15.2.2013

H.F. TOUR

421 310 Jáchymov, Mariánská - Praha

  • nová linka v následující trase:
  • Jáchymov, Mariánská - Boží Dar, celnice - Jáchymov, radnice - Karlovy Vary, terminál / Klášterec n.O., nám. - Kadaň, aut.nádr. - Chomutov, aut.nádr. - Praha, Hradčanská - Praha, Florenc
  • rozsah provozu: 1 pár spojů v SONE Praha - Jáchymov, 1 pár spojů v PD Praha - Klášterec n.O., 1 spoj v PÁ z Prahy a v SO z Klášterce do Prahy, 1 pár spojů celotýdenně od června