Žilina (srpen 2016)

Čtvrté největší slovenské město leží na řece Váhu v severozápadní části Slovenska a je významnou dopravní, především železniční křižovatkou. Snad i díky přítomnosti Žilinské univerzity s vyhlášenou dopravní fakultou je rozvoji veřejné dopravy věnována zvýšená péče. Zatímco městská doprava na slovenské poměry vzkvétá, myšlenku dopravní integrace s okolním regionem se tu však ještě vzkřísit nepodařilo.

největší změnou od polední návštěvy v roce 2007 je bezesporu obnovený vozový park trolejbusů. Původních cca 45 trolejbusů typů Škoda 14Tr, 15Tr a 15TrM už zčásti nahradila velká dodávka 15 nových trolejbusů Škoda 30Tr a 31Tr s karoserií SOR. V blízké budoucnosti se očekává výměna druhé třetiny trolejbusového parku, tentokrát pomocí vozů Škoda s karoserií Solaris. I když v Žilině nehrají autobusy takovou roli, funguje v rámci MHD 44 autobusů. Naposledy byl jejich vozový park obnoven pěti standardními Solarisy v roce 2014, tedy prvními bubnovými vozy po dlouhých 7 letech od poslední obnovy.
U Hlavního nádraží se potkaly nejmladší zástupci vozového parku v Žilině – Solaris z roku 2014 a Škoda 30Tr z roku 2013. Solarisy v počtu 5 kusů jsou jediné nové autobusy za posledních 10 let. Nové trolejbusy s karoserií SOR doplnily stávající flotilu vysokopodlažních trolejbusů 14Tr a 15Tr.
Nové trolejbusy standardní délky jezdí v Žilině již skoro 4 roky a to v počtu 7 kusů. V nedělním provozu jezdí standardní trolejbusy na většině linek kromě páteřních protisměrných linek 4 a 14. Na mnoha místech bylo obnoveno také trolejové vedení a další projekty na obnovu či doplnění dalších trolejových stop jsou v plánu.
Linka 6 spojuje kopcovité sídliště Hájik na západě s centrem a sídlištěm Vlčince na východě s celotýdenním intervalem 20 minut. Každý druhý spoj končí již po cestě u smyčky Carrefour. Z původních 15 krátkých trolejbusů Škoda 14Tr jich zbylo 9. Po realizaci aktuální zakázky na nové trolejbusy s karoserií Solaris by již měly být vyřazeny všechny staré vozy standardní délky, které pocházejí z roku 1994.
Velká péče je v Žilině věnována jízdním řádům, které se dvakrát ročně upravují na základě požadavků občanů i aktuálních poznatků. I když od poslední velké změny linkového vedení v roce 2007 nedošlo k žádným razantním úpravám, přeci jen by se pár změn našlo. Zavedena byla například nová autobusová linka 67 do zdejší přehradě (prodloužením vybraných víkendových spojů původní trolejbusové linky7), zrušena byla nákupní linka 99 k Tescu a optimalizovány byly intervaly části trolejbusových linek. V roce 2014 se místní obyvatelé konečně dočkali garantovaných nízkopodlažních spojů a rozšířen byl také...
V nových žilinských trolejbusech a autobusech je také velmi kvalitní informační systém. LCD obrazovky uvádějí také možnost přestupů na další linky a informace o trase se střídají s ostatními aktualitami.
Setkání dvou generací trolejbusů ve smyčce Jeseňová na jižním sídlišti Solinky. Kromě zde ukončených linek 3 a 5 tudy ještě projíždí vzájemně protisměrné páteřní linky 4 a 14 a také doplňkové linky 1 a 7. Kromě vnitřního městského okruhu projíždějícího kolem Hlavního nádraží je tak zdejší sídliště místem s nejhustším provozem MHD.
Zástupce nejstarší série kloubových trolejbusů Škoda 15Tr na jedné ze tří konečných v sídlišti Vlčince. Páteřní linky 4 a 14 tu končí proti sobě na dvou smyčkách a po příjezdu na vzdálenější konečnou se každá z nich přečísluje na protisměrnou linku. Tím je zajištěno, že se lidé z každého směru dostanou i na vzdálenější konečnou.
V regionální dopravě se po organizační stránce mnoho nezměnilo, ale modernizace se dočkal jak vozový park vlaků SSSK, tak i autobusů SAD Žilina s tradicí vysokomýtského dopravce. O něco lepší je také infrastruktura zastávek, obnoveno bylo zčásti i trolejové vedení zdejší poměrně komplikované sítě. I přes četné pokusy je zdejší linkové vedení díky několika polokružním jednosměrným linkám pro nepravidelné cestující celkem oříšek. Místní se ale díky tomu dostanou bez přestupu téměř kamkoli a prostor je tu i pro několik páteřních linek, které jezdí ve špičkách každých 10 minut a o víkendech po 20...
Náhradní vozidlo za porouchaný trolejbus č. 6 v podobě městské Karosy z roku 2006. Ze sídliště Hájik se lze dostat do centra nejen trolejbusem, ale také rychlejší severní cestou autobusem č. 27.
Konečná zastávka na konci kopcovitého sídliště Hájik. Jezdí sem trolejbusové linky 6, 7 a 16 a končí zde tak autobusové linky 27 a nová linka 67. Ta vznikla teprve v roce 2014 a jezdí jen v sezoně a jen o víkendech, přičemž kopíruje celou trasu trolejbusové linky 7 a pokračuje na východě k žilinské přehradě, kam již troleje nevedou.
A zde již jeden z nejstarších žilinských trolejbusů 15Tr z roku 1993 na další vlčinské konečné zastávce - Matice Slovenskej. Těchto vozidel jezdí z původních 31 ještě 18. Ani plánovaná dodávka dalších nových trolejbusů ještě nenahradí tento typ zcela (v plánu jsou zatím pouze 3 kloubové vozy Škoda 28Tr).
Na páteřní lince 4 odjíždí od typického žilinského reklamního označníku v centru nový kloubový trolejbus Škoda 31Tr, kterých jezdí v Žilině 8. Zakoupeny byly v letech 2012-3 v rámci velké obnovy trolejbusů pro Žilinu. Další velká obnova se chystá pro rok 2017. Tentokrát ale dostanou škodovky karoserii Solaris.
Nového atraktivního vzhledu se v roce 2014 dočkaly také informace na zastávkách včetně podoby zastávkových jízdních řádů. Na části zastávek v centru města jsou do konstrukce přístřešku integrovány také jízdenkové automaty.
Většina autobusových linek MHD je ukončena u Hlavního nádraží a jede po vnitřním městském okruhu. Převahu na linkách žilinského DP stále mají tyto vysokopodlažní Karosy v počtu 14 kusů, z toho 3 kloubové. Do vozidel tu lze nastupovat všemi dveřmi. Do roku 2015 fungovala také nákupní linka 99 k hypermarketu Tesco, pro nezájem objednavatele však již byla zrušena. Celovozové reklamy přes celá okna tu znesnadňují výhled z vozidel.
Celkem nové obratiště Vodné dielo pod Žilinskou přehradou pro linku 67, která vznikla v roce 2014 a která jezdí jen v sezoně a o víkendech. Jedná se vlastně o prodloužené spoje trolejbusové linky 7, jen s použitím autobusů.
1. dubna a 1. října jsou tradiční termíny změn v jízdních řádech MHD. I tentokrát vyzývá žilinský DP veřejnost k účasti na tvorbě nových jízdních řádů. Většinou se ale jedná jen o kosmetické úpravy. Poslední větší změny proběhly v roce 2014, kdy byly poprvé v Žilině zavedeny garantované nízkopodlažní spoje a výrazně byl rozšířen počet zastávek na znamení.
Majitelé dopravních čipových karet mohou čerpat výhody i ve vybraných supermarketech, jak dokazují tyto čtečky u vchodu do obchodu.
V rámci nového nákupního centra v centru Žiliny najdete i takovou moderní informační a prodejní kancelář příměstského dopravce SAD Žilina.
Netradiční velmi úsporný, ale zároveň opečovávaný zastávkový přístřešek najdete na konečné linky 30 na severním předměstí Žiliny v osadě Vranie.
Od poslední návštěvy v roce 2007 byl vozový park autobusů žilinského DP obnoven pouze těmito pěti Solarisy v roce 2014. Již brzy by je mělo následovat 15 trolejbusů s karoserií stejného výrobce.
Na podobě autobusového nádraží ležícího v centru poblíž železniční stanice se skoro nic nezměnilo, až na vozový park. Zdejší majoritní dopravce obnovuje vozový park již od roku 2007 autobusy Iveco Crossway, nejčastěji ve zkrácené desetimetrové verzi. Naposledy přibyly na konci roku 2015 4 tyto stroje.
I když počasí nepřeje, fungují na části spojů v sezoně tyto cyklobusy s přívěsem umožňujícím kombinovat veřejnou dopravu se zdravým pohybem.
Modernizace motorových vozů řady 810 na slovenský způsob, tedy bez bezbariérovosti. Na hlavní trati skrz Žilinu už však několik let jezdí moderní dvoupodlažní Elefanty. Žilina je především železničním uzlem, ze kterého vyjíždí vlaky do čtyř směrů.