Curych (květen 2012)

Při minulé reportáži z Curychu už bylo řečeno vše podstatné, proto se zde budeme věnovat pouze novinkám, které se v Curychu za poslední rok udály. Nejvýznamnější událostí je bezesporu další rozšíření již tak husté tramvajové sítě. V podobě stavby tzv. Westbahn dojela v prosinci 2012 tramvaj č. 4 do západní části města k nádraží Altstetten. Okolo nové trati se mohutně staví, takže linka 4 nebude mít již brzy o cestující nouzi.

Zastávka Central, kde se potkává mnoho linek a přestupy jsou až neuvěřitelně snadné, i když v rozporu se všemi možnými bezpečnostními normami.
V zastávce Central zřejmě Švýcaři nevědí, že to nejde - vystupuje se tu do kolejí, zastávky jsou v ostrých nepřehledných obloucích, ostrůvky jsou kratší než délka souprav atd. Přesto jsou asi všichni mnohem spokojenější, než kdyby tu kvůli normám nebyla zastávka žádná.
Další novinkou, která Curych teprve čeká, je dodávka nových trolejbusů Hess - dodáno by mělo být 21 kloubových a 17 dvoukloubových vozidel. Nové trolejbusy by měly nahradit zbývající flotilu 43 vysokopodlažních kloubových Mercedesů. Díky novým dvoukloubovým vozidlům se zvýší kapacita hlavně na lince 32, kde dosud jezdily smíšeně vozy obou délek. Dvě linky tak budou jezdit v podání dvoukloubů, ostatní 4 linky budou stejně jako dnes nabízet své služby osmnáctimetrovými vozy.
Starší souprava tramvaje "Tram 2000" v kominaci dvoučlánkové soupravy a sólo vozu. V Curychu mají tramvaje různé délkové kombinace podle skutečné poptávky.
Jedna ze tří curyšských lanovek - tato je přímo v centru s názvem Polybahn a zkracuje cestu od zastávky Central k místní univerzitě.
Pozemní lanovkou Polybahn jezdí zejména studenti zdejší univerzity - jim jsou přizpůsobeny i různé bezpečnostní a výchovné piktogramy.
Linka S18 se curyšskému S-Bahnu trochu vymyká - jezdí totiž na úzkém rozchodu společně s tramvajemi až do centra do zastávky Opernhaus, poté je vedena jako tzv. Forchbahn jihovýchodním směrem.
Nádraží Stadelhofen pro curyšský S-Bahn je napůl zapuštěné do země - následuje tunel směrem k Hlavnímu nádraží. Sjíždí se sem vlaky od východu. Přestup na tramvaje a rovnou do centra je opět velmi krátký.
Kratší souprava curyšské tramvaje u nádraží Stadelhofen poblíž uzlu Opernhaus. I zde jezdí cvičné jízdy pro školení řidičů.
S-Bahn přijel do stanice Stadelhofen. Jelikož Curych nemá metro, S-Bahn ho v mnoha směrech úspěšně nahrazuje, ať už svou rychlostí, tak i četností spojů a kapacitou.
Zde využívá linka S18 tramvajové koleje, aby mohla zajet až do centra. Jedná se spíš o jakousi vlakotramvaj.
Poslední novinkové zastavení se bude týkat železnice. S-Bahn je v Curychu naprosto nepostradatelnou součástí městské i příměstské dopravy a neustále rostoucí počty cestujících už nebude možné uspokojit bez dalšího rozvoje infrastruktury. Proto je ve vysokém stádiu rozestavěnosti tzv. "Durchmesserlinie", což je zcela nové dvoukolejné spojení hlavního nádraží s tratí od nádraží Altstetten po nádraží Oerlikon. A to nejdůležitější - toto spojení bude průjezdné bez nutnosti obracení souprav na hlavovém hlavním nádraží, jak tomu bylo dosud.
Konečná zastávka 31, kde jsou provozovány dvoukloubové trolejbusy, se nachází přímo v křižovatce se zastávkou tramvaje. I na takovém poloměru lze otočit tak dlouhý trolejbus.
Náměstí Hegibachplatz je nejen konečnou pro linku 31, ale také významnou přestupní zastávkou mezi tramvajemi a ostatní dopravou. Zastávky jsou umístěny hned vedle sebe uprostřed náměstí a kolem krouží ostatní doprava. Příkladná ukázka, jak beze zbytku využít dopravní prostor.
Další konečná trolejbusu a tramvaje - nádraží Tiefenbrunnen na jihovýchodě města. Na tangenciální trolejbusové lince jezdí již téměř dvacetileté trolejbusy Mercedes-Benz. Již brzy by ale měly být nahrazeny novou dodávkou kloubových i dvoukloubových Hessů.
Ukázka, jak dokážou tramvaje končit tak, aby se dalo pohodlně přestoupit na vlak alespoň v jednom směru - z tramvajové zastávky na nástupiště to je pár kroků bez jediného schodu.
Vozidla S-Bahnu na sobě mají výrazné logo zdejšího silného IDS a zároveň jeho koordinátora (ZVV) a zpravidla nějaký motivující slogan.
Nejčastější variantou u starších tramvají jsou dvě spřažené dvoučlánkové soupravy. Zastávka u Hlavního nádraží.
Hlavní nádraží je již dnes průjezdné tunelem směrem ke stanici Stadelhofen, ale to neřeší propojení se severovýchodní dráhou přes Oerlikon. Zcela nové dvě koleje povedou mezi hlavním nádražím a stanicí Altstetten po povrchu i po odvážném nadzemním viaduktu, zbývající úsek mezi hlavním nádražím a Oerlikonem bude pod zemí. Hotovo by mělo být do roku 2014. Všichni zdejší cestující se tak mohou těšit opět na nové vlaky a ještě kratší intervaly.
Všechny hlavní prostředky MHD na jediném obrázku. Zde vyčkává autobus příjezdu tramvaje, aby poté najel do společné zastávky a odvezl lidi, co právě vystoupili z tramvaje. Jednoduché opatření, jak nikomu neujet.
Nejnovější tramvajová trať pro linku 4 u nádraží Altstetten. Koleje sem byly nataženy teprve v prosinci 2011. Stavba se jmenovala poněkud honosně "Westbahn" a trať projíždí rozvojovou lokalitou, kde se mnohutně staví.
Informační a prodejní servis na nádraží Altstetten - z jeho jedné strany zde nově končí tramvaj 4, z druhé strany projíždí okolo dvoukloubové trolejbusy na lince 31.
A zde je dvoukloubový Hess poblíž nádraží Altstetten. Po brzké dodávce dalších dvoukloubových trolejbusů se plánuje jejich provoz také na lince 32. Jednokloubové vozy budou používány na zbylých čtyřech linkách.
Běžná informační vitrína na zastávce MHD se všemi potřebnými údaji.
Jedna z nejnovějších tramvajových tratí míří také na mezinárodní letiště umístěné poměrně daleko od Curychu poblíž města Kloten. Až do centra Curychu odtud jezdí linka 10.
V nejnovějších tramvajích "Cobra" se kombinují dveřní křídla s malou výklopnou plošinou pro zcela bezbariérový nástup nebo výstup. Na dveřích nechybí také logo zdejšího IDS.