Utrecht (12.5.2010)

Třistatisícový Utrecht je čtvrté největší město Nizozemska. Čím je zajímavý? Kromě velmi pěkného historického centra protkaného vodními kanály je tu největší nizozemská univerzita a k ní se váže také zdejší dopravní zajímavost. Dvoukloubové autobusy. Kromě autobusů má Utrecht také tramvaje v podobě velmi lehkého metra.

Třistatisícový Utrecht je čtvrté největší město Nizozemska. Čím je zajímavý? Kromě velmi pěkného historického centra protkaného vodními kanály je tu největší nizozemská univerzita a k ní se váže také zdejší dopravní zajímavost. Dvoukloubové autobusy. Kromě autobusů má Utrecht také tramvaje v podobě velmi lehkého metra.
Rychlá tramvaj v barvách dopravce Connexxion na konečné ve čtvrti Nieuwegein. Vozidla z 80. let prošla důkladnou modernizací.
Centrem všeho dopravního dění je hlavní nádraží, kde je ukončena většina autobusů a také jediná tramvajová rychlodrážní trať. Tramvaj se tu jmenuje Sneltram a provozuje ji významný národní a snad i nadnárodní dopravce Connexxion. Jediná trať míří z centra od hlavního nádraží jihozápadním směrem a větví se do čtvrtí Nieuwegein a IJsselstein. Do každé větve se ve špičkách jezdí po čtvrthodině, mimo špičky v půlhodinových intervalech. Do větve mířící do Nieuwegeinu jezdí od prosince 2009 ještě zrychlené vlaky zastavující pouze v některých zastávkách, také v intervalu 15 minut.
Rychlíkové spoje ve špičkách všedních dnů jsou od prosince 2009 zajištěny původně vídeňskými metrotramvajemi v nezměněné, skoro muzejní podobě.
Rychlodrážní tramvaj má všechna nástupiště zhruba metr vysoká, vozidla jsou tak plně bezbariérová a zdejší kolejový systém se tak podobá třeba U-Bahnu ve Stuttgartu, i když zde nenajdete jediný podzemní úsek. Na normálních zastávkových spojích jezdí zelené dvouvozové jednotky spřažené do dvou, vyrobené v 80. letech, ale po rekonstrukci.
Ukázka informací na zastávce tramvaje. Vše v grafickém designu dopravce Connexxion.
Na čerstvě zřízené "rychlíkové" lince jezdí vídeňské vozy z linky U6 tamního lehkého metra. Vozy se spíš podobají klasickým vídeňským tramvajím a jsou zrekonstruovány do původní podoby - jedná se tedy o jakýsi muzejní provoz - na zastávkách rychlíkové linky také najdete označníky podobající se klasickým vídeňským zastávkovým sloupkům. Nicméně vozidla pocházejí z let 1979 až 1990, mají dřevěné sedačky a jsou jen velmi mírně upravena pro zdejší provoz. Takže až se bude Vídeňanům stýskat po starých dobrých vozech na lince U6, mohou přijet do Utrechtu.
Opravený interiér vídeňské tramvaje s původní výbavou.
Městské autobusy, které tvoří páteř MHD v Utrechtu, provozuje společnost GVU. Jezdí zde autobusy o délkách 10, 12, 18 i 24 metrů v modrobílém nátěru. U hlavního nádraží nastává ve špičkách opravdové hemžení, autobusů je tu tolik, že už pomalu zdržují samy sebe. Dvoukloubové autobusy VanHool jezdí na linkách 11 a 12, které obě míří do univerzitního a nemocničního areálu na východě města. O intenzitách tu svědčí jízdní řád linky 12, která jezdí ve špičkách jako linka 12S a nezastavuje v některých zastávkách na trase. Ta ve špičkách jezdí každé tři minuty a stejně byla kapacita dvoukloubových...
Schéma zrychlených spojů na lince z hlavního nádraží do Nieuwegeinu.
Tarif je plně ve znamení národních nizozemských čipových karet a jednotlivých zónových jízdenek "strippenkaart". Do normálních autobusových linek se nastupuje předními dveřmi a řidič vyzbrojen razítkem vám jízdenku označí, do dvoukloubových linek 11 a 12 a také do tramvaje se nastupuje všemi dveřmi a jsou tu označovače.
Dvoukloubový autobus VanHool na lince 12s do univerzitního kampusu, kde zároveň leží nemocniční komplex. Občas se autobus dokáže proplést i velmi úzkými a klikatými ulicemi.
Konvoj autobusů uprostřed univerzitní čtvrti. Poptávka je tu ve špičkách opravdu vysoká.
Pro dvoukloubové autobusy jsou na většině trasy vhrazené jízdní pruhy. Preference na semaforech tu také funguje výborně.
A ještě zadní pohled na autobusovou housenku.
Nástupiště autobusů na hlavním nádraží neoplývají čistotou...
Ukázka jízdních řádů autobusů směr nemocnice a univerzita. Linka 12 jezdí ve špičkách jako linka 12s. I v noci se jezdí, ale pod číslem 412.
Typická dvoupodlažní elektrická jednotka nizozemských drah na meziměstských vlacích.