Žilina (červenec 2007)

Žilina je univerzitní severoslovenské město poblíž hranic s Polskem i Českou republikou. Možná proto se stalo významnou dopravní, zejména železniční křižovatkou. Žilinou prochází hlavní železniční trať východ - západ s odbočkou na Bratislavu. Hlavní vlakové nádraží leží poměrně blízko centru města, se kterým ho spojuje pěší zóna. Základem žilinské MHD jsou trolejbusy. Ty začaly ve městě jezdit až v roce 1994. Již od roku 1988 však byly vedeny autobusové linky v trasách budoucích trolejbusů - čili jakýsi trolejbusový provoz nanečisto. Trolejbusové tratě se postupně rozšiřovaly, poměrně čerstvě o horskou trať na sídliště Hájik na západě a úplně nejnověji o spojovací trať kolem Žilinské univerzity na jihovýchodě, která spojuje sídliště Vlčince a Solinky.

Do historického jádra nemá městská doprava přístup - objíždí ho po silničním okruhu, který obepíná centrum poměrně těsně. Vzhledem k charakteru uspořádání ulic je v Žilině poměrně komplikované linkové vedení. Linky, které jedou do centra, se všechny setkávají na tomto okruhu a jedou po něm buď jednosměrně nebo obousměrně. Okruh vede také kolem hlavního nádraží, které je asi nejrušnější žilinskou zastávkou MHD. Vždyť také poblíž této zastávky se nachází autobusové nádraží regionální dopravy.
Městská Karosa ve firemním nátěru před železniční stanicí.
Trolejbusy tedy obsluhují většinu žilinského obyvatelstva a pro autobusovou dopravu tu již nezbývá mnoho prostoru. Trolejbusy zajišťují spojení centra s největšími sídlišti - Vlčince na jihovýchodě, Solinky na jihu a Hájik na západě. Všechna sídliště leží na kopcích, proto je zde trolejbusová doprava více než vhodná.
Linka 6 na kruhovém objezdu odjíždí od Carrefouru.
Vlevo jízdní řád normální trolejbusové linky, vpravo je univerzální podivná linka 1.
Novější trolejbus 15TrM v zastávce Fatranská na sídlišti Vlčince.
Linkové vedení je díky okruhu v centru a variantnímu trasování tratí poměrně složité na pochopení a nový návrh změn do něj ještě trochu chaosu vnese, na druhou stranu ale dojde ke zlepšení přímých spojení. Čili pro místní méně přestupů, ale pro cizí větší chaos. V současnosti jezdí v Žilině 8 trolejbusových linek, z toho linka 1 činí kuriózní výjimku. Narozdíl od ostatních linek ji totiž tvoří pouze vybrané spoje a trasa linky je velmi různorodá - tvoří ji dvě samostatné trasy, z nichž každá má několik variant. Část spojů zřejmě slouží pro nájezdy a výjezdy do/z vozovny, která leží poněkud...
Valná hromada trolejbusů v otočce Matice slovenskej opět v sídlišti Vlčince.
Do zastávky Matice slovenskej zajíždí i autobusová linka 2 v podání kloubového Citelisu.
Klasický žilinský trolejbus na lince 16 na cestě ze sídliště Hájik.
Ostatní "běžné trolejbusové linky" mají většinou pravidelné intervaly, opravdovým základem jsou linky 3, 13, 4, 14 a 16, které mají jednotný interval 10 minut ve špičkách. Sídliště Hájik na západě obsluhuje linka 16 (ukončená jednosměrně na okruhu v centru), také linka 6, která jezdí v intervalech 30 minut obousměrně do obratiště Carrefour na východě a do třetice tangenciální linka 7, která se centra dotýká jen jednou zastávkou a pokračuje na jih do sídliště Solinky - tato linka jezdí jen ve špičkách a po 30 minutách. Sídliště Solinky je s centrem spojeno hlavně linkou 3, opět s...
Otočka Stodolova na kopcovitém sídlišti Hájik.
Kloubový trolejbus po generální opravě září veselými barvami.
Křižovatka, kde se od trati na Hájik odděluje trať do odlehlé vozovny. Zajímavostí je kruhový objezd ve tvaru čtverce.
Pro toto sídliště je kromě linky 14 klíčová také čtyřka, ukončená jak jinak než jednosměrně okruhem v centru. Vzhledem k jednosměrnosti linek na okruhu v centru (kromě linky 6) je pro neznalého cestujícího poměrně složitá orientace. Například chcete-li jet z Železniční stanice trolejbusem na sídliště Vlčince, můžete si vybrat z obou směrů, proto je dobré vědět, kdy co odkud pojede dřív. Tomu trošičku napomáhá zkušební provoz digitálních infopanelů na zastávkách, které informují o aktuálním příjezdu nejbližších spojů. K letošnímu říjnu upraví DP linkové vedení. Změna spočívá v ještě větším...
Linka 6 končí u nákupního centra Dubeň poblíž centra města.
Ostuda žilinského dopravního podniku - orezlý trolejbus č. 214 před železniční stanicí.
Vozidla jezdí v jednotném zelenožlutém nátěru, celkově kladný dojem hyzdí několik ošklivě rezavých kusů. Rozšířené jsou i celovozové reklamy, bohužel zasahující i do prostoru oken. Autobusový vozový park pochází jednotně od vysokomýtské Karosy. Nejpočetnějšími vozy jsou stále Karosy řady 700 (cca 25 kusů) a podobný počet vozů řady 900. Potkáte tu však i kloubové Karosy řady 700 i 900 v souhrnném počtu necelých 10 kusů. Nízkopodlažní autobusy jsou zastoupeny třemi standardními Citybusy, dvěma kloubovými Citelisy a jedním Citelisem Line (se dvěma dveřmi). Ještě letos by měly dorazit další tři...
Jeden z novějších autobusů na manipulační jízdě u vlakového nádraží.
Zkušební provoz informačního systému u železniční stanice s reálnou předpovědí příjezdů vozidel.
Informační systém ve vozidlech i na zastávkách je na poměrně dobré úrovni, většina vozidel je vybavena digitálními panely i hlášením zastávek. Hlášení je srozumitelné, i když hlas je poněkud unavený. Zkušebně probíhá provoz zastávkových infopanelů s informacemi v reálném čase (viz výše). Vozidla bez digitálních panelů se mohou pyšnit kvalitními plastovými cedulemi s výpisem všech zastávek na trase. Odbavovací systém R&G Mielec akceptuje ve vozidlech jak čipové karty, tak papírové jízdenky. Pro krátké cesty je tu úleva v podobě tarifního pásma do 5 zastávek od nástupu. V Žilině dokonce funguje...
Vnitřní směrová cedule a odbavovací strojek na čipové i papírové jízdenky.
SAD Žilina radikálně obnovilo vozový park linkovými i městskými Karosami v modrošedé metalíze.
A ještě pár slov k regionální dopravě. Autobusy regionální dopravy provozuje téměř výhradně SAD Žilina, který nedávno poměrně radikálně obnovil svůj vozový park. Nakoupil značné množství Karos C954E a také městských B952E. Vše ve slušivé modré metalíze. Autobusy městského provedení jezdí hojně na některých příměstských linkách v okolí Žiliny. I přes masivní dodávku nových vozidel tu stále potkáte klasické modrobílé Karosy, většinou po generálce slovenského typu. Autobusové nádraží je poměrně výhodně umístěno poblíž centra i železniční stanice. Dosavadní socialistická podoba (obrovský prostor...
Starší Karosy SAD Žilina na dožívajícím autobusovém nádraží.
Ve svém repertoáru má SAD Žilina i autobusy Slovbus.