1.6.2011

Veolia Transport Praha

Změna systému číslování linek MHD Příbram:

 • linka 1 na 1A, 1B
 • linka 2 na 2A, 2B
 • linka 3 na 3A, 3B, 3C
 • linka 4 na 4A, 4B, 4C
 • linka 5 na 5A, 5B
 • linka 6 na 6A, 6B
 • linka 7 na 7A, 7B
 • linka 8 na 8A
 • linka 9 na 9A
 • linka 10 na 10A, 10B
 • 305 001 MHD Příbram linka 1A: Drkolnov, Šachetní - Dubenec, motorest

 • linka je přečíslována z 1 na 1A
 • z linky jsou vyčleněny 3 páry spojů v PD v trase Drkolonv, Šachetní - Dubno, restaurace jako linka 1B
 • nový spoj v PD z Drkolnova ve 14:35 a zpět z Dubna v 15:05
 • část spojů v PD dopoledne je prodloužena o úsek Nová Hospoda - Dubno, učiliště
 • předposlední spoj v PD z Dubna zkrácen o úsek Jiráskovy sady > Šachetní
 • 305 002 MHD Příbram linka 2A: Zdaboř, Komerční zóna - Svatá Hora

 • linka je přečíslována z 2 a 2A a zkrácena o úsek Zdaboř, Komerční zóna - Žežice
 • z linky jsou vyčleněny spoje v trase Žežice - Svatá Hora jako linka 2B
 • časové posuny části spojů v PD večer
 • nový spoj v PD Svatá Hora (22:25) > Aut.nádr. (22:33) > Svatá Hora
 • 305 003 MHD Příbram linka 3A: Svatá Hora - Zdaboř, nemocnice - Svatá Hora

 • linka je přečíslována z 3 a 3A
 • z linky jsou vyčleněny spoje vedené v opačném směru jako linka 3B
 • z linky jsou dále vyčleněny všechny školní spoje vedené v trase Svatá Hora > Zdaboř, nemocnice > Dubno, učiliště jako linka 3C
 • 305 004 MHD Příbram linka 4A: Sázky vilová čtvrť - Lhota u Příbramě, MŠM

 • linka je přečíslována ze 4 a 4A
 • na lince jsou zachovány pouze spoje vedené do/z Lhoty u Příbramě (4 páry spojů v PD)
 • ostatní spoje vedené do/z Kovohutí jsou vyčleněny jako linka 4B, 1 spoj v PD ráno přes Stalingrad je vyčleněn jako linka 4C
 • pro 1 spoj v PD večer ze Lhoty u Příbramě se zřizují zastávky Školní - školní III. poliklinika - Rozcestí Pod Kaňkou - Sázky - Sázky rozcestí - Sázky vilová čtvrť
 • zrušen spoj v PD Jinecká (5:32) > Kovohutě a zpět v 5:55 do Žežické (spoj z Jinecké částečně převeden na linku 9A)
 • 305 005 MHD Příbram linka 5A: Orlov - Kozičín

 • linka je přečíslována z 5 a 5A
 • z linky jsou vyčleněny všechny víkendové spoje jako linka 5B
 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 305 006 MHD Příbram linka 6A: Zdaboř, Červená - Svatá Hora areál

 • linka je přečíslována z 6 a 6A
 • z linky jsou vyčleněny všechny spoje veden přes Stalingrad jako linka 6B
 • 305 007 MHD Příbram linka 7A: Zdaboř, Komerční zóna - Dubenec, motorest

 • linka je přečíslována z 7 a 7A
 • z linky je vyčleněna část spojů jako linka 7B
 • 1 spoj v PD odpoledne z Příbrami prodloužen o úsek Bytíz, věznice > Dubenec motorest
 • zrušen spoj v PD Bytíz, věznice (15:43) > Zdaboř, Komerční zóna (přetrasován a také převeden na linku 7B)
 • zrušen víkendový provoz (1 pár spojů v SONE ráno Bytíz - Zdaboř)
 • zrušen poslední pár spojů v PD ze Zdaboře ve 21:20 a zpět z Dubence ve 22:07
 • 305 008 MHD Příbram linka 8A: Drkolnov, Šachetní - Dubno, učiliště

 • linka je beze změny spojů přečíslována z 8 a 8A
 • 305 009 MHD Příbram linka 9A: Zdaboř, Komerční zóna - Jinecká

 • linka je přečíslována z 9 a 9A
 • nový spoj v PD Jinecká (5:35) > Zdaboř, Komerční zóna (částečně převeden z linky 4)
 • 305 010 MHD Příbram linka 10A: Svatá Hora - Březové Hory, rozc. Zdaboř - Svatá Hora

 • linka je přečíslována z 10 a 10A
 • z linky jsou vyčleněny včechny spoje vedené v opačném směru jako linka 10B
 • linka je zkrácena o úsek Jiráskovy sady - Bytíz (3 páry spojů v SONE) - tyto spoje jsou nově ukončeny na Svaté Hoře
 • 305 011 MHD Příbram linka 1B: Drkolnov, Šachetní - Dubno, restaurace

 • nová linka, která vznikla vyčleněním 3 párů spojů v PD z linky 1
 • 305 012 MHD Příbram linka 2B: Žežice - Svatá Hora

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů v trase Žežice - Svatá Hora z linky 2
 • 1 spoj v PD ráno z Žežic a 1 pár spojů v PD večer prodlouženy přes centrum (původně ukončeny v zastávce Zdaboř, Komerční zóna)
 • 305 013 MHD Příbram linka 3B: Svatá Hora - Zdaboř, nemocnice - Svatá Hora

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů v trase Svatá Hora > Zdaboř, nemocnice > Svatá Hora (opačný směr) z linky 3
 • nový spoj v PD Jiráskovy sady (19:59) > Milínská
 • 305 014 MHD Příbram linka 4B: Zdaboř, Žežická - Kovohutě

 • nová linka, která vznikla vyčleněním většiny spojů v trase Zdaboř, Žežická - Kovohutě z linky 4
 • 305 015 MHD Příbram linka 5B: Orlov - Jiráskovy sady

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech víkendových spojů (2 páry) z linky 5
 • 305 016 MHD Příbram linka 6B: Zdaboř, Červená - Svatá Hora areál

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů vedených přes Stalingrad (5 párů v PD) z linky 6
 • 305 017 MHD Příbram linka 7B: Zdaboř, Komerční zóna - Bytíz, úpravna sever

 • nová linka, která vznikla vyčleněním části spojů z linky 7 (1 pár spojů v PD ráno Zdaboř - Bytíz)
 • nový spoj v PD Dubenec, motorest (15:47) > Zdaboř, Komerční zóna (přetrasován, převeden také z linky 7)
 • 305 023 MHD Příbram linka 3C: Svatá Hora - Zdaboř, nemocnice - Dubno, učiliště

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech 5 školních spojů v trase Svatá Hora > Zdaboř, nemocnice > Dubno, učiliště z linky 3
 • 305 024 MHD Příbram linka 4C: Drkolnov, Podbrdská - Kovohutě

 • nová linka, která vznikla vyčleněním 1 spoje v PD ráno v trase Drkolnov, Podbrdská - Kovohutě přes Stalingrad z linky 4
 • 305 110 MHD Příbram linka 10B: Dubno, učiliště - Březové Hory, rozc. Zdaboř - Dubno, učiliště

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů v opačném směru z linky 10 včetně spojů do/z Dubna
 • ČSAD MHD Kladno

  220 051 (A51) Velvary - Kralupy nad Vltavou

 • linka nově nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu (původně byl plánován provoz ve vybrané dny v roce)
 • 220 053 (A53) Kladno - Praha, Terminál 3

 • 1 pár spojů v PD nově nejede po celou dobu platnosti jízdního řádu (původně byl plánován provoz ve vybrané dny v roce)
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • ČSAD STTRANS

  370 004 Stachy, Zadov, Churáňov - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Praha, Smíchovské nádraží
 • přes zastávku Strakonice, Ellerova-Hvězda jedou nově všechny spoje