Město postavené na zelené louce nedaleko polských Katovic se vyznačuje svými trolejbusy, protože v Polsku jsou jen 3 taková města. Tychy jsou vlastně takové jedno velké sídliště se 125 000 obyvateli, které vyrostlo postupně po druhé světové válce jako plán na zdravé bydlení za pásem lesů pro dělníky katovické průmyslové konurbace postižené znečištěním ze zdejších továren. Původně zde byly malé vesničky, které do velkého města propojila výstavba jednotlivých sídlišť pojmenovaných podle ženských jmen od A až do Z. Trolejbusová síť pokrývá většinu těchto sídlišť, nicméně ze 7 linek (A-G) mají krátké intervaly pouze 2, zbylé jezdí spíše sporadicky. A k tomu přibyla jedna elektrobusová linka H. Jinak tu narazíte na četné autobusové linky mířící do okolních měst včetně Katovic, kam také vede místní frekventovaná vlaková linka se zastávkami přímo uprostřed místního sídliště.

Trolejbusy v Tychy tvoří páteř místní MHD. Provozuje je samostatný dopravní podnik TLT a linky jsou označeny písmeny A až G. Páteří zdejší MHD jsou linky A a B, které jezdí ve špičkách každých 15-20 minut a i o víkendu mají 20minutový interval. Obě linky začínají u hlavního nádraží na západě města a po projetí různými stopami místními sídlišti jsou ukončeny na východě – jedna ve zdejší průmyslové zóně, kde je mimochodem největší automobilka Fiat v Evropě i místní trolejbusová vozovna, a druhá linka vede na jihovýchod kolem místní přehrady do čtvrti Paprocany. Ostatní linky C až G různě...
Starší generace místních trolejbusů Solaris z roku 2013, kdy bylo pořízeno hned 15 nových vozidel, u místní nemocnice na severozápadním okraji místních sídlišť.
Setkání obou generací místních trolejbusů na páteřních linkách A a B u hlavního nádraží. Tyto linky mají oproti ostatním krátké intervaly (ve všední dny 15-20 minut, o víkendech 20 minut).
Trolejbusy v Tychách provozuje místní dopravce TLT a celkem má pro 8 linek třicítku vozidel. Doplňková linka D jezdí jen ve všedních dnech a ve špičkách má interval cca 30 minut. Je takovou kombinací páteřních linek A a B, kdy vede od hlavního nádraží kolem nemocnice a končí v průmyslové zóně na východě města.
Nová podoba přednádražního prostoru u hlavního nádraží na západním okraji města. Kromě trolejbusů sem zajíždějí také regionální i metropolitní autobusové linky, které spojují Tychy s okolím a zároveň dělají místní obsluhu ve zdejších sídlištích.
Nástupní zastávka trolejbusových linek u hlavního nádraží. Kromě páteřních linek A a B odtud odjíždějí také linky C a D a elektrobusová linka H. Toto je zástupce nejnovější dodávky 6 trolejbusů z roku 2022.
Před hlavním vlakovým nádražím je nové obratiště pro trolejbusy a autobusy. Právě odtud odjíždí jeden z nejnovějších plynových kloubových MANů tyšského autobusového dopravce na metropolitní lince M18 směrem do Gliwic.
Skromný interiér budovy hlavního nádraží, kde se sjíždí několik tratí a pokračují na sever do blízkých Katovic, kam to odtud trvá pouhých 20 minut. Většina místních obyvatel ale pokračuje vlakem dál do místních sídlišť.
Druhá největší trolejbusová konečná v Paprocanech na jihovýchodním okraji města. Končí zde páteřní linka B a také doplňkové linky E a G, každá z nich jezdí celotýdenně v hodinovém intervalu. Tady poblíž najdete nejnovější sídliště „Z“ i velký rekreační areál kolem místní přehrady.
Jízdní řády i schéma linkového vedení trolejbusů, které tvoří MHD v Tychách. Formát jízdních řádů je stejný jako ostatní linky v katovické konurbaci – MHD Tychy je totiž součástí tohoto největšího integrovaného systému v Polsku s písmenem M ve znaku.
Jeden z nejnovějších trolejbusů v zastávce u místní nemocnice, kde se jinak dobíjí elektrobusy na lince H, která zde má konečnou. Linka H je oficiálně součástí místní trolejbusové sítě, ale právě díky elektrobusům může obsluhovat i mnoho míst, kam troleje nevedou.
A zde v zastávce Hotelowiec už je na lince H jeden ze dvou elektrobusů Solaris, které byly pořízeny v roce 2020 právě pro tuto linku. Tady se nachází jedno z nejstarších tyšských sídlišť označené písmenem B a poblíž je také malé historické centrum původní obce Tychy.
Elektrobusová linka H zajíždí v rámci své klikaté trasy i do míst bez trolejí a celotýdenně má dvouhodinový interval, ve špičkách zkrácený na hodinu. Místní sídliště vznikala postupně od 50. do 90. let a značena byly postupně od A do Z.
Trolejbusům se v Tychách daří díky evropským dotacím, které umožnily prakticky kompletně zrekonstruovat trolejové vedení i pořídit nové vozy. Vozový park zelenožlutého dopravce je celkem monotónní – v naprosté většině ho tvoří dvanáctimetrové trolejbusy Solaris, ale s různým druhem pohonu. Z roku 2013 je 15 trolejbusů s karoserií Solaris III. generace, nejnovějších je 9 vozů IV. generace, 3 z roku 2019 a 6 z roku 2022. Z polského Lublinu byly odkoupeny také 4 starší trolejbusy Solaris z let 2011-2 a zatím má zdejší dopravce ve stavu i jeden původně opavský trolejbus Škoda 14Tr. Celkem je tedy...
U místní nemocnice odpočívají plynové autobusy místního dopravce PKM: SOR BNG12 z osmikusové série z roku 2019 a jeden z 24 kloubových MANů z roku 2020.
Většinu autobusů dopravce PKM Tychy tvoří vozy poháněné plynem, jako zde u tohoto MANu. Starší vozy mají zelenožlutý nátěr, novější už jen světle žlutý korporátní dle dopravního systému katovické konurbace. V pozadí je místní radnice, kterou obklopuje rozlehlý park a sídliště D, E a F.
Místní městský dopravce PKM disponuje cca 15 staršími kloubovými Solarisy z let  2008-11. Linka 4 spojuje Tychy s centrem Katovic, ve všední dny jezdí každou půlhodinu, o víkendech jednou za hodinu.
Konečná stanice regionálních vlakových linek Tychy Lodowisko u místního zimního stadionu na východním okraji města. Vlakem, který jezdí ve všední dny po půl hodině a o víkendu každou hodinu, se odtud dostanete až do centra Katovic za pouhou půlhodinu.
Vlakové linky S4 a S41 mají v Tychách několik zastávek v krátkých rozestupech, které obsluhují místní největší sídliště. Část vlaků pak z Katovic pokračuje jako linka S41 na východ a sever do města Čenstochová. Místní regionální vlakovou dopravu provozují Koleje Slaskie.
Bezbariérový přístup k nástupišti konečné stanice Tychy Lodowisko. Díky integrovanému tarifu si můžete vybrat, jestli odtud pojedete do Katovic vlakem či autobusem. Vlak je o něco rychlejší, autobus vás zas doveze na jiná místa v Katovicích. Odtud do centra Katovic jezdí v podobných intervalech jako vlak také metropolitní autobusová linka M10.
Místní železniční trať vede v ideální poloze uprostřed zdejších sídlišť. Dřív zde byla jediná stanice, ze které to ale bylo na mnoho míst daleko. Tuto stanici zrušili a postavili místo ní několik nových zastávek v krátkých rozestupech, ze kterých je to do jednotlivých sídlišť už mnohem blíž.
Metropolitní linka M15 spojuje Tychy se Sosnowcem – ve všední dny jezdí každou půlhodinu, o víkendech je interval 60 minut. Po průjezdu celým městem má tato linka konečnou v průmyslové zóně poblíž trolejbusové vozovny. Sosnovecký dopravce zde také nasazuje nové autobusy Iveco Streetway.
Opísmenkovanými sídlišti postupně projíždí v jedné z trolejbusových stop metropolitní linka M18 z Gliwic, na kterou tyšský dopravce nasadil jeden z 20 autobusů Autosan Sancity z roku 2019.
I když jsou Tychy samostatným městem s vlastní MHD, je propojeno s ostatními městy katovické konurbace v rámci místní Hornoslezské integrované dopravy, a to jak vlakem, tak mnoha autobusovými linkami. Vlaky z Katovic zastavují nejen na místním hlavním nádraží, ale pokračují dál uprostřed největších sídlišť až do zastávky Lodowisko, přičemž po cestě má ještě 3 mezilehlé zastávky, jež nahrazují původní jedinou, která je dnes už opuštěna. Vlakem se až na konečnou dostanete z Katovic za půl hodiny a interval linek S4 a S41 je v souhrnu ve všední dny také 30 minut. Část vlaků pokračuje jako linka...
Zánovní minibus značky Mercedes-Benz na krátké místní lince R projíždějící historickým centrem směrem na sever do obce Czulów.
Interiér nejnovější generace trolejbusů. Látkové potahy mají vyšité velké logo dopravce i městský znak. Kromě nových trolejbusů pořídil místní dopravce v roce 2022 také 4 ojeté trolejbusy Solaris z polského Lublinu s motory Škoda.
Zastávka Rynek na náměstí v historickém jádru města. I tady se objevují elektronické panely, o které se stará místní organizátor dopravy ZTM v integrovaném systému katovické agloemrace zvaném Metropolia.
V roce 2018 pořídil místní dopravce 30 plynových MANů standardní délky. Zachycen byl v centru starých Tych na náměstí zvaném jednoduše „Rynek“. Tychy bývala původně malá vesnice, teprve po druhé světové válce zde skoro na zelené louce vzniklo stotisícové město.