Rakouská metropole loni konečně dostavěla nové Hlavní nádraží. Tato obří stavba, která je v evropském měřítku ojedinělá, trvala zhruba 5 let. Slavnostní otevření, i když jeho část fungovala již dříve, proběhlo k prosincové změně jízdního řádu 2014. Nyní má Vídeň konečně jedno centrální nádraží, kudy projíždějí všechny hlavní směry železničních tratí, jak od Prahy, tak Bratislavy, Budapešti i jednotlivých rakouských měst. Spolu s tím začaly ve dvouhodinovém taktu fungovat i nové vlakové jednotky Railjet mezi Prahou a Vídní. Od poslední návštěvy se také rozrostla síť metra na levém břehu Dunaje a o něco se prodloužila i zdejší tramvajová síť. Velký pokrok nastal také v obnově vozového parku autobusů.

Nové hlavní nádraží se stalo multimodálním přestupním uzlem. Přestupovat tu můžete mezi dálkovými vlaky, místními vlaky S, metrem, tramvajemi, městskými i regionálními autobusy. Nové hlavní nádraží umoňuje průjezd dálkových i příměstských vlaků skrz Vídeň.
Rakouská metropole loni konečně dostavěla nové Hlavní nádraží. Tato obří stavba, která je v evropském měřítku ojedinělá, trvala zhruba 5 let. Slavnostní otevření, i když jeho část fungovala již dříve, proběhlo k prosincové změně jízdního řádu 2014. Nyní má Vídeň konečně jedno centrální nádraží, kudy projíždějí všechny hlavní směry železničních tratí, jak od Prahy, tak Bratislavy, Budapešti i jednotlivých rakouských měst. Spolu s tím začaly ve dvouhodinovém taktu fungovat i nové vlakové jednotky Railjet mezi Prahou a Vídní. Od poslední návštěvy se také rozrostla síť metra na levém břehu...
Novému hlavnímu nádraží dominuje vzdušné zastřešení, zajímavé zdálky nebo z ptačí perspektivy, z pohledu běžného nádražního cestujícího však nijak zvlášť pozoruhodné.
Nové hlavní nádraží je průjezdné a vzniklo v prostoru poblíž bývalého jižního a východního nádraží. Okolo něj vzniká zcela nová obytně-administrativní čtvrť. Nádraží má velkorysé zastřešení nástupišť a poměrně jednoduše se v něm dá orientovat - kolmo pod 12 nadzemními nástupišti je dvoupatrová průchozí pasáž, která slouží zároveň jako čekací prostor a místo pro další služby a obchody. Zároveň není nové nádraží bariérou, neboť je prostupné z jeho obou stran. Poměrně dobře je navázáno také na okolní tramvaje a autobusy a z obchodní pasáže se lze dostat přímo i ke stanici metra (byť pod názvem...
Na regionálních vlacích a stále častěji i na linkách vídeňského S-Bahnu můžete potkat tyto nové elektrické jednotky Talent. Po nadzemních kolejích hlavního nádraží jezdí linky S60 a S80, ostatní S-Bahn jezdí z podzemí, kde mají všechny linky společné nástupiště.
Hlavní nádraží podjíždí na dvou místech tramvaje. Na západě je to linka O, na východě pak linka D, která sem byla prodloužena a má být prodlužována i nadále na jih s postupným zastavěním okolního volného prostoru. Pod kolejemi hlavního nádraží se skrývá také místní regionální autobusové nádraží. Nově jezdí přes průjezdné hlavní nádraží společně s regionálními a dálkovými vlaky také linky S60 a S80, původně ukončené na východním nádraží. Tyto linky ale mají poměrně dlouhé intervaly (linka S60 jezdí ve špičkách po půl hodině, jinak po hodině, linka S80 jezdí v intervalu 60 minut celý den). Na...
Schéma okolí nového hlavního nádraží. Velká část okolního území ještě čeká na využití. Nové nádraží odbavuje vlaky do všech světových stran. Nově i české Railjety jedoucí z Prahy každé dvě hodiny.
Další zaznamenáníhodnou novinkou ve vídeňské MHD je rozvoj metra a tramvají na levém břehu Dunaje v severovýchodní části města. Na podzim roku 2013 byla zdejší linka U2 prodloužena o více než 4 kilometry ze stanice Aspernstrasse do nové stanice Seestadt. Metro přijelo do polí, okolní výstavba zcela nového "města" se teprve rozjíždí a ani teď není velká část okolního území zastavěná. Na novém úseku, kam jezdí pouze každé druhé metro, jsou 3 stanice, všechny nadzemní, neboť i trasování celého úseku je nadzemní, na estakádě. Na první nové stanici Hausfeldstrasse je možné přestoupit na...
Jižně od hlavního nádraží leží nová konečná tramvajové linky D, která má také zastávku přímo pod východním koncem vlakových nástupišť. V budoucnu se má tato trať prodlužovat dále na jih, neboť okolo se mohutně staví a bude nutné novým obyvatelům i pracovníkům nabídnout kvalitní veřejnou dopravu.
K novému úseku metra U2 do budoucí nové čtvrti se v roce 2013 vydala také tramvaj po nové trati dlouhé téměř 5 km. Nově sem vede linka 26, která dříve jezdila ze čtvrti Kagran po jižní trati do čtvrti Aspern. Tam ji vystřídala linka 25 a zároveň vznikla nová krátká propojka severně od stanice metra Kagran. Čistě levobřežní jsou tak už dvě vídeňské tramvajové linky. Na obou je kombinován provoz starých i nových tramvají. Linka 26 vede v novém úseku v části trasy po viaduktu překonávajícím dálnici a železniční trať. Uprostřed tohoto viaduktu je nová stanice nad místní nákupní zónou s...
Hlavní nádraží je prostupné skrz a toto je jeho "odvrácená" jižní část, kde mají svoje stanoviště taxíky a vidět je také provizorní vyhlídková věž, ze které bylo možné v předchozích letech sledovat výstavbu nového nádraží.
Výraznou proměnou, kterou ocení cestující v celé Vídni, prochází vozový park autobusů. Vídeňský DP podepsal v roce 2013 kontrakt na dodání 217 nových autobusů, což je zhruba polovina jeho vlastního vozového parku. Celkem má být do roku 2016 dodáno cca 140 kloubových a 70 standardních naftových autobusů Mercedes-Benz Citaro 2. generace s motory splňujícími normu Euro 6. Již dnes jezdí v ulicích zhruba stovka kloubových a asi 25 standardních vozů. Nové autobusy mají odlišný nátěr, který si zvolili sami cestující v anketě. Na rozdíl od předchozí červenošedé kombinace jsou nové autobusy opět...
Vzdušný interiér odbavovací haly hlavního nádraží, která slouží zároveň jako nákupní pasáž i jako průchod ze severního okolí nádraží do jižního. Souhrnná odjezdová tabule se hemží vlaky S-Bahnu, až mezi nimi dálkové vlaky trochu zanikají.
Stejné autobusy, i když s mírnými odlišnostmi ve výbavě nebo typu dveří, jsou dodávány také pro subdodavatele vídeňského DP, kterými jsou například soukromí dopravci Gschwindl nebo Postbus. Původního barevného schématu se ale drží nová Citara u dopravce Dr. Richard. Pro pořádek je nutno uvést, že ze zhruba stovky vídeňských autobusových linek jich DP jezdí vlastními autobusy jen necelou polovinu. Ostatní tvoří subdodávky.
Přímo pod kolejištěm hlavního nádraží najdete také malé autobusové nádraží pro regionální i dálkové spoje. Toto je odjezdový informační panel, který provozuje místní organizátor integrované dopravy VOR, který v samotném městě příliš nepůsobí (ani není vidět).
Ve výčtu nových autobusů nesmí chybět ani 12 minielektrobusů Siemens-Rampini s pantografem pro možnost dobíjení z troleje v konečných, které jezdí od roku 2013 na linkách křižujících historické centrum v rámci vnitřku tramvajového okruhu, který objíždějí linky 1 a 2. Na lince 4A vyjíždějící ze zastávky Karlsplatz, využívající z části nepojížděnou tramvajovou trať, jezdí 6 nových hybridních autobusů Volvo ve dvanáctimetrovém provedení, ve shodném barevném schématu jako nová Citara.
Bývalý prostor původních koncových nádraží, kolejišť i překladišť okolo hlavního nádraží dnes čeká na nové využití. Přímo před novou halou hlavního nádraží zastavuje tramvajová linka O, na ostatní linky musíte sejít o patro níže.
Poměrně nenápadné jízdenkové automaty u vstupu do metra umí nabídnout veškerý sortiment jízdenek a samozřejmostí je možnost zaplatit mincemi, bankovkami i kartou. Vídeň se stala vzorem Praze při zlevňování roční jízdenky, která však narozdíl od Prahy byla ve Vídni extrémně drahá.
Nová tramvajová propojka severně od stanice metra Kagran v levobřežní části Vídně. Namísto jedné linky jezdí v této oblasti linky 25 a 26, linka 26 po zcela nové trati napojující se na nový úsek metra U2.
Nová trať vedoucí k novým stanicím metra U2 má i jednu zvláštnost. Na tomto viaduktu přes železniční trať a dálnici je levostranný provoz kvůli mezilehlé zastávce s ostrovním nástupištěm. Proto se na obou koncích estakády tramvaje takto vykřižují.
Autobusy zapojené do integrovaného systému VOR jsou takto označeny příslušnými logy. To se netýká městských autobusů ve Vídni, jejichž jednotícím znakem je červený nátěr.
Nová tramvajová smyčka Hausfeldstrasse pro linku 26 u jedné z nových stanic metra U2, které od roku 2013 směřuje do nově vznikající čtvrti Seestadt. Prodloužená trať má délku cca 5 km.
V nové stanici metra Hausfeldstrasse je možné přestoupit nejen mezi metrem, tramvajemi a autobusy, ale také na tuto lokální železniční trať. Motoráky tu jezdí souběžně s novým úsekem metra.
Celý nový úsek metra U2 je veden na estakádě a má tři stanice. U každé z nich navazují místní autobusy. Okolí nového úseku je zatím nezastavěné, zcela nová obří čtvrť i s plánovaným umělým jezerem teprve vyrůstá.
Na novém čtyřkilometrovém úseku metra U2 jezdí zatím pouze každá druhá souprava, po většinu dne a týdne je zde desetiminutový interval. Nové soupravy metra mají v čelním prostoru pro kola a kočárky takto vesele řešený interiér.
Seestadt, konečná stanice, prosíme, vystupte do nikam. Možná již za pár let budou nové stanice linky U2 obklopeny životem a vodou.
Na nové konečné stanici metra Seestadt lze přestoupit na městské autobusové linky provozované většinou dopravcem Postbus, ovšem v jednotném vídeňském nátěru.
I u mezilehlé stanice Aspern Nord lze přestupovat na autobusy do okolí. I když je metro vedeno po estakádě viditelné z širokého okolí, nechybí výrazné označení stanice symbolem metra.
Asi nejnápaditější stanicí nového úseku metra je Aspern Nord se zajímavou "mapou" v čele jejího nástupiště. Jinak odpovídá architektura nových stanic i nadále jednotnému vídeňskému standardu.
Ale vraťme se zpátky do centra, kde na dvou ze třech centrálních linek obsluhujících historické jádro uvnitř "Ringu" jezdí tyto minielektrobusy Siemens-Rampini, testované i v Praze nebo Brně. Celkem jich má Vídeň k dispozici 12.
Hlavní zvláštností těchto elektrobusů je dobíjení na konečných z trolejbusového vedení pomocí tohoto pantografu. V rovinatém centru Vídně a s malou dojezdovou vzdáleností tento systém funguje bez problémů.
Dalším příspěvkem k ekologické dopravě v centru Vídně je autobusová linka 4A začínající poblíž Karlova náměstí a využívající zčásti zrušenou tramvajovou trať. Na lince 4A jezdí tyto autobusy Volvo s hybridním pohonem.
Hybridní Volva vypínají motor, když není potřeba k výrobě energie, proto jsou mnohem tišší než klasické autobusy. Těchto 6 hybriních autobusů už má modernizovaný jednotný nátěr stejný jako všechny nově dodávané autobusy.
Možná už navždy tramvajemi opuštěná konečná Oberlaa původní linky 67 u stejnojmenného oddechového a lázeňského areálu na jihu Vídně, kam se již staví prodloužená linka metra U1. Místo tramvají tu do doby zprovoznění metra jezdí náhradní autobusy, zjišťované pro vídeňský DP subdodavateli. Jak vidno z obrázku, různé dopravce sjednocuje modernizovaný jednotný nátěr, který je použit u nové obří dodávky autobusů, jež z poloviny obmění autobusový park na vídeňských městských linkách.
Vzorný "bezešvý" přestup mezi tramvají 67 a náhadní autobusovou linkou 67E. Zkrácení tramvaje od února 2014 je způsobeno stavbou nových stanic metra U1, kvůli nimž se do zrušeného úseku tramvaje již nevrátí.
3D reklama na nový úsek metra U1 do stanice Oberlaa na jihu Vídně. Již probíhající stavba pěti nových stanic na téměř 5 km délky by měla být hotova v roce 2017,
Výrazná obměna vozového parku městských autobusů probíhá právě nyní. Celkem má být dodáno přes 200 nových autobusů Mercedes-Benz Citaro druhé generace, z toho 140 kloubových. Vozový park vídeňského DP tak bude obnoven více než z poloviny. O podobě nátěru, který odlišuje nové autobusy od starších, hlasovali cestující v anketě.
Vozovna příměstské tramvaje WLB, kterou tato linka projíždí skrz s cestujícími. Poté vjede do podzemního úseku společného s dalšími tramvajemi a dále míří severním směrem k centru města do smyčky Opera.