Aglomerace na hustě osídleném Azurovém pobřeží jižní Francie v départementu Var, jehož hlavním městem je Toulon, čítá asi 600 tisíc obyvatel. Samotný Toulon má cca 170 tisíc obyvatel a je významným přístavem, mimochodem největším francouzským vojenským přístavem ve Středomoří. Z historického centra se toho bohužel mnoho nedochovalo. Toulon leží na páteřní železniční trase z Marseille do Nice a dopravu v celé rozlehlé aglomeraci zajišťují autobusy, které zde mají moderní a funkční podobu jak díky četným buspruhům, tak i díky novým futuristickým vozidlům. Cesty mezi členitým pobřežím zkracují také tři lodní linky vyrážející z centrálního přístaviště. Místní dopravní systém je pojmenovaný podle známého provensálského větru Mistral.

Toulon má městskou dopravu v podobě autobusů a lodí. Uvažovalo se také o tramvaji, ale z plánů nakonec sešlo a aktuálně se rozvíjí myšlenka pokračování v povyšování autobusového systému do něčeho jako BRT (ve frankofonních zemích tomu říkají BHNS). Autobusových linek tu jezdí cca 70, z toho asi 50 jsou klasické linky číslované od 1 výše. Většinou čím nižší číslo, tím kratší interval. Nejpáteřnějších linek je 14, jejich společným jmenovatelem je interval kratší než 20 minut. Nejfrekventovanější je linka 1 jezdící ve špičkách po 8 minutách. Vedle běžně číslovaných linek je také linka U k místní...
Nejnovější podoba autobusů v Toulonu je reprezentována stovkou hybridních vozidel Heuliez Linium ve futuristické karoserii i inovovaném městském nátěru. Zde jeden z 26 kloubových vozů na konečné páteřní linky 9 u vlakového nádraží v centru Toulonu.
Vzorně opravená historická budova vlakového nádraží leží na hlavní trati z Marseille do Nice přímo v centru města. Odtud se dostanete hlavně dvěma páteřními linkami 3 a 9. Páteřní linky jsou tu označovány takové, které mají přes den interval kratší než 20 minut.
Dvanáctimetrová verze nejnovější flotily hybridních autobusů Heuliez Linium. V této krátké verzi GX337 jich bylo dodáno 72, z toho 50 nejnovějších s plynovým pohonem. Zde na dvojlince 36A a 36B na náměstí Svobody v centru.
Zástupci nejpočetnější flotily starších autobusů Heuliez GX 327 z let 2007-9 v původním toulonském nátěru na náměstí Svobody, což je jedna z nejfrekventovanějších zastávek na koridoru, kudy projíždí většina městských linek skrz centrum Toulonu.
Pro srovnání starý a nový nátěr místních autobusů a dvě generace kloubových vozů Heuliez (GX 427 a GX 437 Linium), které od sebe dělí 10 let. Ve flotile 55 kloubových vozů jsou ještě i dvě poslední Agory z roku 2004. Kloubové autobusy jezdí na páteřních linkách 1, 3, 8, 9 a U.
Jeden z padesátky nejnovějších plynových Heuliezů z roku 2021 na náměstí Svobody. Autobusů standardní délky tu jezdí 167, klasických naftových už je jen třetina. Monopol značky Heuliez tu nabourává 5 starších hybridních Solarisů a jeden také hybridní MAN z roku 2018.
Detaily zadních čel futuristických hybridních autobusů Heuliez Linium ve standardní i kloubové verzi. Novou podobu místní MHD jich už vtiskla necelá stovka.
Vedle běžných autobusových linek jsou tu také tři speciální přístavní linky obsluhující zdejší velký námořní přístav. Pak je tu 15 lokálních minibusů na zavolání, které obsluhují definované zastávky v dané oblasti, ale jejich jízdu je potřeba předem objednat. Speciální linky fungují také večer a v noci. Většina páteřních linek se sjíždí v centru do společných koridorů, kde pro ně jsou vyhrazeny speciální pruhy. Nejsilnější je doprava ve východozápadním směru, autobusové linky zajíždějí i poměrně daleko za Toulon do jednotlivých měst místní aglomerace více či méně srostlých s Toulonem.
Jízdní řád páteřní linky 3, která je jednou z nejfrekventovanějších. Ještě častěji jezdí jednička, která má ve špičkách interval 7 minut. Vedle je jízdní řád jedné ze tří speciálních linek obsluhujících zdejší přístav.
Schéma linkového vedení MHD v Toulonu. Každá linka má svou barvu, což se dodržuje také na barevných displejích na vozidlech. Většina linek projíždí centrem Toulonu, MHD tu obsluhuje i okolní města zdejší srostlé aglomerace.
Jízdní řády autobusových linek MHD. Klasických linek je v celé aglomeraci asi 50, zpravidla čím nižší číslo, tím kratší interval.
Nový krátký Heuliez na páteřní lince 10 projíždí společným autobusovým koridorem v centru Toulonu. Historických budov zde po válce mnoho nezbylo. Město ale žije především z moře – Toulon je významným středomořským přístavem i vojenskou základnou.
Jeden z krátkých hybridních autobusů Heuliez ještě v předchozí verzi karoserie z let 2014-8, kdy jich bylo dodáno celkem 19. Část vozového parku ale tvoří i kratší vozy. Minibusů tu je 51, minibusů pro linky na zavolání 73.
Místa s vysokou koncentrací studentů spojuje páteřní linka „U“ skrz centrum od západu na východ, na kterou jsou nasazovány kloubové autobusy. Linka jezdí každých 15 minut a na rozdíl od jiných vede v centru těsně kolem přístavu.
Autobusové linky provozuje dopravce Réseau Mistral vlastněný místními municipalitami a provozovaný nadnárodním dopravcem Transdev. Autobusy jsou oblečeny do kombinace odstínů modré barvy. Celkem je pro linky MHD k dispozici asi 350 autobusů, od minibusů pro linky na zavolání až po kloubové vozy pro páteřní linky 1, 3, 8, 9 a U. Nenajdete zde sice žádné elektrobusy, velká část autobusů už má ale hybridní pohon nebo jsou poháněny plynem. Vozový park se skládá v převážné většině z francouzských Heuliezů, potkáte tu ale také několik MANů, Solarisů a na minibusových linkách různé značky včetně...
Nejčastěji jezdící linka 1 na východozápadním autobusovém koridoru skrz centrum města v podání nejnovější série 26 autobusů Heuliez. Barvy jednotlivých linek jsou důsledně používány i na vozidlových displejích.
Starší naftový Heuliez na páteřní lince 6 mířící na sever do horského městečka Le Revest. Dvanáctimetrové vozy tu mají dvoje dveře, kloubové vozy troje.
Zadní pohled na starší kloubový Heuliez na speciální univerzitní lince, která projíždí centrem blízko pobřežní promenády a přístaviště lodních linek MHD.
Přístaviště lodních linek MHD v centru Toulonu. Odtud vyplouvají 3 linky 8M, 18M a 28M do třech směrů na jich na druhou stranu zdejšího přístavního zálivu.
U tohoto přístaviště v centru se střídají lodní linky MHD. Nejčastěji jezdí linka 8M do stanice Seyne jihozápadně od Toulonu. Ta pluje každých 20 minut. Ostatní linky jezdí po půl hodině.
Jízdní řád lodních linek MHD, které mají přívlastek M. Na opačném konci trasy na místním hustě osídleném poloostrově na ně navazují stejně očíslované autobusové linky, již bez písmenného přívlastku.
Na lodních linkách MHD jezdí dva typy lodí – toto je větší z nich. I lodě jsou v původních barvách zdejší MHD.
Součástí toulonské MHD jsou také 3 lodní linky 8M, 18M a 28M vyplouvající z přístaviště v centru do různých směrů zdejší přístavní zátoky, hlavně na protější poloostrov. Modromodré lodě dvou velikostí jezdí v intervalu 20-30 minut. Součástí toulonské veřejné dopravy je také turistická kabinová lanovka z roku 1959 na místní horu Mont Faron ve výšce 470 metrů, kde se poblíž nachází také zoologická zahrada.
Toulonem projíždí jediná železniční trať, a to páteřní železnice podél Azurového pobřeží z Marseille do Nice. Po půl hodině tu jezdí dvoupatrové elektrické jednotky na zastávkových vlacích s častými zastávkami, které pokrývají jak pobřeží, tak i některá města více ve vnitrozemí.
Členitou trať plnou mostů a tunelů mezi Marseille a Nice využívají i rychlovlaky TGV, zde v lowcostové variantě „Inoui“. Jednou z významných zastávek je právě také Toulon.
Dálkové, ale přesto regionální vlaky TER, jsou zajišťovány klasickými soupravami složenými z běžných vagonů a taženými elektrickou lokomotivou, opatřené řídícím vozem.