10.3.2012

Autobusy Karlovy Vary

411 420 Aš - Praha

  • nový spoj v NE z Aše v 15:55 do Prahy
  • 411 450 Aš - Praha

  • zrušen spoj v NE z Fr. Lázní v 15:00
  • zrušen spoj v NE z Chebu v 17:25 a zpět z Prahy v 19:45
  • časové posuny části spojů
  • 481 100 Bublava - Praha

  • časové posuny části spojů