11.10.2020

BusLine LK

550 908 Litoměřice - Praha

  • zrušen poslední spoj v NE z Litoměřic v 19:00 a zpět z Prahy ve 21:00
  • časový posun 1 spoje v NE z Prahy
  • 550 909 Litoměřice - Doksany - Praha

  • zastaven provoz 1 páru spojů NE
  • časové posuny vybraných spojů v NE