Unikátní tramvajový provoz najdete mezi městečky Vélez-Málaga a Torre del Mar cca 30 km východně od Málagy. Unikátní je především v tom, že zde tramvaje jezdily pouhých 6 let. Tato meziměstská trať obsluhující cca 100 000 obyvatel byla za velké slávy otevřena v roce 2006 a po pouhých 6 letech po změně politické reprezentace na místní radnici zbrkle opuštěna. A důvod? Nereálné odhady počtu cestujících, štědré eurofondy a následná ekonomická krize s nechutí dotovat ztrátový tramvajový provoz. A k tomu nedostavěný severní konec linky, kvůli kterému byly podél celé trati paralelně provozovány i autobusy. Tato vražedná kombinace vyústila v již 10 let chátrající trať zarůstající plevelem a postupně využitou jako parkoviště místních majitelů plechových miláčků. Dodnes jsou tramvaje pro tuto trať uskladněny v místní vozovně, která teď slouží hlavně k parkování autobusů.

Podél pětikilometrové trati s 9 zastávkami dnes jezdí autobusy a kromě zaparkovaných aut slouží tramvajové těleso také jako prostor pro venčení psů nebo úložiště komunálního odpadu. Trať začíná v centru přímořského letoviska Torre del Mar a dále obloukem opisuje severní část města a vede podél (částečně i uprostřed) silnice spojující Torre del Mar s historickým městečkem Vélez-Málaga. V něm pak pokračuje jednokolejně po místní severojižní třídě. Až do jejího zrušení byla ukončena na jižním okraji centra, plánovaného prodloužení o jednu zastávku na jeho severní okraj k bývalé železniční...
I když zde tramvaje nejezdí už 10 let, stále jsou všechny tři vozy CAF Urbos 2 uskladněny v místní vozovně, která dnes slouží jako autobusové garáže dopravce Alsa. Tramvaje se pokusili prodat do australského Sydney, ale po nákupu nových vozů byly navráceny zpět. Stejné vozy jezdí také na lince metra v Seville.
Už 10 let opuštěná tramvajová trať postupně zarůstá středomořskou flórou. Tramvaje zde jezdily v letech 2006-2012. Počty cestujících i díky nedostavěnému severnímu konci a souběžné autobusové dopravě zdaleka nedosahovaly původních prognóz, a tak se místní radnice rozhodla po pár letech tramvaje přestat dotovat.
Další zarostlá zastávka na meziměstském úseku mezi přímořským letoviskem Torre del Mar a historickým městečkem Vélez-Málaga. Na mnoha místech už byly sneseny i troleje.
Nikdy nedostavěný severní konec tramvajové linky u budovy bývalého nádraží regionální železnice z Málagy přes Vélez do místních hor. Těsně přes dokončením tohoto úseku, který by znamenal možnost omezení souběžných autobusů a plné obsluhy městečka Vélez, byl celý tramvajový provoz zrušen.
Opravená nádražní budova na severní konečné tramvajové trati ve Vélez-Málaga. Tudy jezdily vlaky z Málagy směrem do kopců na severu. Pobřežní úsek byl zrušen v roce 1968, trať pokračující na sever do městečka Ventas de Zafarraya byla opuštěna ještě o 8 let dříve.
Poblíž severní konečné tramvajové trati je také malé autobusové nádraží, kde končí i příměstská autobusová linka z Málagy. Která sem jezdí cca každou půlhodinu, souběžně s městskými autobusy z letoviska Torre del Mar.
Nikdy neotevřený severní konec tramvajové trati vede západním okrajem centra městečka Vélez-Málaga. Dnes slouží tramvajové těleso s umělým trávníkem třeba jako promenáda pro venčení psů.
Tramvaje jezdily v tomto dvojměstí v letech 2006-2012. Od té doby jsou 3 nízkopodlažní tramvaje CAF Urbos 2, stejné, jaké jezdí na lince metra v Seville, uskladněny v místní vozovně cca v polovině trasy linky, jedna dokonce stojí venku. Tramvaje absolvovaly neúspěšný pokus o prodej do australského Sydney (zde opravdu krátce jezdily, ale po nákupu nových tramvají se sem zas vrátily). Tramvajové těleso postupně chátrá, zarůstá plevelem a trolejové vedení už někde zcela zmizelo a jinde zůstaly prověšené dráty. Podél trati jezdí městské autobusy Mercedes-Benz Citaro dopravce Alsa na hlavní lince...
Další využití našla opuštěná trať jako místo pro uložení komunálního odpadu. V plánech bylo už několikrát obnovení provozu a dokonce prodloužení trati z Torre del Mar podél pobřeží směrem k Málaze, zatím se však nic konkrétního neděje.
Původní konečná na jižním okraji městečka Vélez-Málaga, odkud bylo připraveno prodloužení o jednu zastávku severním směrem. Těsně před prodloužením byla ale celá trať zrušena. Dnes je těleso používáno také jako parkoviště.
Trať vede od jihu do města Vélez prostředkem místní hlavní severojižní třídy v této jednokolejné podobě. Podél kolejí jezdí jak městské, tak i příměstské autobusy z Torre del Mar i vzdálenější Málagy.
Souběžná stopa tramvajové trati na hlavní silnici spojující města Torre del Mar a Vélez. Obě města mají dohromady téměř 100 000 obyvatel.
Zde opouští tramvajová trať hlavní severojižní silnici a krouží východním obloukem kolem letoviska Torre del Mar, aby skončila v jeho centru. Zde troleje stále zůstávají, i když už značně prověšeny.
Tramvaje zde dojezdily po pouhých 6 letech provozu. Došlo k tomu po výhře populistické strany v komunálních volbách, která už nechtěla platit drahý provoz a údržbu trati, po které nejezdilo zdaleka tolik lidí, jak se očekávalo. Není divu – linka ještě nebyla zcela dostavěná a podél ní jezdily autobusy, které lidi dovezly až do center obou měst.
Meziměstský úsek a jeho část vedená východním obloukem kolem centra přímořského letoviska Torre del Mar.
Podél tramvajové trati jezdí kromě městských autobusů také příměstská linka do Málagy v poměrně krátkém intervalu a s patnáctimetrovými Setrami, rovněž v podání dopravce Alsa. Část spojů je vedena z Málagy pouze do letoviska Torre del Mar. Autobusová doprava nabízející zastávky i přímo v centru obou měst v kombinaci s přímou linkou do Málagy je určitě pro všechny ekonomicky výhodnější a pro řadu cestujících možná i praktičtější. Na návrat tramvají to tak asi nevypadá. Jediný smysl by mělo možná její prodloužení hustě obydlenou pobřežní aglomerací a propojení s vedlejším provozem v Málaze...
Zakončení tramvajové trati v centru letoviska Torre del Mar. V plánu bylo pokračování linky západním směrem až k 30 km vzdálené Málaze, kde se měla propojit s místním systémem metra. Ostatně do roku 1968 vedla mezi oběma městy v nyní hustě osídlené aglomeraci regionální železnice.
Místo tramvají jezdí mezi oběma městy tyto autobusy dopravce Alsa. Celkem má místní MHD 5 linek, jednička je páteřní. Autobusy zajíždějí i k místním plážím v Torre del Mar.
Souhrnný jízdní řád MHD měst Vélez-Málaga a Torre del Mar. Páteřní linka 1 jezdí každý den, čtyřka jen ve všední dny a sobotu. Linky 2 a 3 jen ve všední dny a linka 5 jen o víkendech.
Zdejší provoz, který kdysi začínal novou éru tramvají v jižním Španělsku, je tak odstrašujícím příkladem, jak nestavět poměrně nákladnou infrastrukturu bez střízlivých prognóz nebo v nesmyslných etapách a při zachování tunelujících souběhů s původními autobusy. Možná nebýt ekonomické krize před 10 lety a za předpokladu dokončení severního prodloužení a bouřlivějšího rozvoje této lokality, by tramvaj smysl dávala, takto bude ale jen pomníkem slepých uliček.
Autobusový terminál v Torre del Mar, odkud jezdí v krátkém intervalu patnáctimetrové příměstské autobusy Setra dopravce Alsa do 30 km vzdálené Málagy. Také zde je památka po zrušené regionální železnici z Málagy v podobě nádražního domku.