Varšava (5.11.2009)

Listopadová Varšava není rozhodně nic veselého ani příliš přátelského. Na první pohled to vypadá, že se tu v oblasti městské dopravy není z čeho radovat - nekonečné a všudypřítomné kolony aut, staré a nepohodlné tramvaje, nevyužitá a zanedbaná železniční infrastruktura, chybějící linka metra od východu na západ.

Listopadová Varšava není rozhodně nic veselého ani příliš přátelského. Na první pohled to vypadá, že se tu v oblasti městské dopravy není z čeho radovat - nekonečné a všudypřítomné kolony aut, staré a nepohodlné tramvaje, nevyužitá a zanedbaná železniční infrastruktura, chybějící linka metra od východu na západ.
Vyspělejší verze typické polské tramvaje Konstal před výborně nasvětlenou dominantou Varšavy. Tramvajové tratě v centru Varšavy jsou naštěstí odděleny od ostatního provozu. Jinak by byly beznadějně utopeny v nekonečných zácpách.
I když jízda modernizovanou elektrickou jednotkou na městské železniční lince S2 připomíná jízdu nákladním vagonem, lidé tu železnici používají, potenciál je obrovský. Škoda, že dojem kazí stará nebo špatně modernizovaná technika, nepravidelné intervaly a přeplněné vlaky. Nadějí je zařazení všech vlaků ve Varšavě do integrace. Zdejší společnost ZTM sdružuje všechny druhy veřejné dopravy ve městě a postupně se jí daří integrovat další a další linky.
Interiér vydařené celonízkopodlažní polské tramvaje PESA. Vypilovanější verze této tramvaje se již brzy stane základem vozového parku varšavských tramvají.
Úspěchů je však více - například dokončená první linka metra, chystaná dodávka nízkopodlažních tramvají, obnova vozového parku autobusů, zdravé zapojení soukromých autobusových dopravců do MHD či vcelku kvalitní informování ve vozidlech a na zastávkách. V obdivuhodném stavu jsou tramvajové tratě, důkladnou rekonstrukcí prošel celý východozápadní tah z Pragy přes centrum města a dále na západ. Díky tomu poznaly i autobusy výhody jízdy po tramvajových kolejích a první nesmělá preferenční opatření tu sklízí první plody.
Informace v reálném čase zdobí tramvajové zastávky v centru Varšavy. Informační hodnotu snižují poměrně nepřesné údaje, které se s realitou občas neslučují.
Také jediná linka metra doznala informačního pokroku. Na všech stanicích jsou instalovány LCD obrazovky, ukazující trasu a čas do příjezdu příští soupravy. I když ve zkušebním provozu, přesto užitečné a funkční.
Cestující ve stanici Centrum nastupují do šestivozové francouzské jednotky Alstom. Tyto vozy však nepředstavují to nejnovější z varšavského metra.
To nejnovější ve vozovém parku varšavského metra jsou tyto ruské soupravy. Při prodloužení linky metra bylo potřeba doplnit vozový park a prodloužit soupravy se 4 vozů na 6. Po dodávce údajně nespolehlivých francouzských Alstomů následovala dodávka nových "osvědčených" vložených ruských vozů z Mytišči. Poté přišly i tyto soupravy ze Sankt Petěrburgu. Oproti svým předchůdcům z Mytišči se na první pohled liší novým čelem a poupraveným interiérem.
Autobusy v novém velkorysém terminálu Mlociny, který byl vybudován nad definitivní konečnou stanicí metra na severu města.
Stará technika uprostřed nové infrastruktury. Terminál Mlociny v sobě skrývá obrovské parkoviště P+R, kapacitní autobusový terminál a neméně velkorysé tramvajové obratiště.
Schéma terminálu Mlociny v grafice varšavského metra. Nad nástupními hranami autobusových a tramvajových linek se tyčí spojovací vestibul k několikapatrovému parkovišti. Zatím se však nedaří cestující nasměrovat tam, kam by si nájemníci a provozovatel terminálu představovali.
Opravdu přehnané je tramvajové obratiště s 6 nástupišti. Vše je sice přichystáno na přivedení tramvajové trati po novém mostě přes Vislu, ale i tak by šlo vyřešit takový terminál mnohem lidštěji a úsporněji.
Jedna z mála prvních vlaštovek v podobě jízdenkových automatů. Možnost zakoupení všech druhů jízdenek a placení všemi způsoby může časem nahradit klasická prodejní okénka.
Aktuální chlouba varšavské městské dopravy - realizovaná preference na mostě přes Vislu z centra do čtvrti Praga. Tramvaje ani autobusy se již netopí v celodenních zácpách, oba jedou ve vyhrazeném jízdním pruhu, a to v obou směrech. Oproti původnímu stavu muselo dojít k obrovské úspoře času. V dálce se tyčí jeřáby nad právě budovaným národním stadionem.