1.2.2013

H.F. TOUR

183 101 Praha - Znojmo

  • linka je zrušena v plném rozsahu (1 pár spojů v PD a 2 páry spojů v SONE)
  • 421 421 Jáchymov - Praha - Znojmo

  • nová linka v následující trase:
  • Jáchymov, radnice - Karlovy Vary, terminál - Praha, Florenc - Praha, Opatov - Jihlava, aut.nádr. - Želetava / Třebíč, aut.nádr. - Moravské Budějovice, aut.nádr. - Znojmo, aut.nádr.
  • rozsah provozu: 6 spojů v různých trasách, které jedou pouze ve vybrané dny v roce