Francouzské historické město na řece Loiře leží jihozápadně od Paříže mezi dalšími tramvajovými městy – Orléans a Angers. Kdysi tu tramvaje také jezdily, ale po druhé světové válce dojezdily. Historické město se 150 000 obyvateli už dnes leží na obou březích Loiry a první novodobá tramvajová linka tu vyjela v roce 2013. Kontroverzní vzhled tramvají, velkoryse přestavěný veřejný prostor okolo nové kolejové trasy i promyšlený dopravní design do nejmenšího detailu, to stojí za návštěvu nevelkého, ale velmi neobvyklého města.

Tours je příkladem citlivého a zároveň velkolepého znovuobnovení tramvajové dopravy do již rostlého města. Z původně uvažovaných dvou linek byla realizována pouze jedna s písmenem A. Od roku 2013 protíná historické centrum od severu k jihu, stáčí se také těsně kolem hlavního vlakového nádraží a po mostě přes široké koryto řeky Loiry pokračuje dál na sever do předměstí Tours. Stejně tak vede z centra i na jih do již samostatného předměstí Joué les Tours. Tramvajová linka A je dlouhá 15 km a má 29 zastávek.
Tramvajová linka A fungující od roku 2013 propojila sever s jihem Tours včetně jeho předměstí. Než se začne proplétat historickým centrem, zajede také k hlavnímu vlakovému nádraží.
Přes centrum města vede tramvaj bez trolejí se spodním odběrem proudu pomocí technologie APS. Zejména za zhoršené viditelnosti vyniknou barevné světelné pruhy označující konec nebo začátek tohoto atypicky ztvárněného vozidla.
Severojižní trať je přes centrum města až na tento závlek k hlavnímu nádraží poměrně přímá. Kvůli tomu, aby byly tramvajové zastávky co nejblíže vlakovým nástupištím, muselo ustoupit i několik starých domů.
Tramvaj pokračuje od nádraží dál na sever kolem zdejší honosné radnice u zastávky Jean Jaurés, kde lze přestoupit na mnoho autobusových linek, a dál vstupuje do pěší zóny křižující nejzachovalejší část historického jádra Tours. I zde samozřejmě bez trolejí a se sníženou rychlostí.
Severojižní pěší zóna Rue Nationale s provozem tramvaje je ukázkovým příkladem soužití tramvají s pěšáky i cyklisty. Nevadí ani zastávky na této dlouhé ulici, ve kterých je úroveň kolejí snížena, aby bylo možné z tramvaje vstoupit bez jakýchkoli bariér a nebylo kvůli tomu nutné zvyšovat nástupiště.
Další „snížená“ zastávka na dlouhé severojižní pěší zóně Rue Nationale před Wilsonovým mostem, který překonává široké koryto řeky Loiry. Tramvajová linka A jezdí ve špičkách každých 6 minut.
Přiblížený pohled po pěší zoně Rue Nationale, přes Wilsonův most a dál na sever, kde tramvajová trať stoupá do severních předměstí. Vše v jedné přímce.
I když jezdí tramvaje v centru bez trolejí kvůli nerušení historického rázu centra města, poměrně moderní a velkorysé lampy veřejného osvětlení instalované ještě před stavbou tramvajové trati zde zůstaly.
Ve stopě původně uvažované druhé tramvajové linky vede také od roku 2013 páteřní autobusová linka s velkým podílem vyhrazených jízdních pruhů a s maximální preferencí. Na této lince označené číslem 2 a názvem „Tempo“ jezdí speciální kloubové autobusy Mercedes-Benz Citaro a lze ji považovat za vyšší autobusový systém, ve Francii označovaný jako BHNS. Tramvajovou linku A protíná na dvou místech a obsluhuje například univerzitní kampus na jihu nebo zbytek hustě osídlených předměstí na severu. Jednou by snad v její stopě měla vést další tramvajová linka, o které se tu už začíná vážně diskutovat....
Detaily kolejového přejezdu i zadláždění tramvajové trati v centru města, kde je energie odebírána z pásu mezi kolejnicemi. Kolejové přejezdy jsou instalovány v pravidelných intervalech, aby se mohly obousměrné tramvaje v případě mimořádností nebo výluk snadno zkracovat, kam je potřeba.
Pohled od severu do centra Tours přes historický Wilsonův most. Ten se po zprovoznění tramvají dočkal zklidnění automobilové dopravy, která sem může jen v jednom pruhu a směru (do centra). Zbytek patří tramvajím, chodcům i cyklistům.
A opačný pohled z Wilsonova mostu do kopcovitého předměstí Tours, kam šplhá i tramvajová trať. Tento poměrně strmý úsek je zakončen zajímavým náměstím de la Tranchée, odkud už tramvaj vede fádnější částí města dál na severovýchod.
Kontroverzní vzhled dali poměrně běžným tramvajím Citadis 402 od Alstomu místní designéři. Od téměř zrcadlového povrchu se odráží zdejší zachovalá architektura i smyslně upravený veřejný prostor. Sedmičlánkových tramvají o délce přes 42 metrů tu jezdí 21.
Začátek táhlého klesání od náměstí de la Tranchée směrem k Wilsonovu mostu a dále na jih do centra Tours. Na trase linky A dlouhé 15 km je celkem 29 zastávek.
Place de la Tranchée, jehož nynější podoba vznikla právě díky tramvajové trati, která prochází středem jeho kurhové křižovatky s fontánou. Výrazné červené sloupy jsou při pohledu z druhé strany zelené. A večer je vše ještě zajímavě nasvětleno.
Zbytek městské hromadné dopravy prezentované pod značkou „Fil bleu“ tvoří autobusové linky. Páteřní linky 3 (větvená do 3a a 3b), 4 a 5 protínají tramvajovou linku A a „vyšší“ autobusovou linku 2 od západu na východ a jejich intervaly se pohybují také kolem 10 minut. Na linkách 3 a 4 jezdí standardní autobusy, na lince 5 kloubové. Další městské linky okupují číselnou řadu od 10 do 20 (na části z nich jezdí také kloubové vozy), linky vyšších čísel jsou doplňkové nebo příměstské. Historickým centrem Tours projíždí také speciální elektrobusová linka C s provozem 4 minielektrobusů Gruau.
Celý projekt tramvaje v Tours nepřestává udivovat smyslem pro detail i svou komplexností – například na zastávkách na sebe navazují výrazné černobílé pruhy, kterými je značena šestice širokých dveří a vše dokresluje výrazný sedmimetrový sloup, který už zdálky upozorňuje na přítomnost zastávky v prostru.
Jednoduchý, ale elegantní i účelný design pomocí černobílých pruhů značí přístup k jednotlivým dveřím tramvaje. Vše samozřejmě bez nejmenších bariér. I taková je konečná zastávka Vaucanson. Ostatně takto vypadají i další zastávky mimo historické jádro, kde se museli designéři trochu mírnit.
I s interiérem tramvají Citadis si tu důkladně pohráli – jedna strana je šedivá, druhá růžová, přítomno je také hodně dřeva a pohodlná bohatě polstrovaná sedadla navozují dojem, že se nacházíte spíš v obýváku než v tramvaji. Nechybí ani moderní bezkontaktní validátory.
V prostorné sedmičlánkové tramvaji najdete také kvalitní audiovizuální informační systém – každá zastávka je ohlášena jiným hlasem i jinou melodií. Počet cestujících údajně od roku 2013, kdy vyjely tramvaje v Tours poprvé, stále roste.
Spíš křesla, než sedačky, takový je interiér tramvají v Tours. Sednout si můžete i jen zčásti, každý si může vybrat co je mu nejpohodlnější.
Jižní konečná v předměstí Joué les Tours. I zde najdete záchytné parkoviště P+R. Díky obousměrnosti tramvají stačí pouhý kolejový přejezd pro ukončení této páteřní linky MHD.
Většinu linek MHD v Tours provozuje skupina Keolis, na tramvajové lince A jezdí 21 sedmičlánkových obousměrných Citadisů 402 od Alstomu s neobvyklým, až kontroverzním tvarem čel, tmavou, ale lesklou karoserií a výraznými bílými resp. červenými koncovými světly, nebo spíše světelnými pásy. Také v interiéru si designéři patřičně pohráli, v některých částech tramvaje si připadáte spíš jako doma v obýváku. Propracováno je i hlášení zastávek, kde se střídají různé melodie i hlasy. A s vozidly jsou sladěny také zastávky – výrazné černobílé pruhy najdete jak na dveřích, tak na nástupištích i na...
Mimo centrální část Tours jsou tramvajové úseky zatravněny. Tramvaj vede i mimo samotné město Tours, od jeho předměstí zvaného Joué les Tours.
Ukázka sdružené přestupní zastávky tramvaje a autobusu v centru předměstí Joué les Tours. Autobusové totemy mají modrou barvu, tramvaje růžovou (červenou). Nechybí ani výrazný černobílý pruhovaný sloup.
Paneláky poblíž radnice v centru předměstí Joué les Tours, kudy také projíždí tramvajová linka A. V centru Tours jste odtud za 25 minut.
Univerzitní čtvrť Les Deux Lions jižně od centra je řešena netradičně vedením trati po dvou samostatných ulicích blízko sebe, uprostřed kterých najdete park.
Zde u zastávky Verdun jižně od centra vede souběžně tramvaj s páteřní autobusovou linkou 2 „Tempo“, která měla být původně také tramvaj. Už se ale mluví o jejím přetvoření v původně plánovanou druhou tramvajovou linku. Zatím tu jezdí speciální kloubové autobusy z velké části v samostatných pruzích. Právě zde by mělo být v budoucnu kolejové rozvětvení směřující na jih do dalšího univerzitního kampusu.
Na páteřní autobusové lince 2 „Tempo“ jezdí v intervalu 6-8 minut speciálně upravené kloubové autobusy Mercedes-Benz Citaro. Celkem jich je pro tuto linku, která měla být původně tramvajová, vyčleněno 20. V části linky jezdí autobusy po zcela samostatných autobusových silnicích.
Interiér speciálně upraveného kloubového Citara na lince BHNS č. 2 „Tempo“. Pomalu se začíná připravovat její přerod v původně plánovanou druhou tramvajovou linku.
A takto projíždí páteřní linka „Tempo“ centrum města, v samostatných pruzích, s preferencí na semaforech. Tento autobus směřuje do společné zastávky Jean Jaurés, kde lze pohodlně přestoupit na tramvaj. V budoucnu tudy asi také povedou tramvajové koleje.
Městské autobusové linky provozované skupinou Keolis mají k dispozici celkem 77 kloubových, 85 standardních autobusů a také 4 minielektrobusy. Zatímco u kloubových vozidel převažují Citara od Mercedesu, doplněná 16 Solarisy, flotila standardních autobusů je složená z autobusů Van Hool (57 kusů) a Scania (28 kusů). Na francouzské poměry je to velmi neobvyklé složení. Všechny městské autobusy jsou tmavě modré. V případě výpadku nebo výluky tramvajové linky A je připraven „plán B“, neboli náhradní autobusová doprava – tak se tato linka opravdu jmenuje.
Jedna z běžných městských autobusových linek zatáčí k hlavnímu nádraží. I na nich lze potkat kloubové autobusy. Konkrétně Solarisů má místní dopravce 16. Celkový počet kloubových vozů pro MHD se blíží k 80.
Jedna z páteřních linek má číslo 3. Je kvůli větvení rozdělena na dvě varianty (a/b). Trojka a s ní ještě linky 4 a 5 jsou základní východozápadní linky, které mají hlavní interval kolem 10 minut. Standardních Van Hoolů je v Tours 57, čili více než 2/3 všech autobusů.
Typická autobusová zastávka. Mohutný totem nesoucí elektronický panel, přístřešek s velkou mapou, názvem zastávky i vyznačením nástupiště v rámci uzlu před Hlavním nádražím. Modrá je hlavní barva systému MHD, který nese název „Fil bleu“.
Regionální autobusy na autobusovém nádraží umístěném přímo před hlavním vlakovým nádražím, kudy projíždí také modrá městská Scanie – ty tvoří cca třetinu vozového parku standardních autobusů místního dopravce Keolis.
Příměstský Crossway v barvách regionálního systému Rémi před hlavním vlakovým nádražím. V regionální dopravě jsou nejčastěji zastoupeny „levnější“ verze linkových autobusů, například Crosswaye od Iveca a nebo Intoura od Mercedesu.
Zelený regionální Crossway na malém autobusovém stanovišti poblíž hlavního nádraží, odkud odjíždějí také nízkonákladoví meziměstští dopravci. Zelené autobusy „Fil vert“ se pomalu mění na bílomodré „Rémi“.
Motorový vlak již v nových barvách SNCF ve společnosti rychlovlaku TGV. Z nádraží je to jen pár kroků na tramvaj nebo na autobus.
Nová čtyřdílná elektrická jednopodlažní jednotka od Alstomu. Konkurenční Bombardier dodává francouzským dráhám nové dvoupatrové jednotky, které jsou tu také k vidění a svezení.
Do regionu míří zelené autobusy opatřené značkou systému „Fil vert“, postupně přecházející na novou značku „Rémi“ a modrobílý design. Rémi je název regionálního dopravního systému sdružujícího meziměstskou železniční a autobusovou dopravu ve zdejším regionu okolo Tours. Hlavní hlavové vlakové nádraží leží na jižním okraji centra a u něj najdete také autobusové nádraží a přimkla se k němu i tramvajová trať, byť za cenu zbourání několika starých domů. Na regionálních vlakových linkách se tu svezete několika typy motorových i elektrických jednotek SNCF.
Historická budova hlavového hlavního nádraží, kam se sjíždějí dálkové i regionální vlaky. Zde jedna z motorových jednotek TER.
Částečně nízkopodlažní motorový vůz s širokými jednodílnými dveřmi. Regionální vlaky i autobusy jsou tu sdruženy ve společném dopravním systému Rémi.
Na lince C, která se proplétá úzkými uličkami historického centra, najdete 4 tyto elektrické minibusy Gruau Bluebus. Linka má interval 15 minut a funguje od roku 2015.