1.11.2004

155 713 Praha - Mělník - Štětí
1 spoj v PD ráno z Mělníka, aut.st. prodloužen a jede již z Mlazic, žel.zast.

200 001 Benešov - Vlašim
na první lince IDS Benešovska zřízeny tyto nové zastávky:
Benešov, u nemocnice - Struhařov, Myslíč, rozcestí - Struchařov, Nechyba
ve směru Benešov zrušena zastávka Vlašim, MěÚ
změny většiny časových poloh spojů
ale intervaly zůstávají nepravidelné
část spojů z Vlašimi prodloužena v Benešově do nové zastávky U nemocnice
1 nový pár spojů celotýdenně večer
1 spoj v PD poledne z Benešova zkrácen ve Vlašimi o úsek Žel.st. >> Závod
a 1 spoj v PD večer z Benešova o tento úsek prodloužen

220 033 Kladno - Bratronice
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
všechny její spoje (9 párů spojů v PD a 5 spojů v SONE) bez větší změny převedeny na novou linku 225 034

220 034 Kladno - Družec
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
všechny její spoje (6 párů spojů v PD a 1 spoj v SONE) bez větší změny převedeny na novou linku 225 034

220 035 Kladno - Zbečno
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
všechny její spoje (17 párů spojů v PD a 6 párů spojů v SONE) bez větší změny převedeny na novou linku 225 035

220 037 Kladno - Rakovník
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID byly zrušeny tyto spoje:
3 páry spojů v PD v trase Kladno - Nové Strašecí
1 pár spojů v PD v trase Kladno - Stochov
tyto zrušené spoje bez větší změny převedeny na nové linky KLID č. 225 039, 225 040, 225 041
na lince jsou zachovány 3 páry spojů v PD v trase Kladno - Rakovník
změny zachovaných spojů:
1 spoj v PD ráno z Kladna nově zastavuje v Rynholci
1 spoj v PD ráno z Rakovníka jede nově přes Lužnou a zastavuje ve více zastávkách
1 spoj v PD ráno z Rakovníka jede nově přes Tuchlovice a K. Žehrovice
v úseku Kladno, Újezd - Nové Strašecí platí nově tarif KLID

220 038 Kladno - Rakovník
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID byly zrušeny tyto spoje:
2 spoje v PD Kladno >> Lány a 1 spoj v PD Lány >> Kladno
2 spoje v PD Kladno >> Nové Strašecí a 2 spoje v PD Lány >> Stochov
část zrušených spojů převedeno na novou linku KLID č. 225 039 s jejich prodloužením do N. Strašecí
2 spoje Lány >> Stochov zrušeny
změny zachovaných spojů:
1 spoj v PD odpoledne z Kladna nově zastavuje v Rynholci
1 spoj v PD odpolene z Kladna jede přes Lány i o letních prázdninách a nově jede přes Třtice
1 pár spojů v NE odpoledne z Kladna jede nově i v SO
1 spoj v NE poledne z Rakovníka nově nejede přes Stochov
1 spoj v PD odpoledne z Rakovníka jede nově přes Lány
přes zastávku Lány, náměstí jedou nově všechny spoje, naopak přes Stocohv nově nejede žádný spoj
částečně tak byly sjednoceny varianty vedení spojů této linky
v úseku Kladno, Újezd - Nové Strašecí platí nově tarif KLID

220 039 Kladno - Nové Strašecí
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
všechny její spoje (2 spoje v PD z Kladna) bez větší změny převedeny na novou linku 225 039

220 040 Kladno - Nové Strašecí
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
všechny její spoje (8 párů spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE) převedeny s částečnými změnami na nové linky 225 039 a 225 040
vybrané spoje v SO byly zrušeny a nahrazeny novými spoji v SONE na nových linkách v jiných časových polohách

220 041 Kladno - Nové Strašecí
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
všechny její spoje (5 párů spojů v PD, 3 páry spojů v SO a 1 pár spojů v NE) převedeny s částečnými změnami na nové linky 225 039, 225 040, 225 041
2 vybrané spoje byly zrušeny a nahrazeny novými spoji na nových linkách v jiných časových polohách a jiných trasách

220 042 Kladno - Stochov
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
téměř všechny její spoje (12 spojů v PD tam a 15 spojů v PD zpět) převedeny bez větších změn na novou linku 225 040
vybrané spoje v PD poledne byly zrušeny

220 044 Kladno - Stochov
v důsledku rozšíření integrovaného systému KLID tato linka v plném rozsahu zrušena
téměř všechny její spoje (4 páry spojů v PD) převedeny bez větších změn na novou linku 225 044
1 spoj v SO odpoledne Kačice >> Kladno zrušen a nahrazen spojem jiné linky v jiné časové poloze a v jiné trase

225 034 KLID linka 34: Kladno - Bratronice
nová linka integrovaného systému KLID, vzniklá sloučením linek 220 033 a 220 034
linka obsluhuje tyto města a obce:
Kladno - Velká Dobrá - Doksy - Družec - Dolní Bezděkov - Bratronice
rozsah provozu: PD 5-22, SONE 6-18
počet párů spojů: PD: 17 SONE: 6
intervaly:
PDvždysobota
ránodopoledneodpolednevečerneděle
15-60nepravidelnýnepravidelnýv.s.120-180
linka má značné množství variant vedení spojů, část spojů v PD je různým způsobem ukončena již v Družci
v Kladně je linka ukončena v zastávkách Aut.nádraží, Újezd nebo Zimní stadion
jízdní doba nejdelší varianty linky je 35 minut
změny oproti stávajícímu stavu:
2 nové spoje v PD dopoledne tam a 1 zpět, 1 nový spoj v PD večer tam, 1 nový spoj v SONE zpět
všechny víkendové spoje jsou vedeny v celé trase, tedy část spojů v SONE byla prodloužena

225 035 KLID linka 35: Kladno - Zbečno
nová linka integrovaného systému KLID, vzniklá zrušením linky 220 035
linka obsluhuje tyto města a obce:
Kladno - Kamenné Žehrovice - Žilina - Lhota - Bratronice - Běleč - Sýkořice - Zbečno
rozsah provozu: PD 4-23, SONE 4-21
počet párů spojů: PD: 17 SONE: 7
intervaly:
PDvždysobota
ránodopoledneodpolednevečerneděle
nepravidelný90-120nepravidelnýv.s.180
část spojů je ukončena v Bělči, vybrané spoje jsou ukončeny v Bratronicích nebo Lhotě, všechny víkendové spoje jedou v trase Kladno - Zbečno
v Kladně je linka většinou ukončena v zastávce Aut.nádraží, vybrané spoje v zast. Újezd
jízdní doba nejdelší varianty linky je 48 minut
změny oproti stávajícímu stavu:
nové zastávky Kladno, Nám. Svobody a Kladno, Poldi
1 nový pár spojů v SONE
část spojů v PD byla prodloužena do celé trasy nebo do vedlejší obce

225 039 KLID linka 39: Kladno - Nové Strašecí
nová linka integrovaného systému KLID, vzniklá z částí linek 220 037, 220 038, 220 039, 220 040, 220 041
linka obsluhuje tyto města a obce:
Kladno - Kamenné Žehrovice - Tuchlovice - Lány - Rynholec - Nové Strašecí
rozsah provozu: PD 5-22, SONE 5-20
počet párů spojů: PD: 16 SONE: 5
intervaly:
PDvždysobota
ránodopoledneodpolednevečerneděle
nepravidelný6030-120v.s.120
vybrané spoje ráno jsou vedeny pouze v trase Lány - Kladno
přes Doksy je veden pouze 1 spoj v PD ráno z Kladna
vybrané spoje v PD ráno a odpoledne nejedou přes Lány
přes zastávky Rynholec, Jednota a N. Strašecí, Pecínov, závod je veden pouze 1 spoj v PD ráno z Kladna
v Kladně je linka ukončena v zastávce Aut.nádraží
jízdní doba nejdelší varianty linky je 45 minut
změny oproti stávajícímu stavu:
3 nové spoje v PD z Kladna a 7 nových spojů v PD do Kladna
3 nové spoje v SONE z Kladna a 4 nové spoje v SONE do Kladna
většina tras v původním stavu byla sjednocena a změněna tak, aby bylo co nejvíce spojů vedeno přes všechny obce na lince

225 040 KLID linka 40: Kladno - Kačice
nová linka integrovaného systému KLID, vzniklá z částí linek 220 037, 220 040, 220 041
linka obsluhuje tyto města a obce:
Kladno - Kamenné Žehrovice - Srby - Tuchlovice - Stochov - Honice - Čelechovice - Kačice
rozsah provozu: PD 5-22, SONE 5-22
počet párů spojů: PD: 28 SONE: 10
intervaly:
PDvždysobota
ránodopoledneodpolednevečerneděle
15-306020v.s.90
linka má značné množství variant vedení spojů, část spojů v PD je ukončena již ve Stochově
část spojů je vedena přes Srby, ostatní spoje jedou přes Kamenné Žehrovice
v Kladně je linka ukončena v zastávce Aut.nádraží, do zastávky Újezd jedou pouze vybrané spoje ráno a večer
jízdní doba nejdelší varianty linky je 39 minut
změny oproti stávajícímu stavu:
11 nových spojů v PD z Kladna a 7 nových spojů do Kladna
5 nových párů spojů v SONE
trasy původních spojů byly upraveny a částečně sjednoceny, i když zůstalo mnoho variant tras

225 041 KLID linka 41: Kladno - Nové Strašecí
nová polonoční linka integrovaného systému KLID, vzniklá z vybraných spojů linek 220 037 a 220 041
linka obsluhuje tyto města a obce:
Kladno - Kamenné Žehrovice - Srby - Tuchlovice - Stochov - Lány - Honice - Čelechovice - Kačice - Rynholec - Nové Strašecí
rozsah provozu: PD 20-23
počet spojů: 2 z Kladna, 1 do Kladna
tato polonoční linka vznikla pro obsluhu co nejvíce obcí co nejméně spoji
1 pár spojů jede v trase Kladno - Srby - Tuchlovice - Lány - Stochov - Honice - Čelechovice - Kačice
zbylý spoj je veden v trase Kladno >> Kamenné Žehrovice >> Tuchlovice >> Stochov >> Vašírov >> Rynholec >> Nové Strašecí
jízdní doba nejdelší varianty linky je 45 minut

225 044 KLID linka 44: Kladno - Stochov
nová linka integrovaného systému KLID, vzniklá zrušením linky 220 044
linka obsluhuje tyto města a obce:
Kladno - Kačice - Čelechovice - Honice - Stochov
rozsah provozu: PD 5-16
počet párů spojů: PD: 4
všechny spoje vedeny v trase Kladno, aut.nádr. - Stochov, náměstí
přes Čelechovice a Honice jede pouze 1 spoj v PD dopoledne z Kladna
jízdní doba nejdelší varianty linky je 40 minut
změny oproti stávajícímu stavu:
nové zastávky Kladno, Nám. Svobody a Kladno, Rozdělov
zrušena zastávka Stochov, u kostela
zrušen 1 spoj v SO z Kačice do Kladna
1 spoj v PD odpoledne ze Stochova nově nejede přes Honice a Čelechovice
zastávka Kladno, Újezd již není obsluhována žádným spojem

250 520 Mělník - Mšeno
časová změna polohy 1 spoje v PD ráno ze Mšena

300 121 Rožmitál pod Třemšínem - Strakonice
linka je v plném rozsahu zrušena

310 309 Nové Strašecí - Mšec
časový posun 1 spoje v PD dopoledne z N. Strašecí

310 310 Roztoky - Praha
časové posuny části spojů
1 spoj v PD odpoledne z Prahy prodloužen o úsek Běleč >> Zbečno, žel.st.

310 320 Nové Strašecí - Praha
nový spoj v NE Nové Strašecí, Palackého (9:10) >> Praha
časový posun 1 spoje v PD dopoledne ze Stochova a 1 spoje v PD poledne z Prahy
rychlíkový spoj v PD ráno z Prahy zastavuje ve více zasstávkách
z důvodu rozšíření integrovaného systému KLID zrušeny tyto spoje:
1 spoj SO ráno a 1 spoj v NE odpoledne ze Stochova do Nového Strašecí
1 spoj v PD ráno z Lánů do Nového Strašecí
zrušené spoje nahrazeny novými spoji nových linek systému KLID v jiné trase a jiných časových polohách

310 360 KLID: Nové Strašecí - Slaný
zřízeny tyto nové zastávky:
Lány, Vašírov - Lány, u hřbitova - Lány, náměstí
zastávka Lány, náměstí pouze pro zde ukončené spoje
přes nové zastávky nejede 1 spoj v PD ráno ze Slaného
1 spoj v PD ráno ze Stochova prodloužen a jede již z Lánů, nám.
1 spoj v PD odpoledne ze Slaného prodloužen o úsek Stochov, náměstí >> Lány, náměstí
linka je v celém úseku nově zařazena do systému KLID

265 033 MHD Mladá Boleslav linka 33: Jemníky - Aut.st. - Jemníky
zřízena nová linka, díky níž je městskou dopravou nově obsloužena obec Jemníky
rozsah provozu: PD 5-23 hod. v pravidelném intervalu 60 minut ve špičkách a cca 120 minut dopoledne a večer
většina spojů jezdí pouze v trase Aut. st. - Jemníky
ostatní spoje jedou polookruženě v trase Jemníky >> Aut.st. >> Městský stadion >> Na Radouči >> 17. listopadu >> Aut.st. >> Jemníky
jízdní doba polookružních spojů je 40 minut

560 060 Louny - Kladno
nové spoje v PD Louny, Aut.nádr. (6:50, 13:40) >> Vinařice a zpět z Vinařic v 7:15, 14:10

560 090 Louny - Řevničov
1 spoj v PD ráno z Loun do Solopysků nově nejede přes zastávky Brloh až Divice a jede přes Líšťany a Hrabačov
tento spoj je také časově posunut
časový posun 1 spoje v PD ráno ze Solopysků do Ročova

721 307 Brno - Františkovy Lázně Čebus
linka je po půl roce provozu v plném rozsahu (1 pár spojů v PD) zrušena