Čtvrté největší polské město se za 7 let od poslední návštěvy významně pozvedlo, a to hlavně díky fotbalovému mistrovství světa v roce 2012. Už rok předtím byla zdejší rozsáhlá tramvajová síť protažena do sídliště Gaj na jihu města a právě k termínu konání fotbalového šampionátu vznikla také nová trať rozvětvená do dvou konečných na západě Vratislavi. Výrazně prokouklo i hlavní vlakové nádraží a od roku 2017 funguje také nové centrální autobusové nádraží. Přibylo i nových nízkopodlažních klimatizovaných tramvají i autobusů.

Základním kamenem vratislavské dopravy jsou samozřejmě tramvaje, jejichž rozsáhlá síť pokrývá prakticky celé město. Aby toho nebylo málo, vzniklo za poslední dobu několik nových tratí. Jedna na jihu v roce 2011 a druhá na západě v roce 2012. Ta jižní vede do sídliště Gaj, západní obsluhuje sídliště Kozanów i nový fotbalový stadion, který byl poprvé využit právě při šampionátu EURO v roce 2012. Obě nové tratě spojuje svazek dvou páteřních linek 31 a 32, které se za západě krátce větví. Kvůli absenci obratišť na obou koncích zde jezdí obousměrné tramvaje Škoda 19T, kterých Vratislav pořídila...
V roce 2012 prošlo historické hlavní nádraží ve Vratislavi celkovou rekonstrukcí v rámci příprav na fotbalové EURO. Výraznou proměnou prošel i přednádražní prostor, který je také významnou tramvajovou křižovatkou.
Citlivá rekonstrukce hlavního nádraží zachovala také historickou odbavovací halu a doplnila jí o obchody i další služby včetně knihovny.
Z Vratislavi do Varšavy se můžete svézt tímto rychlovlakem Pesa řady ED161. PKP Intercity má k dispozici celkem 20 těchto osmivozových jednotek, které jezdí rychlostí až 160 km/h.
Rušná křižovatka před hlavním nádražím, kterou zrovna projíždí stále nejtypičtější a nejrozšířenější vozidlo – polský Konstal. I zde prošla tato polská tramvajová ikona mnoha různými modernizacemi.
Nejnovějším přírůstkem tramvají ve Vratislavi jsou tříčlánkové tramvaje Moderus Beta se středním nízkopodlažním článkem vyráběné v poznaňském Modertransu. V porovnání s jinými současnými výrobky působí tato tramvaj celkem levně. Na první 22kusovou sérii teď navazují dodávky druhé série o 40 kusech.
První Moderus Beta první série z roku 2015. Konstrukčně i kvalitativně se tyto vozy podobají tramvajím Vario, které si vydobyly významné postavení v mnoha českých a slovenských městech. Celkem má být Vratislav obohacena o 62 těchto tříčlánkových Moderusů.
U hlavního nádraží můžete přestoupit také na autobusy. Žlutočervené vozy provozované MPK Wroclaw jezdí na téměř 90 linkách v počtu přes 320 kusů. Toto je zástupce nejstarší provozní série Volva z 50kusové série vyrobené v Polsku v roce 2001.
A zde nejnovější dodávka nízkopodlažních Mercedesů z roku 2018, kdy bylo pořízeno 20 standardních a 41 kloubových Citar. Samozřejmostí je také klimatizace.
Dvojice modernizovaných Konstalů přijíždí k novému autobusovému nádraží, které leží jižně od hlavního vlakového nádraží. Otevřeno bylo teprve v roce 2017.
K nepoznání se proměnily některé hlavní příjezdové body do Vratislavi – v roce 2012 bylo po rekonstrukci otevřeno zdejší historické hlavní nádraží, které je nejen hlavní branou do města, ale také rušnou tramvajovou křižovatkou. Rekonstrukce byla citlivá k historické hodnotě nádraží, přesto se zde povedlo rozšířit sortiment služeb pro cestující. Ještě radikálnější proměnou prošlo autobusové nádraží ležící jižně od nádraží vlakového, které ustoupilo novému obchodnímu centru Wroclavia a autobusová stanoviště se přesunula pod něj do podzemí. Nové důstojné místo pro dálkové a mezinárodní autobusy...
Nové autobusové nádraží najdete schované pod tímto obchodním centrem Wroclavia jižně od centra města. Míří sem především dálkové a mezinárodní spoje. Nové nádraží má výbornou návaznost na tramvajovou dopravu.
Čekací hala autobusového nádraží propojeného s novým obchodním centrem Wroclavia se vším potřebným komfortem.
Podzemní nástupiště nového autobusového nádraží, které funguje od podzimu 2017. To původní zde muselo ustoupit výstavbě nového obchodního centra. Propojení s ním však dává cestujícím bohatou nabídku dalších služeb.
Nové autobusové nádraží ve Vratislavi využívají především dálkové a mezinárodní linky, postupně zde začíná dominovat zelený Flixbus, který odkoupil také velkého novodobého polského hráče Polski Bus.
V roce 2011 byla po dlouhé době rozšířena tramvajová síť na jihu města do sídliště Gaj. Krátká, ale významná trať je obsluhována páteřními linkami 31 a 32 s provozem obousměrných tramvají Škoda 19T.
Konečná zastávka Gaj ve stejnojmenném sídlišti na jihu Vratislavi je zakončena kolejovým přejezdem – jezdí zde totiž výhradně obousměrné tramvaje, kterých město koupilo v letech 2010-11 celkem 31. Na rozdíl od svých jednosměrných předchůdkyň 16T jsou tyto klimatizované.
Páteřní linky „plus“ č. 31 a 32 jsou z jihu města vedeny společně na severozápad, kde se větví do dalších dvou nových úseků. Ten jižní z roku 2011 má sice jen 4 zastávky, ale svou polohou v sídlišti je pro zdejší obsluhu velmi významný.
Nejstarší provozní kloubové Volvo z roku 2001 na konečné v sídlišti Gaj, kde lze snadno přestupovat mezi autobusy a tramvajemi.
Konečná Gaj i s pamětní EU tabulí. Zvláštností vratislavských tramvají Škoda je střední nepoháněný, taktéž nízkopodlažní článek. Místní řidiči si s pevnými podvozky příliš hlavu nelámou a i do ostřejších oblouků tu jezdí velmi odvážně.
Druhý konec linky 31 (Stadion Wroclaw), pro kterou byla tato trať prodloužena v roce 2012 – nachází se zde totiž fotbalový stadion a dvě nové tramvajové tratě na západě města vznikly právě díky fotbalovému šampionátu EURO.
Detail středního nízkopodlažního článku obousměrné české tramvaje Škoda 19T, na jehož jedné straně najdete místo sedaček prostor na zavazadla.
Druhá z dvojice páteřních linek „plus“ obsluhuje na západě druhou větev nové tratě z roku 2012, která nevede ke stadionu, ale prochází zdejším sídlištěm Kozanów. Obě větve jsou navíc propojeny jednokolejnou manipulační spojkou, která pokračuje z konečné linky 32 Dokerska.
Nástupní zastávka Dokerska linky 32. Nová trať zde na západě Vratislavi funguje od roku 2012 a je dlouhá přes 4 km včetně dvou větví – jedné pro linku 31 a druhé pro linku 32.
Tříčlánková Pesa Twist se v roce 2015 stala první plně nízkopodlažní tramvají ve Vratislavi. Cekem jich tu potkáte pouze 8, v další obnově dostaly přednost pouze částečně nízkopodlažní Moderusy Beta.
Plně nízkopodlažní Pesy jsou klimatizované, stejně jako všechny ostatní nově dodávané tramvaje od roku 2010. Tudy míří jedna z nejvytíženějších tratí od západu do centra města na náměstí Jana Pavla II.
Setkání tramvají Konstal a Škoda na jedné z nejzanedbanějších tratí, která paradoxně vede k novostavbě z roku 2012 pro linky 31 a 32 západně od centra. Jinak je ale nutné celkový stav kolejové infrastruktury ve Vratislavi vyzdvihnout.
Od poslední návštěvy v roce 2011 byl učiněn výrazný pokrok v obnově vozového parku tramvají. I když stále tvoří základ klasické polské Konstaly, které povětšinou prošly různými modernizacemi, přeci jen je stále více vidět nízkopodlažnost i klimatizovaný interiér. Pro nové linky 31 a 32 obsluhující nové tramvajové tratě bez klasických smyček na konečných bylo pořízeno v letech 2010-11 celkem 31 obousměrných českých tramvají Škoda 19T, které navazují na dřívější dodávku 17 jednosměrných vozů Škoda 16T. V roce 2015 bylo dodáno 8 tramvají Pesa Swing – jednalo se o první plně nízkopodlažní...
Konstal na mostě přes vodní kanál řeky Odry, který tvoří z oblasti severně od centra z Vratislavi takové malé Benátky. Tramvajové tratě v centru města jsou hojně využívané a na koleje tu narazíte velmi často.
Nejnovější typ tramvaje ve Vratislavi na jednom z mnoha mostů přes kanály Odry v centru města. Těchto klimatizovaných částečně nízkopodlažních tramvají jezdí ve Vratislavi už přes 40.
Most Grunwaldzki je asi nejmonumentálnějším mostem ve Vratislavi a využívají ho také tramvaje pro cestu směrem na východ, bohužel ve společné jízdní dráze s auty. Tudy projíždějící páteřní linka 33, která má oproti ostatním linkám poloviční intervaly, tak trpí nepravidelnostmi.
Vytíženou tratí směrem na východ přes most Grunwaldzki projíždí kromě páteřní linky 33 také okružní linka 0. České tramvaje Škoda 16T potkáte na většině linek.
První částečně nízkopodlažní tramvají byla tříčlánková Protram Wr205As, kterých bylo v letech 2006-11 dodáno z místní továrny 28 kusů. Zachycena je na významné přestupní zastávce Plac Grunwaldzki na východě města.
Moderus Beta na významném přestupním uzlu poblíž nádraží Nadodrze severně od centra. Ukončena je zde také okružní linka 0.
Soukromý dopravce Sevibus zakoupil v roce 2017 pro příměstské linky dva české autobusy SOR BN 9,5 ve vratislavském nátěru. Se SORy má zkušenosti už od roku 2012, kdy pořídil prvních 7 vozů BN12.
Setkání pravotočivé i levotočivé varianty okružní linky 0 na jejich konečné u nádraží Nadodrze. Pro vyrovnání nepravidelností zde mají obě verze okružní linky přestávku, při cestě dál je tak potřeba přestoupit. Jednosměrné tramvaje Škoda 16T jezdí ve Vratislavi od roku 2006 v počtu 17 kusů.
Autobusové linky ve Vratislavi provozuje v převážné většině městský dopravní podnik MPK. Část linek si ale od roku nechává zajišťovat subdodavatelem ITS Michalczewski. Celkem je pro MHD vyčleněno cca 400 vozů, z toho cca 70 tvoří subdodávka. Všechny autobusy včetně zaintegrovaných příměstských linek provozovaných dalšími dopravci mají jednotný žlutočervený nátěr. Polská nízkopodlažní Volva postupně doplnily Solarisy a Mercedesy, subdodavatel koupil v roce 2015 přes 40 MANů. Nejnovější dodávku pro MPK tvořilo v roce 2018 přes 60 Citar ve standardním i kloubovém provedení.
V přestupním uzlu u nádraží Nadodrze najdete také stanoviště městských kol. Rovinatá Vratislav je pro cyklistiku jako dělaná.
Mnoho zastávek nejen v centru je vybaveno on-line elektronickými odjezdovými panely. Nechybí ani informace o aktuální čistotě ovzduší. V informačním systému ve vozidlech zase nezapomenou připomenout, kdo má dnes svátek.
Jedena z moha verzí tramvaje Konstal ve vratislavském nátěru. Většina z nich je modernizovaná a má vně výklopné troje dveře.
Nostalgie na vás dýchne na místním nádraží Nadodrze severně od centra města, kde zastavují hlavně regionální vlaky. Poblíž se nachází také významná tramvajová křižovatka. Přímo před nádražím je ale celkem pusto.
Jedna z mnoha modernizací legendární elektrické jednotky EN57 na nádraží Nadodrze. Regionální vlaky tu provozuje největší polský dopravce Przewozy Regionalne, který vystupuje pod novou značkou Polregio.
V roce 2014 zakoupil dopravní podnik MPK celkem 57 Solarisů, z toho 45 ve standardní délkové verzi. Vozový park je tak celkem pestrý. Spojuje ho však nízkopodlažnost, klimatizovaný interiér i dostatek cestovních informací. Do městských autobusů se nastupuje všemi dveřmi.
Jeden z mála Konstalů v téměř původním stavu v centru Vratislavi. Konstaly potkáte na většině linek kromě č. 11, 31, 32 a 33.
Ve všech tramvajích najdete tyto multifunkční automaty, které kromě označení papírové jízdenky umějí prodat i jízdenku pomocí platební karty nebo odčerpat limit z přednabité dopravní karty.
Firma ITS Michalczewski poskytuje městskému dopravnímu podniku subdodávky na městských linkách cca 70 vozy, mezi nimiž nejnovější jsou tyto kloubové klimatizované MANy z roku 2015, které byly dodány v počtu 43 kusů.