12.6.2011

Veolia Transport Praha

Změna systému číslování linek MHD Příbram:

 • linka 1 na 1A, 1B
 • linka 2 na 2A, 2B
 • linka 3 na 3A, 3B, 3C
 • linka 4 na 4A, 4B, 4C
 • linka 5 na 5A, 5B
 • linka 6 na 6A, 6B
 • linka 7 na 7A, 7B
 • linka 8 na 8A
 • linka 9 na 9A
 • linka 10 na 10A, 10B
 • 305 001 MHD Příbram linka 1A: Drkolnov, Šachetní - Dubenec, motorest

 • linka je přečíslována z 1 na 1A
 • z linky jsou vyčleněny 3 páry spojů v PD v trase Drkolonv, Šachetní - Dubno, restaurace jako linka 1B
 • nový spoj v PD z Drkolnova ve 14:35 a zpět z Dubna v 15:05
 • část spojů v PD dopoledne je prodloužena o úsek Nová Hospoda - Dubno, učiliště
 • předposlední spoj v PD z Dubna zkrácen o úsek Jiráskovy sady > Šachetní
 • 305 002 MHD Příbram linka 2A: Zdaboř, Komerční zóna - Svatá Hora

 • linka je přečíslována z 2 a 2A a zkrácena o úsek Zdaboř, Komerční zóna - Žežice
 • z linky jsou vyčleněny spoje v trase Žežice - Svatá Hora jako linka 2B
 • časové posuny části spojů v PD večer
 • nový spoj v PD Svatá Hora (22:25) > Aut.nádr. (22:33) > Svatá Hora
 • 305 003 MHD Příbram linka 3A: Svatá Hora - Zdaboř, nemocnice - Svatá Hora

 • linka je přečíslována z 3 a 3A
 • z linky jsou vyčleněny spoje vedené v opačném směru jako linka 3B
 • z linky jsou dále vyčleněny všechny školní spoje vedené v trase Svatá Hora > Zdaboř, nemocnice > Dubno, učiliště jako linka 3C
 • 305 004 MHD Příbram linka 4A: Sázky vilová čtvrť - Lhota u Příbramě, MŠM

 • linka je přečíslována ze 4 a 4A
 • na lince jsou zachovány pouze spoje vedené do/z Lhoty u Příbramě (4 páry spojů v PD)
 • ostatní spoje vedené do/z Kovohutí jsou vyčleněny jako linka 4B, 1 spoj v PD ráno přes Stalingrad je vyčleněn jako linka 4C
 • pro 1 spoj v PD večer ze Lhoty u Příbramě se zřizují zastávky Školní - školní III. poliklinika - Rozcestí Pod Kaňkou - Sázky - Sázky rozcestí - Sázky vilová čtvrť
 • zrušen spoj v PD Jinecká (5:32) > Kovohutě a zpět v 5:55 do Žežické (spoj z Jinecké částečně převeden na linku 9A)
 • 305 005 MHD Příbram linka 5A: Orlov - Kozičín

 • linka je přečíslována z 5 a 5A
 • z linky jsou vyčleněny všechny víkendové spoje jako linka 5B
 • časový posun posledního páru spojů v PD
 • 305 006 MHD Příbram linka 6A: Zdaboř, Červená - Svatá Hora areál

 • linka je přečíslována z 6 a 6A
 • z linky jsou vyčleněny všechny spoje veden přes Stalingrad jako linka 6B
 • 305 007 MHD Příbram linka 7A: Zdaboř, Komerční zóna - Dubenec, motorest

 • linka je přečíslována z 7 a 7A
 • z linky je vyčleněna část spojů jako linka 7B
 • 1 spoj v PD odpoledne z Příbrami prodloužen o úsek Bytíz, věznice > Dubenec motorest
 • zrušen spoj v PD Bytíz, věznice (15:43) > Zdaboř, Komerční zóna (přetrasován a také převeden na linku 7B)
 • zrušen víkendový provoz (1 pár spojů v SONE ráno Bytíz - Zdaboř)
 • zrušen poslední pár spojů v PD ze Zdaboře ve 21:20 a zpět z Dubence ve 22:07
 • 305 008 MHD Příbram linka 8A: Drkolnov, Šachetní - Dubno, učiliště

 • linka je beze změny spojů přečíslována z 8 a 8A
 • 305 009 MHD Příbram linka 9A: Zdaboř, Komerční zóna - Jinecká

 • linka je přečíslována z 9 a 9A
 • nový spoj v PD Jinecká (5:35) > Zdaboř, Komerční zóna (částečně převeden z linky 4)
 • 305 010 MHD Příbram linka 10A: Svatá Hora - Březové Hory, rozc. Zdaboř - Svatá Hora

 • linka je přečíslována z 10 a 10A
 • z linky jsou vyčleněny včechny spoje vedené v opačném směru jako linka 10B
 • linka je zkrácena o úsek Jiráskovy sady - Bytíz (3 páry spojů v SONE) - tyto spoje jsou nově ukončeny na Svaté Hoře
 • 305 011 MHD Příbram linka 1B: Drkolnov, Šachetní - Dubno, restaurace

 • nová linka, která vznikla vyčleněním 3 párů spojů v PD z linky 1
 • 305 012 MHD Příbram linka 2B: Žežice - Svatá Hora

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů v trase Žežice - Svatá Hora z linky 2
 • 1 spoj v PD ráno z Žežic a 1 pár spojů v PD večer prodlouženy přes centrum (původně ukončeny v zastávce Zdaboř, Komerční zóna)
 • 305 013 MHD Příbram linka 3B: Svatá Hora - Zdaboř, nemocnice - Svatá Hora

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů v trase Svatá Hora > Zdaboř, nemocnice > Svatá Hora (opačný směr) z linky 3
 • nový spoj v PD Jiráskovy sady (19:59) > Milínská
 • 305 014 MHD Příbram linka 4B: Zdaboř, Žežická - Kovohutě

 • nová linka, která vznikla vyčleněním většiny spojů v trase Zdaboř, Žežická - Kovohutě z linky 4
 • 305 015 MHD Příbram linka 5B: Orlov - Jiráskovy sady

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech víkendových spojů (2 páry) z linky 5
 • 305 016 MHD Příbram linka 6B: Zdaboř, Červená - Svatá Hora areál

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů vedených přes Stalingrad (5 párů v PD) z linky 6
 • 305 017 MHD Příbram linka 7B: Zdaboř, Komerční zóna - Bytíz, úpravna sever

 • nová linka, která vznikla vyčleněním části spojů z linky 7 (1 pár spojů v PD ráno Zdaboř - Bytíz)
 • nový spoj v PD Dubenec, motorest (15:47) > Zdaboř, Komerční zóna (přetrasován, převeden také z linky 7)
 • 305 023 MHD Příbram linka 3C: Svatá Hora - Zdaboř, nemocnice - Dubno, učiliště

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech 5 školních spojů v trase Svatá Hora > Zdaboř, nemocnice > Dubno, učiliště z linky 3
 • 305 024 MHD Příbram linka 4C: Drkolnov, Podbrdská - Kovohutě

 • nová linka, která vznikla vyčleněním 1 spoje v PD ráno v trase Drkolnov, Podbrdská - Kovohutě přes Stalingrad z linky 4
 • 305 110 MHD Příbram linka 10B: Dubno, učiliště - Březové Hory, rozc. Zdaboř - Dubno, učiliště

 • nová linka, která vznikla vyčleněním všech spojů v opačném směru z linky 10 včetně spojů do/z Dubna
 • 12.6.2011

  Veolia Transport Praha

  132 100 Praha - České Budějovice

 • 1 pár spojů v PD ráno/dopoledne Praha - Tábor nově jede pouze do 30.6.
 • 135 570 Praha - Počátky

 • časový posun nedělního spoje z Počátek
 • 160 570 (E98) Praha - Ledeč nad Sázavou

 • časové posuny vybraných spojů
 • nový spoj v SO Praha, Roztyly (19:10) > Vlašim, žel.st.
 • nový spoj v NE Vlašim, žel.st. (5:00) > Praha, Roztyly
 • 250 081 Zálazlice - Praha

 • vybrané spoje v PD ráno nově nejedou o letních prázdninách
 • 250 082 Neratovice - Praha

 • 1 spoj v PD ráno do Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 250 084 Neratovice - Všetaty

 • linka nově nejede o letních prázdninách (původně byly o prázdninách v provozu 2 páry spojů v PD)
 • ČSAD Benešov

  200 011 (E11) Benešov - Vlašim

 • časový posun 1 páru spojů v PD ráno
 • 200 016 (E16) Čechtice - Praha

 • pro spoje do/z Prahy zřízena obousměrně zastávka Benešov, Lidl
 • 200 028 (E28) Vlašim - Lukavec

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Lukavce
 • pro tento spoj zřízena zastávka Lukavec, Velká Ves
 • 200 049 (E49) Heřmaničky - Vrchotovy Janovice

 • zrušen rychlíkový spoj v PD z Vojkova v 10:25 do Votic
 • nový spoj v PD Sedlčany, aut.st. (12:05) > Votice, aut.st.
 • 200 075 (E75) Křečovice - Týnec nad Sázavou

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Neveklova do Týnce
 • 206 001 MHD Vlašim: Hrazená Lhota - Bolina

 • část spojů v PD nově nejede v druhé polovině července
 • PROBO BUS

  136 442 Praha - Písek

 • 1 spoj v PD, NE z Prahy nově nejede přes Dobříš
 • část spojů ve směru do Prahy jede nově přes Dubenec, motorest
 • nový spoj v PÁ z Písku v 17:30 do Prahy (jede pouze do září)
 • 143 442 Praha - Modrava

 • časové posuny většiny spojů v PD
 • 210 002 MHD Beroun-Králův Dvůr linka B: Počaply - Žloukovice

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z Nižboru
 • 210 003 MHD Beroun-Králův Dvůr linka C: Zdejcina - Jarov

 • zrušen spoj v PD z Wágnerova nám. v 11:07 na Žel.st.
 • 1 spoj v PD dopoledne z Jarova prodloužen o úsek Wágnerovo nám. > Velké sídliště
 • 210 011 (C11) Beroun - Bzová

 • zrušena nepoužívaná zastávka Beroun, nemocnice
 • 1 spoj v PD ráno z Hředle jede nově také o školních prázdninách
 • nový školní spoj v PD Žebrák, nám. (14:55) > Kr. Dvůr, Na Knížecí I.
 • 210 016 (C16) Beroun - Hostomice / Hořovice

 • pro 1 spoj v PD odpoledne do Hořovic zřízena zastávka Lochovice, nám.
 • 210 017 (C17) Králův Dvůr - Liteň

 • 2 páry spojů v SO dopoledne zkráceny o úsek Tetín - Liteň, nám. a časově posunuty
 • 210 031 (C31) Hořovice - Příbram

 • časové posuny vybraných spojů v PD z Příbrami
 • 210 033 (C33) Hořovice - Nesvačily

 • nový spoj v PD Hořovice, Valdek II. (8:55) > Hostomice, nám. (převeden z linky C38)
 • 210 035 (C35) Hořovice - Strašice

 • 1 pár spojů v PD odpoledne prodloužen o úsek Těně, rozc. 0,2 - Strašice, ObÚ
 • 210 038 (C38) Hořovice - Dobříš

 • zrušen spoj v PD z Hořovic v 8:55 do Hostomic (převeden na linku C33)
 • 210 041 (C41) Hořovice - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy
 • nový spoj v NE z N. Butovic ve 22:30 do Hořovic
 • 210 050 (C50) Běštín - Řevnice

 • poslední spoj v PD z Řevnic prodloužen o úsek Nesvačily > Osov, škola
 • 301 018 (D18) Příbram - Beroun

 • časové posuny vybraných spojů v průběhu trasy
 • 470 800 (C80) Strašice - Praha

 • nový spoj v SO z Hořovic v 7:55 do Prahy, Nových Butovic
 • ČSAD MHD Kladno

  210 072 (C72) Chyňava - Beroun

 • 1 pár spojů v PD poledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 012 (A12) Kladno, Nám. Svobody - Slaný

 • nový spoj v PD Pchery, Theodor (21:20) > Kladno, Nám. Svobody (jede pouze o letních prázdninách)
 • 220 022 (A22) Kladno - Praha

 • 1 pár spojů v PD dopoledne jede nově také o letních prázdninách
 • 220 024 (A24) Kladno - Praha, Zličín

 • 1 spoj v PD dopoledne ze Zličína nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD večer ze Zličína
 • 220 025 (A25) Kladno - Praha, Terminál 3

 • 1 pár spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Kladna
 • 220 027 (A27) Kladno - Rudná

 • 1 pár spojů v PD ráno do/z Červeného Újezdu nově nejede o školních prázdninách
 • 220 029 (A29) Kladno - Unhošť

 • část spojů v PD nově nejede o letních prázdninách
 • 220 030 (A30) Kladno - Beroun

 • 1 pár spojů v PD odpoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 220 032 (A32) Unhošť - Praha

 • 2 páry spojů v PD odpoledne nově nejedou o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy
 • 220 033 (A33) Kladno - Unhošť

 • nový prázdninový spoj v PD u Unhoště v 15:10 a zpět z Kladna v 18:15
 • 1 spoj v PD odpoledne z Unhoště nově nejede o letních prázdninách
 • 220 034 (A34) Kladno - Bratronice

 • 1 spoj v PD odpoledne z Družce nově nejede o letních prázdninách
 • 220 038 (A38) Kladno - Rakovník / Vinařice

 • časový posun posledního spoje v PD z Kladna - jede nově přes Lány
 • 220 039 (A39) Kladno - Nové Strašecí

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun posledního spoje v PD z Kladna
 • 220 040 (A40) Kladno - Stochov

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Stochova
 • 220 042 (A42) Kladno - Kačice

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 043 (A43) Kladno - Mšec

 • všechny spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 044 (A44) Kladno - Stochov

 • dopolední spoj v PD z Kladna nově nejede o letních prázdninách
 • 220 055 (A55) Kladno - Praha

 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • 1 spoj v PD ráno z Gymnasia jede o letních prázdninách již z Dejvické
 • 220 056 (A56) Kladno - Praha

 • časové posuny části spojů v SONE
 • 2 spoje v PD dopoledne z Prahy nově nejedou přes letiště Ruzyně
 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 057 (A57) Kladno - Praha

 • linka nově jede i o letních prázdninách a zavedeny jsou také odpolední a zpáteční spoje:
 • nový spoj v PD z Kladna, ČSAD ve 13:30 a zpět z Dejvické v 16:15
 • nový spoj v PD z Dejvické ve 14:25 a zpět z Kladna, nádraží v 15:05
 • 310 080 (B80) Nové Strašecí - Mšec

 • nový spoj v PD z N. Strašecí v 15:20 a zpět z Mšece v 15:45 (jede až od 1.9.)
 • 1 pár spojů v PD dopoledne nově nejede o letních prázdninách
 • 310 082 (B82) Řevničov - Praha

 • 1 pár spojů v PD dopoledne nově nejede o letních prázdninách
 • ČSAD Slaný

  157 100 Praha - Litvínov

 • úprava jízdních dob vybraných spojů
 • 220 059 Slaný - Praha

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy nově nejede přes Terminál 3 a U Hangáru
 • 220 061 Slaný - Smečno (- Svinařov)

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Smečna
 • 220 067 Vraný - Praha, Letňany

 • zrušen spoj v PD z Letňan v 7:00 a zpět z Vraného v 15:45
 • na lince je zachován 1 pár spojů v PD
 • 220 069 Slaný - Panenský Týnec

 • časový posun 1 spoje v PD ráno ze Slaného
 • 220 072 Slaný - Nové Strašecí

 • časový posun posledního spoje v PD z N. Strašecí
 • 220 074 Slaný - Vraný

 • úprava jízdních dob jednotlivých spojů
 • 220 080 Slaný - Nové Strašecí

 • 1 pár spojů v PD ráno nově projíždí vybrané zastávky
 • 220 089 Slaný - Praha, Zličín

 • časový posun 1 spoje v PD poledne ze Slaného
 • obousměrně zřízena zastávka Jemníky
 • 552 646 Roudnice nad Labem - Praha

 • nové rychlíkové spoje v PD Roudnice n.L., aut.nádr. (7:05, 16:20) > Praha, Letňany a zpět z Letňan v 6:32, 15:35 do Roudnice
 • nový zastávkový spoj v PD Praha, Letňany (8:00) > Roudnice n.L., aut.nádr. (10:00) > Praha, Letňany
 • pro tento spoj zřízeny zastávky Roudnice n.L., závod - Račiněves, motorest rozc. - Straškov-Vodochody - Mnetěš, rozc.
 • pro nové spoje zřízena zastávka Praha, Letňany
 • POHL Kladno

  220 092 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • Autodoprava Lamer

  220 094 Kladno - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • Zdeněk Kulhánek - Exprescar

  220 095 Kladno - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 096 Kladno - Praha

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • 220 097 Kladno - Praha, Terminál 3

 • vybrané spoje v PD nově nejedou o letních prázdninách
 • OAD Kolín

  230 027 (G27) Kolín - Libice nad Cidlinou

 • poslední spoj v PD z Kolína jede nově přes Ovčáry, ZD
 • 230 041 (G41) Kolín - Skvrňov

 • zrušeny nepoužívané zastávky Bečváry, Hatě - Bečváry, Horní Jelčany, Dolní - Bečváry, Horní Jelčany
 • 230 042 (G42) Kolín - Uhlířské Janovice

 • zrušena nepoužívaná zastávka Ratboř, pošta
 • 230 043 (G43) Kolín - Bečváry, Červený Hrádek

 • zrušena nepoužívaná zastávka Pašinka, zahr. kolonie
 • 230 056 (G56) Kolín - Poděbrady

 • zrušena nepoužívaná zastávka Velim, ObÚ
 • 270 020 (H20) Loučeň - Mladá Boleslav

 • časový posun 1 prázdninového spoje v PD ráno do Ml. Boleslavi
 • 270 021 (H21) Městec Králové - Rožďalovice

 • zrušena nepoužívaná zastávka Chotěšice, Nová Ves
 • 270 031 (H31) Poděbrady - Nymburk

 • 1 spoj PD ráno z Nymburka jede nově přes Poděbrady, hřbitov a nejede přes Poděbrady, Polabec
 • 270 053 (H53) Lysá nad Labem - Stará Lysá

 • zrušeny nepoužívané zastávky Lysá n.L., sídliště - Milovice, Benátecká Vrutice - Jiřice
 • 270 098 (H98) Městec Králové - Kostelní Lhota

 • u vybraných spojů ve směru z Prahy je zavedeno vyčkávání na vlak v zastávce Poděbrady, žel.st.
 • Veolia Transport Východní Čechy

  240 013 (F13) Kutná Hora - Semtěš

 • časové posuny vybraných spojů
 • 240 020 (F20) Kutná hora - Třebětín

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Kutné Hory
 • 240 041 (F41) Čáslav - Ovčáry

 • časové posuny vybraných spojů
 • 240 042 (F42) Čáslav - Hradec Králové

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Čáslavi
 • 240 046 (F46) Čáslav - Třemošnice

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Čáslavi
 • 240 053 (F53) Čáslav - Třemošnice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Ronova n.D.
 • 240 054 (F54) Čáslav - Horka I., Svobodná Ves

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Čáslavi
 • 240 056 (F56) Čáslav - Kolín

 • 1 spoj v PD ráno z Čáslavi nově zajíždí do zastávky Kolín, Strojírny
 • 600 110 (F72) Ždírec nad Doubravou - Praha

 • zrušen prázdninový spoj v PO, PÁ z Chotěboře v 8:10 do Prahy a zpět z Prahy ve 14:50
 • zrušen prázdninový spoj v ÚT-ČT z Čáslavi ve 12:25 a zpět z Prahy ve 14:50
 • pro nedělní pár spojů zřízena zastávka Církvice
 • 600 600 (F76) Ledeč nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

 • zrušen spoj v PD ze Zruče n.S. ve 4:45 a zpět z Ledče n.S. v 5:55
 • časový posun odpoledního páru spojů
 • ČSAD Střední Čechy

  167 104 Praha - Rokytnice nad Jizerou

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy
 • 250 015 Mělník - Mšeno

 • zrušen sobotní provoz (2 páry spojů v SO o letních prázdninách Mělník - Mšeno)
 • TRANSCENTRUM bus

  260 100 Mladá Boleslav - Libáň

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z D. Bousova
 • 260 590 Bělá pod Bezdězem - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benátek
 • 260 920 Mladá Boleslav - Kropáčova Vrutice, Kojovice

 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Benátek
 • CUP TOUR bus

  302 097 (D97) Příbram - Praha

 • časové posuny části spojů v PD dopoledne z Příbrami
 • BOSÁK BUS

  303 051 (D51) Příbram - Nový Knín

 • časový posun 1 spoje v PD dopoledne z N. Knína
 • 303 098 (D98, D99) Příbram - Praha

 • zrušena nepoužívaná zastávka Mníšek pod Brdy, hl.silnice
 • vybrané spoje nově nejedou o letních prázdninách
 • ANEXIA

  310 560 (B56) Rakovník - Domoušice

 • 1 spoj v PD ráno z Hředle prodloužen a jede již z Krupé, rozc.
 • 2 spoje v PD ráno přes Mutějovice sloučeny do jednoho
 • u 1 spoje v PD ráno zrušeny zastávky Milostín, v parku - Nesuchyně - Krupá, samoobsluha
 • 310 612 Rakovník - Praha

 • 1 pár spojů v PD ráno nově nejede o letních prázdninách
 • 310 700 Rakovník - Praha, Zličín

 • časový posun posledního spoje v PD ze Zličína
 • 310 790 (B79) Rakovník - Žďár

 • 1 pár spojů v PD ráno nově nejede přes Žďár a Drahouš
 • Student Agency

  133 109 Praha - Český Krumlov

 • nový sezónní spoj v PO z Prahy v 5:00 do Č. Krumlova
 • nový sezónní spoj v PO z Č. Budějovic v 6:40 do Prahy
 • nové sezónní spoje v ÚT, PÁ z Prahy v 6:00, 14:00 do Č. Budějovic a zpět z Č. Budějovic v 10:40, 18:40
 • nové sezónní spoje v NE z Prahy v 8:00, 9:00, 16:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova ve 12:00, 20:00
 • nový sezónní spoj v PO, ST z Prahy v 10:00 do Č. Budějovic a zpět ve 14:40
 • nový sezónní spoj ve ČT z Č. Budějovic v 8:40, 16:40 a zpět z Prahy ve 12:00 do Č. Krumlova
 • nové spoje v SO z Prahy ve 13:00, 17:00 do Č. Krumlova a zpět z Č. Krumlova v 9:00, 13:00, 17:00
 • nový sezónní spoj ve ST z Prahy v 18:00 do Č. Budějovic
 • 1 spoj v PÁ, NE večer z Prahy je v sezóně zkrácen o úsek Č. Budějovice - Č. Krumlov
 • 1 spoj v SO ráno z Č. Krumlova je v sezóně zkrácen a jede až z Č. Budějovic
 • 142 107 Praha - Karlovy Vary

 • 2 páry zrychlených spojů celotýdenně jedou nově pouze do září
 • 144 101 Praha - Plzeň

 • 2 páry spojů ve ČT, PÁ nově nejedou o školních prázdninách
 • 154 420 Praha - Liberec

 • spoje s plánovaným provozem od 2.7.2011 (3 spoje v PD do Liberce a 2 spoje v PD do Prahy) nově nejedou
 • 2 nové páry spojů v PD s provozem až od 19.9.2011
 • část spojů jede nově přes zastávku Liberec, Fügnerova
 • 161 220 Praha - Hradec Králové

 • u spojů s prázdninovým omezením toto omezení rozšířeno (z původních 1.7.-3.9. na 20.6.-18.9.)
 • 182 101 Praha - Zlín

 • časový posun 1 spoje v poledne z Prahy
 • A-Z BUS

  141 100 Praha - Aš

 • ve směru z Prahy linka nově nejede přes zast. K. Vary, Mattoniho nábřeží
 • mezi Sokolovem a Aší linka nově vynechává obousměrně většinu zastávek
 • časové posuny odjezdů z Aše
 • Stanislav Kovářík - KODISP

  137 100 Praha - Zadov

 • časový posun sobotního spoje ze Zadova
 • Lukáš Cvejn

  330 800 Frymburk - Praha

 • časový posun 1 páru spojů v PÁ odpoledne
 • tento spoj z Prahy jede nově přes Písek a nejede přes Plevno
 • Petr Langhamer

  350 980 Pelhřimov - Praha

 • zrušen spoj v SO z Prahy v 17:05 a zpět z Vlašimi v 18:10 (zrušení sobotního provozu)
 • nové spoje v PD z Prahy, Roztyl ve 14:50, 17:30 a zpět z Vlašimi v 16:05, 18:35 (jedou až od září)
 • František Kolář - ČASAD

  340 802 Nová Včelnice - Praha

 • pondělní pár spojů nově nejede v červenci
 • ČSAD AUTOBUSY České Budějovice

  320 007 České Budějovice - Praha

 • nedělní spoj večer z Prahy zkrácen o úsek Vodňany > Č. Budějovice
 • 360 051 Milevsko - Milešov

 • linka je zkrácen a oúsek Milevsko, ZVVZ - Milevsko, aut.st.
 • změna většiny spojů
 • zrušen spoj v PD z Kovářova ve 4:25 do Klučenic
 • zrušen 1 pár spojů v PD odpoledne do/z Lašovic
 • 360 058 Milevsko - Chrást

 • komplexní změna linky:
 • místo 6 párů spojů ve vybrané pracovní dny jsou na lince provozovány 4 páry spojů v PD
 • sjednocena trasa většiny spojů
 • zrušen 1 spoj v NE odpoledne z Kovářova do Milevska
 • 370 002 Vimperk - Praha

 • časový posun 1 spoje v SO večer z Prahy
 • ČSAD Autobusy Plzeň

  400 321 Domažlice - Praha

 • ve směru Praha zřízena zastávka Praha, Hradčanská
 • 431 300 Klatovy - Praha

 • ve směru Praha zřízena zastávka Praha, Hradčanská
 • 490 820 Tachov - Praha

 • časový posun nedělního spoje z Tachova
 • zrušeny spoje v PD z Rokycan v 5:00, 12:00 a zpět z Prahy v 10:00, 14:00
 • Autobusy VKJ

  143 104 Praha - Klatovy - Nýrsko

 • 1 spoj v PD odpoledne z Prahy o letních prázdninách nově nejede přes Hradčanskou
 • 1 spoj v PO, PÁ odpoledne a 1 spoj v SO večer z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PÁ, SO, NE odpoledne z Klatov nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PD podvečer z Prahy jede o letních prázdninách pouze v PÁ
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov jede nově také o letních prázdninách
 • zrušen neprázdninový spoj v PÁ z Plzně ve 12:50 na Zličín
 • zrušen neprázdninový spoj v NE z Klatov v 15:00 do Prahy
 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Klatov zkrácen o úsek Zličín > Florenc
 • 143 440 Praha - Sušice

 • nový prázdninový spoj v PD z Prahy v 7:00 a zpět ze Sušice ve 12:30
 • 1 pár spojů v PÁ ráno a 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v SO podvečer z Prahy a 1 spoj v NE odpoledne ze Sušice nově nejede o letních prázdninách
 • 1 spoj v PO ráno ze Sušice nově projíždí část zastávek
 • zrušen neprázdninový spoj v NE ze Sušice v 16:50
 • časové posuny části spojů ze Sušice
 • Autobusy Karlovy Vary

  411 450 Aš - Praha

 • časové posuny vybraných spojů
 • Martin Lihm

  550 385 Libochovice - Praha

 • zrušen 1. spoj v PD z Roudnice v 5:15 do Prahy
 • DP měst Liberce a Jablonce nad Nisou

  změna názvu dopravce z ČSAD Liberec, a.s. na ČSAD měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

  540 851 Liberec - Praha

 • časový posun 1 spoje v PD ráno z Prahy o letních prázdninách
 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • Autobusy KAVKA

  570 673 (Litvínov -) Most - Praha

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • 570 919 Most - Praha, Ládví

 • část spojů nově nejede o letních prázdninách
 • K Servis Bohemia

  560 900 Žatec - Praha

 • nová linka nového dopravce v trase Žatec - Louny - Praha, Zličín
 • na lince je však veden pouze 1 spoj v trase Žatec, aut.nádr. > Žatec, u hřbitova, který jede jen 10.12.
 • Karel Mudroch - DALE

  570 917 Most - Praha, Ládví

 • časové posuny spojů v PD odpoledne z Mostu
 • DPÚK

  520 001 Klášterec nad Ohří - Praha

 • 1 pár spojů v NE prodloužen o úsek Kadaň - Klášterec nad Ohří
 • zrušeny spoje v NE z Podbořan v 17:10 a zpět z Prahy, Zličína ve 20:05
 • zrušen spoj v PÁ z Kadaně v 13:25, 16:50 a zpět z Prahy, Zličína v 16:25, 20:25
 • časový posun 1 spoje v PD odpoledne z Prahy
 • 520 002 Klášterec nad Ohří - Praha

 • linka je v plném rozsahu zrušena (1 pár spojů v PD a 1 pár spojů v PÁ, NE)
 • ČSAD Liberec

  540 002 Liberec - Mladá Boleslav

 • 1 spoj celotýdenně dopoledne z Ml. Boleslavi jede přes 5 nových zastávek na území Jeřmanic, Dlouhého Mostu a Liberce
 • DP měst Chomutova a Jirkova

  563 741 Žatec - Kounov

 • časové posuny vybraných spojů
 • Autobusová dopravní

  580 910 Teplice - Praha

 • 1 spoj v PÁ odpoledne z Prahy je časově posunut a je nově zastávkový
 • BusLine

  510 900 Šluknov - Praha

 • časové posuny části spojů v PD
 • 630 005 Kopidlno - Mladá Boleslav

 • pro 1 spoj v PD večer z Ml. Boleslavi zřízena zastávka Kopidlno, žel.st.
 • tento spoj prodloužen o úsek Libáň, nám. > Kopidlno, nám.
 • následný spoj v PD o tento úsek zkrácen
 • 630 063 Kopidlno - Dolní Bousov

 • zrušen prázdninový spoj v PD z D. Bousova ve 12:00 do Rabakova a zpět ve 12:15 do D. Bousova
 • pro 1 prázdninový spoj v PD ráno do D. Bousova zrušeny zastávky Rabakov - Rabakov, chaty
 • 670 030 Semily - Mladá Boleslav

 • úpravy jízdních dob v obou směrech
 • OSNADO

  690 290 Špindlerův Mlýn - Praha

 • časový posun 1 spoje v PÁ odpoledne z Vrchlabí
 • ORLOBUS

  164 103 Praha - Náchod

 • 1 spoj v PD z Prahy v 7:00 do Náchoda jede nově pouze v PO
 • nový spoj v PD z Prahy v 18:45 do Náchoda
 • zrušen spoj v SO z Náchoda ve 13:20 do Prahy
 • časové posuny části spojů
 • 660 051 Olešnice v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v PÁ z Prahy v 18:35 do N. Města nad Metují
 • s tím také zrušeny zastávky Poděbrady,žel.st. - Lovčice,U Černých - Chlumec n.Cidl.,nám. - Obědovice - Kratonohy
 • 660 052 Deštné v Orlických horách - Praha

 • zrušen spoj v NE z Deštného v 16:20 do Prahy a zpět z Prahy ve 20:15
 • 1 spoj v SO dopoledne z Deštného prodloužen o úsek Hradec Králové - Praha
 • ČSAD Ústí nad Orlicí

  169 101 Praha - Špindlerův Mlýn

 • pro spoje ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Spojovací
 • 171 100 Praha - Velké Opatovice

 • pro spoje ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Spojovací
 • 178 100 Praha - Polička

 • úprava jízdních dob u části spojů
 • 191 101 Praha - Ostrava

 • pro spoje ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Spojovací
 • obousměrně zrušena zastávka Opava, Východní nádraží
 • 195 101 Praha - Jeseník

 • pro spoje ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Spojovací
 • 640 381 Broumov - Praha

 • pro spoje ve směru do Prahy zrušena zastávka Praha, Spojovací
 • 660 554 Rokytnice v Orlických horách - Praha

 • 1 spoj v PD poledne z Rychnova n. K. nově nejede přes zastávku Praha, Spojovací
 • 700 996 Lanškroun - Praha

 • časové posuny části spojů
 • Zlatovánek

  680 044 Polička - Ústí nad Labem

 • časové posuny části spojů
 • Trutnovská autobusová doprava

  690 103 Trutnov - Praha

 • páteční pár spojů nově nejede do konce září
 • KAD

  690 700 Špindlerův Mlýn - Praha

 • spoj v SONE z Prahy zkrácen o úsek Vrchlabí > Špindlerův Mlýn
 • 690 701 Špindlerův Mlýn - Praha

 • 1 spoje celotýdenně odpoledne ze Šp. Mlýna jede nově přes Sobotku
 • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Vrchlabí nově nejede o letních prázdninách
 • 1 pár spojů celotýdenně Praha - Šp. Mlýn jede nově i o letních prázdninách
 • ČSAD Hodonín

  750 000 Veselí nad Moravou - Praha

 • 1 pár spojů v SO zkrácen o úsek Hodonín - Veselí nad Moravou a jede pouze v sudých týdnech
 • TREDOS

  790 170 Třebíč - Praha

 • nový spoj v NE z Třebíče v 5:00 do Prahy
 • zrušen spoj v PD z Třebíče ve 13:50 do Prahy a zpět z Prahy v 15:20
 • zrušen spoj v PÁ z Třebíče v 17:30 do Prahy a v SO z Prahy v 7:20
 • ICOM Transport

  350 760 Pacov - Křešín

 • 2 spoje v PD ráno spojeny do jednoho a zkráceny o úsek Křešín > Lukavec
 • 1 pár spojů v PD zkrácen o úsek Lukavec - Velká Ves
 • zrušen poslední spoj v PD z Lukavce v 18:35 do Křešína
 • 350 800 Pacov - Načeradec

 • 1 pár spojů v PD ráno zkrácen o úsek Lukavec - Holýšov
 • 1 pár spojů v PD odpoledne jede nově pouze ve ST, PÁ
 • časové posuny části spojů
 • zrušeny některé nevyužívané zastávky v Pacově
 • 350 820 Pacov - Hořice

 • časový posun 1 spoje v PD večer z Pacova
 • 1 pár spojů v PD nově nejede v části trasy o letních prázdninách
 • 760 410 Mrákotín - Praha

 • 1 spoj v SO odpoledne z Prahy jede nově přes Humpolec
 • časové posuny části spojů do Prahy
 • ČSAD BUS Uherské Hradiště

  820 902 Zlín - Praha

 • pro 1 spoj v PÁ, NE z Prahy zřízena zastávka Napajedla, spořitelna
 • časový posun 1 spoje v NE z Uherského Hradiště
 • zrušen spoj ve ČT z Uh. Hradiště ve 13:30 a zpět z Prahy v 18:15 do Zlína