1.1.2010

Autobusová doprava Podbořany

562 742 Žatec - Velká Černoc (- Kounov)

 • linka již nezasahuje na území Středočeského kraje (1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Kounov, škola - Velká Černoc)
 • zastávky na úsemí Středočeského kraje jsou zachovány
 • Veolia Transport Praha

  305 001 MHD Příbram linka 1: Drkolnov, Šachetní - Dubenec, Motorest

 • 3 páry spojů v PD z Drkolnova zkráceny o úsek Nová Hospoda > Dubno, rest.
 • zrušeny spoje v PD ze Šachetní v 6:05, 7:20, 8:35, 10:35, 13:30, 13:50, 14:20, 15:20, 16:35, 17:35, 18:35
 • zrušeny spoje v PD z Nové Hospody v 6:38, 8:13, 9:08, 11:08, 14:08, 14:28, 14:53, 15:53, 17:08, 18:08, 19:08,
 • zrušen provoz v SONE (17 párů spojů v intervalu 60 minut)
 • 305 003 MHD Příbram linka 3: Svatá Hora - Drkolnov - Svatá Hora

 • všechny spoje prodlouženy o úsek Aut.nádr. > Svatá Hora (nově jedou spoje do/ze Svaté Hory obousměrně)
 • pro vybrané spoje zřízena zastávka Dubno, učiliště (1 spoj ráno tam a část odpoledních spojů v PD obousměrně jedou nově ve dnech školy do/z Dubna, učiliště a nejedou do/ze Svaté Hory)
 • pro všechny spoje zřízeny zastávky Zdaboř, Žežická - Drkolnov, Nemocnice - Drkolnov, Podbrdská - Březové Hory, Rožmitálská
 • pro všechny spoje ve směru zpět zřízeny zastávky Drkolnov, Slunná - Drkolnov, Šachetní
 • zrušen spoj v PD Rozc. Zdaboř (7:32) > Svatá Hora
 • zrušen spoj v PD z Svaté Hory v 6:30 a poslední spoj v PD z Aut.nádr. v 19:30
 • časové posuny všech spojů
 • 305 004 MHD Příbram linka 4: Zdaboř, Žežická - Lhota u Příbramě

 • časové posuny vybraných spojů
 • pro část spojů zřízeny zastávky Drkolnov, Slunná - Drkolnov, Šachetní
 • 305 005 MHD Příbram linka 5: Orlov - Kozičín

 • časové posuny části spojů v SONE a v PD odpoledne (spojení a rozpojení některých spojů v zastávce Aut.nádr.)
 • 1 pár spojů v PD v úseku Aut.nádr. - Kozičín jede nově i o školních prázdninách
 • 1 spoj v PD odpoledne z rozc. Zdaboř zkrácen a jede až z Aut.nádr.
 • ve směru Orlov zřízena zastávka Dolejší obora - spoje v tomto směru již nejedou přes Aut.nádr.
 • 305 006 MHD Příbram linka 6: Zdaboř, Červená - Svatá Hora

 • ve směru Svatá Hora zřízena zastávka Sevastopolské nám.
 • 305 007 MHD Příbram linka 7: Zdaboř, Komerční zóna - Bytíz

 • 1 spoj v PD odpoledne do Dubence nově ve směru zpět nejede přes Bytíz, ale jede přes Dubno a Novou Hospodu
 • 305 008 MHD Příbram linka 8: Drkolnov, Šachetní - Dubno, učiliště

 • nový spoj v PD odpoledne z Dubna, učiliště ve 14:05 a zpět ve dnech školy ze Šachetní ve 13:35
 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Šachetní
 • 305 010 MHD Příbram linka 10: Bytíz - Drkolnov - Bytíz

 • pro 3 páry spojů v SONE je linka prodloužena do zastávky Příbram, Bytíz
 • u všech okružních spojů kromě posledního večerního spoje otočena trasa a všechny spoje jsou mírně časově posunuty
 • 1 spoj odpoledne do Dubence, motorestu jede nově do Dubna, učiliště
 • Student Agency

  144 101 Praha - Plzeň

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Hradčanská
 • 154 420 Praha - Liberec

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Terminál 1
 • zrušeny nepoužívané zastávky na trase mezi Prahou a Libercem