Historické město na západě Rumunska je třetím největším osídlením této východoevropské země, v těsném sousedstvím hranic se Srbskem. Zároveň je tato kolébka demokratické revoluce v roce 1989 střediskem oblasti zvané Banát. Zachovalé historické centrum a zároveň poměrně rozvinutá tramvajová i trolejbusová doprava činí toto město hodným návštěvy. Padesátileté tramvaje původem z Německa pak dodávají Temešváru ještě zajímavější tvář.

Temešvár má na svoji velikost velmi rozsáhlou síť tramvají. Tramvajové koleje najdete jak v centru, tak v okrajových částech města, zejména na jihu a západě. Sever obsluhují především trolejbusy, jejichž troleje sou natažené ale i v jižní části Temešváru. Na tramvaje i trolejbusy je také napojeno zdejší hlavní nádraží, které se nazývá Severní. V době návštěvy kvůli rekonstrukci mostu přes vodní kanál, po které jezdí pravidelná lodní linka, však tramvaje k nádraží nejezdily.
Setkání svou rekonstruovaných tramvají na náměstí Svobody v centru Temešváru. Od roku 2015 prošlo celkovou modernizací již 30 původně německých dvoučlánkových tramvají Wegmann GT4 ze 70. let, které sem byly dodány jako ojeté z německých Brém.
Pěkně opravená trať v historickém centru přes náměstí Svobody, kudy projíždí většina tramvajových linek. Zdejší rozvětvená síť s mnoha kříženími pokrývá všechny důležité části města kromě severu, kam vedou spíše trolejbusy.
Kromě rekonstruovaných tramvají jezdí v Temešváru ještě 2/3 prastarých vozů dodaných v 90. letech z německých Brém a Mnichova. Nejvíce jsou zastoupeny tyto dvoučlánkové tramvaje Hansa z Brém, které jezdí na páteřních linkách s vlečnými dvoučlánkovými vozy. Tato tramvaj byla vyrobena v roce 1968.
K nepoznání se změnily původně brémské tramvaje v rumunské vagónce Astra v Aradu. Modernizovaná tramvaj nese označení GT4 Armonia, má městský fialovobílý nátěr a zůstala jí vysokopodlažnost.
Kromě brémských tramvají Hansa a Wegmann jezdí v Temešváru také ještě cca 8 dvoučlánkových tramvají Rathgeber z Mnichova, které sem byly dodány po roce 2000. K nim jsou k dispozici 4 dvoučlánkové vlečňáky. S tramvajemi z Brém jsou si podobné, na první pohled se liší dvoudílnými dveřmi.
V neděli odpoledne vyjíždí z náměstí Svobody také speciální turistická tramvaj, která zde má pro tyto účely zřízenu samostatnou kusou kolej.
Kvůli rekonstrukci mostu přes vodní kanál je v roce 2019 od tramvajové dopravy odstřiženo hlavní Severní vlakové nádraží. Náhradní dopravu zajišťují autobusové a trolejbusové linky. Neznalého návštěvníka může zmást různá míra neaktuálnosti informací o linkovém vedení.
Podoba zastávkových jízdních řádů u hlavního „severního“ nádraží, kam dočasně nejezdí tramvaje. Ty zde nahrazuje autobusová linka E1, do centra se lze dostat také východozápadními trolejbusovými linkami 11 a M11.
V Temešváru aktuálně jezdí 7 tramvajových linek. Linky 1 a 2 jsou protisměrné polokružní, nejsilnější je linka 4 ze severozápadu na jihovýchod a linka 9 vedená v jižní části města. Dlouhodobě a možná už nastálo je zastaven provoz na lince 5, která je nahrazena minibusy. Jednotlivé linky mají různé intervaly, které se ve špičkách pohybují od 11 do 39 minut. Klasické jízdní řády jsou nahrazeny informací o intervalech a prvních a posledních spojích.
Kolem severního nádraží jezdí trolejbusové linky 11, M11, 14, M14 a 18. Vozový park byl v roce 2008 kompletně obnoven trolejbusy Škoda 24Tr s karoserií Citelis. Celkem provozuje Temešvár na 6 linkách 50 trolejbusů. Linky označené předponou M vedou za hranice Temešváru.
Mapa linkového vedení MHD v Temešváru vylepená na zastávkovém přístřešku u hlavního nádraží, která bohužel nezohledňuje dlouhodobou výluku tramvají právě k hlavnímu nádraží.
Opravená vcelku reprezentativní budova Severního nádraží, které je hlavním nádražím pro Temešvár. Kromě regionálních vlaků sem zajíždí i dálkové spoje včetně nočních vlaků z Bukurešti.
Jedna z motorových jednotek regionálního dopravce Regio Calatori, který provozuje poměrně hodně regionálních vlaků v Rumunsku. Většina vlaků byla odkoupena od francouzských drah SNCF.
Na venkovské tratě Banátu vyráží z Temešváru také tyto prastaré rumunské motorové vozy státního dopravce CFR řady 77 z let 1935-42.
Na autobusových linkách MHD dopravního podniku RATT potkáte nejčastěji autobusy Mercedes-Benz Conecto různých generací. Celkem je k dispozici cca stovka vozidel, z toho část kloubových a část minibusů Sprinter.
Jízdní řády tramvajových linek jsou zveřejňovány pouze formou intervalů v jednotlivých období a prvních a posledních spojů z konečných. Zde zastávka na severovýchodní okružní trati pojížděné protisměrnými linkami 1 a 2. Každá z nich má ve špičce nejkratší intervaly v rozpětí 22-34 minut.
Jeden z 50 trolejbusů Škoda z roku 2008. Intervaly ve špičkách se na většině trolejbusových linek pohybují kolem 15 minut. Trolejbusy jsou rozšířeny především v severní části města, kam nejezdí tramvaje. Linky 11 a 14 mají ještě varianty M11 a M14, které míří za hranice města.
Veškerou MHD v Temešváru provozuje místní dopravní podnik RATT. Pro tramvajové linky je k dispozici cca 100 tramvají, z nichž cca dvě třetiny tvoří ojetiny z Německa, které sem byly dodány už v 90. letech. Většinou se jedná o mohutné dvoučlánkové tramvaje Hansa ze 60. let, které původně jezdily v Brémách. K nim jsou k dispozici také vlečné dvoučlánkové vozy. Stejně je tomu u podobného typu Rathgeber, který jezdil v Mnichově. Většina tramvají pochází z 60. let. Z těch novějších bylo postupně od roku 2015 modernizováno cca 30 tramvají v aradské vagónce Astra na typ GT4 Armonia. Zůstalo...
Východozápadní trolejbusová linka 11 na sídlišti ve východní části města, kde se křižuje s tramvajovými linkami 1 a 2. Zatímco linka 11 končí o pár zastávek dál, za hranice města pokračuje její varianta M11.
Konečná zastávka trolejbusové linky 11 na kraji Temešváru. Než byla v roce 2008 kompletně obnovena flotila trolejbusů, mohli jste tu potkat například kloubové Ikarusy z německého Eberswalde nebo francouzské trolejbusy Berliet z Lyonu.
Západní konečná Dambovita u tramvajové vozovny, kde kvůli výluce trati na severní nádraží končí většina tramvajových linek (1, 2, 7, 8, 9).
Náhled do vjezdu do tramvajové vozovny Dambovita, kde se potkávají tramvaje Armonia, Hansa i pracovní vůz z původní rumunské tramvaje Timis.
Interiér modernizované tramvaje GT4 Armonia, která vznikla přestavbou z německých tramvají Wegmann z Brém. Prostorný interiér bohužel s ohledem na konstrukci vozidla postrádá bezbariérovost. Tu musí zajišťovat trolejbusové a autobusové linky.
Modernizované tramvaje Armonia v současnosti tvoří cca třetinu vozového parku. Zde na rozlehlém kolejišti u západní vozovny Dambovita, odkud vedou koleje různými směry na východ a jih.
Tramvaj Hansa s vlečným vozem na páteřní lince 4, která má ze všech linek nejkratší intervaly (cca 11-12 minut), na okružní křižovatce Piata Gh. Domasnean na jihovýchodním okraji města, kde jezdí také linky 8 a 9.
Dvojitá „čtyřka“ z roku 1968 na centrální východozápadní trati. Do Temešváru přišla z Brém v roce 1995. Tramvají tohoto typu zde jezdí cca 30 a k nim stejný počet vlečných vozů.
Interiér původně brémské tramvaje obsahuje také místní temešvárskou fialovou barvu.
Brémské tramvaje mají pozoruhodný systém otvírání dveří. Ty si otevřete pohybem madla či vrátek nad schodištěm směrem ke dveřím. Pootočením tyče se dveře otevřou a vy můžete zároveň tato vrátka použít jako přidržovací madlo. Po navrácení polohy vrátek zpět se po několika vteřinách dveře samy zavřou.
Sólo tramvaj Hansa z roku 1963 stále v plné síle na severozápadní konečné Toronotal, kde končí linky 4 a 7. Těsně před konečnou se dvoukolejná trať zužuje do jedné koleje.
Základní síť tramvají je doplněna poměrně rozsáhlou sítí trolejbusů, které jezdí na 6 linkách číselné řady 11 – 18 zejména v severní části města. Dvě linky dokonce míří i za hranice Temešváru, Tyto příměstské linky podobně jako u autobusů tu mají předponu M jako metropolitní. Většina linek jezdí ve špičkách v intervalu kolem 15 minut. Vozový park trolejbusů je od roku 2008 fádní, tvoří ho 50 vozů Škoda 24Tr s karoserií Citelis. Trolejbusy pak doplňuje ještě stovka autobusů, jak ve standardním, kloubovém tak i minibusovém provedení. Zde má aktuálně monopol výrobce Mercedes-Benz.
Na konečné Torontal, kde se na linkách 4 a 7 střídají staré i modernizované tramvaje, najdete i elektronický panel s informací o nejbližších odjezdech.
Jednokolejná smyčka Torontal na severozápadním okraji města s kusou kolejí pro případné odstavování porouchaných vozů.
Tramvajová linka 5 vedoucí do západní části města je dlouhodobě nahrazena těmito minibusy Mercedes-Benz Sprinter. Podle stavu trati to na brzký návrat tramvají nevypadá.
Padesátiletá tramvajová babička na poměrně nedávno opravené trati vedené na západ města a k hlavnímu nádraží. Tam se ale bohužel nejezdí kvůli rekonstrukci mostu přes vodní kanál Bega.
Ukázka linkové orientace a detail vrátek sloužících pro otevření dveří v padesátileté tramvaji Hansa.
A zde detail dvoudílných dveří původně mnichovské tramvaje Rathgeber, která už také překročila padesát let věku.
Jeden ze starších Mercedesů Conecto temešvárského dopravního podniku RATT. Ten provozuje také část linek mířících za hranice města, které jsou označeny předponou M.
Vodní kanál Bega protíná Temešvár od západu na východu, čehož je s výhodou využito pro provoz vodní linky MHD, která vede skrz celé město, je označena jako V1 a na cestě má tato „vodní tramvaj“ 5 zastávek.