1-5-2003

155 712 Praha - Štětí
posunut odjezd spoje v PD z Prahy: 17:30 >> 17:35
spoj v PD z Prahy (7:30) nově zastavuje v z. Bořanovice, rozcestí a Kojetice, rozc.
spoj v PD z Prahy (10:45) nově zastavuje v z. Kly, Vinice
spoj v PD z Mlazic (12:30) nově zastavuje v z. Mělník, U Nováků a Kojetice, rozc.
spoj v PD z Mlazic (13:50) nově zastavuje v z. Mělník, U Nováků
přejmenována zastávka Mělník, cukrovar >> Mělník, cukrovar závod (pouze ve směru z Prahy)
nová zastávka Mělník, u hřiště (pro všechny spoje ve směru z Prahy)

155 713 Praha - Štětí
spoj v PD z Prahy (8:55) nově zastavuje v z. Mělník, cukrovar, závod a Mělník, u hřiště a nezastavuje v z. Mělník, cukrovar
u spoje v 11:40 z Mělníka posunut příjezd do Prahy: 12:30 >> 12:25
zrušena zastávka Mělník, Rybáře

510 015 Děčín - Praha
nový spoj v pondělí a pátek z Děčína v 8:00 a z Prahy v 11:00, který nejede o letních prázdninách
spoj v pátek z Děčína ve 14:30 a z Prahy v 16:45 jede nově každý pracovní den, ale nejede o letních prázdninách