Asi nejvýraznější změnu v poslední době zaznamenalo vídeňské metro. Již před rokem byla prodloužena linka U1 severním směrem z Kagranu do Leopoldau. Nový úsek navazuje na asi nejzajímavější úsek vídeňského metra (kromě polotramvajové linky U6), vedoucí většinou nad zemí po betonových estakádách s nadzemními stanicemi s bočními nástupišti a charakteristickým zaobleným zastřešením.

Chloubou vídeňské dopravy je ultranízkopodlažní tramvaj ULF.
Asi nejvýraznější změnu v poslední době zaznamenalo vídeňské metro. Již před rokem byla prodloužena linka U1 severním směrem z Kagranu do Leopoldau. Nový úsek navazuje na asi nejzajímavější úsek vídeňského metra (kromě polotramvajové linky U6), vedoucí většinou nad zemí po betonových estakádách s nadzemními stanicemi s bočními nástupišti a charakteristickým zaobleným zastřešením.
Interiér staré soupravy vídeňského metra.
Futuristický vzhled severní části linky U1 umocňuje průjezd vídeňským "Manhattanem" - administrativně-kulturně-kongresovým centrem na ostrově mezi starým a novým ramenem Dunaje. Zdejší skleněné mrakodrapy, které se i nadále rozšiřují o další výškové budovy, se tak ideálně doplňují s nadzemním metrem. I když je občas nadzemní úsek zakrytý, cestujícím se nabízejí výborné výhledy do okolní krajiny včetně poklidného starého ramene Dunaje.
Linka U1 je v severní části vedena převážně nad zemí. V pozadí je vídeňské mezinárodní kongresové centrum.
Nový úsek linky U1 vyjíždí z nadzemní stanice Kagran, míjí zrušené depo metra a rychle se zanořuje pod zem do stanice Kagraner Platz. Nad stanicí je nový terminál autobusové dopravy s jedním velkým nástupním ostrovem.
U nové stanice metra U1 Kagraner Platz můžete přestoupit také na tramvaj č. 26, obsluhující severní část Vídně.
Poblíž se nachází také zastávka tramvaje. I přes moderní vzhled autobusového terminálu zde můžete vidět typické zastávkové označníky. Při dalším pokračování se metro opět vynořuje na povrch a takto zůstává další tři stanice, kdy lemuje souběžnou kapacitní výpadovku na severovýchod.
Oprýskaná souprava metra se zanořuje pod zem na novém úseku linky U1 do Leopoldau.
Předposlední stanice je zase pod zemí a poslední stanice - Leopoldau se přimyká k železniční trati se stejnojmenným nádražím. Stanice metra sice leží v nadzemní úrovni, nástupiště je však ponořeno do betonu. Protože jezdí do nového úseku každá souprava, je znát značný úbytek cestujících oproti staršímu úseku do Kagranu. Nový úsek metra obsluhuje přímo oblast Kagranu a Leopoldau, bez většího rozsahu návazné dopravy. Konečná stanice Leopoldau též nabízí obrovské parkoviště P+R.
Konečná stanice Leopoldau s novou soupravou metra.
Všechny nové stanice mají stejný vzhled ve stylu celé trasy U1 v barevné kombinaci bílé s červenou. Ve Vídni je totiž zvykem zachovávat stejný architektonický styl všech stanic (až na historické stanice a další drobné výjimky). Stanice jednotlivých linek jsou od sebe vizuálně odděleny pouze barvou linky.
Prosvětlený plánek sítě metra najdete nad každými dveřmi vozů staršího typu.
Kvůli prodloužení metra, ale i kvůli postupnému dožívání nejstarších souprav ze 70.let začalo obměňování a rozšiřování vozového parku novými soupravami Siemens-Bombardier.
Nová souprava metra přijíždí do stanice Wienna International Centre.
Nové soupravy svým vzhledem navazují na své předchůdce, dokonce napodobují i nejtypičtější prvek vídeňských souprav - zářivkový pruh krytý mléčným sklem mezi předními reflektory čela vlaku. Nové soupravy mají tuto svítící ozdobu do tvaru V. Stejně jako jejich předchůdkyně jsou nové soupravy oděny do stříbrného nátěru, doplněného červeným pruhem.
Umělohmotný interiér nové průchozí soupravy metra.
Soupravy jsou šestivozové s průchozími přechody mezi vozy, spojenými měchem. Interiér vypadá dosti chudě - vrzající plastové červené sedačky příliš nezachraňuje ani mdlé šedivé obložení stěn. Dveře jsou ovládány tlačítkem (na rozdíl od klik u starých souprav).
První a poslední dveře nové soupravy metra umožňují opravdu bezbariérový nástup.
První a poslední dveře soupravy jsou opatřeny krátkou výsuvnou plošinou, která spojuje podlahu vozu s nástupní hranou a zajišťuje tak dokonalou bezbariérovost. I když jsou soupravy poměrně nové, nepříliš důkladné mytí vozů zvenku způsobuje docela ponurý dojem při bližším prozkoumání. Interiér trochu oživuje barevný pruh v přechodu mezi stěnami a stropem a také duhová stěna na čele soupravy zevnitř.
Typický vlak v barvách vídeňského S-Bahn opouští stanici Wien Mitte.
Obnova vozového parku metra by měla probíhat i nadále, zvlášť když se má v květnu 2008 rozrůst nejkratší linka U2 o dalších 5 stanic západním směrem. Tato linka nyní spíš doplňuje ostatní linky metra a dotváří okruh kolem historického centra. Na severní dočasné konečné - Shottenring navazuje na sousední linku U4 metra přímo, tedy má s ní společné nástupiště vždy pro ten důležitější směr. Díky jednotnému intervalu tak vychází i perfektní návaznost a ideální přestup.
Kloubový autobus MAN, alias Gräf & Stift jezdí na stlačený zemní plyn. Zastávka Reumannplatz.
Právě na fialové lince U2 se na nástupištích můžete snad nejvíce ze všech linek metra kochat zajímavou propagační kampaní s vyobrazením různých životních momentů v souvislosti s cestováním MHD a jejími přednostmi. V době návštěvy byl zrovna aktuální jeden motiv, který byl k vidění všude - v soupravách, na billboardech, na vitrínách v metru, na zastávkách povrchové dopravy, v novinách, časopisech i na velkoplošných obrazovkách v metru. Je vidět, že ve Vídni na propagaci MHD nešetří.
Otevřenou kabinu řidiče staré tramvaje dokumentuje tento snímek ze zastávky Südbahnhof.
Dodávka nových vozidel se chystá i pro zvláštní linku U6, která vede většinou nad zemí po historických viaduktech, a na které jezdí soupravy s nízkou nástupní hranou. A právě hrana příští rok odzvoní na lince U6 starým tramvajím, které můžete ještě hojně vidět v provozu - ale vždy ve spojení s aspoň jednou novou nízkopodlažní soupravou.
V roce 2008 bude ukončen provoz těchto tramvají, upravených pro provoz na lince U6.
Díky dodávkám nových vozů tak budou příští rok tyto vínové tramvaje s upravenými nástupními schůdky (pro provoz na lince U6) minulostí a již nyní pro ně dopravce hledá nové využití inzercí na svých webových stránkách s podtitulem "Chcete mě?".
Nové vozy pro linku U6 jsou nízkopodlažní a tříčlánkové. Stanice Michelbeuern.
Další novinkou je komfortní vlakové spojení města s mezinárodním letištěm. Nová vlaková linka je označena CAT (City Airport Train) a jezdí celá ve svěže zelených barvách mezi stanicí metra Wien Mitte a mezinárodním letištěm nonstop v intervalech 30 minut.
Z podzemní stanice Wien Mitte vyjíždějí každou půlhodinu zelené vlaky CAT na letiště.
Jízdní doba vlaku je 16 minut a cestující se již mohou předodbavit před odletem na přepážkách na nádraží CAT v centru. Linka nabízí komfortní a kapacitní svezení dvoupatrovými elektrickými jednotkami.
Velkolepá upoutávka na výchozí stanici železnice CAT spojující letiště s centrem města.
Doprava v historickém centru, které je obepnuto tramvajovým okruhem s protisměrnými linkami 1 a 2, je řešena metrem a jako doplněk slouží linky 1A, 2A a 3A, které se proplétají křivolakými uličkami a slouží jako pomoc pro méně pohyblivé i jako vyhlídková jízda pro turisty.
Tramvaje ULF obsluhují o víkendu i okružní linky 1 a 2 kolem historického jádra Vdně.
Na lince 1A jezdí i nadále autobusy standardních rozměrů, na linkách 2A a 3A byly midibusy vystřídány ještě menšími vozidly - červenými mikrobusy velikosti dodávkového auta. Mikrobusy Mercedes-Benz jsou plně nízkopodlažní, mají dvoje odsuvné dveře a nabízejí cca 10-15 míst k sezení v podélném směru.
Nízkopodlažní mikrobusy jezdí nově na linkách 1A a 3A. Zde konečná linky Schottenring.
Vozový park je obnovován i na zvláštní příměstské tramvajové lince do Badenu, která začíná u Opery a pokračuje v souběhu s běžnými tramvajemi až ke stanici metra Meidling, kde se odpojuje a dál vede po samostatném drážním tělese jižním směrem na Baden.
Spojení staré a nové tramvaje na příměstské lince WLB do Badenu.
Na lince je i o víkendu poměrně krátký interval (7,5 minut) a soupravy bývají spřahovány do dvojic. Na scénu stále více vstupují nové tříčlánkové nízkopodlažní vozy, které bývají spřaženy i s původními soupravami.
Příměstská tramvaj WLB má konečnou u vídeňské opery.
Nemalý podíl na provozu autobusových linek mají soukromí dopravci. Městský dopravní podnik Wienerlinien neprovozuje zdaleka všechny městské linky. Asi druhým největším hráčem na poli městské autobusové dopravy je Dr. Richard rovněž s autobusy ve vínovém nátěru, doplněném velkým zeleným logem. Například na jeho linkách v levobřežní části Vídně v okolí Kagranu jezdí patnáctimetrové autobusy - nejnovější od Mercedesu-Benz.
Nové patnáctimetrové Citaro dopravce Dr. Richard na konečné u Wienna International Centre.
Wienerlinien obnovuje svůj autobusový park standardními i kloubovými MANy, část z nich (nebo možná všechny) jezdí na plynový pohon. Pomalu se tak vytrácejí legendární autobusy Gräf-Stifft s motorem uprostřed.
Nové plynové autobusy Gräf&Stift jsou vlastně MANy Lion´s City.
Zde vidíte místo, kde se příměstská tramvaj WLB odpojuje od tramvajové sítě a přechází na železniční trať.
Tramvaj ULF na lince 6 v přestupním uzlu Reumannplatz.