Vratislav (4.2.2011)

Čtvrté největší polské město (necelých 700 000 obyvatel) a zároveň hlavní město Dolnoslezského vojvodství se horečně připravuje na fotbalové mistrovství Evropy v roce 2012. Do nového kabátu se oblékne hlavní vlakové nádraží, staví se nový fotbalový stadion na západě města a opravuje se bývalý olympijský stadion na východě. Staví se tolik potřebný obchvat města.

Hlavní nádraží prochází rozsáhlou rekonstrukcí nástupišť, nádražní budovy i přednádražního prostoru. Mistrovství Evropy ve fotbale se blíží...
Čtvrté největší polské město (necelých 700 000 obyvatel) a zároveň hlavní město Dolnoslezského vojvodství se horečně připravuje na fotbalové mistrovství Evropy v roce 2012. Do nového kabátu se oblékne hlavní vlakové nádraží, staví se nový fotbalový stadion na západě města a opravuje se bývalý olympijský stadion na východě. Staví se tolik potřebný obchvat města.
Podchod pro sochy na křižovatce u zastávek Arkady v centru města nedaleko hlavního nádraží. Vratislav je velmi bohatá na velká nákupní centra a to i ve středu města.
Díky chystanému fotbalovému šílenství se také nebývale investuje do městské dopravy. Probíhá modernizace stávajících a výstavba nových tramvajových tratí, nakupují se nové nízkopodlažní tramvaje v nebývalém počtu. Připraven je také projekt hierarchizace tramvajové sítě pod názvem "Tramwaj Plus". Možná i to činí MHD ve Vratislavi jednu z nejkvalitnějších v širokém okolí.
17 tramvají typu 16T z plzeňské Škody brázdí již několik let vratislavské ulice na linkách 6 a 7, které byly pro jejich provoz přizpůsobeny. Díky absenci omezovače rychlosti v obloucích tu jezdí škodovky poněkud odvážněji než v Praze.
Tramvajová síť je ve Vratislavi velmi rozsáhlá. V pravidelném stavu je v provozu celkem 22 linek, jejichž jednotný interval je 12 minut ve špičkách všedního dne, 15 minut dopoledne a 20 minut o víkendu. Denní linky jezdí cca mezi 4:00 a 23:00. V noci se městem prohánějí noční autobusové linky číselné řady 200. Tramvajovými kolejemi je prošpikováno zejména centrum města. Možná i proto nabízí linkové vedení poměrně velkou směrovou nabídku. Pravidelně pojížděné nejsou zdaleka všechny tratě, některé jsou pouze manipulační nebo pro případ objížďky. I tak je docela oříšek vyznat se v linkovém...
Konečná zastávka Pilczyce, kde jsou výlukově ukončeny také linky 10 a 22. Díky výstavbě fotbalového stadionu pro mistrovství Evropy v roce 2012 je nejzápadněji vedoucí tramvajová trať ve Vratislavi přerušena a nahrazena autobusy.
Kromě klasicky trasovaných tramvajových linek je tu jedna okružní linka kolem centra města s příznačným číslem 0 a dodatkovým písmenem L nebo P pro vyznačení směru okruhu (levý nebo pravý). Příbuzné jsou také linky 14 a 24, které tvoří polokruh přes trať na jihozápadě a jedou proti sobě. I některé tratě v samotném centru jsou pouze jednosměrné a linkové vedení je tak ještě složitější. Díky výluce je místo linek 3 a 5 do ulic nasazena linka 75, která v centru kříží sama sebe a na první pohled budí dojem všudypřítomnosti.
Výluková linka 72 navazuje na přerušený úsek u budovaného stadionu. Kvůli chybějící smyčce tu jezdí tyto obousměrné soupravy - neboli jednosměrné tramvaje spřažené zády k sobě. Jezdí se vždy jen v prvním voze ve směru jízdy.
Díky chystanému projektu "Tramwaj Plus" vzniknou v nejbližší době linky 12+ a 22+, které budou jezdit zhruba v trasách nejvytíženějších linek 12 a 22 a budou spojovat hlavní dějství fotbalového mistrovství (nově budovaný stadion na severozápadě, kam bude také prodloužena tramvajová trať, a olympijský stadion na východě). Linka 22+ navíc pojede po nové trati do sídliště Gaj na jihu. Tyto linky s příznakem "plus" mají být maximálně preferované, rychlé a provozované moderními nízkopodlažními vozidly. Pro tyto linky má být také zřízena preference na křižovatkách, která ve...
Provizorní splítka u zastávky Grabowa, kde je ukončena výluková linka 72. Dál jezdí náhradní autobus 710.
Plány na rozšíření tramvajové sítě jsou ambiciózní. Většinou jde o obsloužení zbylých sídlišť napojených na centrum pouze autobusy. Vize počítá také s napojením letiště na tramvajovou síť. Pokud se podaří tyto smělé plány naplnit, bude to znamenat výrazný pokrok. Již dnes je kolejová síť v celkem kvalitním stavu a i vozový park je na polské poměry dobře udržovaný.
Na mnoha místech jsou vybudovány společné zastávky tramvají a autobusů. Zde se sjíždějí oba druhy dopravy v zastávce Kwiska poblíž jedné ze sedmi tramvajových vozoven.
Vozový park modrých vratislavských tramvají má typický polský základ - hranaté polské tramvaje Konstal 105N, provozované výhradně ve dvojicích. Zhruba polovina z nich již podstoupila modernizaci. Část tramvají má ještě čtvery "bouchací" dveře, většina už je ale opatřena humánnějšími trojemi vně vyklápěcími dveřmi. Sedačky jsou buď klasické laminátové nebo látkové. Druhé vozy v soupravách mají buď velmi očesané řidičské stanoviště nebo vůbec žádné. Předchůdce tohoto typu, kulatá kloubová tramvaj Konstal 102Na, již dožívá v počtu pouhých pěti kusů - vidět je lze na operativních...
Nízkopodlažní autobus Jelzc na městské lince soukromého dopravce využívá společnou zastávku s tramvajemi.
Vozový park vratislavských tramvají se po dlouhé přestávce začal obnovovat teprve před několika lety. První vlaštovkou byly vozy Protram 204WrAs, konstrukčně vycházející s klasických Konstalů, které jezdí v počtu 12 kusů spřažené ve dvojicích. Od tohoto typu byla odvozena i kloubová tříčlánková tramvaj Protram 205WrAs se středním nízkopodlažním článkem. Poslední z dvacetikusové série dorazila v loňském roce. Firma Protram sídlí zde ve Vratislavi.
Interiér kloubové tramvaje Konstal 102Na. Těchto stařičkých tramvají jezdí ve Vratislavi už jen 5, většinou slouží jako operativní zálohy. Jejich dny jsou již sečteny.
Samostatnou kapitolou jsou české tramvaje Škoda 16T, které byly dodány v počtu 17 kusů. Koncem roku 2010 dorazily první dvě obousměrné verze této tramvaje (typ 19T), kterých je údajně objednáno 31 a které budou jezdit na již zmiňovaných linkách "plus". Tramvaje 16T se na první pohled skoro neliší od pražských a brněnských 14T. Hlavní odlišností je prostřední článek, který je díky absenci pohonu také nízkopodlažní. Stejně jako v Brně lze do těchto tramvají nastupovat i předními dveřmi. Interiér se od českých sourozenců liší jen minimálně - například barvou přídržných tyčí. Chybí...
Jedna z posledních pěti tramvají Konstal 102Na jako operativní záloha za porouchanou tramvaj na lince 6, kde jezdí normálně nové tramvaje Škoda 16T.
Jízdenky jsou dobře dostupné díky hojně rozmístěným automatům na zastávkách (přijímají i bankovky) a také v každé tramvaji najdete automat na karty. Večer a o víkendu Vám jízdenku prodá i řidič. Jízdné je buď jednorázové nebo časové, koupit lze i různé druhy turistických nebo dlouhodobých jízdenek.
Historické tramvaje Konstal. Modrá je pracovní obousměrná (typ 102Na), červená (typ 102N) z roku 1969 v původním (historickém) nátěru. Tyto skvosty jsou uskladněny spolu s dalšími vyřazenými tramvajemi ve vozovně Borek - zde bydlí také tramvaje Škoda.
Autobusová doprava je rozšířena zejména do sídlišť na okrajích města, kam nevedou tramvaje. Autobusy mnohde kopírují i tramvajové tratě. Hlavním dopravcem je zdejší dopravní podnik, do hry vstupují i někteří soukromí dopravci, hlavně na integrovaných příměstských linkách. Za zmínku stojí i síť rychlíkových linek označených písmeny. Tyto linky většinou spojují centrum města s největšími sídlišti a to i souběžně s tramvajemi. Na rychlíkových a nočních linkách je nutné použít dražší jízdenky.
Nízkopodlažní Protram 205WrAs v reklamním nátěru na 65 let dopravního podniku. Tramvaje byly vyrobeny v letech 2006 - 2010 v počtu 20 kusů.
Vozový park městských autobusů tvoří zejména autobusy Volvo vyráběné v Polsku. Většinou již v nízkopodlažní verzi, standardní i kloubové. Nejnovějšími přírůstky jsou Citara od Mercedesu. Hlavně ve všední den tu potkáte také pár Ikarusů a docela dost typických vysokopodlažních autobusů Jelcz. Doménou příměstských neintegrovaných linek jsou klasické minibusy Autosan či "second-handy" z Německa. Na některých okrajových městských linkách se svezete také s mikrobusy různých značek. Do integrovaných městských i příměstských autobusů se nastupuje všemi dveřmi.
Modernizované Konstaly a nová nízkopodlažní Protram na smyčce Oporów, vedle níž se nachází kopec s památníkem padlým vojákům. I zde by se měly koleje prodloužit dál z města. Tramvaje jsou ve smyčkách během přestávek přístupné cestujícím.
Celkově je systém MHD ve Vratislavi na polské poměry vyspělý a udržovaný, koncepci dopravy a integraci dopravců zajišťuje městský úřad. Až na klasické nešvary (kouření řidičů za jízdy, vandalismus, graffiti, poněkud volnější přístup k údržbě všeho, chybějící preference na křižovatkách) je možné si odtud odnést i příklady hodné následování (rozvoj kolejové sítě, informace v reálném čase na zastávkách, výborná dostupnost jízdenek či tarifní i dopravní integrace, společné zastávky tramvají a autobusů, vyhrazené pruhy pro autobusy).
Havarijní stav mostu přes jeden z mnoha vodních kanálů v centru města odklonil 5 tramvajových linek přes okolní mosty. Uzavírka je zdá se dlouhodobá - na druhé straně mostu již tramvajové koleje nahradila zámková dlažba. O kus dál už je ale rekonstruovaná tramvajová křižovatka na náměstí Bema, která značí, že s tratí se i nadále počítá.
Zastávkové jízdní řády. Linky 2xx jsou noční autobusy, které nahrazují i denní tramvaje - každá noční linka je označena ve schématech i textově v jízdních řádech jinou barvou. Jednotný interval - 30 minut. Úroveň jízdních řádů je vysoká po obsahové i vzhledové stránce - jsou vypsány všechny spoje, vyznačeny jízdní doby i nízkopodlažní spoje, intervaly jsou jednotné a linky navzájem dobře zkoordinované.
Starý dobrý poctivý Jelcz v klasickém městském nátěru na lince 118. Na vybraných přestupních uzlech jsou rozmístěny povedené digitální panely zobrazují aktuální příjezdy tramvají i autobusů.
Jedna z nejnovějších tramvají Protram, vyrobená ve Vratislavi v roce 2010. Střední článek je nízkopodlažní, konstrukčně však vychází z původních Konstalů. Jízdním vlastnostem i způsobu uspořádání interiéru se však nedá nic vytknout.
Nově zrekonstruovaný přestupní terminál Kromera na severovýchodě města. Velká část městských autobusů je nízkopodlažní, převažují polská Volva a Citara od Mercedesu. Nechybí zastávkové digitální informační panely.
Setkání staré a nové generace vratislavských tramvají ve smyčce Marino u stejnojmenného nákupního centra.
Linky 6 a 7 (na nichž jezdí převážně tramvaje 16T) projíždějí středem města po jednosměrné trati na pěší zóně nedaleko hlavního náměstí "Rynek".
Tramvaje 16T se od pražského a brněnského typu 14T liší hlavně středním nízkopodlažním článkem (prostřední podvozek je bez pohonu). Ve Vratislavi se také nacházejí první dvě obousměrné tramvaje 19T z plánované dodávky 31 kusů pro nové rychlé linky 12+ a 22+ (vše kvůli ME ve fotbale 2012).
Sem by v budoucnu měla vést nová tramvajová linka 22+. Projekt nese název "Tramwaj Plus" a má jít o hierarchizaci tramvajové sítě - linky "plus" mají být rychlé, oddělené od automobilů, s provozem nízkopodlažních tramvají 19T a s maximální preferencí na křižovatkách. Toto je již téměř hotové prodloužení tratě do sídliště Gaj na jihu města.
Jediná obousměrně pojížděná jednokolejná trať ve Vratislavi se nachází poblíž konečné smyčky Ksieze Male (linky 3 a 5, kvůli výluce nahrazuje linku 5 linka 75).
Modernizovaný Konstal poblíž konečné Sepolno. Nedlako odtud se opravuje olympijský stadion pro chystané fotbalové mistrovství.
Trať na konečnou Sepolno vedoucí kolem olympijského stadionu je jednou z nejzchátralejších ve Vratislavi. Celkově je ale stav zdejších tratí třeba narozdíl od Katowic (na polské poměry) ve výborné kondici.
Klasický čtyřdveřový Konstal v moderním přestupním terminálu Plac Grunwaldzki na východě města. Tramvaje i autobusy tu mají společná nástupiště, všude jsou odjezové informační panely zobrazující pravdivé údaje v reálném čase. Také zázemí pro cestující a architektura místa je velmi povedená.
Pohled na uzel Plac Grunwaldzki více zdálky. Za tmy je uzel olemován modrým světelným kruhem. Velkým nedostatkem je nástupní hrana ve stejné výšce s vozovkou a nepříliš kvalitní provedení dlažby, která se pod koly autobusů pomalu propadá.
Rozjezdová splítka v uzlu Plac Grunwaldzki. S intenzivním provozem autobusů asi stavaři příliš nepočítali. Kdyby byly zastávky bezbariérové a dlažba bytelnější, nedalo by se tomuto přestupnímu uzlu nic vytknout.
Kloubové Citaro vyjíždí z centra poblíž vlakového nádraží směrem na letiště. V daleké budoucnosti by mělo být letiště s městem spojeno tramvajemi. O víkendu už na nenízkopodlažní autobusy skoro nenarazíte.
V každé tramvaji si můžete koupit jízdenku, máte-li platební kartu nebo městskou čipovou kartu. Městskou čipovou kartu tu spravuje jedna z místních bank - lze ji tak obstarat v každé z jejích poboček. O víkendu a celotýdenně večer vám jízdenku navíc prodá také řidič.
Nepříliš udržované autobusy Solaris na příměstské lince 900 největšího zdejšího příměstského dopravce Polbus. Autobusy odpočívají na autobusovém nádraží, které leží nedaleko hlavního vlakového nádraží.
Na některých tramvajových konečných stojí tato parkoviště pro cyklisty. Díky rovinatému terénu tu v letních měsících může pojem B+R znamenat hodně.
Ve vozovně Popowice se pomalu rozpadají staré, dávno vyřazené dvounápravové tramvaje v původním vratislavském nátěru.
"Vlak do nebe" je umístěn na křižovatce poblíž zastávky Plac Strzegomski. Okolo vede rychlodrážní trať severozápadním směrem k budoucímu fotbalovému stadionu pro EURO 2012.