1.6.2012

ČSAD MHD Kladno

225 016 MHD Kladno linka 16: Náměstí Svobody - Masokombinát

 • časové posuny vybraných spojů v PD odpoledne
 • 1 pár spojů v PD ráno prodloužen o úsek Billundská - Masokombinát (tyto spoje již nejedou do/z Velkého Přítočna)
 • BOSÁK BUS

  303 026 Březnice - Blatná

 • nová linka v následující trase:
 • Březnice, rozc. k žel.st. 0,2 - Březnice, aut.st. - Hudčice - Koupě - Bělčice, nám. - Blatná, aut.st. - Blatná, Vrbenská
 • rozsah provozu: 3 páry spojů v PD cca 5:00 - 22:00
 • nová linka nahrazuje linku 304 120 dopravce Karel Baumruk
 • Karel Baumruk

  304 120 Březnice - Blatná

 • linka je zrušena v plném rozsahu (3 páry spojů v PD) a nahrazena novou linkou 303 026 dopravce BOSÁK BUS
 • tím je zároveň ukončena činnost tohoto dopravce ve veřejné linkové dopravě