Würzburg je malé historické město v severním Bavorsku na řece Mohanu, kde bydlí asi 135 000 obyvatel. Město provozuje nevelkou tramvajovou síť, čítající necelých 20 km, z čehož poměrně velká část vede venkovskou krajinou do jižních předměstí. Toto výrazné rozšíření do městečka Heuchelhof na levém břehu Mohanu funguje postupně od roku 1989, poslední úsek byl zprovozněn v roce 1997.

Základním dopravním uzlem MHD ve Würzburgu je hlavní vlakové nádraží ležící severně od historického centra. Zdejší tramvajovou smyčkou projíždějí všechny linky kromě čísla 4.
Würzburg je malé historické město v severním Bavorsku na řece Mohanu, kde bydlí asi 135 000 obyvatel. Město provozuje nevelkou tramvajovou síť, čítající necelých 20 km, z čehož poměrně velká část vede venkovskou krajinou do jižních předměstí. Toto výrazné rozšíření do městečka Heuchelhof na levém břehu Mohanu funguje postupně od roku 1989, poslední úsek byl zprovozněn v roce 1997.
Würzburg je malé historické město v severním Bavorsku na řece Mohanu, kde bydlí asi 135 000 obyvatel. Město provozuje nevelkou tramvajovou síť, čítající necelých 20 km, z čehož poměrně velká část vede venkovskou krajinou do jižních předměstí.
Tramvaje tvoří páteř veřejné dopravy hlavně v historickém centru, kterým vede páteřní trať po pěší zóně. Celkem je zde provozováno 5 linek na metrovém rozchodu, základní interval v ranní špičce je 12 minut, v ostatních obdobích 15 minut. Posilové školní vložené spoje jsou někdy očíslovány jinak než základní linky 1 až 5, například jako linka 505. Základním dopravním uzlem je hlavní vlakové nádraží ležící severně od historického centra.
Autobusová doprava ve Würzburgu je provozována jednak místním tramvajovým podnikem a jednak soukromými dopravci zapojenými v integrovaném sytému VVM.  Většina autobusových linek vyjíždí z autobusového nádraží, které leží hned vedle nádraží vlakového i přilehlé tramvajové konečné.
Východně od hlavního nádraží vede tramvajová trať na konečnou v podobě blokové smyčky v kopcovité zástavbě poblíž místní nemocnice. Jižně od hlavního nádraží protkávají tramvaje historické centrum po několika pěších zónách. V centru se pak síť kolejí dělí na několik směrů. Řeku Mohan překonávají tramvaje po dvou mostech. Jižní most vedoucí kolem pevnosti Marienberg spojuje starý Würzburg s novějšími předměstími a s poměrně vzdáleným městečkem Heuchelhof - cestou sem překonává tramvajová trať poměrně strmé a dlouhé stoupání a podjíždí dálnici A3.
Tramvaje tvoří páteř veřejné dopravy hlavně v historickém centru, kterým vede páteřní trať po pěší zóně. Celkem je zde provozováno 5 linek na metrovém rozchodu, základní interval v ranní špičce je 12 minut, v ostatních obdobích 15 minut. Posilové školní vložené spoje jsou někdy očíslovány jinak než základní linky 1 až 5, například jako linka 505.
Tramvaje tu provozuje městská společnost Würzburger Strassenbahn v rámci integrovaného systému VVM. Na kolejích potkáte 40 tramvají tří generací. Nejstarších 6 tramvají z 60. a 70. let 20. století pochází z továrny Düwag a jedná se o tříčlánkové jednosměrné tramvaje GTW-D8 s určitou možností obousměrného provozu (řidičské stanoviště je i na zádi vozidla a na levém boku najdete dvoje dveře. Tyto tramvaje byly původně dvoučlánkové. Novější generace vozidel označených jako GT-E pochází z let 1988-1989. 14 tříčlánkových vozidel s nízkopodlažním vstupem u prostředních dveří bylo zakoupeno hlavně...
Jižně od hlavního nádraží protkávají tramvaje historické centrum po několika pěších zónách. V centru se pak síť kolejí dělí na několik směrů. Na místních kolejích potkáte i tramvajové veterány z konce 60. let.
Autobusová doprava ve Würzburgu je provozována jednak místním tramvajovým podnikem a jednak soukromými dopravci zapojenými v integrovaném sytému VVM. Autobusové linky jsou číslovány od 6 výše a většina z nich vyjíždí z autobusového nádraží, které leží hned vedle nádraží vlakového i přilehlé tramvajové konečné.
Autobusové linky jsou číslovány od 6 výše a provozují je různí dopravci sdružení ve svazu VVM. Přímo v historickém centru lze přestoupit na autobus v malé, ale praktické přestupní zastávce Juliuspromenade.
Tramvaje tu provozuje městská společnost Würzburger Strassenbahn v rámci integrovaného systému VVM. Na kolejích potkáte 40 tramvají tří generací. Tato plně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj zastupuje nejpočetnější a zároveň nejnovější sérii.
Nejstarších 6 tramvají z 60. a 70. let 20. století pochází z továrny Düwag a jedná se o tříčlánkové jednosměrné tramvaje GTW-D8 s určitou možností obousměrného provozu (pomocné řidičské stanoviště je i na zádi vozidla a na levém boku najdete dvoje dveře). Tento vůz byl vyroben v roce 1968.
Novější generace vozidel označených jako GT-E pochází z let 1988-1989. 14 tříčlánkových vozidel s nízkopodlažním vstupem u prostředních dveří bylo zakoupeno hlavně kvůli výraznému rozšíření sítě v levobřežní části Mohanu. Tady se tramvaje proplétají historickým centrem po pěší zóně nedaleko zastávky Rathaus.
Tato tříčlánková tramvaj GT-E z konce 80. let je sice označená jako bezbariérově přístupná, ale ve skutečnosti má pouze jeden nízkopodlažní vstup prostředními dveřmi. Kamkoli dále po tramvaji už musíte do schodů.
Další část pěší zóny v centru u zastávky Dom, kudy jezdí linky 1, 3, 4 a 5.
Tyto tramvaje byly původně dvoučlánkové. Toto vozidlo pochází z roku 1975 a pomáhá v době zvýšené přepravní poptávky, například před začátkem a po konci školního vyučování.
Řeku Mohan překonávají tramvaje po dvou mostech. Jižní most vedoucí kolem pevnosti Marienberg spojuje starý Würzburg s novějšími předměstími a s poměrně vzdáleným městečkem Heuchelhof.
Cestou na jih do předměstí Heuchelhof překonává tramvajová trať poměrně strmé a dlouhé stoupání a podjíždí dálnici A3. Tramvaje tudy jezdí již od konce 80. let.
Nejnovější tramvaje v počtu 20 kusů  z roku 1997 jsou již plně nízkopodlažní, jsou označeny jako GT-N a tyto pětičlánkové krabicoidní soupravy vyrobila továrna LHB s elektrickou výzbrojí Siemens.
Nejjižnější konečná Rottenbauer v kopcích na levém břehu Mohanu funguje od roku 1997.
Na cestě do vzdáleného Heuchelhofu tramvaje projíždějí i přes původní konečnou Reuterstrasse, kde würzburská tramvajová síť končila do roku 1989. Nyní zde můžete přestoupit na návazné autobusové linky.
Východně od hlavního nádraží vede tramvajová trať na konečnou linek 1 a 5 v podobě blokové smyčky v kopcovité zástavbě poblíž místní nemocnice.
Ukázka jízdních řádů MHD na hlavním nádraží. Nejtypičtější je interval 15 minut pro všechny tramvajové a část autobusových linek.
Rozloučení z würzburskými tramvajemi opět od hlavního nádraží. Dvě linky tady končí a zbylé dvě linky, které kolem jen projíždějí, však do tramvajové smyčky zajíždějí také z důvodu stejného místa nástupu směr centrum.