Cvikov (březen 2011)

Saský Cvikov, v originále Zwickau, je asi stotisícové průmyslové město nedaleko za českými hranicemi. Podobně jako ostatní města bývalé NDR trpí úbytkem obyvatel a života vůbec. Po dopravní stránce však Cvikov stojí alespoň za krátkou návštěvu. Zdejší tramvajová síť není nijak rozlehlá, v tak malém městě však pokrývá většinu dopravních potřeb zdejšího obyvatelstva.

Tramvaje již dnes obsluhují všechny významné obytné celky (většinou jde o socialistická sídliště na okrajích města). Nejnověji se tramvajová síť rozrostla v roce 2005 jihozápadním směrem, když pronikla do velmi vzdáleného sídliště Neuplanitz. Linkové vedení je přehledné, intervaly jednotné se zajištěnými proklady či návaznostmi. Základní interval je 20 minut ve špičce, 24 minut mimo špičku. Výjimkou je linka 3, která jezdí skoro v celé trase sama, proto má intervaly poloviční. Na zbylých tratích jsou ve všední dny provozovány vždy dvě linky. Tratě se kříží v centru, styčným bodem hlavních...
Ve Cvikově jezdí 12 nízkpodlažních tramvají GT6M od firmy Adtranz a také 24 klasických tramvají KT4D české výroby, které bývají často spřahovány do dvojic. Rozchod kolejnic je 1000 mm. Zde míří tramvaj na lince 5 po Nádražní ulici k hlavnímu nádraží. O víkendu po těchto kolejích jezdí pouze autobusy.
Hlavní vlakové nádraží leží od centra města vzdáleno asi 10 minut rychlé chůze. Pokud vám zrovna ujede tramvaj nebo pokud sem přijedete o víkendu, pěší chůze se vyplatí.
Přednádražní prostor poněkud evokuje socialistickou éru. Autobus jednoho z místních dopravců, kteří provozují příměstské linky, je oblečen do celovozové reklamy na předplatní jízdenky systému VMS ("Každý může, ale nikdo nemusí").
Jelikož je hlavní nádraží poněkud odstrčeno od významných městských dopravních tahů, je také hůře obslouženo městskou dopravou. Kromě několika autobusových linek sem zajíždějí tramvajové linky 5 a 7, které ovšem jezdí jen ve všední dny. Zbylé tramvajové linky 3 a 4 oblast hlavního nádraží míjejí. Autobusové linky se kromě hlavního nádraží potkávají zejména na autobusovém nádraží položeném blíže historickému centru. Městské linky se prolínají s příměstskými, autobusy někdy bývají označeny dvěma čísly.
Linka 7 míří po blokové smyčce k hlavnímu vlakovému nádraží. Spolu s linkou 5 tvoří ve špičkách desetiminutový interval. Dopoledne jezdí každá linka po 24 minutách. O víkendu se z nádraží dostanete do města jen autobusem nebo pěšky.
Autobusové nádraží z 80. let je umístěno přímo v centru. Centrální přestupy o víkendu a večer se však odehrávají v zastávce Neumarkt. Městský dopravce disponuje flotilou nízkopodlažních autobusů MAN a Mercedes-Benz s plynovým pohonem.
Plně nízkpodlažní tramvaj Adtranz (typ GT6M) v celé kráse na lince 4 v zastávce Georgenplatz. Pantograf je umístěn vzadu.
Nízkopodlažní tramvaj na předposlední zastávce na trati do sídliště Eckersbach. Ve špičkách se tu jezdí po deseti minutách.
Linka 3 vyjíždí z kolejové splítky do zastávky Hauptmarkt v nevelkém historickém centru Cvikova. Vlevo již nenápadně vykukuje hradba paneláků, které centrum obklopují až příliš těsně.
Skoro každé město je něčím výjimečné a nejinak je tomu i v případě Cvikova. Tou zvláštností je vedení regionální vlakové linky souběžně s tramvajovou tratí až do historického jádra města. Tento souběžný provoz a příkladná ukázka integrace různých druhů dopravy tu funguje již 12 let. Motorové vlaky společnosti Vogtlandbahn jezdí do centra Cvikova zhruba jednou za hodinu.
Zastávka Centrum, kde končí vlaková linka dopravce Vogtlandbahn. Jednou za hodinu tudy projede vlak po souběžném úseku s tramvajovou linkou 3 až do historického centra.
Nejnovější tramvajová konečná v sídlišti Neuplanitz, kam byla linka 3 prodloužena v roce 2005 o více než 4 kilometry z centra města. Toto sídliště leží od Cvikova poměrně daleko, oddělené poli a loukami a s městem ho spojuje ještě několik autobusových linek.
Interiér tramvaje KT4D, ve které je víceméně zachován jeho původní vzhled. Původní laminátové skořápky jsou polstrované, tramvaj má výklopné dveře a protiskluzovou podlahu.
Dvojice KT4D přijíždí na lince 3 od sídliště Eckersbach do centrální přestupní zastávky Neumarkt. Manipulační oblouk z tohoto směru doprava je řešen kvůli nedostatku místa nadjetím do opačného směru.
Vozový park odpovídá velikosti města a jeho potřebám. Tramvaje zde najdete jak nízkopodlažní (starší tříčlánkové jednosměrné tramvaje od firmy Adtranz), tak klasické středněpodlažní (článkové tramvaje KT4D z ČKD). Jejich provoz je na všech linkách rovnoměrně rozložen. Flotilu městských autobusů tvoří nízkopodlažní červenobílé Mercedesy nebo MANy poháněné zemním plynem. Příměstské linky jsou provozovány menšími dopravci s různorodým vozovým parkem. Vše je samozřejmě zaintegrováno v rámci Středosaského integrovaného dopravního systému (VMS).
Ve všední dny jezdí na lince 4 od polikliniky spřažené sdvojice tramvají KT4D nebo nízkopodlažní tramvaje Adtranz. Koncový úsek u polikliniky prošel nedávno rekonstrukcí. Kasselský obrubník z druhé strany nástupiště dokazuje komfortní přestup hrana-hrana na návazné autobusy.
Jednoduché schéma jednoduché tramvajové sítě najdete také nad každými dveřmi uvnitř tramvají. O víkendu jezdí pouze linky 3 a 4.
Městský autobus na sobě propaguje víkendový noční provoz.
Klasická informační nástěnka na tramvajové zastávce (jízdní řád, informace o tarifu a schéma sítě). Na malém papírku jsou termíny školních prázdnin.