1.2.2009

Hotliner

103 103 nákupní linka EUR2: EUROPARK - Háje - EUROPARK

 • linka je v plném rozsahu zrušena (11 spojů celotýdenně) bez náhrady
 • 103 112 nákupní linka EUR1: Skalka - EUROPARK

 • linka je v plném rozsahu zrušena (32 párů spojů v PD a 30 párů spojů v SONE) a částečně nahrazena posílením linky PID č. 163
 • Veolia Transport Praha

  132 100 Praha - České Budějovice

 • časový posun 1 páru spojů v NE
 • NERABUS

  250 204 Neratovice - Všetaty

 • 1 pár školních odpoledních spojů prodloužen o úsek Tišice - Všetaty
 • Kokořínský SOK

  250 612 Mšeno - Dubá - Doksy

 • nový školní spoj v PD ze Mšena v 7:00 do Mšena v 8:00
 • pro tento spoj zřízeny zastávky Blatce, rozc. - Blatce - Ždírec, Bořejov - Ždírec - Ždírec, Ždírecký důl - Dubá, Nedamov - Dubá, školka
 • Václav Lexa - LEXTRANS

  310 880 Rakovník - Čistá

 • 1 pár spojů v PD večer jede přes nové zastávky Václavy a Řeřichy
 • ČSAD JIHOTRANS

  320 001 České Budějovice - Praha

 • pro většinu spojů zřízeny obousměrně zastávky Malšice, Všechlapy
 • DP INTERCITY

  k 1.2.2009 jsou všechny linky převedeny na dopravce DP Ústeckého kraje, tedy je ukončena činnost tohoto dopravce

  510 904 Česká Kamenice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušena nepoužívaná zastávka Česká Kamenice, Palackého
 • 550 905 Litoměřice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušen zastávkový spoj v PD z Litoměřic v 10:10 do Prahy
 • zrušeny nepoužívané zasávky na trase
 • 550 913 Libochovice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Hradčanská a Praha, Florenc
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Hradčanská a Praha, Florenc
 • 580 911 Teplice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny spoje v PD z Ústí v 6:00, 9:00, 16:00 a zpět z Prahy, Florence v 9:00, 12:00, 16:30, 18:30
 • zrušen spoj v NE z Ústí v 18:30 a zpět z Prahy, Florence ve 20:00
 • časové posuny části spojů
 • DP Ústeckého kraje

  510 904 Česká Kamenice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušena nepoužívaná zastávka Česká Kamenice, Palackého
 • 550 905 Litoměřice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušen zastávkový spoj v PD z Litoměřic v 10:10 do Prahy
 • zrušeny nepoužívané zasávky na trase
 • 550 913 Libochovice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Hradčanská a Praha, Florenc
 • 570 914 Litvínov - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny nepoužívané zastávky Praha, Hradčanská a Praha, Florenc
 • 580 911 Teplice - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • 590 907 Ústí nad Labem - Praha

 • linka je převedena z dopravce DP INTERCITY na dopravce DP Ústeckého kraje
 • zrušeny spoje v PD z Ústí v 6:00, 9:00, 16:00 a zpět z Prahy, Florence v 9:00, 12:00, 16:30, 18:30
 • zrušen spoj v NE z Ústí v 18:30 a zpět z Prahy, Florence ve 20:00
 • časové posuny části spojů