Polská metropole s téměř 2 miliony obyvatel se za poslední roky výrazně proměnila k lepšímu. Nemalou zásluhu na tom má také varšavský organizátor veřejné dopravy, městská organizace ZTM. Ta sdružuje veškeré aktivity týkající se veřejné dopravy ve Varšavě a okolí a pomocí jednotlivých dopravců provozuje nejrozsáhlejší dopravní systém v Polsku. ZTM je vlastně takové ředitelství veřejné dopravy, které se stará o organizaci jednotlivých druhů dopravy pomocí smluv s dopravci, aplikuje jednotný tarif, zajišťuje prodej i kontrolu jízdních dokladů, jednotný informační systém včetně infocenter, řeší zastávkovou infrastrukturu, investice do dopravních staveb včetně rekonstrukcí a provozuje rovněž síť záchytných parkovišť P+R. Donedávna provozoval také síť městských půjčoven kol (nyní ho provozuje městská správa komunikací).

Pro druhou linku varšavského metra bylo pořízeno 35 nových šestivozových průchozích jednotek Siemens Inspiro. Tyto soupravy jezdí i na lince M1 spolu se staršími vlaky.
V posledních letech se do modernizace veřejné dopravy mohutně investovalo. Otevřena byla dlouho očekávaná druhá linka metra, postaveny byly nové tramvajové tratě, mnoho již existujících bylo zmodernizováno, rozvinul se také systém městské železnice. Všechny druhy dopravy se dočkaly obnovy vozového parku a jako houby po dešti vyrostly nové jízdenkové automaty i zastávkové přístřešky. I díky tak velké péči má veřejná doprava ve Varšavě oproti dopravě individuální hlavní slovo. Jednotný tarif umožňuje využívat v rámci cest po městě i regionální železnici a libovolně přestupovat v rámci časové...
K dosud jediné lince metra vedoucí z jihu na sever přibyla na jaře 2015 dlouho očekávaná druhá linka, která zatím vede pouze v centru města, má 7 stanic a 6 km ujede za 12 minut.
Architektura stanic druhé linky metra je jednotná, stanice se ale od sebe odlišují barvou obložení stěn na nástupištích i skleněných přístřešků nad uličními výstupy. Každá stanice má svoji vlastní originální barvu. Například Rondo Daszynskiego je červené.  Otevření nových stanic s sebou přineslo i mírnou redukci povrchové dopravy, na druhou stranu i kultivaci prostoru nad stavbou metra a nové možnosti přestupů.
Druhá linka metra má odlišný informační systém, který obsahuje mimo jiné také přehledná schémata stanic a číselně odlišené jednotlivé výstupy.
Na druhé lince metra jsou použity vysoké skleněné turnikety. I zde ale bývají otevřeny boční nouzové východy, kterými může černý pasažér snadno proniknout. Na obou koncích druhé linky se aktuálně připravuje prodloužení trasy.
Jako houby po dešti vyrostly nové jízdenkové automaty, které provozují 2 soukromé společnosti, každá s odlišnou barvou automatu. Jednotný tarif však umožňuje využívat v rámci cest po městě i regionální železnici a libovolně přestupovat v rámci časové platnosti jízdenky. Tržby z jízdného pokrývají cca 35 % veškerých nákladů.
Ve Varšavě nefunguje žádný klasický velký dopravní podnik, jednotlivé druhy dopravy jsou provozovány pod taktovkou ZTM buďto městskými nebo soukromými dopravci. Metro, tramvaje, městská železnice a cca 75 % městských autobusů je pokryto dlouhodobými smlouvami s dopravci vlastněnými městem, zbylý podíl autobusů se soutěží buďto pouze v rámci Varšavy nebo ve spolupráci s okolními obcemi. ZTM také přispívá regionálnímu železničnímu dopravci kvůli uznávání integrovaných jízdenek v příměstských vlacích. Celé území spravované ZTM je rozděleno do dvou zón – jedné městské a jedné příměstské. Kvůli...
Nový informační systém v metru M2, to jsou přehledné mapy sítě, schémata okolí, jasně označené výstupy z metra i navigace k ostatním druhům dopravy. Piktogramy jednotlivých druhů dopravy nápadně připomínají německý systém.
Prozatímní západní konečná stanice linka M2 Dworzec Wilenski je laděna do modré barvy a přestupuje se tu nejen na mnoho tramvají pokračujících dále do severovýchodní části Varšavy, ale také na regionální vlakovou linku ukončenou přímo uvnitř nového nákupního centra.
Nová zelená stanice Stadion Narodowy vyrostla také poblíž nového národního stadionu, kde se v roce 2012 konal fotbalový šampionát. Nově tady zastavují také příměstské vlaky.
Varšavský organizátor veřejné dopravy, městská organizace ZTM, sdružuje veškeré aktivity týkající se veřejné dopravy ve Varšavě a okolí. Stará se o organizaci jednotlivých druhů dopravy pomocí smluv s dopravci, aplikuje jednotný tarif, zajišťuje prodej i kontrolu jízdních dokladů, jednotný informační systém včetně infocenter, řeší zastávkovou infrastrukturu, investice do dopravních staveb včetně rekonstrukcí a provozuje rovněž síť záchytných parkovišť P+R.
K dosud jediné lince metra vedoucí z jihu na sever přibyla na jaře 2015 dlouho očekávaná druhá linka, která zatím vede pouze v centru města, má 7 stanic a 6 km ujede za 12 minut. Pro druhou linku bylo pořízeno 35 nových šestivozových průchozích jednotek Siemens Inspiro. Tyto soupravy jezdí i na lince M1 spolu se staršími vlaky Alstom (18 jednotek) a ještě staršími ruskými vozy z Mytišči (22 souprav). Druhá linka má odlišný informační systém, který obsahuje mimo jiné také přehledná schémata stanic a číselně odlišené jednotlivé výstupy. Architektura stanic je jednotná, stanice se ale od sebe...
Legendární stanice metra M1 Centrum leží přímo v srdci Varšavy jednu stanici od hlavního vlakového nádraží a poblíž proslulého Paláce kultury.
18 starších jednotek Alstom můžete spolu s ostatními typy vidět na první lince M1 vedoucí z jižního sídliště Kabaty skrz centrum na sever do přestupního uzlu Mlociny.
Druhým nejpočetnějším typem varšavského metra jsou nejstarší ruské vozy z Mytišči, kterých tu ještě jezdí 22 souprav. K vidění opět na první lince M1.
Hlavní varšavské nádraží prošlo nedávno poměrně zdařilou rekonstrukcí, která přinesla více světla i nákupních možností do jinak poměrně ponurých podzemních prostor této průjezdné stanice.
Prokoukla zejména hlavní odbavovací hala, pod níž se nachází kolejiště dálkových vlaků. Kromě četných obchodů tu také přibylo další z 22 infocenter varšavské MHD, provozovaných organizátorem ZTM.
Varšava vlastní městského provozovatele vlaků, společnost SKM, která provozuje linky S s pomocí 32 nových nízkopodlažních elektrických jednotek od firem Newag a Pesa. Tyto červenokrémové vlaky jezdí na čtyřech linkách S nejčastěji ve 30minutových intervalech a část z nich se sjíždí v centrálním východozápadním (z velké části podzemním) úseku, kde spolu s ostatními regionálními vlaky dopravce Koleje Mazowieckie (KM) tvoří krátký souhrnný interval. Vlaky nově zajišťují také obsluhu letiště, odkud jezdí v souhrnném 15minutovém intervalu. Vlaky SKM jsou integrovány plně, ostatní zelenožluté vlaky...
Varšava vlastní městského provozovatele vlaků, společnost SKM, která provozuje linky S za pomoci 32 nových nízkopodlažních elektrických jednotek od firem Newag a Pesa. Linky S projíždějí také centrálním železničním tunelem pod středem města.
Vlaky SKM jsou integrovány plně, ostatní zelenožluté vlaky KM (linky R) pouze částečně (jsou objednávány Mazovským vojvodstvím a ZTM u nich domluvilo uznávání dlouhodobých a turistických jízdenek). Firma KM jezdí na regionálních linkách buďto s původními nebo modernizovanými legendárními elektrickými jednotkami EN57 nebo s novými nízkopodlažními vlaky Stadler.
Tyto červenokrémové vlaky SKM jezdí na čtyřech linkách S nejčastěji ve 30minutových intervalech a část z nich se sjíždí v centrálním východozápadním (z velké části podzemním) úseku, kde spolu s ostatními regionálními vlaky dopravce Koleje Mazowieckie (KM) tvoří krátký souhrnný interval.
Do systému MHD patří také samostatná trať WKD z centra města na západ, kterou objednávají obce na trase této linky. I zde byl nedávno částečně obnoven vozový park. Linka WKD končí v centru Varšavy zde.
Kromě varšavského centrálního nádraží prokouklo také sousední západní nádraží, poblíž kterého najdete i centrální autobusové nádraží pro dálkové linky.
Vlaky nově zajišťují také obsluhu letiště Fryderyka Chopina jihozápadně od centra, odkud jezdí v souhrnném 15minutovém intervalu linky S2 a S3 společně provozované SKM i regionálním dopravcem KM.