Západoslovenské univerzitní město v poslední době téměř kompletně obnovilo svůj vozový park trolejbusů i autobusů. A přibyly také hybridní autobusy a elektrobusy. Na linkách žilinské MHD se tak už skoro nepotkáte s vysokopodlažními vozidly. A díky poměrně velkému podílu hybridních autobusů a dvěma elektrobusům se daří výrazně snižovat emise i na zbytku linek, které zajišťují autobusy. Probíhá také velká rekonstrukční akce, kdy jsou modernizovány zastávky MHD, především povrch vozovek a nástupišť. Na všech semaforech se nainstalovala preference MHD.

Trolejbusová doprava je páteří MHD v Žilině a na autobusové linky už zbývá pouze pár odlehlejších oblastí nebo příměstských obcí. Aktuálně je pro 8 trolejbusových linek k dispozici 42 moderních nízkopodlažních trolejbusů. Povedlo se to díky štědré evropské dotaci, která umožnila kompletně obnovit vozový park v posledních 6 letech. Naposledy bylo v letech 2017-9 dodáno do Žiliny rekordních 27 nových trolejbusů, z toho 18 kloubových. Všechny nové vozy jsou značky Škoda a mají karoserii Solaris 4. generace. S původními trolejbusy 14Tr a 15Tr se tak už v běžném provozu nepotkáte. A nový vozový...
Velká proměna před hlavním vlakovým nádražím Žilině – nový kloubový trolejbus Škoda se potkává s hybridním autobusem Iveco. Radikální obnova vozového parku v posledních letech odtud vyhnala již skoro všechny vysokopodlažní vozy.
Poblíž nového obchodního centra v centru Žiliny se tu potkávají nové kloubové trolejbusy Škoda 27Tr s karoserií Solaris 4. generace. Těchto vozidel bylo pořízeno celkem 18, naposledy bylo dodáno 6 kusů v roce 2019.
Kvalitní informace na velkém označníku na zastávce Hurbanova v centru Žiliny. Páteřní okružní protisměrné linky 4 a 14 jezdí ve špičkách každých 10 minut a spojují centrum se sídlišti na jihu včetně univerzitního areálu.
Velké označníky v centru mají na čelní straně kromě čísel linek a schématu sítě také reklamu. Jízdní řády jsou pak umístěny na druhé straně sloupku. Zde je alespoň reklama, jak se dostat do obchodního centra veřejnou dopravou.
Jeden z 18 kloubových trolejbusů s karoserií Solaris projíždí centrem Žiliny. K nim je k dispozici ještě 8 kloubových vozů s karoserií SOR a ještě pár zbylých nevyřazených vozů Škoda 15Tr. Ty už ale v běžném provozu nepotkáte.
Hybridní Urbanway poblíž autobusového nádraží. Těchto nejnovějších autobusů bylo v roce 2018 pořízeno celkem 16.  Kromě nich přibylo ve stejném roce ještě 14 Solarisů a 2 elektrobusy Škoda.
Ukázka jízdních řádů a tarifních informací v zastávkovém přístřešku sdruženém s jízdenkovým automatem. Nejčastěji jezdí trolejbusové linky 3, 4 a 14, které mají ve špičkách 10minutový interval. Tyto linky obsluhují především největší sídliště Solinky a Vlčince na jihu města.
Informační obrazovky v nových vozidlech MHD ukazují kromě aktuální trasy a možností přestupů v příští zastávce také jízdní dobu do jednotlivých zastávek. Žilina vybavila také všechny zdejší semafory preferencí MHD.
Nepříliš graficky povedené rozhraní validátorů jízdenek ve vozech MHD. Tyto strojky umějí načíst čipovou kartu i označit papírovou jízdenku.
Za revoluční proměnou trolejbusové dopravy nebyla příliš pozadu ani autobusová část. Žilinský dopravní podnik, který provozuje 100 % místní MHD, sice používá autobusy jen jako doplňkový prostředek k páteřním trolejbusům, přesto má nyní ve správě pro 9 základních linek celkem 46 autobusů, z toho vysokopodlažních už pouze 7 (standardní kloubové Karosy). V roce 2018 bylo do Žiliny dodáno rekordních 32 nových autobusů, z toho 14 dvanáctimetrových Solarisů Urbino čtvrté generace, 16 hybridních vozů Iveco Urbanway rovněž ve standardním délkovém provedení a k tomu ještě dva elektrobusy Škoda Perun...
Schéma sítě MHD na zastávkovém označníku v centru. Z obrázku je patrné zejména vedení páteřních linek do sídlišť na jihu, další významnou osou je trolejbusová trať na západ do sídliště Hájik. Trolejbusových linek je v Žilině 8.
Jízdní řády bývají často vylepeny také přímo na skle přístřešku. Linka 67 jezdí jen o víkendu a jedná se vlastně o prodloužený trolejbus č. 6 k Vodnému dielu (v podání autobusu). V noci zajišťuje obsluhu města celotýdenně linka 50.
Nový autobus Solaris Urbino 12 čtvrté generace v nově opravené zastávce Velká Okružná, AUPARK na jižním okraji historického centra. Autobusových Solarisů jezdí v Žilině 19, z toho 14 bylo pořízeno v rámci velké obnovy v roce 2018.
Na nově opravené zastávce Velká Okružná, AUPARK, jedné z nejvytíženějších zastávek v Žilině, byl instalován tento miniaturní přístřešek. V současné době je již minulostí, nahradilo ho kapacitnější zastřešení. Z evropských peněz je postupně rekonstruována celá řada autobusových zastávek.
Žilina má od roku 2018 také dva elektrobusy Škoda Perun 26SH. Zde jeden z nich zachycen na zastávce Matice Slovenskej. Oba elektrobusy se mohou dobíjet pomocí pantografu také na konečných na trase.
I část posledních zbytků autobusových linek jezdí na elektřinu díky dvěma elektrobusům Škoda Perun. Poslední dodávka naftových autobusů má hybridní pohon, takže i zde se minimalizují negativní dopady na ovzduší.
Matice Slovenskej – další z mnoha rekonstruovaných zastávek. Jen elektronické informace zde chybí. Velký zlepšením je ale osazování kasselských obrubníků a důstojnějších přístřešků.
Jeden ze 14 nejnovějších autobusů Solaris byl nasazen na trolejbusovou linku 5, která doplňuje páteřní linky 3, 4 a 14 a spojuje sídliště Vlčince se sídlištěm Solinky přes centrum. Tato linka má interval 20 minut.
Jeden z 9 standardních trolejbusů Škoda 26Tr s karoserií Solaris na doplňkové lince 1, která jezdí jen ve špičkách a jen jednou za hodinu, za to obsluhuje velkou část trolejbusových zastávek a jako jediná zajíždí k místnímu Dopravnímu podniku západně od centra.
Prvními nízkopodlažními trolejbusy byly tyto vozy Škoda 30Tr s karoserií SOR, které byly dodány v letech 2012-3 v počtu 8 kusů.  Obdobně bylo dodáno 7 vozů ve standardní délkové verzi. Zde vyčkává linka 4 ve smyčce Fatranská na jižním okraji sídliště Vlčince.
Kloubový trolejbus se vydává na trasu okružní páteřní linky 4 ze smyčky Fatranská směrem do centra. Žilina má již 26 kloubových a 16 standardních nízkopodlažních trolejbusů.
Během pár let téměř kompletně obnovený vozový park s sebou kromě bezbariérovosti, klimatizovaného interiéru nebo nižšího hluku či emisí přináší také nový informační systém, on-line informování o aktuálních odjezdech a vůbec celková image veřejné dopravy v Žilině tímto krokem skokově vzrostla. Postupně se začalo pracovat také na infrastruktuře – díky evropským dotacím je rekonstruována celá řada zastávek, které získávají nové povrchy vozovek i nástupišť, kasselské obrubníky i modernější prosklené přístřešky. Zatím však chybí aktuální elektronické informace o příjezdech spojů. Ale třeba i to se...
Po spojnici mezi největšími žilinskými sídlišti na jihu města a Žilinskou univerzitou jezdí trolejbusové linky 1, 4/14 a 7. Linka 7 míří na kopcovité sídliště Hájik na západě města a nedávno byl interval v odpolední špičce omezen z 20 na 30 minut ve prospěch základních linek 6 a 16 směřujících přímo do centra.
Obratiště Jeseňová na jižním sídlišti Solinky. Odtud vedou do centra trolejbusové linky 3, 4/14, 5 a 7. Souhrnný interval zde ve špičce dosahuje necelých 5 minut.
Jeden z 16 hybridních autobusů Urbanway na doplňkové lince 27 na smyčce Stodolova na sídlišti Hájik na západě města.  Vysokopodlažní autobusy díky radikální obnově vozového parku v Žilině už prakticky nepotkáte.
Ze sídliště Hájik jezdí trolejbusové linky 6 a 7, linka 6 je ve špičkách doplněna posilovou linkou 16 do centra. Nedávno byl na linkách 6 a 16 zkrácen špičkový interval z 20 na 15 minut, naopak na lince 7 byl prodloužen z 20 na 30 minut.
Standardních trolejbusů s karoserií SOR bylo dodáno v letech 2012-3 celkem 7. Zde na konečné Stodolova na kopcovitém sídlišti Hájik odjíždí doplňková linka 7 směrem do jižních sídlišť a k univerzitnímu kampusu.
Jedna ze tří posledních vysokopodlažních kloubových Karos z roku 2006 vyjíždí z areálu DPMŽ na špičkový výkon na sídliště Hájik.
Ve společnosti nových trolejbusů odpočívají v rozlehlém areálu Dopravního podniku poslední provozní kusy starých trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr z první poloviny 90. let. Aktivně už do provozu nezasahují, ale pro jistotu jich je ještě pár k dispozici.
Další odstavené trolejbusy Škoda 14Tr. Celkem nyní disponuje DPMŽ 42 moderními nízkopodlažními trolejbusy s tím, že poslední dodávka proběhla v roce 2019, kdy bylo dodáno 6 kloubových a 6 standardních trolejbusů.
Poměrně monotónní vozový park regionálního dopravce SAD Žilina v již tradiční modré metalíze. Všechny regionální linky se koncentrují na zdejším zastaralém autobusovém nádraží.
I v současné době pokračuje obnova regionálních autobusů dopravce SAD Žilina převážně vysokopodlažními autobusy Iveco Crossway Line o délce 10,8 metru. V roce 2017 pořídil tento dopravce 30 nových autobusů, v roce 2018 to bylo již 35 vozů. Menší podíl nových vozidel je již také částečně nízkopodlažní.
I přes pokračující nákupy Crosswayů najdete na některých regionálních linkách ještě Karosy C954E, pomocí kterých před lety začala kompletní obnova tehdy přestárlého vozového parku.
Vlajková loď regionální železnice na Slovensku – elektrické soupravy z plzeňské Škody používané především na modernizované koridorové trati směrem na Bratislavu.