14.4.2014

Autobusy KAVKA

520 700 Jirkov - Praha

  • jednodenní spoj prodloužen do trasy Jirkov - Praha, Zličín
  • zřízena zastávka Jirkov, Horník
  • 570 673 Litvínov - Praha

  • zrušen spoj v NE z Mostu ve 14:05 a z Prahy ve 13:40
  • nový spoj v SO z Mostu v 16:00 a z Prahy v 16:00
  • časové posuny většiny spojů
  • pro část spojů zřízena zastávka Louny, Luna
  • změna zastavování v zastávkách na trase u části spojů
  • vybrané odpolední spoje z Prahy jedou nově až z Dejvické (původně z Hradčanské)