Varna (září 2005)

Přímořská Varna je druhým nevětším městem Bulharska. Přes Varnu proudí zahraniční turisté do přilehlých letovisek Zlaté Písky či Albena. Samotné město také stojí za shlédnutí, ať už kvůli historickému centru s římskými vykopávkami nebo kvůli rozsáhlému přímořskému parku s mnoha atrakcemi i dlouhou písčitou pláží.

Hlavní nádraží ve Varně leží hned vedle námořního přístavu.
Přímořská Varna je druhým nevětším městem Bulharska. Přes Varnu proudí zahraniční turisté do přilehlých letovisek Zlaté Písky či Albena. Samotné město také stojí za shlédnutí, ať už kvůli historickému centru s římskými vykopávkami nebo kvůli rozsáhlému přímořskému parku s mnoha atrakcemi i dlouhou písčitou pláží.
Stařičký Čavdar s podvozkem Škoda RTO na hlavním náměstí před katedrálou.
Městská doprava ve Varně je zajišťována hlavně autobusy a trolejbusy, samozřejmě nechybí všudypřítomné maršrutky. Městské linky neobsluhují pouze Varnu, ale vedou až do cca 20km vzdálených Zlatých Písků, jednoho z největších bulharských letovisek.
Německá ojetina z osmdesátých let ujede v Bulharsku ještě mnoho kilometrů.
Hlavní vlakové nádraží ve Varně leží přímo na pobřeží u největšího Bulharského přístavu. Nádražní budova je velmi podobná té v Burgasu, právě tu však proběhla pečlivá rekonstrukce, takže je varnenské nádraží opravu výstavní a reprezentativní. Otázkou je, jak dlouho v tak líbezném stavu vydrží. Ve Varně končí jedna z hlavních železničních tratí, protínajících Bulharsko od západu. K vlakovému nádraží zajíždí mnoho linek MHD včetně dvou linek trolejbusových.
Trojebus vyjíždí z konečné u vlakového nádraží. V popředí jeden z mnoha pařížských Renaultů.
Hlavní autobusové nádraží leží na opačném konci Varny, dost vzdáleném od centra. S ním ho spojuje mnoho městských autobusových linek. Na autobusovém nádraží kotví především dálkové linky a ruch zde neutichá ani v noci. Regionální linky většinou končí různě ve městě, třeba linka do Albeny a Balčiku je ukončena přímo v centru na hlavní křižovatce u známého pravoslavného kostela, který je v noci pěkně osvětlen. Ve Varně je večer zajímavě osvětleno i několik výškových budov.
Heulliez odkudsi z Francie na lince společnosti Transtriumf.
Nejrušnější křižovatkou ve Varně je právě zmiňované náměstí s největším varnenským kostelem. Z této křižovatky se dá dostat linkami MHD prakticky kamkoli, začíná zde také pěší zóna napříč historickým centrem. Zde je také nástupní místo pro linky do Zlatých Písků. Tyto linky jsou označeny čísly 9, 109 a 409. Každá s trochu jinou trasou po Varně, všechny však míří v krátkém intervalu do Zlatých Písků. Poslední spoj odjíždí po 23. hodině. Každou z linek zřejmě provozuje jiný dopravce, neboť na každé lince je provozován odlišný typ autobusů. Tyto linky jsou také označeny popisky v latince pro...
Další dochovaný Čavdar odpočívá na konečné i s řidičem a průvodčí.
Varna se může pyšnit poměrně kvalitní trolejbusovou dopravou. Provozuje se asi pět linek označených čísly 82 a výše. Dopravu zajišťují české trolejbusy Škoda 14Tr a kloubové 15 Tr. Některé krátké trolejbusy pocházejí z Hradce Králové, některé kloubové z Ústí nad Labem. Tyto mají ještě původní nátěr i evidenční čísla - zahlédli jsme také ústecký trolejbus č. 526. Původní škodovácké trolejbusy přímo pro Varnu mají jednotný modrobílý nátěr. Očíslovány jsou třímístnými čísly. Náhradní díly jsou drahé a tak část trolejbusů jezdí se zadním oknem z neprůhledného plastu.
Trolejbusový park byl posílen o vyřazené vozy z Hradce Králové.
Jinak se zdá, že trolejbusová doprava je tu oblíbená a že se zde jejího rušení nemusíme bát. I když je provoz značně neefektivní díky přítomnosti průvodčích v každém vozidle. Ostatně i ve všech městských autobusech se starají o řádný výběr jízdného v hodnotě 0,50 Lv (asi 8 Kč) průvodčí.
Jeden z původních do Bulharska dovezených trolejbusů Škoda 14Tr.
Vzhled zastávek je různý, někdy hrůzný, ale alespoň tu existují narozdíl od Burgasu označníky i s jízdními řády. I když jsou jízdní řády velmi stručné - pomocí samolepek je zobrazeno číslo linky, přibližná trasa, rozsah provozu a intervaly ve špičkách, v sedle a o víkendu. Většinou jsou intervaly poměrně pravidelné a dosahují nejvýše 60 minut. Bohužel je samolepkový systém dost náchylný na nenechavé cestující, takže se občas na zastávce nedozvíte nic.
Zastávkový označník. Zde se dá ještě pár údajů o projíždějících linkách vyčíst.
Asi nejrušnější komunikací ve Varně je přímořská magistrála - čtyřpruhová silnice vedoucí ze Zlatých Písků na severu, skrz město kolem obrovského přímořského parku, poté kličkuje přes centrum kolem katedrály a z města vychází na jihu velkolepým mostem se sytě žlutě zářícími sloupy veřejného osvětlení a mizí v kopcích za Varnou. Během návštěvy byla tato komunikace na mnoha místech viditelně opravována. Úroveň povrchu vozovek je ve Varně celkem slušná. I tím předčí hlavní město Sofii.
Trolejbus 14Tr v místním typickém nátěru.
Pokud někdy Varnu navštívíte, rozhodně doporučuji navštívit rozsáhlý přímořský park, navržený českým architektem. Jeho hlavní část je dobře udržovaná. V parku najdete veliký Lunapark, delfinárium a na jeho okraji dlouhou písčitou pláž i s termální vodou, která zde vyvěrá z poměrně nevzhledného potrubí a ústí do moře. Ve velmi provizorních podmínkách tu vzniklo jakési veřejné termální koupaliště. O kousek dál však přímo do moře ústí něco, co je buď silně zamořeným potokem, nebo přímo splaškovou kanalizací. I když se bulharská "pečlivost" a nedostatek peněž podepsaly na přímořském...
Tento Ikarus pochází odkudsi z Československa.
Městská doprava je v provozu pouze ve dne, provoz je ukončován kolem 23. hodiny, trolejbusy jezdí pouze do 22:00. Autobusy jezdí i po jedné z pěších zón v centru města, kam večer jiná auta nesmějí. Není divu, večer to zde opravdu žije. Městskou dopravu tu provozuje více dopravců. Největším dopravcem je firma Gradski Transport (Městský dopravní podnik), která také provozuje všechny trolejbusy a zřejmě je nástupcem bývalého socialistického dopravního podniku. Druhým největším dopravcem je firma Transtriumf, provozující hlavně ojeté autobusy ze západní Evropy. Kromě normálních autobusů tu opět...
Ikarusy jsou a budou stále hojně zastoupeny, dokud je nevystřídají ojetiny ze západu.
Nyní k vozovému parku autobusové dopravy ve Varně. Největší dopravce, firma Gradski Transport Varna provozuje původní varnenské autobusy, ze kterých zbyly kloubové Ikarusy 280 a městské kulaté Čavdary na podvozku Škoda 706 RTO s motorem vpředu. Autobusy mají různou barvu, nejčastější je červený nátěr. Ikarusy vypadají kvůli špatné údržbě starší, než doopravdy jsou, a to většinou pocházejí z konce osmdesátých let. Není ale problém potkat Ikarus z roku 1986. Ve Varně jezdí i standardní Ikarusy 260.
To nejlepší z vozového parku ve Varně. Turecké Conecto.
Tito dvacetiletí stařečkové jezdí opravdu z posledního dechu. Ve Varně jezdí i několik Ikarusů, odkoupených v devadesátých letech z České republiky. Spatřili jsme Ikarus 280 z nezjištěného českého města s evidenčním číslem 243 nebo evidentně pražský Ikarus z garáže Kačerov (podle černého krytu střešní antény). Kromě přestárlých autobusů jsme také na linkách hlavního dopravce viděli i novější autobusy Mercedes Benz Conecto z Turecka v zeleném nebo reklamním nátěru.
Další Ikarus z některého z českých měst v novém laku.
Radikální pokrok však znamenal nákup několika desítek autobusů Renault R312 z Paříže. Tento předchůdce u nás tolik známých Citybusů tu velmi pozvedl úroveň městské dopravy, i když není nízkopodlažní. Tyto vozy jezdí v původním pařížském šedozeleném nátěru i s původními evidenčními čísly (namátkou třeba 5040, 5118, 5120) a někdy také s původními linkovými orientacemi. Proto můžete ve Varně spatřit pařížskou noční linku J, i když tu v noci žádná MHD nejezdí. V interiéru také zůstaly cedule a nálepky s trasami pařížských linek a reklamní poutka s francouzskou reklamou. Autobusy Renault jezdí na...
Linka 9 v podání pařížského Renaultu míří do Zlatých Písků.
Druhý největší dopravce s názvem Transtriumf má vozový park složen převážně z ojetin ze západní Evropy. Provozuje hlavně kloubová vozidla nepřeberného množství typů a barev. V ulicích jsme viděli staré kloubové MANy, Mercedesy, Neoplany, Renaulty a Heulliezy z 80. až 90. let 20. století. Ty novější německé autobusy už jsou nízkopodlažní.
Další Heulliez firmy Transtriumf. Tento dopravce má svoje vozy dokonce očíslované.
Další dopravce, provozující zřejmě jen jednu z linek do Zlatých Písků, firma Travel Zlatni Pjasaci (Zlaté Písky), jezdí s hrůznými zelenobílými autobusy značky Kenta. Tato vozidla si své kilometry již odjezdila a jejich technický stav není právě nejlepší.
Nepříliš povedený stroj Kenta vozí turisty do Zlatých Písků.
Návštěva Varny proběhla během jediného dne, takže informace jsou spíše útržkovité a určitě ne kompletní, zejména co se týče vozového parku městské dopravy. Určitě se po Varně prohání ještě mnoho dalších typů autobusů, které však zůstaly našim očím skryté. I v tomto městě se potvrzuje, že Balkán a Východní Evropa je stále jedno veliké vrakoviště západní Evropy.
Na hlavním náměstí se dá během chvilky shlédnout neuvěřitelné množství typů autobusů.
A na závěr fotka dožívajícího MANu.