Zhangjiajie je malé, ale turisticky významné město v jižní části Číny v provincii Hunan v hornaté krajině mezi dvěma velkými národními parky, kam míří nejen čínští, ale i zahraniční turisté. Zhangjiajie je tedy ideální místo pro pobyt při návštěvě této části Číny. Dojedete sem konvenčním vlakem, po městě se dá dobře cestovat místními autobusy a do okolních národních parků vás dovezou buďto mikrobusy nebo rovnou lanovka z centra města. Už se sem staví také vysokorychlostní železnice. I návštěva zdejších národních parků je po dopravní stránce velice zajímavá.

Velké vlakové nádraží leží v jižní části města a po příjezdu na vás čeká velkorysé infocentrum a také návazná dopravní infrastruktura. Přímo před nádražím mají konečnou autobusy MHD. Zejména okružní linka 10 vás rozveze po všech důležitých částech města. Vedle vlakového nádraží je také nádraží autobusové, ze kterého se můžete vydat třeba do národního parku Wulingyuan na sever od města. Místní MHD tvoří 10 linek, z toho jedna okružní dvojlinka. Nedávno byl vozový park téměř kompletně obnoven hybridními...
První zastávka na cestě za přírodními krásami národních parků v provincii Hunan je ve východišti turistických tras ve městě Zhangjiajie. Sem směřují konvenční vlaky z různých koutů Číny. Tyto vlaky mají zpravidla až několikadenní jízdní dobu. Většina vozů je tak vybavena lůžky nebo lehátky. Vlaky mají obvykle cca 15-20 vozů.
V centru města Zhangjiajie, které má asi 300 000 obyvatel, je velmi rušno. Městskou dopravu tu zajišťuje 10 linek, z toho jedna dvojlinka protisměrná okružní. Zastávky mají bytelné přístřešky a poměrně vysoká nástupiště, leč autobusy se k nim příliš nepřibližují, buďto kvůli zaparkovaným autům, nebo pro lepší výjezd zpátky do hlavního proudu.
Hybridní autobusy TEG ovládly místní MHD – naprostá většina vozového parku byla nedávno obnovena těmito minibusy, které jezdí na linkách 1 až 10. I když nejsou nízkopodlažní (což je u nových autobusů v Číně stále ještě poměrně běžné), jsou klimatizované a mají hybridní pohon s vypínáním motoru během klidového stavu vozu.
Pozůstatek původní flotily autobusů bylo možné spatřit ještě na lince 9. Do městských autobusů se tu nastupuje předními dveřmi a řidiči do průhledné pokladny se hážou bankovky o hodnotě 2 CNY. Většina linek se potkává v centru města severně od řeky Lishui, k nádraží v jižní části města pak zajíždějí okružní protisměrné linky 10A a 10B a také některé další autobusy.
Velkorysá hala vlakového nádraží v jižní části města na úpatí národního parku Tianmen, kam vede okolo nádražní budovy kabinová lanovka. Konvenční železnice je však velmi pomalá (z nejbližšího velkého města Changsha sem trvá cesta cca 7 hodin), proto se již i sem staví vysokorychlostní železnice, která bude mít nádraží východně od města a která povede díky velmi členitému terénu po většinu své trasy buď tunelem nebo po estakádě.
Severně od města Zhangjiajie leží přírodní park Wulingyuan, který je svými až 200 metrů vysokými pískovcovými homolemi známými z filmu Avatar. Tato podivuhodná scenérie je zařazena do památek UNESCO. Po zaplacení vstupu do národního parku se můžete přepravovat dopravním systémem autobusů, lanovek, výtahů i úzkokolejné dráhy. Tyto autobusy vozí turisty od vstupu do národního parku k jedné z lanovek směřujících na zdejší pískovcové kopce.
Jedním z národních parků, které se dají při pobytu v Zhangjiajie navštívit, je Wulingyuan, ležící asi 30 km severně od města. Je známý především bizarními pískovcovými až 200 m vysokými skalními útvary, které se proslavily ve filmu Avatar. Jelikož je národní park poměrně rozlehlý a místní turisté nejsou příliš zvyklí na pohyb, má národní park rozsáhlou dopravní infrastrukturu. Po různých trasách tu jezdí menší naftové fialové autobusy, na které pak zpravidla navazují buďto lanovky, výtah nebo malá parková železnice, která vás vyveze nahoru k...
Jedna z lanovek míří od stanice parkových autobusů na náhorní plošinu, kde si lze naplno vychutnat neobvyklou scenérii zdejší krajiny. Podobných lanovek je v parku více a vedou na různé vyhlídkové okruhy.
Při průjezdu mezi pískovcovými homolemi se až tají dech. Sestoupit z náhorní plošiny s mnoha výhledy do okolí lze buďto opět lanovkou a nebo pěšky. V jiné část parku přibližuje turisty také speciální úzkorozchodná pozemní dráha.
Ojedinělým dopravním prostředkem je také tento výtah, který spojuje jednu z dolních stanic parkových autobusů s dalším vrcholkem skalních útvarů, po kterém lze po luxusní stezce pokračovat směrem ke stanici úzkorozchodného vláčku.
Odhadem cca 150 takových autobusů slouží uvnitř národního parku pro dopravu turistů z jedné lokality do druhé. Nejdelší je trasa z centra parku k jeho východní bráně u hranic městečka Wulingyuan. Cesta je dlouhá a klikatá a před každou zatáčkou upozorňuje akustické hlášení ve voze, aby se cestující drželi.
Další vstup do národního parku Wulingyuan se nachází zde u městečka Wulingyuan, kde místní dopravu zajišťují dvě linky s novými hybridními minibusy TEG, zřejmě ze stejné dodávky jako flotila nových autobusů MHD ve městě Zhangijajie.
K národnímu parku Wulingyuan cca 30 km severně od Zhangjiajie vás odvezou tyto mikrobusy, které zde jezdí cca každou půlhodinu a které vyjíždějí z malého autobusového nádraží ležícího hned vedle vlakového nádraží v Zhangjiajie. Najdete tu také velkou turistickou informační kancelář, kde vám ochotně poradí.
Přímo nad autobusovým i vlakovým nádražím v Zhangjiajie vede kabinová lanovka, prý nejdelší horská lanovka na světě, která míří do národního parku Tianmen jižně od Zhangjiajie. Lanovka začíná v centru města na jižním břehu řeky Lishui a kvůli velkému počtu turistů s ní můžete do parku pouze jednosměrně, druhou cestu je nutné absolvovat autobusem.
Schéma národního parku Tianmen znázorňuje trasu lanovky, hlavní pěší trasy na náhorní plošině i trasu autobusů po nekonečných serpentinách, které vedou k obřímu schodišti, na které pak navazuje soustava eskalátorů ve skále, které vás dovezou na náhorní plošinu u horní stanice lanovky. Celá infrastruktura národního parku je ideálně načasována pro jednodenní výlet.
Druhým národním parkem, který leží jižně od města Zhangjiajie, je Tianmen, vysoká náhorní plošina z úžasnými výhledy a vyhlídkovými chodníky vedoucími po kolmých stěnách skalního masivu. Vzhledem k vysokému počtu turistů je potřeba jednu cestu vykonat lanovkou a druhou autobusem (lanovka by všechny turisty nepobrala). Lanovka vede přímo z centra města Zhangjiaie a poměrně dlouho vede nad samotným městem. Jedná se prý o nejdelší horskou lanovkou na světě. Na náhorní plošině pak funguje ještě jedna starší sedačková...
A zde už údajně nejdelší horská lanovka na světě stoupá nad nástupišti vlakového nádraží v Zhangjiajie směrem na náhorní plošinu Tianmen. Lanovka je dlouhá cca 7,5 km a zdolává převýšení cca 1300 m. Na rychlé a někdy až závratně strmé trase je provozováno celkem 98 kabinek.
K náhorní plošině v národním parku Tianmen vede kromě lanovky také tato silnice s 99 zatáčkami. Jezdí po ní výhradně zelené parkové mikrobusy, které vozí turisty k úpatí obřího schodiště, od kterého pak pokračuje nahoru soustava eskalátorů.
A takto vypadá již zmíněná silnice z horního konce obřího schodiště s 999 schody. Kdesi dole v dálce je město Zhangjiajie, kam vás dopraví buďto další zelené mikrobusy a nebo lanovka.
Horní stanice skalního eskalátoru, neboli soustavy sedmi eskalátorů vykutaných ve skále, které vás dopraví z náhorní plošiny Tianmen k hornímu konci schodiště s 999 schody.
Na každé přestupní plošině mezi jednotlivými eskalátory je ostraha, která bdí nad bezpečností – při velkých návalech, kdy je eskalátor stoprocentně obsazen, je nutno plynule přestupovat na další, jinak hrozí hromadění cestujících a následný úraz.
A zde je parkoviště zelených parkových autobusů u dolního konce obřího a velmi strmého schodiště. Autobusy pak pokračují po silnici s 99 zatáčkami k východu z národního parku. Autobusů je tu ve službách národního parku odhadem kolem 200.
Výstup z národního parku Tianmen je na konci silnice s 99 zatáčkami. Tady se přestupuje z jednoho zeleného autobusu do druhého, který vás doveze až do centra města Zhangjiajie, kde je zároveň dolní stanice lanovky.
Konvenční vlaky jsou taženy těmito elektrickými lokomotivami. Trať je v mnoha úsecích jednokolejná, často je nutné vyčkávat na protijedoucí vlaky.
Dlouhé konvenční vlaky vedoucí přes Zhangjiajie z jednoho konce Číny na druhý jsou sice pomalé, ale celkem pohodlné a s nepřetržitým servisem na palubě. Každý vůz má svého stevarda. Běžný počet vozů je 15 až 20. Železniční trať ze Zhangjiajie je velmi malebná díky členitému terénu.