jedna KT4D odkoupená dodatečně z německé Gery. Celkově ale potřeba tramvají v Szegedu klesla díky zrušení linky 1, která byla nahrazena právě vlakotramvají. Původní linka 1 jezdila v hodinovém intervalu. Oproti minulé návštěvě se však prodloužily intervaly i...
Výjimkou mezi monotónním parkem dvoučlánkových tramvají KT4D je tento vůz z roku 1982, který byl zakoupen z německé Gery a v roce 2019 byl výrazně zmodernizován. Mimo jiné obdržel lepená okna a trochu jinak vypadají i čela.
V zastávce Vadaspark končí ve všední dny polovina spojů linky 3 – dál už se jezdí v půlhodinovém intervalu a po jednokolejné trati. I na linku 3 jsou také vypravovány nízkopodlažní tramvaje, ale v mnohem menší míře než na linku 2.
Modernizovaná tramvaj KT4D původem z Gery na konečné Fonógyári út uprostřed ničeho, kde se tramvaje obracejí také na kolejovém trojúhelníku. Na tuto konečnou jezdí po jednokolejné trati každý druhý spoj linky 3 označený jako 3F. O víkendech, kdy je interval 20 minut, sem jezdí každá tramvaj, celotýdenně je však tento úsek obsluhován jen do šesti večer a nejezdí se sem ani brzy ráno.
Szeged má také rozvinutou trolejbusovou síť, od poslední návštěvy se tu však co do vozového parku mnoho nezměnilo. Nicméně přibylo 6 ojetých vozů Solaris Trollino původem z Chomutova a byly přestavěny další 3 autobusy Škoda 21Ab na trolejbusy (2 původem z Plzně a 1 z Ostravy). Co se však čerstvě v létě 2022 změnilo, je linkové vedení trolejbusů. Linka 9 je nově odkloněna z původní severozápadní konečné směrem na západ do smyčky Bakay Nándor utca, kudy původně jezdila sedmička, která je nyní zrušená. Její druhou část za řekou Tisou nahradila nová linka 6, která nyní tvoří páteřní svazek s...
Nejnovějšími trolejbusy jsou stále tyto kloubové Ikarusy s výzbrojí Škoda, kterých tu jezdí od roku 2014 celkem 13. Jejich vínový nátěr už je po letech poněkud omšelý. Od léta 2022 je linka 9 nově odkloněna z původní konečné na severozápadě sem na západní trať, kudy původně jezdila sedmička, nyní zrušená. Naopak místo odkloněné severozápadní části devítky jezdí nová linka 6.
V letech 2019-20 doplnil místní dopravní podnik trolejbusový park pěti ojetými Solarisy Trollino původem z českého Chomutova. Všechny byly vyrobeny v roce 2006 a zde byly přemalovány do místního vínového nátěru. Linka 6 je zcela nová trolejbusová linka, která nahradila část zrušené sedmičky a část odkloněné devítky a nově tvoří páteřní svazek s linkou 5.
Na konečné linek 8 a 19 Makkosház na severním sídlišti byl zachycen jeden ze 16 kloubových trolejbusů Škoda 15Tr, které byly zakoupeny jako ojeté z různých českých a slovenských měst k původním 10 rodilým szegedským. Tento konkrétní je z Českých Budějovic a narozen je v roce 1991.
Další kloubový Ikarus-Škoda na sídlištní konečné Makkosház poblíž severní konečné tramvajové linky 2. Flotila kloubových autobusů v Szegedu převažuje – celkem jich tu jezdí cca 40, kdežto krátkých trolejbusů je jen 25.
Segedínskou raritou je těchto 6 trolejbusů Mercedes-Benz Citaro, které byly přestavěny z autobusů. Zde na lince 5, kterou po změnách linkového vedení téměř v celé trase kopíruje linka 6 a mají spolu souhrnný interval ve špičkách 8-12 minut, mimo špičky 20.
Původně plzeňský autobus Škoda 21Ab přestavěný na trolejbus na konečné Újszeged (Nový Szeged) na sídlišti na levém břehu Tisy. Kousek odtud je koncové nádraží místní lokálky podél rumunských hranic, kde jezdí jen dva vlaky denně. Celkem těchto přestavěných autobusů jezdí 6, jeden původem z Ostravy a 5 z Plzně. Nejnovější autobus byl na trolejbus přeoperován v roce 2021. Nově zde končí linková dvojčata č. 5 a 6.
Modernizovaná Škoda 15Tr z roku 1991 s lepenými okny, která pochází z Prešova. Zde na konečné Víztorony tér na severovýchodním sídlišti, kde jsou ukončeny linky 10 a 19.
Z konečné Víztorony tér odjíždí také páteřní linka 10 s intervalem 7,5 minuty ve špičkách. Na ní byl nasazen jeden z 11 původních segedínských trolejbusů Škoda 15Tr z roku 1993.
Díky rozvinuté tramvajové a především autobusové síti tu na autobusy už moc práce nezbylo a městských linek tu jezdí jen 19. Většinou ale obsluhují okrajové části nebo obce, které dřív byly samostatné a dnes jsou součástí Szegedu. Městské linky mají dvousiferná čísla od 20 do 90, některé podvarianty jsou odlišeny doplňkovým písmenem. Věšechny linky provozuje národní dopravce Volánbusz, místní dopravní podnik má pouze pár vozů pro náhradní dopravu za elektrickou trakci. Většinou se jedná o ojeté Mercedesy z Německa. Na městských linkách dopravce Volánbusz potkáte většinou standardní Scanie a...
Na jedné z městských linek byl na blokové tramvajové smyčce u hlavního nádraží zachycen jeden z nejnovějších autobusů Mercedes-Benz Conecto. Všechny městské linky tu provozuje maďarský národní dopravce Volánbusz. Tato linka jezdí celodenně po 20 minutách.
Městská Scania na lince 77 odpočívá u hlavního nádraží. Celkem je tu 19 základních městských linek, některé jejich podvarianty jsou odlišeny doplňkovým písmenem. Linka 77 odtud jezdí jen jednou za hodinu, v centru města se k ní pak přidá linka 77A a společně mají 20minutový interval.
Turecké kloubové Conecto ještě v původním místním modrobílém nátěru na konečné Vadaspark, kde navazuje na tramvajovou linku 3. Tato linka je vloženinou tangenciální linky 90, která opisuje téměř celý kruh kolem centra okrajovými částmi Szegedu. Obě linky mají souhrnný špičkový interval 10 minut.
I když klasické Ikarusy z městských linek už zmizely, na regionálních linkách dopravce Volánbusz ještě pár těchto legendárních kousků potkáte. Regionální linky vyjíždějí odtud z centrálního autobusového nádraží západně od centra města.
Další řádně vyšperkovaná verze příměstského Ikarusu se záclonkami proti žhavému jihomaďarskému slunci vyjíždí na regionální lince z místního autobusového nádraží. Regionální linky mají čtyřciferná čísla, zpravidla je ale na samotných autobusech nenajdete
Na autobusovém nádraží v Szegedu lze potkat zajímavé autobusové kousky. Například toto kapacitní třínápravové Volvo. Na lince do městečka Algyö ležícím mimo jiné i na trase nové vlakotramvaje mezi Szegedem a Hódmezövásárhely.
Regionální autobusy Volvo různého stáří a barev v podání národního dopravce Volánbusz na autobusovém nádraží v Szegedu.
Jeden z nejnovějších spatřených autobusů na regionálních linkách od maďarského výrobce Credo, který získal licenci od českého SORu, o čemž ostatně svědčí i vzhled vozidla.
Koncové hlavní nádraží v Szegedu, odkud jezdí rychlíky každou hodinu do Budapešti. Začínají tu také regionální motorové vlaky na severovýchod, kde sdílejí železniční trať i vlakotramvaje. Maďarské dráhy provozují 40 motorových jednotek řady 416 vyrobených v letech 2002-4 v ruské Mytišči.